CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 20.10.

20. 10. 2019

Pondělí
...👩‍💻👨‍💻Zastupitelstvo kraje – na programu cca 90 bodů, z nichž bych rád zmínil např.: schválení dalších 84 milionů jako vyrovnávací platbu pro jednotlivé krajské nemocnice. V letošním roce kraj doposud vynaložil na zajištění lékařské péče 224 milionů💰
odpuštění zůstatku ve výši 1,35mil Kč z celkových 5 mil Kč půjčky Benediktinskému opatství sv. Václava v souvislosti s Broumovským klášterem. Tyto prostředky sloužily k uhrazení neuznatelných nákladů v rámci projektu mnoha miliónové revitalizace kláštera.
...💁‍♂jednání s představiteli města Vamberk, na které navázala moje 28. Pražírna. Se starostou Vamberka jsme se domluvili o převzetí silnic pod správu kraje. Jedním z hlavních témat Pražírny byl již tradičně aktuální stav krajských silnic, a jaké jsou reálné možnosti zlepšení tohoto stavu. Opakuji to často, a i tentokrát jsem musel zdůraznit, jak mne rozčiluje nesystémové hospodaření státu s penězi vyčleněnými na dopravní infrastrukturu.🛣 Dalším velmi aktuálním tématem bylo i zdravotnictví v naše kraji a o tom, že motivací pro setrvání a loajalitu zaměstnanců nejsou nutně vždy nebo jenom rozhodujícím faktorem peníze. Ale mnohdy je to především o vzájemné komunikaci, respektu. Mluvili jsme také o tom, jak v realitě vypadají mediálně navoněné vládní investiční sliby i neustále bobtnající touha státu vše kontrolovat, korigovat a vydávat nové zákony, k nim různé prováděcí vyhlášky📜, a z nich nově vyplývající povinnosti (pro občany), a nová místa (pro státní úředníky). Odnesl jsem si - jak bývá na Pražírnách i jiných setkáních s občany již zvykem – domácí úkol, kterému se budu určitě věnovat.🙂

