CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 17. 7.

17. 07. 2022

Pondělí
🚪první den po dovolené by se dal přirovnat ke dni otevřených dveří, aneb všichni se po týdnu chtěli podělit o své problémy, na stole číhala hromada papírů a v mailu zákeřně blikala řada mailů. Čekala mne také příprava na jednání s ministrem vnitra a zasedání s vládou, a v neposlední řadě také kontrola postupu při řešení neutěšené ekonomické situaci ve společnosti Centrum evropského plánování anebo vyjasnění si plánu v souvislosti s výstavbou urgentního příjmu v Jičínské nemocnici.
👩‍💼👨‍💼jednání Rady KHK se 65 body programu týkajících se běžných agend v oblasti správy majetku, školství, sociální péče, zdravotnictví, regionálního rozvoje a investic
📜společně s náměstkyní Martinou Berdychovou jsme předali ocenění historikovi a bývalému řediteli Galerie výtvarného umění v Náchodě Janu Kapustovi. Pracoval zde od roku 1980, například také jako kurátor sbírkových a mobiliárních fondů a od roku 1992 byl pověřen vedením galerie. Během svého působení dával velký prostor mladým umělcům a zasadil se o rozvoj projektu Náchodský výtvarný podzim představující díla regionálních umělců.
📑jednání o aktuálním stavu záměrů v průmyslové zóně Kvasiny-Solnice-Rychnov nad Kněžnou, především o potřebě vyjednávání se státem ohledně získání dotace na zasíťování zbývajících pozemků.

Úterý
🤝přivítal jsme zástupce partnerského regionu z ukrajinské Zakarpatské oblasti, se kterým nás smaozřejmě dlouholetá spolupráce v řadě oblastí, jako je například zemědělství či cestovní ruch. Tentokráte jsme se samozřejmě nevyhnuli i vyhodnocení stávající situace na Ukrajině a s předsedou oblastní rady Volodymyrem Chubirkem, vedoucím oddělení mezinárodních vztahů Vasylem Makovskym, zástupkyní Regionální rady Zakarpatska a předsedkyní Stálého výbory Regionální rady pro zdraví, práci, zaměstnanost a sociální ochranu obyvatelstva jsme probrali v souvislostech možnosti další spolupráce a pomoci lidem postiženým válkou. Zásadním problémem na západě Ukrajiny je zabezpečení potravin, ale také zdravotní péče a ubytování pro více jak 400 tisíců uprchlíků, kteří se do této oblasti přesouvají z válečných oblastí. Je to zhruba tolik, co v minulých měsících přišlo do celé České republiky. Jen v našem kraji jsme se zvládli postarat o 17 tisíc z nich. A za to chci znovu poděkovat veřejnosti, i charitativním a neziskovým organizacím, které na tom mají obrovský podíl. Tito lidé se však nyní vrací zpět na Ukrajinu, a je proto potřeba zapojit se do pomoci, která může jejich životy co nejvíce vrátit do doby před válkou. Dohodli jsme se, že jak v oblasti zdravotnictví, tak i například ve školství budeme krom materiální pomoci v nadcházející době úzce kooperovat při řešení dopadů válečného konfliktu na tamní obyvatele. Do pomoci partnerskému regionu na Ukrajině se kraj zapojil v březnu 2022 poskytnutím zdravotnického materiálu, následně v květnu nakoupil elektrospotřebiče pro uprchlíky hledající útočiště na západě Ukrajiny a v červnu byly schváleny další finanční prostředky na nákup trvanlivých potravin pro běžence na Ukrajině.
💜s náměstkyní Martinou Berdychovou jsme v tomto týdnu předali také Cenu za DOBROvolnictví v projektu MV ČR za nasazení vysokoškoláků během pandemie, jež obdržela na základě krajské nominace Univerzita Hradec Králové. Stovky studentů se zapojily do on-line doučování dětí, zajišťování chodu dětských skupin pro zaměstnance nemocnic, nakupování potravin seniorům, práce ve zdravotnických službách či tisku ochranných štítů. Diplom spolu s poděkováním převzal rektor univerzity Kamil Kuča.
🚧setkání se starostkou obce Osečnice na Rychnovsku, zástupcem petentů a dalšími lidmi, abychom jednali o dosavadním postupu kraje s ohledem na přislíbenou rekonstrukci silnice Skuhrov - Osečnice - Lomy. Při poslední návštěvě jsem slíbil diagnostické prohlídky silnic v blízkém okolí, začalo se projektovat, řeší se územní narovnání pozemků, a po doladění technologii a získání stavebního povolení jsme připraveni po etapách se do případné rekonstrukce zřejmě v ruce 2024 pustit.

