CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 19. 12.

19. 12. 2021

Pondělí
👩‍💼👨‍💼porada vedení kraje, která byla například o aktualizaci zásadních investičních záměrů v oblasti kultury a inovací. Museli jsme se dohodnout na výši peněz, které účelně, a hlavně postupně budeme dávat do projektové přípravy. A také jsme byli seznámeni s aktuální závěry řešení sporu CEP a Náchodská nemocnice.
👨‍💼👩‍💼Rada KHK se 137 body programu, především majetkového a investičního charakteru, ale i k dopravě či ostatním oblastem. A protože to byla poslední rada v tomto roce, dovolím si zdůraznit, že díky přípravě všech radních, organizačnímu zajištění, které perfektně připravují kolegové z úřadu, a v případě potřeby i připravených úředníků z kraje, pobíhalo každé ze 40 zasedání rady a 7 zastupitelstev věčně a efektivně aneb neseděli jsme pokaždé dlouhé hodiny, abychom se dohodli. CHCI ZA TO VŠEM MOC PODĚKOVAT!👏
🎾mezi nominacemi na osobnosti Královéhradeckého kraje za rok 2021, jimž budeme s ohledem na epidemickou situaci ocenění předávat až na jaře v roce příštím, nesměla chybět úspěšná tenistka Kateřina Siniaková. A protože na jaře bude opět ve světě obhajovat své sportovní dovednosti, pozval jsem ji k převzetí ocenění na KÚ ještě před jejím odletem. Bylo mi potěšením předat této mladé sportovkyni Medaili Královéhradeckého kraje I. stupně.🥇 (více – viz můj úterní příspěvek)
Úterý
🖥️videokonference hejtmanů s ministerstvem zdravotnictví o systému očkování dětí. Osobně se domnívám, že pokud chce někdo DOBROVOLNĚ očkovat své dítě, je nejlépe, aby tak učinil u svého dětského lékaře. Nicméně tam, kde dětští lékaři nebudou chtít a bude tento zájem, zařídíme možnost očkování dětí i v nemocnicích.
💉Nadále také preferuji, abychom zvládli hlavně dobrovolný zájem o očkování třetích dávek u rizikových skupin s ohledem na věk a případné zdravotní komplikace. Informuji také, že ve dnech 24. - 26.12. a 1.1.2022 očkování v našem kraji probíhat nebude.
🦠Co se týká vývoje epidemie v našem kraji, v posledních dnech je zde klesající trend nových případů a díky tomu se určitě zlepší situace i v našich nemocnicích. Nová mutace omikron však znamená, že stát se teď musí soustředit na testování a sekvenci, trasování apod. A stále platí, buďme obezřetní a ohleduplní vůči sobě i svému okolí, neboť to je nejdůležitější prevence do budoucnosti.
⚖️zasedání Ústavně právního výboru, na němž jsme projednávali např.:
➡️ tzv. hornický zákon (změny výnosů úhrad z povrchového dobývání hnědého uhlí a z těžby ostatních nerostů ve prospěch dotčených krajů - z povrchové těžby) – doporučili jsme ke schválení, i když já jsem spíše proti neb, byť v malých objemech, ale měníme skladbu celkového RUD, v němž je mnoho jiných nespravedlností, jež lze vyřešit pouze systémovou změnou a ne jenom drobnými na sebe se vršícími úpravami.
➡️exekuční řád (zavedení krajské místní příslušnosti exekutorů), kdy s tím prozatím ale nová vláda ve svém programovém prohlášení nepočítá. Díky poslední novelizaci je v exekučním řádu mnoho změn a je tedy nejprve potřeba nechat si na ně praxi zvyknout. Vzniká tak prostor pro další systémovou diskuzi ohledně tohoto principu.
👩‍💼👨‍💼odpoledne na kraji jednání Regionální stále konference Královéhradeckého kraje (účastníky byli krom zástupců kraje představitelé Svazu měst a obcí ČR, CzechInvestu, úřadu práce, Ministerstva pro místní rozvoj ČR …). A jen na úvod – v čerpání financí z IROP do roku 2020 jsme nejúspěšnější - v přepočtu na 1 obyvatele kraje, je to cca 19 tisíc Kč. 💰Novým nástrojem, který pomůže v oblasti dopravy, středních škol, zdravotnické záchranné služby a sociálních služeb, je Regionální akční plán. Nově máme možnost čerpat z Národního plánu obnovy, například na revitalizaci brownfieldů (například pevnost Josefov). Shodli jsme se, že však potřebujeme znát konkrétní podmínky podpory, se kterými je úzce spjata projektová příprava a v tomto smyslu silně apelujeme na národní úroveň. Cílem RSK pro další období je rovněž podpora aktivit řešících hospodářsky a sociálně ohrožená území, mezi něž v našem kraji patří Broumovsko a Královédvorsko. Silnými partnery pro rozvoj regionu budou i v dalších letech místní akční skupiny (nástroj CLLD) a Hradecko-pardubická aglomerace (nástroj ITI). Projednali jsme také aktivity v rámci Chytrého regionu (www.chytryregion.cz), mezi něž patří např. Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK, jenž získal první místo v národní soutěži Egovernment The Best. Pro obce je připraven nový nástroj Rozcestník pro starosty, který usnadní starostům jejich práci, orientaci v úředních povinnostech. Jsou otevřeny další vzdělávací moduly v Akademii Chytrého regionu a v roce 2022 bude vyhlášeno další kolo soutěže "Buďte inspirací" 2022. Více informací k RSK najdete na www.rskkhk.cz.
