CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 18.8.

18. 08. 2019

Pondělí
… projednávání investičního záměru spojeného s dokončením výstavby Náchodské nemocnice🏨. Jsem příznivcem varianty částečné rekonstrukce objektu "C" a vybudování de facto nového objektu ve stávající části budovy "E". Odborná diskuse bude ještě pokračovat v nadcházejících týdnech a na konečné resumé si musíme počkat až po jejím skončení.
…odpoledne jsem strávil s kolegy z Odboru dopravy kraje, ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. a Správy silnic Královéhradeckého kraje na výjezdní poradě. Jsou již třetím rokem mými spolehlivými partnery a mohu se na ně obrátit kdykoliv, když potřebuji ověřit či doplnit informace nebo odbornou konzultaci při řešení dopravy v našem kraji.🤝 Považuji za důležité, abychom čas od času měli možnost probrat pracovní věci v takovém - hlediska zainteresovaných institucí kompletním - složení a také si s kolegy/ kolegyněmi obyčejně popovídat v méně formálním prostředí. Tentokrát jsme si na závěr dali závod v motokárách🏎, ve kterém se ani přítomné dámy nenechaly zahanbit. A v neposlední řadě jsem chtěl všem za jejich práci a přístup moc poděkovat.👏

Úterý
👨‍💼den v Senátu PČR začal jednáním Ústavně – právního výboru, kde jsme se projednali:
petici "Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“ .Jsem rád, že z jednání vzešlo doporučení projednat tuto petici a návazný senátní návrh na změnu Listiny základních práv a svobod ve smyslu jejího rozšíření o zakotvení práva na obranu života a svého majetku na veřejném slyšení v Senátu PČR a Ústavně – právní výbor byl při projednávání výborem garančním. Uvedený senátní návrh nijak nezjednodušuje dosavadní zákonné vymezení podmínek, za jakých může občan naší země držet zbraň a za jakých podmínek jí může ve výše uvedeném smyslu použít, ale zároveň také garantuje právo moci za daných zákonných podmínek svůj život bránit i se zbraní. Smysl zmiňovaného návrhu je mimo jiné ochrana stávající osvědčené legislativy v oblasti držení zbraní před nesmyslnými směrnicemi EU. Připojit podpis pod tento návrh považuji za velmi důležité a velký počet podpisů z řad ostatních senátorů napříč politickým spektrem, které se podařilo k návrhu získat, dokazuje, že nejenom pro mě. podpořili jsme návrhy změny zákona o insolvenci vůči mladistvým a změny zákona, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 
po projednání změnového zákona v souvislosti se zavedením e - Sbírky zákonů jsme podpořili pouze posunutí účinnosti k 1. 1. 2022

