CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 2.6.

02. 06. 2019

Pondělí
…v posledních týdnech mi některé mediální zprávy, co se týká tepové frekvence, nahrazují ranní rozcvičku🏃‍♂: novinky.cz/…/505951-dan-z-tvrdeho-alkoholu-cigaret-i-hazard… 🤷‍♂Mnoho slíbeno, nové sliby - a není jich málo – opět v návrhu rozpočtu - ale kde na to vzít? Nejjednodušší cestou je, jak se ukazuje dle čerstvých povolebních zpráv, vybrat to od těch, kterým jsme něco slíbili? Zajímá mě, ale KONKRÉTNĚ, na které slibované investice budou vybrané daně použity (Penam má celkem široký sortiment, tak aby se nám to neztratilo třeba v "lepších" vánočkách)
… na ranní poradě ještě před zasedáním Rady kraje jsem opakovaně připomínkoval předkládaný návrh sociálního odboru v souvislosti s plánem investic.💰 Nejsem ochoten, se podepsat pod plán, který z pohledu reálného rozpočtu kraje obsahuje zcela nereálné přísliby. 🙅‍♂ Nakonec i náměstek zodpovědný za tuto oblast připustil, že předmětný materiál bude ještě upraven a bude zohledňovat reálný výhled v rámci krajského rozpočtu. Dále jsem žádal odložení materiálu k fúzi v rámci zdravotnického holdingu - bohužel marně. Jsem zvědav na další projednávání na Zastupitelstvu?! 🤷‍♂
…odpoledne jsem se připojil na k Ústavně právnímu výboru Senátu PČR na jeho výjezdní poradě na Moravě – začali jsme návštěvou brněnské Věznice se zvýšenou ostrahou (pro odsouzené za skutky střední a vysoké závažnosti), jejíž součástí je i detenční ústav - tedy izolační zařízení pro osoby, které nejsou za své činy vzhledem ke své mentální nezpůsobilosti, trestně odpovědní a také ještě vazební věznice. Překvapila mě vysoká zaměstnanost – pracuje zde 675 zaměstnanců včetně 170 příslušníků justiční stráže – a hospodářský zisk ve výši cca 1,5 mil korun.💰 Oceňuji profesionalitu a moderní přístup Brněnské vězeňské služby. V současné době vězeňská služba zajišťuje cca 23 tisíc osob umístěných do věznic.
návštěva Ústavního soudu – diskutovali jsme s předsedou a dalšími ústavními soudci o kompetencích soudu, o problémech spojených s neúplností počtu ústavních soudců, o množství přezkoumávaných věcí a okolnostech vývoje Ústavního soudnictví v Česku.
💧večerní přednáška o vodě a mimo jiné i o vodě a vinicích, byla nejenom zajímavá, ale přinesla i další pohled a důvod přemýšlet o tom, co můžeme dělat, abychom omezili nebo předešli vlivům sucha. Uvědomit si, že je nezbytné :o tom mluvit a vysílat poplašné signály, ale především se soustředit na celoroční péči o půdu a nečekat pouze na to, co se stane.

Úterý
 👨‍🎓druhý den s ÚPV setkáním v Nejvyšším soudu v Brně, který díky dislokaci Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství, je - alespoň pro mě - centrem české justice. Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud. Probírali jsme problematiku soustavy soudů a obrovské problémy s počtem soudců na soudech 1. stupně. Časté změny ministrů spravedlnosti komplikují koncepční přístup ke změnám v oblasti legislativy a s hrůzou jsem poslouchal úsměvné povídání o záměrech elektronizace justice v současné době, kdy se soudy potýkají s absolutně nevyhovujícím softwarem, informačními systémy atd..🤦‍♂ Shodli jsme se s předsedou Nejvyššího soudu na tom, že vůbec není správné měnit – tedy přesouvat kompetence - mimo Policii ČR (např. na celní či vojenské vyšetřovací složky) třeba v daňových případech - kritizoval jsem opakovaně již v minulosti. Hovořili jsme také o probíhající diskuzi nad přípravou nového volebního trestního řádu, který má především trestní řízení zkrátit. Úvodní ustanovení, subjekty trestního řízení, přípravné trestní řízení je hotovo a pracuje se na dokazování, opravných prostředcích, výkonném řízení apod.. Cílem je dokončit vše v tomto volebním období poslanecké sněmovny. Bohužel, na civilním soudním řádu se nepracuje, v tom spatřuji velký problém - stačí si vzpomenout například na insolvenční řízení, exekuce apod..🤷‍♂

