CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 18.10.

18. 10. 2020

Pondělí
👨‍💼👩‍💼další z mnoha povolebních jednání v souvislosti s vytvořením nové koalice pro vedení Královéhradeckého kraje. Ale také například jednání s ředitelkou úřadu KHK o stávající situaci v organizační struktuře a počtu zaměstnanců, nových úkolech v souvislosti s předpokladem rozpočtu a mnoho dalšího co souvisí s funkčností jednotlivých agend.

Úterý
…jednání s vedením Českých drah🚆 o opatření přijatých vládou v souvislosti s omezením vlakových spojení v našem kraji od pondělí 19.10 do 2.11.. Zároveň jsme řešili případnou dohodu o kompenzacích za jarní výpadky ve výnosech za jízdné – např. sotva jsme se dostali přes 80 % běžného zatížení, začalo využívání vlaků opět klesat.
…jednání bezpečnostní rady kraje – na programu zejména aktuální situace a s ní související vládní opatření, která se dotýkají i krajů. Zaměřili jsme se zejména na jejich praktickou aplikaci a návaznosti ve zdravotnictví🏨, veřejné dopravě🚌🚆 a školství👨‍🏫. Jedním z prvních úkolů je zabezpečit dostatečnou kapacitu školských zařízení, která se budou schopná postarat o děti nejenom zdravotníků, ale i ostatních příslušníků IZS👨‍⚕‍👮‍♂‍👨‍🚒. V tuto chvíli máme zajištěna tato zařízení na 15 místech v kraji, - HK, NA, BR, TU, Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem, Jičín, Nové Město nad Metují, Kostelec nad Orlicí, RK, Nový Bydžov, Hořice, Dobruška, Jaroměř a Nová Paka.
🤝Spolupráce mezi zdravotnickými zařízeními včetně součinnosti s FN HK funguje na výbornou, přesto stále důležitým úkolem zůstává vytvoření, respektive průběžné navyšování, potřebné kapacity lůžek pro covid pacienty 🦠s odpovídajícím přístrojovým zabezpečením. 🛌Za zásadní považuji zvládnout aktuální situaci především díky dostatečnému množství zdravotníků. A ještě jednou👍VELKÝ RESPEKT A ÚCTA k probíhající výpomoci všech zdravotníků napříč jednotlivými odděleními v nemocnicích a 👏PODĚKOVÁNÍ ředitelům nemocnic, kteří společně hledají možnosti personálního zajištění lůžek, ale v neposlední řadě i za spolupráci studentů, - například ze střední zdravotní školy v Náchodě. 💁‍♂‍Musíme ale také začít připravovat posílení z řad mediků a dle vývoje situace případně pokračovat v hledání dalších opatření pro zajištění zdravotnického personálu.
👨‍💼👩‍💼odpoledne a až do pozdních večerních hodin jsem byl součástí nejužšího vyjednávání o uspořádání vedení Senátu PČR po letošních senátních volbách. Byla to pro mne neuvěřitelná i náročná zkušenost, ale výsledkem je nezpochybnitelná nominace kolegy Miloše Vystrčila na pozici předsedy Senátu PČR. Vznikl největší senátorský klub ODS a TOP09 o 26 členech,💁‍♂‍ a i zde jsem přesvědčen, že hlavním smyslem vzniku tohoto klubu není dosažení většího počtu členů, ale bude to zejména spolupráce a pokračování toho, co mnoho demokratických politických subjektů naznačilo již v krajských a senátních volbách – tedy to, že chceme-li dosáhnout v našich městech, krajích a zemi skutečných změn, musíme své síly spojovat a nikoliv dále drobit. 🤷‍♂‍V neposlední řadě jsem splnil svůj slib a vzdal jsem se pozice předsedy senátorského klubu ODS.

Středa, čtvrtek
…kromě dílčích jednání o konkrétních změnách v jízdních řádech🚏 nejenom železniční, ale i veřejné autobusové dopravy včetně dálkových spojů s dopravci a kolegy z odboru dopravy (více můj čtvrteční příspěvek) jsem také zaznamenal👀:
https://www.lidovky.cz/.../shabu-zemanova-hra-kolem-sefa...
💁‍♂‍Služba státu není jednoduchá, něco o tom vím, ale pokud ve veřejném prostoru dochází k vyřizování osobních půtek, či kvůli jiným zájmům ke snaze vyvolat dojem, umožňující spekulace o práci tajné služby, považuji to za selhání všech v této věci odpovědných osob, prezidenta nevyjímaje!
…mluvil jsem také s vedením některých nemocnic👨‍⚕‍👨‍💼 i samotnými zdravotníky, abych si udělal osobně reálnou představu o aktuální situaci i jejich pohledu na to, co je nejaktuálněji třeba.

