CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 2. 1. 2024

02. 01. 2024

Pondělí, úterý
🌲🌊přestože jsem si stejně jako většina z Vás snažil v tyto dny užít především sváteční chvíle s rodinou, příroda si evidentně na sváteční pohodu příliš nepotrpí. Zaměstnávala mne tedy i povodňová situace, neboť dešťové a později i sněhové srážky znamenaly nasycení půdy na území celého kraje. Spolu se zvýšenými teplotami se zvýšil průtok i malých vodních toků a posléze i řek. V Krkonoších a Podkrkonoší došlo k překročení III. povodňového stupně, na Orlici byl dosažen II. stupeň v profilu Týniště nad Orlicí. Postupně byly aktivovány povodňové komise na zasažených tocích k monitorování situace a přijata protipovodňová opatření a povodňové komise obcí, kdy většina opatření směřovala k varování a informování obyvatelstva a monitorování situace, spolupráce s HZS, Policii, při řešení konkrétních dílčích situací (neprůjezdné komunikace, odčerpávání vody…). Na několika místech došlo k přerušení dopravy na místních komunikacích (Žireč – Zboží, Týniště – Krňovice, Týniště – Albrechtice, Jaroměř – Hořenice...), které však neznamenala vážnější problém pro dopravní obslužnost. Tato místa jsou známa a jsou při vyšších stavech vody zaplavována pravidelně. K přesnému zjištění vzniklých povodňových škod dojde po poklesu vodních hladin na tocích.
Středa, čtvrtek, pátek
🎿čas je v dnešní uspěchané době jednou z nejvzácnějších komodit. Ten strávený společně s rodinou proto patří k nejhezčím dárkům, které si nejen na Vánoce snažíme nadělovat. Tentokrát to bylo pár dnů na horách k načerpání sil na další běh.
Sobota, neděle
🏒a poslední dny roku trávíme opět ve sportovním duchu, a to na hokejovém turnaji přípravek v Novém Městě nad Metují. Zodpovědně jsme si rozdělili úlohy – Toník hraje, táta fandí a maminka v roli zdravotnice doufá, že nebude muset zasahovat. Také mne čeká pracovní příprava na první týden v novém roce.
🤷‍♂️Nejsem přívržencem datem určeného veselí, ale Silvestr vnímám spíše jako symbol mostu převádějící nás od starého k novému. A bylo by moc fajn, kdybychom za to staré, co necháváme za sebou, mohli označit vzájemnou nevraživost, neochotu si naslouchat, snahu hledat na druhých jenom chyby a vše, na co můžeme dosáhnout, považovat za samozřejmé. Tím novým, co máme před sebou, by mohla být laskavost, vzájemná vstřícnost, vnímavost k potřebám druhých, slušnost, vůle a víra v naději, že s touto výbavou dokážeme zvládnout všechny překážky.
🎉Prožijte krásný a veselý poslední rok v roce 2023 a rok 2024 ve zdraví, s láskou a mnoha důvody radovat se! ❤⚓🍀