Úterý
...o problémech s odtokem spodní vody od místního💦 kostela pod silnici🛣 kraje jsme jednali v Polici nad Metují. Dohodli jsme se, že stav kanalizační štoly, a z něho plynoucí potenciální obecné ohrožení, není způsobeno ani nikterak nesouvisí s rekonstrukcí silnice III/30319 realizované v roce 2017. Benediktinská hospodářská správa nechá dokončit speleologický a geologický průzkum a zpracovat znalecký posudek, který by vyčerpávajícím způsobem specifikoval všechna nápravná a sanační opatření. KHK připraví návrh trojstranné smlouvy o spolupráci (opatství jako vlastník zařízení, město jako vlastník pozemků, kraj jako vlastník komunikace). Jejím předmětem bude příprava a realizace projektové dokumentace. Zadavatelem projektové dokumentace a investorem by mělo být opatství (ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. pomůže s přípravou zadávací dokumentace a realizací zakázky) se snahou poptat dodavatele, který jí bude schopen dokončit do poloviny roku 2020. Z projektové dokumentace vyplyne konkrétní rozsah investiční akce, a také její finanční náročnost. Následně bude možné specifikovat případnou finanční participaci kraje, opatství i města.🤝
...💻také jsem si přečetl - https://echo24.cz/…/ano-znovu-slibuje-kilometry-dalnic-rozp… 🙈mohou za to "ONI -nic nepřipravili", je možná dobrý argument na první volební období, v tom druhém se nabízí „musíme vše nejprve stavebně připravit", no a následně očekávám slib "už to bude". Ale budou na to v tu dobu opravdu také peníze, které už teď slibujeme a nedáváme do infrastruktury?!🤷‍♂👍
...s potěšením a nakonec i s velkým obdivem jsem byl přítomen zahájení činnosti nové modelářské klubovny v České Skalici, která je připravena pro výuku dětí v rámci modelářského kroužku🚂🛩, ale i pro výukové workshopy dospělých v rámci rekvalifikace a celoživotního vzdělávání. Viděl jsem zde skvěle vybavené CNC pracoviště a 3D učebnu a hluboce smekám před entuziasmem, s nímž se manželé Ivana a Oldřich Karlíčkovi věnují cca 50 dětem👧👦 v jejich rozvoji dovedností, které v osnovách běžného školství v současné době velmi chybí. Se starostkou města jsme se shodli na tom, že si aktivity manželů Karlíčkových zaslouží naši podporu i do budoucna.👍
... 💻https://www.irozhlas.cz/…/ustavni-soud-cirkevni-restituce-d… 👏Nestává se to v poslední době často, ale opět jednou zvítězil zdravý rozum při uplatňování práva v České republice. Stát opravdu nemůže obcházet schválené dohody tím, že bude dodatečně zdaňovat, místo toho, aby se pokusil případně domluvit na jiném znění dohod s církvemi. Jsem také rád, že tím moje podpora - stejně tak jako i podpora dalších kolegů senátorů, kteří jsme se jednoznačně vyslovili proti návrhu zdanění církevních restitucí při projednávání této věci,- nepřišla nazmar🙂.
...🤦‍♂nemluvě o 14 denním zpoždění oproti termínu stanovenému zákonem z pondělního projednávání rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury bohužel vyplývá, že vládou schválený rozpočet fondu dopravy je „chudší“ o téměř deset miliard korun a tím pádem, jej nelze považovat za stabilní financování rozvoje dopravní infrastruktury. Vláda tak neplní ani svá vlastní předchozí rozhodnutí, v nichž počítala pro rok 2020 s výdaji ve výši 97,7 miliard korun💰. Podle předloženého návrhu se má z rozpočtu SFDI uvolnit pouze 87,3 miliardy korun. Naplňuje se černý scénář, kdy po mnoha letech společného úsilí ŘSD, SŽDC, krajů i obcí jsou sice připraveny projekty staveb silnic i železničních tratí, ale na jejich realizaci budou peníze chybět. Snaha všech, tak může vyjít nazmar. Bohužel. Pro realizaci všech naplánovaných nových dopravních staveb je proto bezpodmínečně nutné najít dodatečné zdroje do rozpočtu fondu dopravy ve výši 5,98 miliardy korun, které tam v současné době objektivně nejsou. A pokud nechceme v příštím roce krátit finance na připravené opravy dálnic, silničních mostů, nádražních budov a železničních tratí, pak bude fond nutně potřebovat dalších 5,5 miliardy korun. Krajům, jako každý rok, chybí peníze na opravy silnic II. a III. tříd. Vláda se sice ve svém programovém prohlášení zavázala, že přijme jasná pravidla pro financování krajských komunikací ve výši 4 miliardy ročně, ale místo koncepčního plánování oprav se opět budeme příštích pár měsíců handrkovat se státem, aby nám vůbec něco dal. A pokud tentokrát nebudeme úspěšní, čekají řidiče neopravené silnice nižších tříd. Ani po dvaceti letech totiž stát není schopný napravit chybu, kdy krajům svěřil do péče desítky tisíc kilometrů rozbitých „okresek“, aniž by jim na to dal adekvátní finanční krytí ze státního rozpočtu. Předložený rozpočet SFDI nereaguje ani na aktuální devastaci silnic při svozu kůrovcového dřeva, kdy dopravci přetíženými kamiony 🚚drtí státní, krajské i obecní silnice, jejichž stav mnohdy neumožňuje ani průjezd sanitek či školních autobusů. Společně s kolegy z Pardubického (Michal Kortyš) a Moravskoslezského kraje (Ing. Jakub Unucka) jsme tedy vyzvali všechny poslance, aby takto předložený návrh rozpočtu SFDI v rámci svých kompetencí změnili a chybějící finance do něj doplnili nejenom pro rok 2020.

Středa
...👩‍💼👨‍💼v Olomouci jsme se sešli na Bezpečnostní komisi Asociace krajů a projednali jsme: první výsledky provozu aplikace ZÁCHRANKA. Podle mne má tato aplikace potenciál k dalšímu uživatelskému rozvoji nejen v městech jako je např. Praha a Brno, a proto budu chtít na vedení kraje jednat o možnostech její aplikace i v našem regionu. problematiku měkkých cílů. Nesystémové a živelné podávání žádostí o dotace na bezpečnostní posouzení různých ohrožení (u nás například 36 cílů jako jsou školy a veřejná prostranství). 💁‍♂Opakovaně tvrdím, že je odpovědností ministerstva vnitra, aby vše řídilo - resp. řešilo systémové pokrytí vytipovaných měkkých cílů a mělo by krajům určit objekty i místa podle stanovisek bezpečnostních sborů. financování HSZ a dobrovolných hasičů. Myslím, že se příspěvkem kraje ve výši cca 27 mil za rok nemáme za co stydět.
...🤷‍♂přestože stále respektuji kompetence kolegů odpovědných za gesci zdravotnictví v našem kraji nemohl jsem zcela ignorovat dopisy a maily, které dostávám nejenom od zdravotníků, ale i pacientů k stále neutěšené situaci v Oblastní náchodské nemocnici🏥, a proto jsem se zúčastnil setkání zdravotníků a vedení nemocnice i náměstka pro zdravotnictví. Udělal jsem si dostatečný obrázek k tomu, abych se nejenom utvrdil ve svém názoru na potřebnou změnu v ONN, který opakuji již více jak rok a půl, ale bohužel jsem také dospěl k názoru, že díky této dlouhodobě neřešené situaci, se neustále odkládá řešení mnoha dalších a z mého pohledu velmi zásadních problémů krajského zdravotnictví souvisejících např. s vypracováním nové koncepce. Nechci se plést ani se přetahovat s těmi, kdo mají zdravotnictví v našem kraji ve své kompetenci, ale v okamžiku, kdy dostávám podněty v této věci i jako senátor, budu po kolezích urychlené řešení vyžadovat.

