CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 19. 6.

19. 06. 2022

Pondělí
🔔setkání s biskupem Pavlem Pechancem a jeho manželkou v sídle Církve československé husitské v Hradci Králové, abychom navázali na debatu z nedávné doby, která se týkala záměru vybudování novodobé Lorety (https://zvonohrahradeckralove.cz/). Může být i jednou z dalších turistických zajímavostí s přesahem kraje. Prohlédl jsem si prostory, kde bude zvonkohra umístěna i desítky zvonů. Probíhá sbírka věřících, nejvíce finančních prostředků investuje církev a sponzoři, také přispělo město Hradec Králové a na schůzce jsme probrali harmonogram realizace i možnosti zapojení kraje.
👨‍💼👩‍💼porada vedení a mimořádné zasedání Rady KHK, kde jsme jednali o dalším fungování Centra evropského plánování, rozpracovanosti přípravy investičních akcí v kraji, o projektu Nemocničního informačního systému, o další podpoře chovatelů před vlkem a také o třetí humanitární pomoci (nákup potravin) Ukrajině ze strany kraje.
📝na zasedání Bezpečnostní rady kraje jsme nejprve vyhodnotili rok 2021, což v souhrnu znamená, že:
🚒HZS řešilo 7 529 událostí, z nichž 10 % tvořily požáry a dále pak ostatní nehody a technické zásahy. Nasazení 400 hasičů si dále vyžádala ptačí chřipka. Na dotacích pro jednotky sboru dobrovolných hasičů jsme za kraj poskytli pro zajištění jejich akceschopnosti, vybavení a zázemí cca 25 milionů korun.
🚓Policie ČR a jejích 1784 policistů řešilo v kraji 3754 případů trestných činů s objasněností 62,6 %, z toho se
1584 případů týkalo majetkové trestné činnosti, 437 případů bylo z oblasti kybernetické kriminality (zde zaznamenáváme nárůst cca o 27 %) a cca 5000 dopravních nehod (bohužel s 38 usmrcenými osobami)
🚑388 záchranářů zvládlo 58 tisíc výjezdů (denně se zasahovalo v průměru ve 163 případech), LZS byla provozována v nepřetržitém režimu včetně noční doby.
🦠⛽⚡Projednali jsme aktuální stav ve vztahu k uprchlické krizi, plán zajištění potřebných služeb/opatření v rámci předpokládaného letního průběhu onemocnění COVID v kraji, a také energetickou krizi z pohledu veřejného sektoru, hospodářství a občanů v našem kraji. Na základě vzniklých podnětů a různých návrhů, jsem byl pověřen k jednání s vládou. Dále jsme vzali na vědomí, že máme 124 vojáků v aktivních zálohách a shodli jsme se na společenské podpoře těchto aktivit. Byli jsme informováni o současném fungování Fakultní nemocnice, našich krajských nemocnic a hygienické služby.
Úterý
🕋na jednání asociace krajů s ministrem vnitra bylo jedním z hlavních bodů uzavření KACPU v Praze, k němuž opakovaně říkám, že je odpovědností primátora. Tento krok je nekolegiální, a hlavně - dovolíme tím dvojkolejný nesystémový přístup. Přičemž vzhledem k tomu, že ze zákona povinnost registrovat uprchlíky v Praze i tak dále přetrvá (dané složky to budou dále dělat ve svých kancelářích), je to pouhé politikaření! Ostatně, k tomuto tématu jsme odpovídal v tomto týdni podrobněji i v ČRo (https://www.mujrozhlas.cz/.../uzavreni-prazskeho...).
📃zasedání Ústavně právního výboru Senát Parlamentu ČR kde jsme jednali o lex Ukrajina, a to zejména o evidování uchazečů o práci a jejich zdravotním pojištění, přičemž po 150 dnech zdravotní pojištění uprchlík získává stejně jako každý občan ČR, což je dalším důvodem nepřijatelnosti žádosti o dočasnou ochranu. Dalšími body byly změny v energetickém zákoně (pravidla pro dodavatele poslední instance, opatření při plnění zásobníku plynu apod.), novela zákona o střetu zájmu (nahlížení do Centrálního registru oznámení pouze na základě tzv. kvalifikované žádosti - nově nebudou veřejným funkcionářem neuvolnění členové samospráv, ředitele školy). Zabývali jsme se i zákonem o exekucích (milostivé léto II zastavení exekucí před 28.10.2021 při marných exekucích).
Středa
👨‍💼👩‍💼obdobné body, a ještě řadu dalších, jsme projednávali následně na plénu v rámci 26. schůze Senátu PČR, kdy u bodu lex Ukrajina II, jsem vystoupil na podporu změn – například, aby v případě, že uprchlík již požádal o ochranu v jiné zemi, nemohl o totéž žádat u nás. Pokud je uprchlíkům poskytováno zdarma ubytování a strava, neměli by být současně vypláceny i humanitární dávky. Je třeba zavést povinnost hlášení změny pobytu uprchlíků. Zdravotní pojištění na 150 dní a znovu jsem apeloval na to, aby ministerstvo vnitra nepřipouštělo rozdílné postupy v jednotlivých krajích a zdůraznilo, že zavření KACPU neznamená, ze hlavní město nemá povinnost spolupracovat při registraci uprchlíků a přestali jsme s řečmi typu, zvládnou to ostatní kraji. Zvládli by to, ale mimořádně události se mají řešit systémově.
