CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 18.4.

18. 04. 2021

Pondělí …

👨‍💼👩‍💼jednání Rady KHK s 92 body programu předcházela porada užšího vedení kraje, abychom probrali nejdůležitější úkoly v jednotlivých gescích a potom zbytečně nezdržovali. Rada následně kromě bodů z oblasti majetkové, investiční, a sociální projednala několik 📃veřejných zakázek na zdravotnické vybavení Náchodské nemocnice (operační stoly, přístroje apod.), veřejné zakázky na zpracování dokumentací pro přípravu rekonstrukcí silnic (například Lodín, Smidary, revitalizace mostu směrem na Pec pod Sněžkou atd.), schválili jsme 💰poskytnutí záloh pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu, dotace v programu obnovy venkova, pro agrární zemědělskou komoru KHK a také aktualizaci rozpočtu v oblasti školství.

Úterý

🖥️videokonference Asociace krajů s vládou na téma epidemie, situace ve zdravotnictví a očkování, přičemž za náš kraj jsem mohl nahlásit evidentní trvající pokles počtu nových případů🦠🛏️ – cca 100 denně (a to nepochybně i díky 2,5 měsíčnímu promoření od poloviny prosince), volnou kapacitu zhruba 25 % intenzívních lůžek pro jakéhokoliv pacienta, který vyžaduje intenzivní péči a v nemocnicích pomalý návrat k běžné lékařské péči i odkládaným operacím. 💰Zároveň jsem, vzhledem k tomu, že mi přijde neuvěřitelné, jak dlouho vládě trvá vyřizování kompenzací souhlasil s tím, abychom vyčlenili naše úředníky a pomohli celý proces urychlit. …🚌za účasti novinářů jsme se spolu s radním pro dopravu a vedoucím odboru dopravy sešli se zástupci dopravců, abychom zhodnotili měsíční zkušební provoz veřejné autobusové dopravy v režimu nových smluv, jejichž cílem bylo zejména zvýšení cestovního komfortu včetně zajištění uživatelsky přívětivého odbavovacího i informačního systému. Pro dopravce to znamenalo např. zajistit minimálně 40% (po roce plnění až 50% a po 4 letech plnění 80%) nízkopodlažních vozidel, což splnili téměř najednou - 200 vozů je zcela nových a potěšující je i to, že jsou od českého výrobce. Autobusy jsou vybavené LCD monitory, USB porty, wi-fi připojením a nově je možné jízdné platit kartou či zakoupit přestupní jízdenky s QR kódem, cestující jsou informováni o jednotlivých zastávkách akustickým hlášením. Současně byly se spuštěním nového režimu vybaveny zastávky dodatkovými tabulemi. Všechny nasmlouvané spoje, (a to i přes komplikace způsobené pandemií COVID19) jsou zajištěny, provoz je bez zásadních zpoždění a s dobře navazujícími přípoji. Na řízení provozu se podílí dispečerské řídící středisko a call centrum IREDO. Spuštěny byly také nové webové stránky veřejné dopravy Královéhradeckého kraje: www.dpravahkh.cz, kde cestující najdou všechny potřebné informace. (více – viz můj úterní příspěvek) …💐příjemné zpestření týdne, kdy jsem měl možnost s dvoudenním předstihem pogratulovat paní Anně Vomáčkové z domova důchodců U Biřičky, která se v tomto týdnu dožila krásných 100 let. Vitalita, se kterou se stále zajímá o dění kolem sebe, je úctyhodná a nepochybuji, že v péči zdejších ošetřovatelek má před sebou ještě mnoho pěkných dní.

