CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 19. 11.

19. 11. 2023

Pondělí
🍎🥔🧅snahou kraje je krom pomoci s propagací regionálních potravin podpořit také jejich využívání, a proto například rozjíždíme projekt Zdravá škola, do kterého se zapojilo cca 20 školních jídelen. Kraj platí členské poplatky a školení odpovědných osob a tato zařízení odebírají certifikované zdravé zemědělské produkty. V pondělí jsme se sešli ale nejenom k jednání o dalším rozvoji tohoto projektu, ale řešili jsme také rozjezd tzv. elektronického tržiště, které umožní za spolupráce zemědělců a potravinářů nakupovat regionální produkty pro naše krajské organizace - jako například Domovy pro seniory, školy nebo nemocnice. Čímž naše zemědělce a potravináře rovněž podpoříme. Do konce roku bude připraven návrh na spuštění a plán potřebných opatření.
👨‍💼👩‍💼jednání Rady KHK se 120 body programu, mezi něž patřila například modifikace návrhu podílu peněz z krajského rozpočtu za rok 2023, které je potřeba uvolnit krom investic do krajského zdravotnictví, aby i tam, kde nedostačující platby ze zdravotního pojištění, byla zdravotní péče zabezpečena. Díky výsledkům hospodaření nemocnic je možné tento podíl snížit z 8 na 3 %, tj. zhruba 150 mil Kč. Potěšující je také to, že jsme pro příští rok naplánovali v síti veřejné podporovaných sociálních služeb zvýšení pracovních úvazků. Můžeme si to v rámci kraje dovolit díky státní podpoře, a hlavně zvýšenému příspěvku na péči a lepší úhradě ze zdravotního pojištění. A k nedůležitějším bodům patřilo projednání návrhu rozpočtu na příští rok, který opět nastavujeme střízlivým konzervativním způsobem, přičemž na základě své zkušenosti předpokládám, že v průběhu roku budou příjmy vyšší.
🎉zúčastnil jsem se vyhlášení 20. ročníku soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje, v němž se utkalo 30 staveb. Odborná porota zvolila absolutním vítězem přestavbu bývalé parouhelné elektrárny na galerii EPO1 v Trutnově investorů manželů Kasperových, jíž projektoval Atelier Tsunami z Náchoda. Díky citlivé a v mnoha ohledech unikátní přestavbě bývalé trutnovské elektrárny, ožil zanedbaný prostor moderním uměním. Nově vzniklá galerie nabízí nejen vnitřní a venkovní výstavní prostory, kavárnu, ale také zázemí pro umělce a možnost setkávání laické a odborné veřejnosti v rámci edukativních i společenských programů. Ocenění získala také lávka přes Labe v Hradci Králové, revitalizace Husova náměstí v České Skalici, kulturní dům v Kvasinách, vila domy v Dobrušce a Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova. Všechny přihlášené stavby potvrzují, že se náš kraj na poli architektury má stále čím chlubit. A nejenom z pohledu estetiky, jíž přináší do veřejného prostoru, ale i díky vysoké úrovni stavebnictví a energetické výhodnosti zkvalitňují podmínky pro život obyvatel.

Úterý
🤝pracovní setkání v Libošovicích, které jsem společně s kolegou hejtmanem sousedního kraje svolal do jednoho z krásných míst v Českém ráji, abych splnil svůj slib z debaty, kterou jsme zde v Libošovicích vedl s občany v létě. Týkal se pomoci se záchranou Podsemínského mostu, vedoucímu k další zdejší historické památce – stejnojmennému mlýnu. A protože se nachází v obcích, které jsou na rozhraní obou našich krajů, přišli jsme se společnou nabídkou, jak bychom mohli pomoci nejenom s výše uvedeným problémem, ale i s dlouhodobější podporou při záchraně a rozvoji tohoto turisticky atraktivního miniregionu. (více – viz můj úterní příspěvek)
🛣️kontrolní den na stavbě rekonstruované silnice z Deštného na Šerlich. Náročnou stavbu zahrnující 22 propustků, jeden náročný most a nutnost vypořádat se složitým geologickým podložím zvládl zhotovitel dle projektu a ve stanoveném čase. Přesto jsem se s ohledem na horský charakter silnice (složitý pro údržbu a v zimním čase i pro míjení vozidel) ještě s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC KHK, která pro kraj stavbu připravuje a dozoruje, i se zástupci zhotovitele domluvil na doplnění některých úprav nad rámec projektu. Budou dokončeny v horizontu 2-3 týdnů. Více – viz můj úterní videopříspěvek🎞.