Středa
👩‍💼👨‍💼18.schůze Senátu PČR, jejíž součástí bylo slavnostní připomenutí 25. výročí vzniku Senátu PČR (2 500 projednaných zákonů, 600 vrácených poslanecké sněmovny a 300 z nich bylo nakonec opraveno, tedy každý osmý doznal změn díky práci senátu). Senát PČR je důležitou ústavní institucí v zemi, překážka autoritářského stylu vládnutí a je silným a nezávislým hlasem, zejména v okamžicích, kdy ostatní šeptají nebo se bojí promluvit.
Projednány a schváleny byly návrhy zákonů :
✔️o poskytování ošetřovného v souvislosti s opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 (od 1.11.2021 do 28.2.2022 výše ošetřovného 80 % denního vyměřovacího základu),
✔️o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (do 28.2. příspěvek 370 Kč na 14 dní nařízené karantény,
✔️o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (činnosti významně dotčené - pokles tržeb nepřekračující 70 procent průměrné měsíční výše těchto příjmů viz 1000 Kč denně) - podrobněji viz můj středeční příspěvek
💁‍♂️Dále jsme projednali:
✔️balíček dokumentů proti financování terorismu, který obsahuje rekodifikaci evropské legislativy v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Bohužel jsem přesvědčen, že dochází k institucionální roztříštěnosti a špatné koordinaci na úrovni EU, a proto jsem pro balíček jako celek, nehlasoval. Nicméně většinou v senátu byl schválen.
➡️balíček dokumentů k oblasti veřejného zdraví s informacemi k Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví HERA.
➡️informace vlády k jednání na Evropské Radě (covid, ceny energií, bezpečnost a obrana, vnější aspekty migrace, vnější vztahy viz krize s Běloruskem). Za senátorský klub ODS jsme oficiálním usnesením apelovali i proti některým kolegům ze senátu na to, že máme trvat na zařazení atomové energie jako nadále schválené aktivity pro země EU.
➡️návrh Evropské komise na zmírnění dopadu nárůstu cen energií. Bohužel tyto návrhy jsou naprosto nekonkrétní a nepřináší žádné řešení situace. V této souvislosti budeme vyzývat EK, aby okamžitě zastavila obchodování s emisními povolenkami do doby, než se směrnice pro jejich obchodování rozumně upraví.
🔌Dále se chceme zabývat otázkou uznání jaderné energie jako bez emisního zdroje, přesně v souladu s tím, jak se dohodli zástupci V4 a Francie začátkem tohoto týdne. Viz schválené usnesení, které řeší uznání jaderné energetiky jako součást řešení při dekarbonizaci ekonomiky.
➡️zákon o mezinárodním právu soukromém – konkrétně možnost osvojení dítětem stejnopohlavním párem v ČR na základě rozhodnutí cizozemského soudu. Osobně jsem přesvědčen, že pokud se o tom má jednat, přičemž konstatuji, že podobnou úpravu nepodporuji, tak jedině prostřednictvím legislativních změn občanského zákoníku s ohledem i na jiné možnosti, a vždy primárně s ohledem na princip nejlepšího zájmu dítěte. Připomínám, že se primárně bavíme o právu dítěte a platí, že v Listině lidský práv a svobod je mimo jiné právo dítěte znát svého otce a matku, což s tímhle není v souladu. Pro tento návrh jsem nehlasoval.
Čtvrtek
💉👦👩krom běžné operativy na KÚ také úprava pravidel pro očkování dětí od 5 – 11 let, jež bude nově možné krom dětských lékařů také ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (od 21. 12.), Oblastní nemocnici Trutnov (od ledna) a Oblastní nemocnici Náchod (od 23. 12.). V centrálním registračním systému pro očkování tak přibude možnost registrace na očkování pro tuto kategorii. Očkování bude probíhat jednou týdně a vždy za přítomnosti dětského lékaře.