Čtvrtek
...spolu s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. jsme prezentovali novinářům, připravenost 230 řidičů a 30 osob ostatního personálu, 15 dispečerských pracovišť, na nichž se bude střídat 85 dispečerů, na nadcházející zimní sezónu. Ukázali jsme jim také sklady s připravenými 23 000 t NaCl a 12 000 t inertního materiálu a prezentovali naši techniku. K dnešnímu dni disponujeme 121 sypači, 51 nakladač🚚i, 18 sněhovými frézami a 113 traktorovými radličkami, přičemž mezi novinky patří 6 sypačů SCANIA, 1 sypač TATRA, 1 traktor ZETOR a 2 nové nakladače. Dále jsme osadili sypače silnic I. třídy teploměry pro zjištění teploty povrchu vozove🌡k, byla instalována nová meteostanice I/33 Černožice a provedena modernizace stávající meteostanice III/3049 Žernov. Připravujeme školení posádek ZUS na polygonu v Hradci Králové, kde si 22. října - zejména naši noví – řidiči vyzkoušejí specifika řízení velkých a plně naložených sypačů za nebezpečných situací a připraví se lépe tak na nástrahy zimního počasí za volantem. My jsme připraveni a Vás - řidiče – prosíme o totéž.🙏
...po zbytek dne nezbytná agenda k rozpracovaným úkolům v kanceláři na úřadě🗄.

Pátek
... 👨‍🏫svým studentům SŠIS jsem dnes vysvětloval ústavní uspořádání České republiky a také roli státu při zajišťování bezpečnosti.
...jednání se starosty Libňatova a Úpice o silnici směrem na Maršov u Úpice a o průtahu Úpicí.🛣 Opravu silnice v Úpici vidím reálně a předpokládám do května 2020 stavební povolení🚧, v létě veřejnou soutěž na dodavatele, a s ohledem na dobrou součinnost s městem i předpokládaný rozsah prací (chodníky, sítě apod.), předpokládám, že začneme s rekonstrukcí za cca 30 milionů na jaře 2021
...a Libňatov ve směru na Maršov - začínáme projektem s tím, že připravíme vše na etapy, abychom mohli co nejdříve začít se stavbou za cca 50 milionů💰. Nicméně musím přiznat, že za stavební povolení v roce 2020 budeme rádi.
...👩‍🦳👨‍🦳odpoledne opětovné setkání v Domově seniorů Tmavý Důl. V září jsme byli společně na výletě na EKO Farmě Bílý Dvůr a tentokrát jsme se loučili s Babím létem v domově.🍁 Přišli i někteří rodinní příslušníci zdejších klientů a další zajímaví hosté. Kromě toho, že jsme všichni ochutnali něco dobrého, zase jsme si moc hezky popovídali a vymýšleli, co společně uděláme zase příště. Moc příjemný závěr dne.🙂

Sobota, neděle
...víkendové aktivity s rodinou a v neděli odlet na pracovní cestu s předsedou Senátu PČR a některými dalšími kolegy senátory do 🇺🇸. 🤔Závěrem snad jenom drobná poznámka – toto je přesně 💯. CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL!? - a já jenom doufám, že i když není vždy příležitost k osobnímu setkání, snad se mi alespoň touto cestou trochu daří Vám všem svou práci přiblížit. Jsem moc vděčný za všechny Vaše reakce, podporu i podněty.👏 Děkuji.🤝 Krásný nový týden Vám všem.🌞