⚡energetický zákon projednávaný na ústavně právním výboru byl schválen, ale tlačíme na vládu, aby řešila některé konkrétní věci. 💁‍♂️Žádal jsem například o národní nákup energií, jíž by následně bylo možné a za snížené ceny prodávat v Česku, o jednání s ČEZ ohledně stanovení odpovídajících cen, DPH na PHM, marže, sjednocení postupu na podporu podnikatelského a hospodářského sektoru, půjčení peněz firmám pro možnost přeorientovat se ve výrobě a získávání zdrojů apod., řešení situace v zemědělství.
🖥️odložili jsme účinnost zákona o elektronické legislativě v ČR. Jsem přesvědčen, že je potřeba mít funkční navzájem kooperující informační systémy státu a ne jenom, jako tomu bylo v minulosti, stále vytvářet nové individuální informační systémy.
🇨🇿🇪🇺projednali jsme přípravu předsednictví ČR v Radě EU, výsledky zasedání Evropské rady, zprávu o vývoji EU.
🚗🛣️schválili jsme zákon o silniční dopravě (implementace unijní regulace silniční dopravy) a zákon o pozemních komunikacích (implementace nařízení k bezpečnosti na vybraných silnicích - povinnost provést bezpečnostní prohlídky silnic).
🏗️shodli jsme se na odložení účinnosti schváleného stavebního zákona (jsem velkým kritikem návrhu na rušení cca 240 stavebních úřadů v ČR a doufám, za tato přestávka bude znamenat racionální přístup vlády k změnám ve stavebním zákoně. 🙅‍♂️Nelze se schovávat za všespásnou digitalizaci, která by agendu za tyto úřady vyřešila, ale bohužel sama ještě v plné míře neexistuje. Takže nejprve zrealizujme funkční a systémově provázanou digitalizaci a potom se bavme o tom, co a v jakém rozsahu můžeme zrušit.
💬výroční zpráva ÚHOS z rok 2021 a též na ÚPV předem projednávaný ⚖️zákon o střetu zájmů, byly schváleny.
Čtvrtek
💻jednání k zavádění nemocničního informačního systému do našich nemocnic (dodavatel opět neplní dohodnutý harmonogram, nepředal nám dopracovaný systém k implementaci pro půlroční ostrý zkušební provoz! 💁‍♂️Proto budeme postupovat v souladu se smlouvou, uplatňovat sankce a podle právního stanoviska budeme zvažovat i odstoupení od smlouvy .
⛷️na setkání s novináři jsme představili logo 10. zimní olympiády dětí a mládeže, která se uskuteční v roce 2023 ve Špindlerově Mlýně a jejíž pořadatelem je ve spolupráci s ČOV Královéhradecký kraj.
Logo „Kulich ve znaku“ obsahuje zobrazení zimní sportovní pokrývku hlavy lidově nazývanou Kulich (slovo pocházející z východních Čech) a jeho autorem je talentovaný 18letý gymnazista A. Schmied z Trutnova. 👏Jeho návrh zvítězil v soutěži 101 návrhů a moc rád jsem jej odměnil šekem v hodnotě 10 000 korun, které mu třeba pomohou rozvíjet grafický talent dále.
🚌Probírali jsme i aktuální informace ohledně problémů v autobusové dopravě v sousedním Pardubickém kraji s dopravcem Bus Line, které ovlivňují i mezikrajské spoje směrem na Rychnovsko. Za čtyři dny jsme zaznamenali neodjetí 42 spojů. Proto jsem svolal jednání, na němž budeme uplatňovat sankce a případně požadovat náhradní řešení
👨‍💼setkání se starostou Lhoty pod Libčany, abychom projednali odbočovací pruhy z krajské silnice na hlavní tah státní silnice I. třídy a plánované investice do chodníků. Starosta mne také požádal o opravu povrchu silnice a případný převod části krajské silnice v obci do jejího majetku.
🚌🛤️s vedoucím odboru dopravy jsem jednal o strategii zajištění veřejné dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury na období 2022-2024. Probrali jsme obsah, harmonogram projednávání a záměry související s jednáním na ministerstvu dopravy a se sousedními kraji.
🤝podvečerní setkání u příležitosti 30. výročí firmy AGRO CS a.s. . Jedna z největších firem s čistě českým kapitálem, nabízející své produkty nejenom u nás, ale i v mnoha dalších evropských zemích. Produkce zahrnuje výrobu nejrůznějších typů substrátů, hnojiv, strojírenství a technologie v zemědělství a také výrobu krmiv pro domácí zvířata. Často se z domova dívám přes Rozkoš na Říkov, kde tato firma zaměstnávající více než 250 lidí, s obratem cca 2 miliardy a českém trhu sídlí. Přišel jsem za náš kraj popřát, vyjádřit respekt a poděkování za vůli hledat cesty, jak i v této nelehké době udržet zdravou prosperitu firmy a tím podporovat i naši národní ekonomiku, a vytvářet možnosti pracovního uplatnění v našem regionu.