Středa
🚏debata o připravovaných změnách v jízdním řádu veřejné autobusové a vlakové dopravy, o budoucím rozsahu objednávané dopravy a konkrétních zlepšeních uživatelského komfortu.
🚒s ředitelem HSZ Královéhradeckého kraje jsme jednali o aktuálních problémech hasičů v našem kraji a také o dostavbě hasičského stadionu v Hradci Králové. 
🚧ředitelem ŘSD, představiteli města a kraje jsme diskutovali o Severní tangentě (obchvatu Hradce Králové), která plánována je v návaznosti na výstavbu dálnic D11 a D35 ve směru na Rychnov nad Kněžnou, dále o obchvatu Jaroměře, mostu na Vysokově a o několika dílčích problémech na silnicích I. třídy jako v Novém Městě nad Metují apod.
🚂na jednání Dopravního výboru kraje jsme řešili záměr výběru železničních dopravců od roku 2021. Výbor je poradním orgánem zastupitelstva, které záměr bude schvalovat, a proto bylo nesmírně důležité přesvědčit jej o správnosti plánovaného postupu.
👨‍💼Výkonná rada ODS v Praze – nebyla jenom o hodnocení výsledku voleb do EP, ale zejména o konkrétních oblastech a nových tématech, jejichž aktuálnost vyplynula právě i díky předvolebním diskusím a setkávání se s občany. Je třeba nejenom kritizovat a hlásit se k dosaženému relativnímu „úspěchu“, ale přinášet konkrétní řešení, která by měla respektovat i nové aktuální potřeby ve společnosti. Diskuse byla konstruktivní a s konkrétními závěry.