Středa

🏨setkání s ředitelem společnosti JUTA - Jiřím Hlavatým ohledně výstavby nemocnice Dvůr Králové nad Labem. Opakovaně jsem jeho stejně jako ředitele nemocnice, vedení města atd. ujistil, že po dlouhých letech různých slibů nebo nejasných vyjádření jsme se ve vedení kraje dohodli, že tento příběh uzavřeme a potřebné operační sály postavíme. Zároveň už předem oceňuji, že ředitel společnosti JUTA veřejně nabídl v souvislosti se záměrem výstavby operačních sálů kraji dar ve výši cca 20 mil Kč. A pro všechny Dvoráky malá rekapitulace: předpokládám, že příslib financování dáme do rady KHK 26.4. a do zastupitelstva 3.5., poté co jsme aktualizovali stavební dokumentaci a na začátku dubna požádali o prodloužení stavebního povolení. Celková cena, a to dle příslibu včetně interiéru a medicínského vybavení, je 95 mil Kč. Myslím si, že veřejná zakázka na dodavatele stavby by mohla být vypsána 06/2021 a zahájení stavebních prací cca 10/2021. Délka vlastní realizace stavby je asi 14 měsíců včetně zkušebního provozu. …🛣️setkání se starostou obce Jahodov okr. Rychnov nad Kněžnou kvůli opravě silnice, kde již máme udělanou diagnostiku s návrhem variant rekonstrukce. V nejbližších týdnech musím s kolegy vybrat a naplánovat pořadí oprav z více silnic, kde je diagnostika již provedena (a někde se jedná o jednodušší a levnější opravy povrchu), a proto jsem zatím žádný konkrétní termín neslíbil. …🎭🖥️setkal jsem se s panem Kopeckým z volného sdružení východočeských divadelníků, kteří zajišťují pravidelné streamy „s divadelníky o divadle“, a chtějí v této aktivitě s podporou krajů pokračovat i v dalších letech. Slíbil jsem, že vše s kolegy ve vedení kraje projednáme a budeme hledat možnost, byť třeba jenom v symbolické výši kulturní aktivity podpořit.

Čtvrtek

...✒️nejenom na základě četných podnětů od rodičů a ředitelů škol, ale i z vlastní rodičovské zkušenosti a s ohledem na selský rozum jsem neváhal podpořit snahu náměstka pro školství ve věci změny způsobu testování dětí ve školách a školkách. Dopis se žádostí o změnu způsobu testování jsem odeslal ministru školství a v kopii též ministru zdravotnictví (viz můj čtvrteční příspěvek). …🚒🚓🚑jednání se zástupci IZS (hasiči, policie a ZZS) Královéhradeckého kraje, kdy jsme předběžně vyhodnotili zkušenosti se zajištěním mimořádných opatření v souvislosti s epidemií COVID. Zároveň jsme probrali rozvojové plány a důležité věci související se stabilizaci bezpečnostních sborů (financování, organizace návratu k běžným činnostem nebo plánované investice). Nakonec jsme se také dohodli, že v polovině září znovu v Hradci Králové uspořádáme akci "Bezpečné nábřeží", abychom široké veřejnosti ukázali nejenom techniku, ale hlavně dovednosti a způsoby zásahů při zajištění bezpečnosti. Navíc jsem přesvědčen, že zejména v kontextu epidemie COVID 19 si mnozí ještě více uvědomili potřebnost a význam těchto složek a budou mít možná i více dotazů či zájem se něco dalšího o oblastech pomoci i prevence dozvědět. …🗄️a po zbytek dne mne čekala hromada neúprosné administrativy