Středa
🎤ráno v Senátu PČR zahájil vystoupením v rámci TK senátorského klubu ODS svými příspěvky k rozpočtu pro rok 2020 v oblasti bezpečnosti a k návrhu na změnu zákona o státním zastupitelství.
💁‍♂již v minulosti jsem vyjádřil a stále podporuji nutnost při přípravě rozpočtu zohlednit - stejně jako je tomu nyní už u rezortu obrany – financování rezortu bezpečnosti.💰 Netvrdím, že to mají být rovněž 2% HDP, ale je třeba začlenit do státního rozpočtu odpovídající finanční objem pro MV, ze kterého budou financovány bezpečnostní sbory nejen z hlediska jejich provozu, ale budou použity na investice a další rozvoj v souvislosti s přípravou na budoucí bezpečnostní hrozby. V té souvislosti jsem ale také zásadně kritizoval přístup ČSSD, která je za tento rezort zodpovědná posledních 5 let a nepřesvědčivě hospodaří s již průběžně navýšenými rozpočty (viz můj páteční příspěvek).
senátní návrh změny zákona o státním zastupitelství není jenom „dalším v řadě“, a přestože se v některých bodech téměř s návrhy předkládanými např. vládou nebo Sněmovnou PČR shoduje, obsahuje tento některá zásadní upřesnění - chceme přechodné období pro vedoucí státní zástupce s výjimkou nejvyššího státního zástupce, kterému místo přechodného období navrhujeme vznik desetiletého mandátu. Ten by s ohledem na nejvyšší kompetence zajistil největší stabilitu při předpokládané obměně ostatních vedoucích míst ve struktuře státního zastupitelství.
👨‍💻zbytek dne vyplnilo projednávání bodů 11. schůze Senátu PČR:
schváleno posunutí účinnosti k 1.1.2022 u zavedení e - Sbírky zákonů
schváleno bylo i zjednodušení ověřování shody opisu a požadavků na úřední překlady v souvislosti se změnou zákona na úseku vnitřní správy
schválena byla též změna zákona o Státním pozemkovém úřadu – ve smyslu efektivní možnosti vykupovat a směnovat pozemky 
změna zákona o pozemních komunikacích, která bude umožňovat bezhotovostní úhradu časového dálničního poplatku vázanou na registrační značku vozidla, což bude kontrolováno kamerovým systémem, přinesla bouřlivou diskuzi, nejen k výjimkám, které se mají vztahovat na různé druhy vozidel (např. elektromobily apod.). Nakonec byla změna ale schválena. Nicméně, i na základě mojí připomínky, ministr dopravy přislíbil doplnění v souvislosti s tím, aby záznamy z kamerového systému mohly být použity i pro správní řízení.
též změna zákona o poskytování úhrady zdravotních pomůcek osobám se zdravotním postižením byla schválena. Rozšiřují se tak možnosti zejména u pacientů se srdečními, plicními a pohybovými problémy.
 schválena byla rovněž změna týkající se insolvence mladistvých. Nově bude při plnění insolvenčních povinností mladistvý - respektive osoba, které v tomto období vzniklo zadlužení, oddlužena.
…cestou z Prahy jsem si na závěr dne přečetl💻: https://www.forum24.cz/vladni-dobro-pro-zivnostniky-zavede…/
🤔A napadlo mne , že tu máme opět další vymítání čerta ďáblem z vládní kuchyně aneb "nechci slevu zadarmo". Respektive to, co jsme naslibovali, ale peníze na to rozházeli, nám teď pomůžou zazáplatovat živnostníci. Podnikáš? Vytváříš hodnoty? Odvádíš daně?...Budeš ještě víc a za odměnu Ti zkrátíme důchod!🤦‍♂

Čtvrtek
 🗄den nad papíry a podpisy mnoha dalších papírů v kanceláři Královéhradeckého kraje, přerušovaný jednáními s kolegy k různým žádostem v oblasti dopravy a řešením jednoho podnětu k výběru jízdného v autobusech při výluce na železnici v Jaroměři. V závěru dne příprava na nadcházející zasedání Rady kraje.