...🎊💰a protože se blíží přelom roku, informuji také o tom, že za kraj budou obdarováni (5.000 Kč) první novorozenci (první chlapeček a první holčička), kteří se v roce 2022 narodí na území KHK bez ohledu na to, ve kterém zdravotnickém zařízení přijdou na svět.
Dosud získávala dar miminka narozená v krajských porodnicích. Podmínkou je ale trvalé bydliště nebo faktický pobyt na území kraje. Je to symbolické poděkování, nicméně kraj se s ohledem na nepříznivý demografický vývoj soustředí i na další podpory mladých rodin a prostřednictvím svých dotačních programů usiluje o zlepšování infrastruktury v našich obcích a městech, což pomáhá bránit odchodu mladých lidí do velkých měst.
🙂a tohle mi udělalo velkou radost👉: https://zdopravy.cz/ceske-drahy-nakoupi-dalsich-33.../
💁‍♂️Potvrzuje to správné rozhodnutí o harmonogramu dohodnutého tendru/smluv na provozování železniční dopravy s ohledem na cíl, aby v našem kraji od roku 2024 začala 70% obměna vlaků jezdících v našem regionu.
Pátek
🛣️otevření dvou úseků dálnice D11 ve směru od Hradce Králové na Jaroměř. Jsem přesvědčen, že 22,5 km nové části dálnice výrazně ovlivní bezpečnost dopravního provozu v tomto úseku a cestovní komfort. (více – viz můj páteční příspěvek)
🦠porada pracovní skupiny krajského týmu covid-19 k vývoji epidemie v našem kraji, přičemž sedmidenní nárůst nových případů covid-19 je 4 040 případů nákazy (tedy téměř o 900 méně než v předchozím období). Počet hospitalizovaných s covidem-19 neroste, k pátku je to 237 pacientů s covidem-19, 47 z nich vyžadovalo intenzivní péči zdravotníků. Z celkové populace kraje starší 16 let je alespoň jednou očkováno přes 73 %.
Vedle deseti očkovacích míst mají lidé v kraji možnost nechat se očkovat v ordinacích 158 praktických lékařů. Jejich seznam je dostupný na www.kr-kralovehradecky.cz/praktici.
🌱ve zbytku dne mne čekala ještě řada zajímavých setkání, například s předsedkyní výboru pro životní prostředí a zemědělství, s níž jsme diskutovali nad ochranou přírody, zemědělství v našem kraji a o dalším postupu v problematice ochrany vlka.
🚌o veřejné autobusové dopravě v našem kraji a plnění smluvních podmínek jsem jednal s generálním ředitelem Busline.
Sobota, neděle
🕯️připomněli jsme si deset let od úmrtí Václava Havla, a to v době, kdy je více než patrné, jak osobnost někoho takového v naší společnosti moc chybí. Nemuseli jsme s ním ve všem souhlasit, nebyl dokonalý, ale jeho velká jednota slova a činů, otevřenost, se kterou říkal své názory a za nesouhlas s nimi nikoho neodsuzoval, byly skutečnými demokratickými principy, kterými se dnes mnohdy oháníme, ale jejich skutečný význam odmítáme přijmout či naplnit.
Na Václava Havla jsme vzpomněli i v Senátu. Jeho odkaz byl také obsažen v deklaraci, kterou, jak jsem výše zmínil, jsme podepsali🖋️ ve středu u příležitosti výročí vzniku senátu, jehož prvořadým úkolem je chránit demokracii a dodržování ústavních práv a povinností. Mimo jiné se v ní také říká⬇️:
„…Nikdo se nesmí cítit zapomenut a přehlížen pro své názory či sociální postavení. Senátoři pocházející z 81 volebních obvodů jsou předurčeni právě k tomu, aby do nejvyšších pater politiky přenášeli hlasy z centra i periferie, hlasy slyšitelné, také však hlasy, které je potřeba zesílit. Nejde ale jen o jednostranné působení ve směru od občanů k politice. Důležité je rovněž informování občanů o tom, co a proč se v politickém prostředí děje a jak souvisí s jejich životy. Bez toho mohou demokratické procedury působit jako jen málo srozumitelné a samoúčelné. Vývoj ve světě v posledních letech ukazuje, že svoboda, demokracie, ba ani život sám, nejsou samozřejmostí. Ztratíme-li to ze zřetele, můžeme o ně přijít. Být senátorkou či senátorem českého Parlamentu znamená závazek tyto hodnoty aktivně provždy prosazovat a chránit.“
👨‍👩‍👦‍👦víkend jsem jinak samozřejmě strávil s rodinou a přípravami na nejhezčí svátky v roce. Přeji Vám krásný zbytek poslední adventní neděle a do příštího týdne co nejvíce pohody a co nejméně shonu.🙂