CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 2. 1.

02. 01. 2022

Pondělí
🤷‍♂️ani kouzlo Vánoc nedokázalo zařídit zmizení administrativních závějí na mém stole, a bylo to tedy to první, do čeho jsem se po svátcích pustil. Následovala ale i řada jednání a podnětů, jako například omezení tranzitu na silnici I/33 nebo dálniční poplatky okolo Hradce a Jaroměře - vše budeme opakovaně řešit.
🏨🚧💰na pracovním setkání se starostou Nového Bydžova jsme diskutovali především o krajském zdravotnictví, a to zejména o problémech v souvislosti se spádovostí Novobydžovska pod Jičínskou nemocnici. Probrali jsme dotační programy týkající se obcí z této oblasti a plánované rekonstrukce do krajských silnic v okolí.
⚽jednání s předsedou Krajského fotbalového svazu o další podpoře mládežnického fotbalu, přičemž jsem byl také obeznámen se snahou uspořádat v roce 2023 v Trutnově slavnostní vyhlášení Fotbalisty roku.
Úterý
🥼s ředitelem Náchodské nemocnice jsme znovu diskutovali o spuštění nového Nemocničního informačního systému, ale také o novém složení správní rady nemocnice (ředitel, zástupce holdingu a zástupce rady kraje viz model 1+2).
💻videokonference hejtmanů s ministerstvem zdravotnictví k vývoji epidemie v jednotlivých krajích. 🦠 Za ten náš mohu s potěšením stejně jako již v několika předchozích týdnech konstatovat, že registrujeme stále klesající trend v počtu potvrzených nových případů onemocnění Covid-19 (2 154/7 dnů) i hospitalizací (144, což vytěžuje cca 13 % z covidových lůžek, které máme k dispozici), bylo podáno 795.606 dávek vakcíny, z toho prvních dávek 346.792, druhých 324.876 a posilujících 123.938. Přesto je třeba mít na zřeteli možná rizika s ohledem na rychle se šířící variantu Omikron, a snažit se v co největší možné míře předcházet zejména přetížení nemocnic a nedostatku zdravotnického personálu. V této souvislosti pak považuji kromě rozšířených kapacit testování, pečlivého trasování a očkování za nejdůležitější se zejména s očkováním soustředit v prvé řadě na rizikové skupiny, a ne za každou cenu nutit do objemového plošného očkování. 💉Proto, jak jsem se před 14 dny také svým podpisem připojil k návrhu senátní ústavní stížnosti, jež by měla prostřednictvím resumé Ústavního sudu prověřit, zda nedávno vydaná vládní vyhláška k povinnému očkování vybraných skupin, která svou formulací a legislativním ukotvením nejen že nerespektuje jakékoliv výjimky z hlediska individuálního vnitřního uspořádání každého jedince (ať už ve smyslu víry, aktuálního zdravotního stavu, výběr druhu vakcíny), ale nezohledňuje ani maximální možnou míru informovanosti, která je předpokladem pro skutečně svobodné rozhodnutí každého člověka, je/není již za hranicí demokratických principů.
📈v průběhu dne mne čekaly ještě další neodkladné administrativní záležitosti a několik běžných pracovních setkání, souvisejících především s řešením věcí kolem dodělání a nového harmonogramu dodávky Nemocničního informačního systému.
Středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle
🤷‍♂️neustálé nabádám ostatní k tomu, aby si našli trochu klidu sami pro sebe, a tak abych jenom nementoroval druhé, udělal jsem si sám v závěru roku také trochu času na to - přijít na jiné myšlenky, podívat se s odstupem času a možná i z jiného úhlu pohledu na věci kolem nás.