Pátek
🗄️krom nahromaděné papírové agendy, vyřizování mailů s dotazy občanů a přípravy na pondělní jednání zastupitelstva, jsem absolvoval pracovní schůzku s ředitelem Oblastní náchodské nemocnice a řediteli středních zdravotnických škol v Trutnově a Náchodě. 👩‍⚕️Řešili jsme možnosti a rozsah odborných praxí studentů zdravotnických oborů v nemocnicích, kdy s ohledem na kapacity a na spádovost bylo nutné dohodnout počty studentů, kteří budou z těchto škol chodit na praxi a do jakých zdravotnických zařízení. Dohodli jsme, že trutnovská škola bude využívat i zdravotnická zařízení v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem, Vrchlabí a v Jilemnici. Náchodská škola pro změnu kromě Náchoda využije ještě Rychnov nad Kněžnou, Broumov a Jaroměř.
👨‍💼bylo mi velkým potěšením ocenit mnohaleté úsilí 40 nejdéle sloužících starostů Medailí hejtmana Královéhradeckého kraje. Je zde 448 obcí (z toho má 48 statut města, 12 městyse). Řada starostů, stojících v jejich čele, vykonává tuto službu více jak dvě dekády. Mají toho za sebou mnoho, a za jejich práci, kterou věnují rozvoji a zkvalitnění života jak ve svých obcích, tak mnohdy i s přesahem pro širší část regionu, jim patří velký respekt a poděkování.
👏To ode mne patří nejenom těm oceněným, ale všem starostům, kteří jsou mi svou každodenní obětavou prací, nejbližšími partnery při řešení problémů našeho regionu. 🤝
Sobota
👨‍🚒dopoledne jsem přijel gratulovat sboru dobrovolných hasičů v Kostelci nad Orlicí, k jejich kulatému výročí 150 let od založení. Jsou jedním z nejstarších sborů v našem kraji. Kromě blahopřání jsem chtěl vyjádřit hlavně velké poděkování za jejich každodenní připravenost a ochotu využít své schopnosti pro pomoc druhým. Velká profesionalita je zařadila do sítě zásahových jednotek v našem kraji, kde vyjíždí společně s profesionálními hasiči. Přestože to říkám na setkání s hasiči pokaždé, není to žádné klišé - velký dík patří i jejich blízkým, za podporu a ochotu podělit se o společný čas. 🙏A myslím, že za sebe i za rodinné příslušníky všech hasičů, mohu vyslovit to nejdůležitější přání, aby se vždy vrátili ze služby ve zdraví.
🥂bylo mi také ctí po dvouleté nucené přestávce zahájit společně se starostkou 2.vinné slavnosti v České Skalici. Kromě následné ochutnávky dobrého vína z produkce 15 vinařů jsem zde byl u vzniku nového partnerství mezi městy. Zástupce slovinského města Vojnice na sebe prozradil, že mnohé je velkým znalcem díla Boženy Němcové, která je s Českou Skalicí neodmyslitelně spjata. Obě města spojuje i mnoho dalších zájmů. Smlouva o partnerství je před podpisem.
🎉a do třetice jsem se v sobotu zúčastnil oslav 600 let obce Brzice, která byla spojena i s oslavou 145. výročí založení zdejších dobrovolných hasičů (z hlediska nebezpečí uhoření jsem byl tedy celo sobotu v naprostém klidu). Obec Brzice má o něco málo více než 250 obyvatel, ale z mého pohledu není malých obcí, neb všechny jsou důležité pro život a rozvoj celého kraje. Proto jsem i zde krom blahopřání k výročí děkoval všem zdejším obyvatelům za jejich snahu dělat jí stále krásnější…a kdo ví, třeba při dalším výročí bude i číslovka označující počet zdejších usedlíků vyšší.🙂
Neděle
🤷‍♂️chtěl bych napsat čas s rodinou a odpočinek, ale i to má někdy svůj adrenalinový náboj. Ne, nešel jsem skákat bungee jumping, ani jsem se nepřihlásil do výměny manželek😉…ale nadešel čas využít synův vánoční dárek, jenž svým rodičům nadělil kurz vaření. 👨‍🍳Nevím, zda nám tím chtěl něco naznačit, neb to samozřejmě otřáslo mou hrdostí na přípravu vajec několika způsoby, virtuozitu při ohřevu uzenin či mistrné kombinace při mazání a obkládání chleba. Nicméně, vyrazili jsme s manželkou za šéfkuchařem vyhlášené náchodské restaurace Bonato a uvidíme, možná v pondělí podáme přihlášku do dalšího ročníku Master Chef🤣
Vám všem přeji krásný zbytek víkendu a neméně krásný nadcházející týden.