CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 19.7.

19. 07. 2020

CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?!👈
Pondělí
👩‍💼👨‍💼jednání Rady KHK a za sebe považuji důležité zejména schválení tzv. balíčku silnic🛣️ určených na rekonstrukce z evropských peněz (Trutnov-Babí, Jaroměř-Nové Město nad Metují, Broumov-Velká Ves, Velký Vřešťov-Hostinné, hranice PA kraje-křižovatka I/11). Rozhodli jsme také o pomoci městu Třebechovice pod Orebem v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky směrem na Krňovice a podjezdem plánované cyklostezky🚴.
💁‍♂️po dvouletém vyjednávání se státem se dočkáme další částečné rekonstrukci tratě v našem kraji směrem z Jaroměře do Liberce👀 https://www.idnes.cz/…/rekonstrukce-zeleznice-mostek-stara-…
Chceme, aby zde jezdily odpovídající vlakové soupravy, spojů bylo co nejvíce a byly co nejrychlejší. Potřebujeme tuto trať zrychlit technickými úpravami, rychlejšími vjezdy na nádraží apod..

Úterý
🧾nad připravovanými projekty i plánem rozvoje dopravní infrastruktury mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem, ale i spojením na Nové Město n. Metují či napojením na stávající silnice I. třídy🛣️, jsem diskutoval s panem Josefem Hauckem, který se sám projektováním dopravních staveb profesně zabývá. Snad jsem jej potěšil informací o stavu příprav na rekonstrukci silnice mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem. Vyslechl jsem si i jeho námět k napojení silnice od Zlíče směrem na silnici I. třídy, vedoucí mezi Náchodem a Českou Skalicí, nicméně tuto možnost je nezbytné posoudit komplexně, například i s ohledem na blízké Nové Měst. Shodli jsme se proto na prověření předmětného území pomocí studie📓 a následně rozhodneme, jak budeme dále postupovat.
💁‍♂️na základě setkání s petenty proti demolici kamenného mostu v Městské Habrové, jsem se rozhodl zadat nový podrobný stavebně-technický průzkum stavu mostu (ev. č. 318 14–1) s cílem zjistit pevnost kamene, provést statický přepočet a navrhnout řešení opravy včetně odhadu jejích nákladů a životnosti. A to přesto, že jsme si z vodohospodářského, ale hlavně bezpečnostního důvodu již za kraj nechali zpracovat stanoviska Povodí Labe, Policie ČR nebo Zastupitelstva města Rychnov nad Kněžnou, která potvrzují prvotní záměr kraje původní most odstranit a nahradit jej bezpečným novým🌉. Chceme respektovat i argumenty petentů. 🤷‍♂️Pokud by nový průzkum potvrdil možnost záchovy původního mostu, za předpokladu proveditelných oprav, zohledňujících bezpečnostní kritéria a současně relevantní poměr nákladů a garantované životnosti, nebude se kraj bránit revizi původního rozhodnutí. Se závěry šetření budou seznámeni i autoři petice.
…a ještě mne čekala dvě jednání nad interpersonálními problémy a neodmyslitelná administrativa🖇️.

