CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 20. 1.

20. 01. 2019

Pondělí 
🚧jednání k přípravě staveb a vzhledem k tomu, že jich máme cca 300 v objemu více než 8 miliard, není to příprava jenom pro letošní rok. Je nutné naplánovat termíny ukončení stavebních příprav pro jednotlivé stavby tak, abychom mohli průběžně a s potřebnými ekonomickými i realizačními návaznostmi stavět s výhledem až do roku 2023.
🚨odpoledne Bezpečnostní výbor kraje a standardní projednávání bodů vztahujících se k bezpečnosti a krizovému řízení. A možná pro mnohé trochu překvapivě –jedním z bodů jednání tohoto výboru bylo i řešení dostatečné kapacity lůžek na protialkoholní záchytce. Ukazuje se, že v našem kraji je jejich počet nedostatečný a využívat k tomu kapacity nemocnic určitě není nejlepší nápad.
v podvečer Pražírna v Náchodě a jako vždy velmi zajímavé setkání. Tentokrát jsme se obvyklých témat, jako jsou doprava, zdravotnictví nebo školství, také dotkli, ale pro mne byla velmi zajímavá i diskuse a hlavně různé pohledy (např. bývalého i současného policisty, dámy z dopravního odboru v městské agendě, úspěšné modelky nebo fotografa) na bezpečnostní problematiku ve světe, naší zemi i konkrétně v našem kraji a s tím úzce související politické, ekonomické i etické klima v současné společnosti. Věcí k zamyšlení i podnětů ke své další aktivitě, ať už na kraji nebo v Senátu jsem si odnesl hned několik. A také potvrzení pocitu, který vnímám už dlouhou dobu – problém rozdělené společnosti a úkolu opět ji spojit, který se týká nás všech a politiků i ostatních veřejně činných osob zvlášť. Možná věnovat více energie tomu, co můžeme vytvořit dohromady dobře a méně se soustředit jenom na to, co dělají "ti druzí" špatně. A také možná přestat o práci méně mluvit a více jí skutečně dělat.🙂

Úterý - středa
👨‍💻dva dny v Senátu PČR – v úterý seminář pro nové senátory a setkání s diplomatickým sborem. Ve středu mne navštívili dva lidé z mého senátního obvodu, kteří se na mne obrátili s problémy u nás na Náchodsku – a asi není překvapením, že jsme řešili dopravu, respektive stav konkrétních komunikací a možnosti jeho řešení🛣. Ostatně s problematikou dopravy našeho kraje jsem pokračoval ještě odpoledne po přesunu ze Senátu PČR do své kanceláře na Krajském úřadě. Tady už na mne čekal kolega z odboru dopravy s podklady pro řešení situace v autobusové dopravě.

Čtvrtek
💰jednání Finančního výboru na kraji, na němž jsme společně s vedením ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje informovali členy výboru o hospodaření společnosti, potencionálních problémech souvisejících s investicemi do nové techniky, ale též o potřebě doplnit finance na zimní a letní údržbu.
🛣diskuse na ŘSD k rekonstrukcím a stavební přípravě na silnicích, které jsou ve správě státu. Zejména k přípravě a stavbě D11, D35, obchvatů Jaroměře a Náchoda. Projednávali jsme ale také problémy v Novém Městě nad Metují, Borohrádku a řadu dalších. Odcházel jsem s přísliby – např. o pokračování a průběhu potřebných kroků proto, abychom mohli získat stavební povolení k náchodskému obchvatu, ale na stole zůstalo ještě několik otevřených bodů, ke kterým se budeme muset sejít v blízké době znovu. Mimo jiné musíme sladit opravy některých silnic - kraj plánuje opravovat silnice v objemu cca 1,3 miliardy a stát cca kolem 750 milionů a to vyžaduje např. i koordinaci termínů a přípravu jejích objížděk.🚧

Pátek 
👨‍🏫po vánoční přestávce opět ve třidě se svými studenty, kteří by patrně v „prázdninovém režimu“ ještě nějaký týden vydrželi. Myslím, ale že trocha opakování a zmínka o tom, že pololetí je za dveřmi a příště se bude tedy zkoušet, je mírně přivedly k životu. 😉
…jednání o autobusové dopravě - kromě soutěže je aktuálně třeba uzavřít jednání s jednotlivými dopravci s ohledem na jejich výpovědi dosavadních smluv.🚌 Na kraji musíme zajistit plynulý provoz autobusové dopravy i po datu jejich vypršení – tedy dále od 1. 4. 2019. 
👨‍💼odpoledne dvě návštěvy v mé náchodské senátní kanceláři, tentokrát nad problémy v sociální oblasti a jednou připravovanou opravou silnice.
a na závěr pracovního týdne Galavečer Královéhradeckého fotbalu a můj malý „návrat na místo činu“ – respektive jako bývalý rozhodčí jsem rád předal cenu mladému nástupci v kategorii rozhodčí do 25 let. Projekce, která předávání doplňovala, a do které organizátoři vložili i fotografii z mého aktivního rozhodcovského období, mi dost nekompromisně připomněla, že čas opravdu běží a navíc rychle🙈. Ale gratuluji všem oceněným fotbalistům, trenérům a funkcionářům, kteří dělají vše proto, aby náš fotbal byl v co nejlepší kondici a hlavně, abychom viděli čím dál více dětí a mladých svěřenců na trávníku namísto u počítače a telefonu.👍

Sobota, neděle 
opět lopata na sníh a koš na dřevo, 🏒ale také hokej se starším synem a pravidelné běhání. Doufám, že jste si i Vy užili příjemný a pohodový víkend a do příštího týdne vstoupíte se stejně „bílými“ myšlenkami jako je bílá aktuální sněhová nadílka.