Středa
🚌jednání s kolegy o rozsahu autobusové dopravy v zimním období v Orlických horách, o čemž budu příští týden jednat i s dopravci, a o připravenosti na zimní údržbu v této části regionu, abychom neřešili jen rekonstrukci silnice, ale i zimní provoz v našich horách.
🎸s organizátory a hlavním produkčním festivalu Rock for People jsem jednal o zajištění dopravy, fungování IZS, infrastruktuře a všem dalším, co z pohledu naší vzájemné spolupráce souvisí jak s dalším ročníkem této pro náš kraj v oblasti kultury i turistického ruchu významné akce, tak také například koncertu Ed Sheerana, který se uskuteční v Hradci Králové.
🏗a krom administrativy mne na úřadě čekala ještě další jednání, jako například se starostkou Albrechtic nad Orlicí o rekonstrukci silnic, výstavbě chodníku nebo řešení havarijního stavu na sportovním hřišti u zdejší školy.

Čtvrtek
👩‍🏫jednání v rodinné komunitní Základní škole Mraveniště (https://www.domraveniste.cz/), zaměřené především na individuální přístup, která sídlí v krajském objektu v Markoušovicích. V souvislosti s rozvojem školy a možností navýšení její současné kapacity 100 žáků celkem, jsem byl požádán o zvážení možnosti pomoci ze strany kraje při výstavbě nových učeben a malého zázemí pro společenské aktivity ve stávajících prostorách. Jedná se o investici zhruba za 20 mil Kč, na kterou pravděpodobně vedení školy získá kolem 17 mil Kč dotaci. Přijel jsem se podívat na místo, abych se seznámil s fungováním školy a probrali jsme možnosti případné spolupráce na tomto projektu.
🏫má další návštěva byla v novoměstské Střední průmyslové, Odborné a Základní škole. Kraj zde investoval 52, 9 milionů korun na zateplení všech šesti budov, jež činí jejich provoz energeticky a tím i ekonomicky úsporným. Fasáda pak svým originálním pojetím, neboť ji zdobí ji úryvky z Čapkova dramatu R.U.R., bude pro zdejší žáky i studenty možná inspirací k zamyšlení nad tématy, která v době jejich autora byla spíše fantazií, a dnes se stávají téměř realitou. (více – viz můj čtvrteční příspěvek).
📊výjezdní pracovní porada vedoucích pracovníků společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., kam jsem přijel zhodnotit rok 2023 a poděkovat za v mnoha ohledech perfektní práci na našich krajských silnicích při realizaci investice za 1,5 miliardy na 92 stavbách, a při letní i zimní údržbě v objemu práce za dalších 650 mil Kč. Ale i za přípravu projektů a dozory na stavbách, a v neposlední řadě za výborné výsledky hospodaření.

Pátek, sobota, neděle
🇨🇿státní svátek spojený s Dnem boje za svobodu a demokracii a Mezinárodním dnem studenstva, jehož oslavy v celé naší zemi, myslím, jednoznačně prokázaly, že většina z nás si nutnost neustále bojovat za to, abychom i nadále žili v bezpečné, svobodné a demokratické zemi, uvědomuje. Současná situace, nám potvrzuje, že to není samozřejmé. Nebýt k tomu lhostejní a sobě i svým dětem neustále připomínat, jaké to před 34 lety i u nás bylo a nechceme, aby zase mohlo být, není žádné klišé. 👨‍👩‍👦‍👦A věřím, že stejně jako já jste si nejen páteční sváteční, ale i následující dva víkendové dny užili se svými rodinami či přáteli v příjemné atmosféře. Přeji Vám všem pohodový i celý příští týden!🙂