CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 19.1.

19. 01. 2020

Pondělí
👨‍💼už v pořadí třetí jednání s představiteli samosprávy a několika dalších organizací na Žacléřsku nad problémy s revitalizací hornických dolů a rozvoji tohoto miniregionu. Dohodli jsme se na:  zapracování projektu rozvoje tohoto území do strategických plánů Královéhradeckého kraje a  na společném setkání s ministrem průmyslu a financí k systémovému řešení i ze strany státu, protože jsem přesvědčen, že do vládního projektu RESTART mají být zahrnuty nejenom kraje, které jsou s problémy v oblasti hornictví spjaty jaksi historicky, ale všechny kraje, kterých se hornictví a tedy i problémy spjaté zejména s útlumem tohoto odvětví dotýkají.
👀také jsem kromě řešení další běžné agendy zaznamenal: https://www.parlamentnilisty.cz/…/Hamacek-Nemam-penize-na-v…
🤷‍♂NEMÁM a POTŘEBUJI peníze (teď zrovna na policisty), se stalo u některých ministrů stále se opakující mantrou. Spíše bych ale očekával, že ministr vnitra bude informovat o tom, co pro bezpečnost udělá policie se stávajícími více než 40 000 policisty!👮‍♂

Úterý
 👨‍💼Ústavně – právní výbor Senátu, na jehož jednání bylo jedním z hlavních bodů ČR vyjádření k návrhu prezidenta Miloše Zemana jmenovat do funkce ústavního soudce dosavadního předsedu Nejvyššího soudu. Nominaci 👨‍⚖ profesora Šámala na pozici ústavního soudce jsem uvítal. Pamatuji si svoje začátky u policie nebo na studium trestního práva, kdy jsem se stejně jako mnozí z ostatních studentů velmi často na jeho přístup či postupy a výklady k dané problematice odvolával. Jinými slovy považuji jej za nezpochybnitelného odborníka na trestní právo a umím si představit, že se na jeho dosavadní místo najde odpovídající náhrada z řad soudců Nejvyššího soudu. Přijatelné pro mne bylo i jeho vysvětlení ke své práci před listopadem 89. Návrh na jeho kandidaturu jsem n ÚPV podpořil.🙋‍♂ Konečné hlasování proběhne na plénu v rámci nadcházející schůze Senátu koncem tohoto měsíce.
…v médiích mne zaujala zveřejněná informace ze strany ministra dopravy Kremlíka o zamýšleném návrhu převzetí objednávky železniční dopravy od krajů státem. Zahájení diskuse na toto téma si dovedu představit, ale tak trochu se obávám, že pokud bychom do budoucna svěřili celou odpovědnost za objednávání osobní železniční dopravy v našem kraji centrálnímu systému řízenému z Prahy, nebudeme mít už vůbec žádnou možnost ve smlouvách ovlivnit uplatnění regionálních specifik ani ovlivnit jejich naplňování. (podrobněji jsem tento důvod rozvedl již ve svém úterním fb příspěvku) 🔏 Jsem proto přesvědčen, že navrhovanému kroku ze strany ministra dopravy by měla nejprve předcházet analýza příležitostí a hrozeb s ním spojených.

Středa
👨‍💻opět Ústavně - právní výbor Senátu PČR a téměř celodenní jednání nad senátními tisky, které budeme projednávat na další schůzi Senátu, a budu o nich více informovat koncem ledna, ale o dvou z nich se zmíním už nyní:
👉projednání návrhu, týkajícího se odpovědnosti a majetku státu předloženého Poslaneckou sněmovnou PČR, k němuž vláda zaujala negativní stanovisko a navíc byl nešťastně doplněn ministerstvem financí o návrh změny koncepce ve smyslu dělené právní subjektivity (rozmělňování odpovědnosti mezi jednotlivé organizační složky státu) bez dodržení standardního připomínkového legislativního procesu. Tento návrh je z mého pohledu obsahově absolutně proti stávající judikatuře rozhodování Nejvyššího soudu, a proto jsem z pozice zpravodaje tohoto bodu předložil návrh zamítnout. Jsem přesvědčen, že má-li v této oblasti dojít k relevantním změnám, musí dojít nikoliv k poslepovaným dílčím úpravám, ale ke komplexní změně zákona o majetku a odpovědnosti státu.
👉návrh změny (doplnění) Listiny lidských práv a svobod o právo bránit svůj život i se zbraní – byl ÚPV po podrobné diskuzi schválen a uvidíme, jaké resumé vzejde z projednávání na plénu Senátu .