Středa
🏘️jednání s Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, kdy jsme společně i se starostou obce Žernov Liborem Mojžíšem projednali regionální záměry a problémy, které budou v následujícím období řešit. Prodiskutovali jsme konkrétní možnost spolupráce kraje při záchraně dřevěné lávky přes Úpu v turistické oblasti širokého okolí Ratibořic.
🚌🚆s týmem odboru dopravy jsme probrali plán dopravní obslužnosti v našem kraji na základě jimi zpracované obsáhlé strategie mající za cíl pojmenovat všechny skutečnosti ovlivňující zajištění veřejné dopravy včetně plánu rozvoje, potencionálních nákladů, ale i možnosti optimalizace při hledání jednotlivých spojů v autobusové a železniční dopravě do všech našich obcí v kraji. Vyhodnotili jsem jednotlivé oblasti a dohodli jsme další postup při projednávání ve výboru a radě kraje.
👨‍💼zasedání Ústavně právního výboru Senátu PČR k projednání návrhů zákonů:
▶️o prekurzorech výbušnin (přísnější režim pro přístup osob z široké veřejnosti k prekurzorům výbušnin)
▶️zákon o kybernetické bezpečnosti (problematika certifikace kybernetické bezpečnosti, kdy se stanovují některá pravidla pro posuzování konkrétních subjektů)
▶️sdělení a rozhodnutí o omezujících opatření Unie mezi “eurozločiny” (povinnost státu kriminalizovat zločiny, jež jsou stanoveny jako eurozločiny)

Čtvrtek
👨‍💼👩‍💼ze zasedání asociace krajů s vládou bylo z mého pohledu nejzásadnější projednání další strategie existence míst pro registraci uprchlíků (KACPU), energetické téma, sociální a zdravotní péče a rozpočet – respektive předpokládané objemy financí pro strategické oblasti jako je například doprava apod. – podrobněji viz můj středeční příspěvek.

Pátek
… 🤝V Trutnově proběhlo 🇨🇿🇵🇱česko-polské setkání, jehož hlavním tématem byla spolupráce obou zemí při výstavbě dálniční sítě S3 na polské a D11 na české straně. Kromě potvrzení oboustranné snahy o co možná nejrychlejší realizaci výstavby, která významně ovlivní v mnoha oblastech rozvoj regionů na obou stranách hranice, uspokojení nad přístupem současné vlády k vzájemné spolupráci z úst polského ministra dopravy Andrzeje Adamczyka, považuji za nejdůležitější dva body tohoto jednání.
🚚Za prvé jsem s potěšením kvitoval, že ministr dopravy Martin Kupka v souladu s předem projednaným a již dříve prosazovaným postupem kraje, neustoupil při vyjednávání s polskou stranou v souvislosti s nutností nastavení dopravních opatření, která sníží dopad nárůstu nákladní tranzitní dopravy ze státní hranice směrem na Trutnov po dřívějším zprovoznění S3 oproti D11. (více – viz můj sobotní příspěvek)
🛣️Druhým zásadním bodem bylo potvrzení priority a termínů dostavby dálnice D11v našem kraji, jak ze strany ŘSD, tak i ministrem dopravy Kupkou. Pro úsek Trutnov- Královec je to do konce roku 2026 a pro úsek Jaroměř – Trutnov rok 2027.
💁‍♂️Je třeba si také uvědomit, že hraniční přechod Náchod–Kudowa Zdrój je i nadále hlavním tahem pro nákladní dopravu směrem do Polska a pobaltských zemí. Poláci proto již ve směru na Náchod začali s úpravami a rozšířením komunikace S8, což je dalším důležitým faktorem pro nezbytnou realizaci obchvatu Náchoda. Jeho důležitost pro řešení dopravní zátěže ve městě potvrdil i ministr Kupka.
Za sebe jsem přesvědčen, že dopravní infrastrukturu a její modernizaci v kraji je potřeba vnímat komplexně, což znamená, že stejně jako je klíčové dobudování úseků D11 v našem kraji, neméně důležitá je i dostavba D35 z HK do Jičína, obchvaty Jaroměře a Náchoda směr na SH z PR a obchvaty měst na silnici z HK do Rychnova nad Kněžnou.
🥂v podvečer jsem ještě přijal pozvání do Hejtmánkovic na akci “Dobré víno z Moravy na Broumovsku”, kde mne čekalo setkání s mnoha příjemnými lidmi, dobrým vínem, ochutnávání dobrot od místních zemědělců, a to vše za doprovodu, při prezentaci moravských vín nezbytného, cimbálu. Povídali jsme si nejenom o skvělém víně, ale diskutovali jsme i řadu pracovních témat, jako je například ochrana před vlkem, podpora regionálních zemědělských výrobků, opravy silnic a také nemocnice v Broumově. Vám, kteří jste mi svou přítomností a povídáním zpříjemnili tento páteční večer, ještě jednou moc děkuji a na dálku zdravím v tomto přehledu ty, kteří jej možná zrovna čtou🙂.

Sobota, neděle
…rodina a příprava na další pracovní týden. Ať je přívětivý k Vám všem!🌞