Pátek
…ranní čtení🙈: https://www.parlamentnilisty.cz/…/Kremlik-se-chlubil-kolik-…
🧙‍♂Kouzlení z čísly patrně navazuje na již tradiční vládní disciplínu „nikdo Vám nemůže splnit tolik, kolik Vám my můžeme slíbit“. Ale když už jsme u těch čísel – kolik peněz je skutečně v SFDI letos a kolik měl činit rozpočet pro rok 2020? Kdybyste si, pane ministře, honem nemohl vzpomenout, pomohu Vám: 2019 v SFDI = cca 86 miliard a na příští rok - po slavném navýšení o 5 miliard nám to záhadně vychází nikoliv na 91, ale na cca 87 miliard. O tom, že původně bylo ve střednědobém rozpočtu pro rok 2020 plánováno 97 miliard, snad už ani nehovořím?! Suma sumárum po všech „kouzelných“ navýšeních můžeme očekávat o cca 10 miliard korun méně oproti avizovanému předpokladu. Za to nárůst investic do mediální prezentace MD patrně žádný pokles nezaznamenaly, neboť pohledem mediálních výstupů to stále vypadá, že ministerstvo dopravy nedělá nic jiného, než navyšuje a investuje, přičemž reálné výsledkem „oslavovaných“ 100 dnů nového ministra „ve službě“ jsou především výměny na manažerských postech.🤷‍♂
…ještě, že já mohu začít svůj den prozaičtěji😉 - jednáním se starostou Třebechovice pod Orebem ohledně křižovatky od Krňovic, kde plánuje ŘSD rozsáhlou rekonstrukci. Město a kraj pro změnu chtějí cyklostezku pod silnicí I/11 a další navazující rekonstrukci silnice včetně mostu. Tomuto problému se věnuji již od loňského léta a doufám, že příští léto už budeme mluvit v přítomném čase o realizaci.
…setkání se starostou Horní Brusnice a místním občanem v souvislosti s opravami silnic🚧 kolem Bílé Třemešné, kde už několikátý rok za sebou pokračujeme v celkové rekonstrukci silnice II/325. Nyní budeme pokračovat v dalších opravách (včetně tzv. objízdných tras směr na Horní Brusnice) navazujících na celkovou rekonstrukci této silnice.🛣
…s dopravcem Arriva jsme diskutovali o jejich záměru zúčastnit se v následujících měsících výběru dopravce na provozování železniční dopravy v našem kraji.🚆
…setkal jsem se také s lidmi, kteří dlouhodobě usilují o splavnění Labe ve směru Přelouč, Pardubice s dalším potenciálem i směrem na Hradec Králové. 🚢Není to jen o lodní dopravě, ale i o zadržování vody v krajině, atraktivitě Královéhradeckého kraje a dalších příležitostech. Domluvili jsme se na přípravě pracovního setkání zástupců obou krajů a samospráv.
…na jednání o činnosti Kontrolního výboru a jsem si uvědomil, co úkolů bylo v různých oblastech započato a - podle mého názoru - nebylo doposud dokončeno.🤔
…večer jsem rád zavítal společně se starostou a jeho místostarostou na jeden z večerů 65. ročníku Folklorního festivalu v Červeném Kostelci. Vojenský soubor🎺🥁🎷 Ondráš mě nadchnul a říkal jsem si, jak je dobře, že se v minulosti nepodařilo ministryni obrany Parkanové zrušit existenci tohoto světového souboru, který shodou okolností letos slaví rovněž 65. výročí svého vzniku. Neuvěřitelným zážitkem byl pohled na tanečníky z Velikonočních ostrovů 🏝 Ostatně všechna vystoupení z různých koutů světa jenom potvrzují, že hudba a tanec💃 na rozdíl od politiky a předsudků dokáží mezilidské i mezinárodní odlišnosti v naší společnosti spojovat. Jsem rád, že tento projekt Královéhradecký kraj opakovaně podporuje.🤝

Sobota, neděle
… příjemný čas – trochu pracovní, ale hlavně s rodinou, přičemž v sobotu jsem měl možnost ocenit výhody čerstvě nabytého řidičáku🚗 svého staršího syna, který se mi v zájmu zdokonalení svých dovedností nabídl dělat v průběhu víkendu osobního řidiče😉. V sobotu jsme navštívili Jezdecký oddíl T. J. Krakonoš Trutnov ve Svobodě nad Úpou - respektive skokové závody🏇, které místní jezdecký oddíl o tomto víkendu pořádá. Skvělé zázemí, nově vybudované parkurové závodiště s bezpečným povrchem a moderním trvanlivým podkladem představuje nejenom investici 2 milionů korun, ale také tisíc hodin dobrovolnické práce. Rád, jsem jim pomohl při zajištění podpory i z Královéhradeckého kraje, který budou nejenom takovými atraktivními počiny, jako jsou aktuálně skokové závody, skvěle reprezentovat. 
…pokračovali jsme do Hejtmánkovic, kde pro změnu otevírali po rekonstrukci místního sportovního areálu multifunkční hřiště např. pro malou kopanou🥅, košíkovou, nohejbal, tenis🎾 apod.. Klobouk dolů před místními a starostou (mým bývalým policejním kolegou) a před tím, co se jim povedlo v celém areálu vybudovat.👍 Díky hraní fotbalu v minulosti vím, jak tu vše vypadalo před 30 lety. Dnes má obec kromě zrekonstruované krásné silnice:-) , moderní sportovní areál uprostřed obce. Držím palce místním fotbalistům při jejich brzké premiéře v 1. B třídě Královéhradeckého kraje. 
…v rámci víkendu jsme zvládli ve Stárkově i velkou hromadnou oslavu několika čerstvých padesátníků🎂. Rocková muzika kapely oslavenců, která pobavila 300 gratulantů, potvrdila, že věk je jenom číslo🤟. V příštím týdnu nás čeká také kulaté výročí – bohužel budeme vzpomínat na úplně jinou „muziku“🚨, která vybízí spíše k zamyšlení než k veselí. Ale i to je občas (a nyní se vší naléhavostí) třeba – zastavit se, zavzpomínat a uvědomit si, že svoboda není samozřejmostí. Pohodový nadcházející týden Vám všem.