Čtvrtek
🚌probíhající veřejná soutěž na dodavatele autobusové dopravy v KHK pro období 2020 - 2030 je posledních týdnech nedílnou součástí každého pracovního dne🙂Před dvěma týdny - 16. 5. skončil den pro podání nabídek do soutěže. Od té chvíle se již uskutečnilo otevření elektronicky podaných obálek (nabídek)💻 a nyní probíhá kontrola obsahu nabídek dle předepsaných kritérií. 🔎Předpokládáme, že zhruba v polovině června zasedne hodnotící komise, která bude řešit závěry vzešlé z posouzení nabídek. Obdrželi jsme nabídky od 9 dopravních firem, přičemž některé společnosti podaly své nabídky pro více z uvedených oblastí nebo se účastní ve sdružení s jinou firmou a vystupují jako vedoucí sdružení /konsorcia. Všichni tito uchazeči již obdrželi protokol o otevírání obálek.📄 V zákonné lhůtě 15 dnů byla rovněž vypořádána jediná podaná námitka na vypsanou soutěž. Po podrobném a srozumitelném vypořádání se s námitkou na autobusový tendr Rada Královéhradeckého kraje neshledala důvody k jejímu vyhovění a námitku zamítla. Bližší informace o konkrétních nabídkách a posuzovaných kritériích soutěže budou zveřejněny po schválení výsledku jejího vyhodnocení Radou Královéhradeckého kraje.💼
🚨těšilo mne být u předání dvacítky nových vozidel Škoda Fabia Active 1,0 TSi pro inspektory Správy silnic Královéhradeckého kraje, vybavených reflexními prvky a výstražnými majáky. Jsem rád, že se mi podařilo prosazením 5 milionové investice💰 z rozpočtu kraje napomoci komfortnějším a bezpečnějším pracovním podmínkám při kontrolách krajských silnic a mostů. V loňském roce díky jejich práci bylo možné včas odhalit a opravit i 223 závad bezprostředně ohrožujících bezpečnost silničního provozu a 3615 závad, které by do tohoto stádia dospěly zanedlouho. 
🚆se starostou Náchoda jsme diskutovali o případných změnách v jízdních řádech na železnici v souvislosti se spěšnými a rychlíkovými vlaky na trati 026 Meziměstí - Náchod s návazností na Starkoč – res. Týniště nad Orlicí. Dohodli jsme se na co nejefektivnějším a nejčastějším spojení na těchto směrech.
...🛣jednání k obchvatu Náchoda a přeložky Běloves - Velké Poříčí – nejprve s ŘSD a následně i s občany spolku, který podporuje výstavbu těchto staveb. Opakovaně jsem upřesňoval někdy nesprávně interpretované závěry z probíhajících jednání. Velmi stručně k realizaci přeložky Běloves - Velké Poříčí: máme územní rozhodnutí, dopracováváme řadu stanovisek včetně toho, že provádíme dílčí změny v územním rozhodnutí, máme požádáno o stavební povolení a tím nejzásadnějším, co nyní řešíme, jsou majetkové věci. Ale i v této oblasti jsme udělali mnoho změn - vykupujeme a platíme ceny podle nových pravidel, nečekáme až na stavební povolení… Od jedné majitelky pozemku jsem dostal požadavek, o kterém spolu budeme jednat 11.6 v mojí senátní kanceláři, abychom vyřešili vedení stavby v blízkosti její nemovitosti a mohl bych takto pokračovat dále. Tedy nečekáme, ale pracujeme na tom, abychom realizaci co nejvíce uspíšili.
v podvečer 25. Pražírna. V Caffe Alegria v Chlumci nad Cidlinou to byla tentokrát překvapivě ryze pánská jízda a témata byla zejména ta místní – tedy dopravní infrastruktura a aktuální i střednědobé plány v Chlumci a blízkém okolí.

Pátek
...🚧jednání představenstva ÚDRŽBY SILNC Královéhradeckého kraje o hospodaření, plněných cílech a problémech s tzv. letní údržbou na našich silnicích. 
👨‍💼👩‍💼pracovním setkání vedení kraje s představiteli obcí okresu Náchod. Doprava, školství, zdravotnictví, sociální oblast, dotace apod.. Nejvíce konkrétních záležitostí jsme řešili v rámci individuální debaty s jednotlivými starosty, které ostatně vedu nejenom při této příležitosti, ale s většinou z nich se pracovně potkávám několikrát do roka při svých kontrolních cestách po kraji či ve své kanceláři.🙂

Sobota, neděle
…mám pocit, že v posledních dnech tak trochu žijeme diskusemi o zprávě EU vyjadřující se ke středu zájmů a čerpání dotací AB. 🤷‍♂Není divu, týká se to velmi závažně nás všech. Bohužel se nedá utéci či zavřít oči ani před reakcemi (jedna účelovka za druhou, udavači…) dotčené strany.🙈 Někteří z toho ani nespí, že? Jediné, co mě uklidňuje, je Silné Česko:-). Nerad zavírám účty bez hostinského, ale bojím se, aby je náš hostinský tvrdě a nekompromisně neuzavřel bez nás. Lze si těžko nevšimnout - a doufám, že většina z nás netrpí slepotou – že, zatímco se nám všem studenou vodou hlava myje, v Agrofertu se dál víno pijeLíp tedy bude kdy?🤔
...ale víkend je přeci jenom i o jiných věcech a tak díky času s rodinou a posezení u vína🥂 s přáteli jsem se nadechl zase do dalšího týdne.💁‍♂Přeji Vám do něj hodně pozitivní energie a možná i trochu času na úvahu o nesplněných slibech, nově vyřčených slibech a o tom, co je možné ještě označit za „pošetilost mocných“, a co už je jenom čistým populismem a nebezpečnou manipulací.