CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 19.5.

19. 05. 2019

Pondělí 
……ráno vyšel článek s názory senátorů na Ústavní žalobu na prezidenta, k čemuž jsem se rovněž vyjádřil: https://pravednes.cz/click…
💁‍♂Přestože jsem z některých prezentovaných postojů i řady rozhodnutí Miloše Zemana hluboce rozčarován a názoru, že takto by se hlava státu chovat a projevovat neměla, nepřipojuji se bez bližšího projednání na půdě Senátu k předloženému návrhu ústavní žaloby. Jako člověk, který řadu let působil ve státní službě, v prvé řadě ctím ústavní uspořádání našeho státu. Návrh považuji za velmi dobře zpracovaný přehled jednání, která mohou zakládat podezření, zda bylo vždy postupováno v souladu s Ústavou ČR. Osobně jsem však přesvědčen, že nejde ze strany prezidenta o hrubé porušování Ústavy ČR, jakkoliv je jeho chování velmi často na hraně.
👨‍💼👩‍💼Rada Královéhradeckého kraje a dnes „jenom“ 61 bodů programu, týkajících se zejména provozně technických a majetkových věcí a probíhající agendy k nim.
💰jednání se zástupci Dopravního podniku Hradec Králové o navýšení poplatku za vjezdy na autobusová nádraží nad rámec již nyní hrazených 8 mil. korun, s čímž nejsem ani trochu ztotožněn, protože další navyšování bude mít za následek nárůst mandatorních nákladů na veřejnou dopravu.🙅‍♂Dohodli jsme se proto - zejména s ohledem na prokazatelnost nároků - na pokračování v jednáních. Od roku 2020 chceme vjezdy na autobusová nádraží platit přímo z rozpočtu kraje a nechceme, aby s tím spojené náklady byly rozpočítávány do ceny dopravního výkonu. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli mimo jiné i kvůli možnosti následně lépe komunikovat s obcemi, které se v budoucnu budou také podílet na jejím spolufinancování - v rámci společného zájmu zachovat veřejnou autobusovou síť ve stávajícím rozsahu a se snahou zlepšovat její kvalitu. A zahajovat budoucí jednání navyšováním cen za dopravní výkon, nepovažuji zrovna za pozitivní způsob. 🤦‍♂

Úterý, středa
...🛫Přestože nejčastěji využívám ke své dopravě automobilu, občas motorky a zejména v posledních třech letech také někdy vlak, na dvoudenní zahraniční pracovní cestu jsem využil výjimečně vládní letku CL601 AČR. Do Polska jsem odletěl spolu s předsedou Senátu PČR a dalšími kolegy senátory a 🇵🇱🇨🇿 začali jsme ve 4. největším baltském přístavu Gdaňsk, který nejenom, že obsluhuje Skandinávii a zabezpečuje import a export z celého světa, ale také díky tomu, že nezamrzá, mohou do něj vplout i ty největší lodě, bez ohledu na příliv a odliv. Probíhá zde překládka 1/10 potřebné ropy. Vizí je, díky řece Visle spojit Gdaňsk s Černým mořem. 😉A možná malá zajímavost - víte, že svatý Vojtěch přišel v roce 997 z Čech do Gdaňska, aby toto město pokřtil a přivedl jeho obyvatele ke křesťanství?
setkali jsme se s Vojvodou Pomořského vojvodství a nejenom při diskusi s ním u společného oběda nebo panem Stanisławem Karczewskim - maršálkem Senátu Polské republiky u slavnostní večeře, ale i při návštěvě několika památných míst - Památníku padlých dělníků z loděnic v roce 1970, později ve Varšavě u hrobu neznámého vojína či v Sejmu u památníku k Smolenské tragédie, jsem si uvědomil mnoho historických paralel obou našich zemí - namátkou 100 let samostatnosti, 30 let od svobodných voleb atd..🤝 Společná je oběma našim zemím i snaha o posilování severoatlantické vazby a rozšíření obranného paktu NATO o další země jihovýchodní Evropy. 
s polským premiérem Mateuszem Morawieckim jsme debatovali o strategii další spolupráce zemí V4, a to nejenom v obchodní oblasti, ale také o harmonizaci evropských směrnic. 🇪🇺 Mě jako senátora z příhraničního obvodu potěšila debata o zásahu záchranných zdravotnických služeb v příhraničí. Byla přislíbena podpora odstranění některých administrativní překážek, které se musí upravit ve stávajících mezinárodních dohodách.
neméně důležitá pro mne byla i diskuze o bezpečnosti v souvislosti s potencionální migrací. Považuji za strategický správnou úvahu, usilovat o přijímání jihovýchodních zemí Evropy do struktur Evropské unie, ale také stále připomínám, a upozornil jsem na to i tentokrát, že pro zajištění ochrany Evropy je nezbytné dodržovat a plnit vzájemně přijatá pravidla Schengenu a Dublinu. …zajímavé pro mne bylo také setkání se svým polským senátorským protějškem z Klodzka a návštěva Senátu RP. Osobně jsem zde diskutoval zejména o rozvoji příhraniční infrastruktury (železnice a silnice mimo hlavní tahy). Požádal maršálka Stanisława Karczewského kooperaci při prosazování regionálních zájmů souběžně s plány na výstavby dálnic a železničních koridorů. A s ohledem na různé problémy kolem justice v obou zemích, jsme se shodli rovněž na potřebě intenzivnější spolupráce (setkání, diskuze, změny v právních oblastech) našeho senátního Ústavně právního výboru. 
👨‍💼jsem rád za zcela konkrétní podněty k další spolupráci, k níž jsem připraven🙂
💻nemohl jsem nezaznamenat👉: https://www.parlamentnilisty.cz/…/Piratum-radi-elitni-polic…
Možná je trochu úsměvné, že se jedna parta "odborníků" ohrazuje proti druhé, když se tato chce odborníky rovněž zaštiťit:-). Ale byly doby, kdy si něco takového žádný policista nemohl dovolit. Ale jak to vypadá, co bylo v minulosti nepřijatelné, dnes slouží jen k štěkání na karavanu, která jede v klidu dál! A to mi úsměvné nepřipadá ani trochu!🤔Předpokládám, že vedení policie prověří veřejně prezentované informace, nicméně v zákoně má policista dáno omezení vůči aktivitám v politických stranách, kdy nesmí "ani vykonávat činnost v jejich prospěch", a proto podobné aktivity nepovažuji za přijatelné. Ale dovolím si dodat, že vše není jen o striktním výkladu zákona, ale o obyčejné normálnosti, v jejímž duchu bychom měli mít schopnost rozpoznat, že se některé aktivity neslučují s jinou rolí, kterou zastáváme – např. při práci u policie.👮‍♂

