CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 18. 6.

18. 06. 2023

Pondělí, úterý
📑v prvních dnech týdne jsem se věnoval především tématům, která je třeba koncepčně řídit. Podrobně jsem se zajímal o dosavadní naplňování stanovených cílů a následně s kolegy či zástupci zainteresovaných subjektů diskutoval další plány v daných oblastech.
….🛣️jednou z nich byla údržba a opravy krajské silniční sítě, kdy jsme probrali výsledky vypsaných soutěží na rekonstrukce, zabývali jsme se využitím finančních úspor na další drobné investice nebo údržbové práce a zajímal jsem se o stav oprav výtluků na silnicích po zimě. Řešili jsme předběžný výběr silnic pro rekonstrukci na příští rok, majetkové věci u velkých staveb, jako je např. přeložka Běloves - Velké Poříčí nebo dlouho plánována rekonstrukce silnice v Albrechticích. A v neposlední řadě jsme zrevidovali hospodaření organizace a plán financování v dalším období.
🏥 ve zdravotnictví, jehož efektivnímu systémovému nastavení v našem kraji věnuji sedmým rokem velkou pozornost, nyní ke stěžejním problémům patří zajištění zdravotní péče. Uvítal jsem tedy ze strany kolegů představení strategie rozvoje a udržitelnosti zdravotní péče v našich nemocnicích do roku 2035, o které nyní začneme diskutovat napříč politickým a odborným spektrem našeho kraje, a z ní vzešlé smysluplné podněty zapracujeme. Nicméně, už teď lze konstatovat, že nadále počítáme s fungováním sítě krajských zdravotnických zařízení a chceme mít zajištěnou odpovídající kvalitní zdravotní péči, personálně stabilizované jednotlivé obory a pokud možno zdravé hospodaření nemocnic. Odpovědní za plnění těchto záměrů budou ředitelé nemocnic s tím, že vznikne-li někde problém, budeme chtít návrhy opatření nebo změn v poskytování zdravotní péče respektující schválenou strategii a v ní obsažené plány pro územní zefektivnění rozsahu zdravotní péče.
💰finance, resp. informoval jsem o svém postoji k probíhající debatě hejtmanů o nastavení „spravedlivějších“ kritérií přerozdělování stávajících 9,78% RUD mezi jednotlivými kraji, kdy s ohledem na potřebné úspory státu, což bude rovněž ovlivňovat hospodaření s veřejnými prostředky, jsem nyní spíše zastáncem udržení stávajícího systému. Nebráním se ale otevření této diskuze v době, kdy budou veřejné finance stabilizovány a bude možné dělat změny v systémových záležitostech, které nejsou krátkodobého charakteru, ale budou platná dlouhodobě.
💁‍♂Nyní je stěžejní, připravit se na řešení konkrétních dopadů ozdravného balíčku do našeho rozpočtu, a mít jasnou představu, jak budeme v nadcházejícím období financovat investice ve zdravotnictví, silnicích a dalších oblastech. Proto jsem po oba dva dny jednal s náměstkem pro ekonomiku a dalšími kolegy o rozvojových prioritách a dalším hledáním úspor ve fungování kraje, abychom každou uspořenou korunu mohli využít na investice. O všem budeme ještě dále jednat v kontextu dalšího vývoje, neboť ještě není uzavřeno ani připomínkové jednání k ozdravnému balíčku. (více – viz můj úterní příspěvek)
♿a sešel jsem se také s předsedou krajské sociální komise k jednání o dalších možnostech zapojení kraje v rámci pomoci zdravotně postiženým

Středa
👩‍💼👨‍💼mimořádné jednání Rady KHK k řešení revitalizace prostor kolem Gajerových a Vrbenského kasáren pro účely společensko-kulturního využití zaměřeného na rozvoj Muzea východních Čech, na kterémžto záměru spolupracujeme s městem HK (záměr celkem 810 mil Kč, dotace 490 mil, město HK cca 100 mil a kraj 210 mil). Projednali jsme ale také dotaci na výstavbu sociálního zařízení v Hořicích (záměr za 110,9 mil Kč, dotace MPSV 64,7 mil, kraj 30,5 a město 15,7), kdy jsme se stejně jako v mnoha dalších případech dohodli na dílčí podpoře neb jen synergie různých finančních zdrojů může znamenat rozvoj v jednotlivých oblastech.
🇨🇿🇺🇸setkal jsem se Čechoameričanem zajišťujícím vysílání kabelové Czech-American TV o regionech Česka v USA, které oslavilo letos 20 let od svého zahájení. Deset let s touto televizí spolupracuje i náš kraj. Pořady o Česku občané USA ale i dalších zemí světa mohou sledovat jak prostřednictvím kabelového vysílání, tak i na www.catvusa.com. Jeden z dílů byl nedávno věnován například také Broumovu (https://catvusa.com/.../hradec-kralove-region-broumovsko.../
⛪cenou Hereditas obligat (Dědictví zavazuje) za obnovu a údržbu historického odkazu, resp. cenných památek v našem kraji jsme v letošním roce ocenili majitele zámku v Hořiněvsi, městys Pecka za obnovu Mariánského sloupu, obec Semechnice za opravu tamní kaple Panny Marie Bolestné a Jana Slavíka za popularizaci památkové péče. Ocenění je projevem poděkování, obdivu a respektu k odhodlání, vůli a trpělivosti těch, kterým záleží na tom, aby naše historie a její odkaz neupadly v zapomnění natolik, že jsou ochotni věnovat svůj čas, dovednosti a nezřídka i vlastní finance na záchranu památek, jejichž příběhy jsou naší součástí a bez této pomoci by zapomenuty byly.