Čtvrtek
…mimořádná Rada KHK - po 13 měsících opravdu náročné práce nejenom mne, ale také kolegů z odboru dopravy a dalších zainteresovaných spolupracujících např. právních subjektů, kdy jsme nejenom vybrali 5 firem, které budou zabezpečovat od března 2021🚌 veřejnou autobusovou dopravu v 8 oblastech našeho kraje, ale vypořádali se také s řadou námitek a obhájili jsme svůj postup i výsledky v několika řízeních na ÚOHS - jsme s vybranými dopravci konečně podepsali nové smlouvy.(Podrobnější informace jsem již uvedl ve svém čtvrtečním příspěvku).
… v polské Lubawce se uskutečnila informační schůzka, na které zástupci českých i polských silničářů informovali zástupce veřejné správy i novináře o stavu budování dálnice D11🏗 na české straně a rychlostní silnice S3 v Polsku. Obě komunikace se mají potkat právě poblíž Lubawky a výrazně odlehčit silnicím v regionu přetíženým tranzitní dopravou. Poláci se k hranicím dostanou v roce 2023, kdy se dokončí i zbývající úsek od Kamienné Góry na státní hranice. Na české straně je nejzazším termínem zahájení výstavby zbylých dvou úseků D11 na státní hranici naposledy přislíbeným ministerstvem dopravy rok 2024 a stát dálnici dostaví v roce 2028. Tedy 5 let po té, co Poláci.🙈 Naše rozhořčení vůči ministerstvu trvá a roste. Nejprve oznámí, že posunuje termín dokončení D11, nyní se dozvídáme, v jakém časovém rozestupu budou komunikace dokončeny. Doprava z S3 bude svedená na místní komunikace, takže plně chápu velké obavy starostů obcí v regionu. Naše silnici na takovou zátěž nejsou vhodné natož připravené. 🙅‍♂ Na české straně se má na silnici S3 napojit dálnice D11. Aktuálně vede z Prahy do Hradce Králové, kde také končí. ŘSD v současné době buduje dva úseky mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla jsou v současné době hotové přeložky inženýrských sítí a budují se nosné konstrukce mostů. Jezdit by se po nich mělo už v roce 2022. Od Jaroměře na státní hranici zbývá dostavit 40,8 km, které jsou rozděleny do dvou úseků. Ředitelství silnici a dálnic se v současné době snaží získat pro obě stavby pravomocné územní rozhodnutí. Zároveň dokončilo geologický průzkum a připravuje podklady pro vydání stavebního povolení a výkupy pozemků. Termín dostavby D11 na státní hranici odhaduje ŘSD stále až na rok 2028. Byl bych rád a doufám, že si ministerstvo dopravy svoji chybu uvědomí a spolu s naším krajem a v součinnosti s ŘSD bude tuto situaci a jí vzniklé problémy řešit. 💁‍♂Budeme je k tomu tlačit. Nabízí se například zavedení mýta či dopravních omezení, aby přes malé obce nad Trutnovem nejezdilo tolik těžkých nákladních vozidel, které budou mít velký vliv na životnost místní dopravní infrastruktury. Budu apelovat na stát, aby tyto škody způsobené prodlevou v dostavbě D11 sanoval

Pátek
… zbylá týdenní agenda - papíry, papíry a papíry na úřadě. Stačil jsem ale zaregistrovat🧐:
https://twitter.com/KarelHavlic…/status/1217545067445047297…
🤔Nepřipadá Vám to trochu v duchu známé pohádkové repliky "odvolávám, co jsem odvolal…"? Nějak si nemohu vzpomenout, co se mimo permanentních kontrol, vysokých daní a odvodů a EET udělalo proto, aby malí obchodníci nezanikali? 🤷‍♂ A přestože souhlasím s tím, že drobné podnikatele v našich městech a obcích je třeba podporovat, nevím, zda jde aktuálně o zásadní krajské téma. Patrně se ale před volbami pro dobré PR i pěkná fotografie s nákupním košíkem v obecním koloniálu hodí, že?😉
…a po roce opět setkání s fotbalovou „rodinou“ v rámci Galavečera fotbalu Královéhradeckého kraje. Neobešlo se bez vzpomínání, ale odpověděl jsem i na to, co dělá a také v letošním roce bude pro fotbal dělat kraj – např. poskytne finanční prostředky 💰pro trenéry mládeže a fotbalovou akademii v HK.

Sobota
👩‍💼👨‍💼kongres ODS v Praze – gratuluji nově zvolenému vedení👏, děkuji za své znovuzvolení do Výkonné rady a tohle jsem měl na srdci a řekl bych, kdybych nemusel odjet dříve (k vůli maturitnímu plesu🤵💃 a slavnostnímu „šerpování“ staršího syna, který letos končí gymnázium)🔽:
Funkční systém pro vnitřní bezpečnost je třeba připravovat v době relativního bezpečí -tedy nyní.
Pro jeho zajištění potřebujeme ale především spolehlivou, výkonnou a spolupracující policii, HZS vlastně celý IZS, zpravodajské služby a efektivní kompetentní výkonnou moc vlády s lídrovstvím ministerstva vnitra v oblasti bezpečnosti. Dnes už nikdo nezpochybňuje nutnost investic – ve výši 2% HDP – do armády. Ale velmi málo hovoříme o tom, že je třeba přijmout i podobný investiční plán pro bezpečnostní sbory a zpravodajské služby a novelizovat zákony o policii.
Je nezbytné provést audit činností policie, zajistit její odbřemenění od činností, které primárně s její prací nesouvisí a připravit novou bezpečnostní strategii. Musíme přejít od kritiky destabilizace systému, k prosazování konkrétních řešení – která přinutí především ministerstvo vnitra dodržovat novou bezpečnostní strategii a dohled nad účelným a nikoliv účelovým vynakládáním finančních prostředků v rámci její realizace.💁‍♂

Neděle
… ve čtyři hodiny ráno jsem vyrazil na letiště do Vídně, abych maturitním plesem vyčerpaného Martina juniora opět naložil do letadla směrem do Kanady🇨🇦 dokončit svoji první hokejovou sezonu za oceánem. Ve zbytku neděle se snad doléčím z neústupné chřipky i všech pracovních, politických i společenských aktivit uplynulého týdne. Do toho nadcházejícího přeji nám všem, abychom úspěšně míjeli nemoce, vyhnuli se srážce s malostí a potakávali jenom inspirativní lidi i situace.😉