Také jsem trochu rekapituloval, co nejenom týden, ale vlastně celý ten uplynulý rok dal a vzal?! 💁‍♂️Přinesl nám hodně starostí, ale nejsem zvyklý si nad překážkami stýskat, snažím se je vždy překonat. Na počátku roku jsme byli ve složité epidemické situaci, řešili jsme další mimořádné situace v kraji jako například masivní výskyt ptačí chřipky a průběžně jsme se celý rok vyrovnávali s ekonomickými důsledky protiepidemických opatření. Se vším jsme se ale, troufám si říct, vyrovnali se ctí.
🤝Nikdy nepřestanu děkovat našim zdravotníkům i dalším složkám podílejícím se na řešení epidemie, díky jimž jsme byli schopni zvládnout i takovou hraniční situaci, která byla v našich nemocnicích na počátku tohoto roku, ale i ony další výše zmiňované krizové situace.
💰Díky uvážlivé rozpočtové politice jsme (s ohledem na nižší příjmy) v prvním roce současného vedení kraje nastavili úspornější režim hospodaření. Přesto jsme i v této ekonomicky velmi napjaté době, dokázali zrealizovat řadu investic – namátkou například výstavbu nového pavilonu Domova seniorů Tmavý Důl, udrželi jsme rámcový objem finančních prostředků na opravy krajských silnic nastavený ve čtyřech předešlých letech, díky odpovědnějšímu rozhodování jsme nakonec rozdali cca 240 milionů korun na dotační programy, a jsem přesvědčen, že jsme se postarali o potřebnou podporu v kraji ve všech oblastech, aniž by některá z nich trpěla.
✒️Podařilo se nám také uzavřít nové smlouvy na provozování veřejné železniční dopravy v Královéhradeckém kraji na deset let, jejichž podmínky garantují až 70 % modernizaci či obnovu vlakových souprav a tím i zvýšení komfortu pro cestující.
🏨Po mnoha letech nedořešené situace spolufinancování ze strany státu v souvislosti s modernizací Rychnovské nemocnice jsme dosáhli zásadního vládního resumé s konkrétními kroky a finančními objemy, kterými bude naplněn slib o finanční participaci státu. A vedle realizace této investice máme již pro příští rok připraveny nebo budeme pokračovat v započatých v dalších – např. v Jičínské, v nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem, Trutnově či investice v sociální oblasti.
Přesto i v nadcházejícím roce musíme počítat s nižšími příjmy, a proto budeme opět hospodařit tak, aby míra zadluženosti kraje byla stále bezpečná, a přitom dovolila zachovat co možná největší míru investic důležitých pro jeho další rozvoj.
🤷‍♂️Uplynulý rok bohužel také ještě více prohloubil společenské propasti mezi námi a skutečné hodnoty se mnohdy ocitly ve spodních přihrádkách. Při myšlenkách na to jsem se v rámci svých chvilek pro sebe začetl opět do Orwellova románu 1984 a přečetl jsem si také Bártovu knížku Sedm zákonů.
Myslím, že čas od času bychom si měli takové knížky přečíst všichni. A také si připomínat historii a snažit se neopakovat stejné chyby, byť mají dnes možná trochu jiné kulisy.
👨‍👩‍👦‍👦Volno jsem ale samozřejmě využil především k tomu, abych si intenzivněji užil čas se svými blízkými, věnoval se více svým synům, 🏃uběhl mnoho kilometrů a načerpal síly pro nové výzvy, které nám ten nový rok bezesporu opět přinese.
🙏Na závěr si dovolím ještě jednou zopakovat své silvestrovské přání - pojďme se pokusit každý v sobě změnit kousek toho, co nás rozděluje na to, abychom si lépe rozuměli, navzájem se respektovali a spolupracovali. Protože jenom tak a spolu s láskou k lidem kolem sebe, vírou ve vlastní schopnosti a opravdové hodnoty, a s nadějí v dobré konce, zase vše zvládneme. Přeji Vám laskavý celý rok 2022, aby Vám přinesl mnoho neobyčejných dnů, které Vám dají sílu překonat ty, kdy vše kolem potemní, a prožijte jej hlavně ve zdraví!🍀