Pátek

🏨návštěva Oblastní náchodské nemocnice, kdy jsem si společně se starostou města prohlédli první "zabydlené" oddělení v nové budově. Ortopedie už druhý týden funguje v nových prostorách včetně provedení prvních operací. Jednoznačně větší komfort pro všechny zdravotníky, ale hlavně pacienty. Spokojenost v očích zdravotníků byla patrná nejenom díky tomu, ale i proto, že se konečně mohou vrátit ke své běžné lékařské praxi. Je však třeba ještě dořešit některé problémy jako je například zpoždění dodávek některých přístrojů v důsledku mechanismu výběrových řízení, nebo správný spád odtokového kanálu ve sprše pro pacienty. Společně s ředitelem nemocnice jsme slíbili, že vše se postupně odstraní. Setkal jsem se také s primářem chirurgie, která se stěhuje o tomto víkendu. Následovat bude i stěhování oddělení ARO. To znamená , že nejdůležitější oddělení spojená s operativními výkony budou schopna zajišťovat zdravotní péči v prostředí, které je technicky již na nejvyspělejší evropské úrovni. …🖥️setkání krajského AntiCOVID týmu ke shrnutí týdenního vývoje epidemie a očkování. 🦠Počet nových případů klesá a oproti kritickým číslům z počátku letošního roku, kdy jsme jich zaznamenávali i více jak 5 600 týdně, jsme dnes na počtu 503 za posledních 7 dnů. Nákaza v kraji je nyní nejrozšířenější v okrese Rychnov nad Kněžnou, nejméně na Trutnovsku. 🧪Daří se nám efektivně testovat (umíme rozeznat při záchytu viru již i jeho případnou mutaci) a následně trasovat. Klesají počty pacientů s onemocněním COVID19 v nemocnicích, - nyní je jich v nemocnicích v kraji 260 – počátkem roku bylo obsazeno až 750 COVID lůžek. Tento trend potvrzuje i testování dětí, které bylo zahájeno při jejich návratu do škol a školek počátkem týdne. Ze 36 000 doposud testovaných dětí byl zaznamenán nulový záchyt onemocnění COVID-19, u zaměstnavatelů jsou to 2% z celkového počtu testovaných zaměstnanců. 🤷‍♂‍Věřím, že pokud bude vývoj pokračovat tímto směrem i příští týden, kdy by se nově měla projevit migrace dětí při návratu do škol v kombinaci se stávající migrací lidí z důvodu cest zaměstnání a dalších aktivit, jsme z nejhoršího venku. A proto nejenom stojím za žádostí adresovanou ministru školství ve věci změny způsobu testování dětí ve školách a školkách, ale stejně jako mnozí z rodičů vnímám potřebu v případě, že se výše uvedený trend projeví i při vyhodnocení dalšího kola testování, začít apelovat na MOŽNOST NÁVRATU VŠECH DĚTÍ DO ŠKOL A ŠKOLEK. 💁‍♂‍Jsem připraven o tom jednat případně již v úterý na pravidelném jednání Asociace krajů s vládou. 💉K očkování si dovolím zopakovat (neboť dostávám stále k tomuto tématu řadu dotazů): v kraji je v provozu 11 očkovacích míst a do očkování je připraveno se zapojit 200 praktických lékařů, což umožní nejenom proočkovat až 160 tisíc vakcín měsíčně, ale mělo by také zajistit dobrou dostupnost v blízkosti bydliště. Ale dosavadní (a přes sliby vlády i ty dubnové): objemy vakcín, které od státu dostáváme, nenaplní kapacitu ani již výše uvedených 11 očkovacích míst a ordinací praktických lékařů. 🤷‍♂‍Za množství objednaných vakcín zodpovídá a o jejich následném množstevním rozdělení jednotlivým krajům rozhoduje stát. Od začátku roku jsme dostali k dnešnímu dni celkem 140.000 vakcín. Vakcíny vždy po každotýdenním středečním závozu do konce následujícího týdne vyočkujeme. Naočkováno bylo v našem kraji doposud 126 035 dávek vakcíny. Dvě dávky dostalo přes 40 tisíc osob. Náš kraj je na 3. místě mezi ostatními kraji v počtu naočkovaných osob na 1000 obyvatel. 📞V současné době se registrace postupně spouští i pro další věkové kategorie. O informace k očkování a pomoc s registrací do centrálního systému je stále velký zájem i mezi dalšími věkovými kategoriemi, a proto informační linka (každý všední den od 9 do 14 hodin na telefonním čísle 495 817 110) speciálně zřízená za tímto účelem, zůstává dále v provozu. …👀zaznamenal jsem https://www.novinky.cz/domaci/clanek/arenberger-k-vyvoji-epidemie-blizime-se-k-magicke-hranici-40357273#seq_no=1&source=hp&dop_id=40357273&dop_ab_variant=0&dop_req_id=NrU4J0gk7zY-202104161500&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz A mám pocit, že se blížíme spíše k magické hranici toho, co jsou od vlády schopni občané této země ještě vydržet.🤦‍♂‍

Sobota, neděle

👨‍👩‍👦‍👦kromě obvyklých víkendových aktivit s rodinou nešlo 🤷‍♂‍přehlédnout aktuální dění a nově zveřejněné informace v souvislosti se skandálem vztahujícím se nejenom k výbuchu ve Vrběticích, ale především k podceňování bezpečnostních rizik ze strany vlády. Vrbětice, Sputnik, Dukovany… Prezident nazývá experty čučkaři, jejich názory nerespektuje on ani vláda, nehledí na bezpečnostní rizika a včele s ministry (včetně min. vnitra!) pod taktovkou prezidenta kráčí naše země naproti možnému ruskému vlivu, který jak se nyní přesvědčujeme, není jen rizikem budoucím. A patrně nikdo nevěří, že ministr vnitra neměl před svým plánem odjet do Ruska informace o utajovaných skutečnostech. Ale místo vysvětlení a omluvy, která by teď byla více než vhodná, zpoza trestního oznámení na neznámého pachatele ukazuje prstem na Petříčka?! Přesto bych Vám rád popřál klidný a převažujícími příjemnými chvílemi nabitý nadcházející týden.🙂