Čtvrtek
💻https://www.idnes.cz/…/policie-hranice-hranicni-kontroly.A1…
💁‍♂Dovolím si konstatovat, že podobných cvičení není nikdy málo, ale nejdůležitější je, zda se problémová zjištění následně řeší. A pamatuji si, že absence zázemí pro provádění kontrol, nedostatečný prostor pro kontroly, potíže s propojením techniky a IT technologiemi, byly problémem už v minulosti a podle mého názoru se mnoho nezměnilo. Budu se proto na půdě Senátu ptát ministra vnitra úplně na jiné věci, než jestli se cvičení povedlo. Například na to, jak jsou konkrétně plněny stále trvající úkoly k odstranění výše zmiňovaných problémů – s ohledem na záměr znovuzavedení kontrol na státní hranici?!
🗄na úřadě administrativa k jednotlivým rozpracovaným či nově řešeným problémům silnic 🛣- například roztrhaná silnice po výstavbě chodníků v Kvasinách nebo problémy kolem přechodu ve Velkých Petrovicích, a také řešení budoucích investic do nových přeložek v Opočně nebo Náchod -Velké Poříčí. 
 🚌tímto dnem skončila lhůta pro podání nabídek na dodavatele veřejné autobusové dopravy KHK pro období 2020 - 2030. do soutěže na dodavatele veřejné autobusové dopravy KHK jsme obdrželi nabídky od 9 firem (některé z nich podaly nabídku na více než 1 oblast nebo i ve sdružení s jinou firmou a vystupují jako vedoucí sdružení / konsorcia) a také 1 námitku, kterou vypořádáme do 15 dnů. Vyhodnocení přijatých nabídek proběhne v řádu týdnů.
🚆na nádraží ve Starkoči, kde jsem natáčel s ČT reportáž k Vysokovské spojce, jsem si ověřil jak funguje heslo „Dycky Most“ v praxi….před natáčením se ke mně přihlásili dva Mostečáci a příjemně jsme si popovídali🙂

Pátek
Ranní test s mými studenty SŠIS byl i pro mne dobrou rozcvičkou na další dny strávené nad nabídkami v rámci veřejné soutěže na dodavatele veřejné autobusové dopravy v KHK pro léta 2020 - 2030, která byla v posledních dvou dnech - a ještě několik týdnů bude - jednou z mých pracovních priorit. Výsledky testu budou tak trochu i mým vysvědčením a doufám, že se se studenty stejně jako s kolegy z odboru dopravy dobereme jenom správných výsledků.💯
🤷‍♂přes svůj zvyk skoro vše vyřídit osobně a nejlépe přímo v dané obci, jsem tentokrát díky cestování musel setkání s paní starostkou obce Markvartice u Jičína, které mělo být k problému bezpečnosti tamních silnic, řešit „telekonferencí“:-). Před časem jsem v rámci uvedeného „zaúkoloval“ naší Správu silnic a kolegy policisty. Průběžně jsem byl o řešení informován, ale zajímal mě pohled starostky na výsledek. Zaznamenal jsem spokojenost s předloženými návrhy na úpravy dopravního značení a případné bezpečnostní změny na silnici - i s ohledem do budoucna, kdy by měly být dobudovány i chodníky, a proto mi nezbývá, než kolegům poděkovat.🤝
📊v kanceláři na úřadě - první analýzy dostupných informací k obdrženým nabídkám na veřejnou soutěž. 
…na závěr dne ještě jednání se starostou Havlovic, o tom, jak budou pokračovat s připravovanou investicí na opravu mostu🌉. Přislíbil jsem pomoc - resp. spolupráci kraje, pokud se vše podaří připravit na jaro příštího roku.

Sobota, neděle
…Víkend trochu pracovní, čekání na zprávy z Kanady 📲od staršího syna a také dlouhý výlet s tím mladším. Příští týden nás čekají důležité volby do Europarlamentu,🇪🇺 které rozhodnou, kudy se bude Evropa a tedy i naše země v příštích letech ubírat. Nenechte, aby za Vás rozhodli jiní, ale rozhodněte sami, kdo má Vaše zájmy ve společenství evropských zemí hájit, a přijďte volit. A snad nás čekají také důležitá utkání v rámci hokejového šampionátu,🏒 tak nezapomeňte držet palce a fandit. Krásné týdenní skóre Vám všem🤗