Středa
👨‍💼Ústavně právní výbor a za mne nejdůležitější projednávané body👇:
▶️kompenzační bonus tentokrát pro kraje ve výši 500 Kč, které přicházejí díky výpadku příjmů ze sdílených daní o nemalé objemy peněz v mnoha kapitolách svých rozpočtů, nelze nahradit pouze navýšením peněz čerpaných prostřednictvím SFDI, které lze uplatnit pouze na opravy silnic (jakkoliv mne možnost opravy více silnic v kraji jako gestora této oblasti těší). Více viz můj středeční příspěvek.
▶️změna trestního zákoníku a snaha o zvýšení počtu peněžitých trestů, zvýšení hranice škody a urychlení řízení cestou usnadnění dohod o vině a trestu. Osobně zastávám názor, že snaha o rychlejší trest je účinnou a potřebnou cestou. A pro každodenní život je nejzásadnější změnou zdvojnásobení částky určující jednotlivé hranice škody – tedy nově (po dvaceti letech) by hranice mezi přestupkem a trestným činem měla být z původních 5 tisíc ve výši 10 tisíc Kč, což nepochybně více odpovídá současné hodnotě významu peněz ve vztahu ke škodě.
▶️kompenzace pro osoby na DPP a DPČ ve výši 350,-Kč za den
🤔odpoledne velmi zajímavý seminář k revidovanému finančnímu rámci a balíčku opatření Evropské komise za účasti premiéra a ministryně financí. Je to obrovské téma EK a ke svému překvapení jsem se dozvěděl, že se musíme bavit nejen o záměru vypůjčit si 750 miliard EUR nad rámec každoročního rozpočtu EU. Z mého pohledu není jasný propad HDP v jednotlivých zemích a skutečná potřeba zemí EU. Současný návrh se bohužel nevěnuje pouze oživení ekonomiky, ale i tzv. podpory oživení a odolnosti, posílení kohezní politiky a fondu pro spravedlivou tranzici. Evropský parlament si navíc klade podmínku tzv. nových finančních zdrojů, což znamená nové společné evropské daně a popřípadě poplatky – např. z emisních povolenek?!! Půjčit si a splácet od roku 2028 po dobu 30 let připadá mně osobně velmi nezodpovědné.🙅‍♂️ Navíc na splacení se mají najít prostředky ze zmíněných nových zdrojů/společných daní?! A k tomu všemu EK ještě plánuje posílení standardního 7letého rozpočtu EU o 1100 miliard EUR?! Možná chápu důvody, ale není to už celkově velký objem peněz?!💰Již „fungující“ záchranná opatření (z prozatím schváleného Garanční fondu ve výši 540 miliard EUR zatím žádný stát nečerpá) nechávám bez komentáře?! Jednoduchým součtem se dostáváme k částce 2 390 miliard EUR ...!!! Předpokládá se sice vytváření národních plánů oživení a odolnosti, ale současně musíme reflektovat specifická doporučení EK.🤦‍♂️ Dále, investice mají být koordinovány do zelené, digitální a inovativní Evropy, a opravdu má jít až 30 procent na klimatickou transformaci?! 🤷‍♂️Nebráním se tomu, ale kdykoliv se někdo zeptá, do čeho konkrétně, tak existuje pouze obecná argumentace předkládaných plánů. A samostatná kapitola je přerozdělení půjčených peněz. Pro zajímavost-srovnatelné Portugalsko z toho největšího balíku dostává 1000 EUR na hlavu a Česko 200 EUR na hlavu?! 💁‍♂️Jsem přesvědčen, že úkolem premiéra je skutečně uhájit zájmy České republiky, přičemž souhlasím s jeho názorem, že výše objemu požadovaných peněz není doposud opodstatněna. Je nutné dojednat jiný způsob přerozdělení. Národní plány musí být součástí celkového záměru EU a nikoliv direktivně určovány (potřebujeme investovat do strategických priorit, - dopravní infrastruktury, energie, uchovat v kondici automobilový průmysl apod.). A v neposlední řadě je nezbytné, začít tvrdě vyjednávat, jak a v čem se budou standardní rozpočty EU v každém roce zvyšovat!

Čtvrtek
…den na cestách🚗 – tak trochu nejen nad silničními, starostmi starostů - Úhlejov, Soběraz a Markvartice i s malou osvěžující zastávkou v Železnici😊 – viz můj čtvrteční příspěvek.

Pátek
…cestou na první jednání jsem zkontroloval stavbu obchvatu Domašína🚧 a potom jsem na Rychnovsku navštívil firmu Matrix, kde jsme s jejím majitelem debatovali hlavně o rozvoji spolupráce s akademickým prostředím a dalších plánech působení firmy v regionu.
…na KÚ jsem přijal občanku Třebechovice pod Orebem, která se na mě obrátila s prosbou o řešení dopravní situace.
👨‍💼👩‍💼diskuse s kolegy o programových plánech pro další 4 roky a opět vyřizování agendy s dotazy, úkoly i jejich řešení. ✒️A s přihlédnutím k posledním nehodám na železnici také sepsání žádosti o bezpečnostní zajištění na trati Teplice nad Metují - Adršpach -Trutnov adresované generálnímu řediteli Správy železnic.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦doma doháním rekonvalescenci za minulý angínový týden. Nemohl jsem však přehlédnout 👀https://www.irozhlas.cz/…/okd-dul-moravskoslezsky-kraj-hygi…
🤔Je neuvěřitelné, že ani prodělaná zkušenost z první koronavirové vlny se u ministra zdravotnictví ve způsobu řízení a komunikace směrem k veřejnosti v rámci aktuální epidemiologické situace nijak neprojevila. Výsledkem je zjištění, že o předvídatelně rizikovou skupinu horníků se v rámci opatření a prevence nestaral nikdo, v nastalé situaci byla opatření přijata pozdě, ale za to potom z hodiny na hodinu?! Nejdřív se rozdávala vyznamenání a funkce, teď se přehazuje zodpovědnost a vina. A jako bonus každý den opět několik rozdílných informací od ministra i epidemiologů.
💁‍♂️Přesto Vám přeji ničím nezkažený, ale naopak pohodový nadcházející týden.🙂