Čtvrtek
👨‍🏫na to, jak funguje krajský úřad i hejtman se přišli podívat studenti střední odborné školy Trivis - SŠV Třebechovice pod Orebem, sro . Abych jim to co nejlépe prakticky přiblížil, využil jsem některá témata připravená k projednávání na pondělním zastupitelstvu kraje pro simulaci jeho zasedání, aby si studenti mohli rozhodovací proces sami vyzkoušet. Nanečisto jsme tak projednali například bod týkající se poskytnutí dotace městu HK na dostavbu multifunkčního stadionu u Lízátek (podrobněji jsem o tomto rozhodnutí Rady KHK a konkrétním účelu, nač budou prostředky využity, psal v minulém týdnu). Po až překvapivě živé a názorově pestré diskusi studentů v roli fiktivních zastupitelů, jsme dotaci schválili. Tak snad to vyjde i v pondělí naostro. Studentům děkuji za aktivní přistup a opravdový zájem, který je pro mne příslibem, že to do budoucna s naší společností vypadá nadějně.
⚽do Areálu TJ Slavia v Hradci Králové, jsem přijel podpořit fotbalové týmy (registrovaní fotbalisté ve věku 40 a více let z celé ČR). Nejen jako hejtman poskytující této akci záštitu, ale hlavně jako fanoušek tohoto sportu jsem si VIII. Mistrovství ČR veteránského fotbalu nemohl nechat ujít.
👵👴👟sportem, v roli diváka, jsem pokračoval i v Borohrádku v rámci IX. ročníku Sportovních her seniorů, kam jsem včera přijel nejenom proto, že kraj tuto akci opakovaně podporuje, ale hlavně proto, abych si s účastníky popovídal. Kromě sportu jsme probrali i o současná méně příjemná témata. Diskusi o nich se nevyhýbám a opět jsem se přesvědčil, jak moc důležité je, spolu o nich mluvit a naslouchat si, protože mnoho nedorozumění a špatných závěrů vzniká právě z nedostatečné vzájemné informovanosti a pochopení. Děkuji za příjemné setkání. (více – viz můj páteční příspěvek)
🛣️pracovní setkání se starostkou Albrechtic, abychom probrali připravovanou rekonstrukci silnic a mostů, investiční záměry obce, jako je např. příprava parcel k novému bydlení, a hlavně výstavba místní školky.

Pátek
… 🛤zasedání správní rady Správa železnic , na kterém jsme kromě hodnocení úkolů, hospodaření a probíhajících investic na železnici projednávali okolnosti přípravy jízdního řádu na rok 2024, problematiku spolupráce a správy telematiky nebo také dílčí závěry z jednání s objednateli železniční dopravy. Probrali jsme plán zajištění financí na udržení provozuschopnosti, stav přípravy a financování staveb v příštím roce, lepší koordinaci výluk, minimalizaci zpoždění a sdílení informací pro veřejnost, ale i další potenciál digitalizace v koordinaci stát a Správa železnic.
🚜přijal jsem pozvání zemědělců ze Statek Dlouhé Dvory , kteří se zde již 18 let na cca 650 hektarech věnují rostlinné výrobě a tak, jako dnes skoro každý zemědělec, se snaží využívat další synergie, jež vesnice nabízí - malá kovovýroba, živočišná produkce pro místní využití apod. Program, který zde připravili pro školy i širokou veřejnost, si kladl za cíl ukázat různorodost a náročnost práce v tomto pro naše životy tolik potřebném odvětví, ale i možnosti uplatnění v něm a radost z výsledků tohoto každodenního úsilí. A za to jim patří i mé poděkování.
📝odpoledne už jsem pak strávil jenom zdoláváním hory jménem administrativa a přípravou na pondělní jednání zastupitelstva.

Sobota, neděle
🛋️trocha odpočinku s rodinou a snahy zbavit se důsledků jakési alergie, která mne sužovala celý týden. Vám všem přeji příjemný zbytek víkendu i oslav Dne otců. 🤷‍♂️I když možná více než o oslavách je tento svátek o připomenutí si významu slov německého Wilhelma Busche: „stát se otcem těžké není, ale být otcem těžké je“. Tak ať se nám daří být těmi nejlepšími a nejen dnes!😉