Pátek
…jednaní bezpečnostní rady kraje, kdy nejdůležitější byla bezesporu diskuze o situaci ve zdravotnictví. ▶️Stále máme rezervu 25 % lůžek pro covid pacienty🛌 vyžadující speciální péči. V jednotlivých nemocnicích se připravují další lůžka - nově například v Jičíně a ve Dvoře Králové nad Labem i v Náchodě. 😕Bohužel to bude mít i vliv na odklad operační neakutní péče. ▶️Kapacity zdravotnického personálu v jednotlivých nemocnicích jsou aktuálně dostačující, pouze v Trutnově je situace již složitější. Zatím v našem kraji platí strategie vytvářet potřebná lůžka pouze v krajských zdravotnických zařízeních. ▶️Sociální zařízení fungují v režimu, který si vyzkoušela už na jaře se snahou omezit jakýkoliv kontakt s vnějším prostředím. 🤷‍♂‍Uvidíme, jaký bude další vývoj v následujících 14 dnech ale nepochybuji, že situaci především díky obrovské obětavosti zdravotníků a pracovníků v sociální oblasti zvládneme. 💁‍♂‍Stále však platí, - pojďme být vzájemně opatrní a ohleduplní, ale zároveň si v sobě zachovejme dostatek pozitivního myšlení a snahy o normální fungování, byť se musíme přizpůsobovat některým limitujícím opatřením.
…jednání s kolegy z dopravy týkající se průběžného vyhodnocení nabídek železničních dopravců 🚆pro zajištění veřejné želez. dopravy v našem kraji od prosince příštího roku. Musím především poděkovat za množství práce a času, které kolegové strávili s přípravou podkladů👏. Po více jak hodinové prezentaci jsme dohodli další postup před oslovením konkrétních dopravců, se kterým počítáme cca v průběhu listopadu.

Sobota, neděle
…a přestože, mne o víkendu konečně dohnalo mnoho týdnu práce kombinované s kampaní a následným povolebním vyjednáváním k sestavení koalice, a jeden den jsem z jeho 24 hodin 20 prospal😴, stačil jsem zachytit tento článek👀https://echo24.cz/.../teplice-nad-metuji-terorizuje...
🐺Tento problém už jsem tak trochu „nakousl“ s chovateli ovcí… při své Pražírně v Adršpachu, a protože si uvědomuji, že nestačí pouze mluvit, přislíbil jsem pomoc nejen z pozice budoucího hejtmana, ale i jako senátor. 💁‍♂‍Jsem připraven uplatnit svoje zkušenosti, získané konkrétní informace a využít své možnosti vyvolat jednání přímo s ministerstvem životního prostředí apod.. Nesmířím se s pocitem, žena jsem se nepokusil chovatelům a zemědělcům v našem kraji pomoci. Proto jsem již v rámci víkendu jednal se zástupci skupiny lidí, která o změny v této oblasti usiluje, a domluvili jsme se na osobním setkání, na němž domluvíme další konkrétní kroky.
…Do nadcházejícího týdne vám přeji hlavně zdraví, optimismus a 🙏prosím o odpovědnost a vzájemnou ohleduplnost. 🤷‍♂‍A jsem přesvědčen, že je úkolem nás všech ve veřejném životě – zejména politiků – abychom na jedné straně dávali na stůl srozumitelné, fakty podložené návrhy, jak jsme připraveni pomoci tuto situaci smysluplně řešit, a na straně druhé požadovali od vlády úplná a pravdivá data, bez nichž se takové návrhy nedají připravit a v neposlední řadě, abychom také na vládu tlačili, aby nejpozději v okamžiku, kdy bude situace stabilizována už kapacitně a systémově fungovalo trasování, které je základem včasné identifikace a nástrojem případných změn do budoucna a v neposlední řadě, aby další preventivní opatření jako semafor apod. nezůstala jen na papíře, ale byla systémově průběžně uplatňována lokálně a nemuseli jsme opět vše řešit jen plošně. Klidný týden vám všem🙂