CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 20. 11.

20. 11. 2022

Pondělí
🚧jednání se starostou v obci Bohuslavice nad Metují o společném financování rekonstrukce silnice a kanalizací, ale i o problémech s výpadky energií a dalších plánech rozvoje obce a okolí.
👨‍💼👩‍💼Rada KHK se 129 body programu, v jehož rámci jsme například projednali a schválili rozpočet na rok 2023 a 4. rozpočtovou změnu toho pro letošní rok, individuální dotace (už minulý týden jsem se zmínil o pomoci Neratovu a Žírči) či změny ve studijních oborech některých škol (například zdravotní škola v Náchodě). Probrali jsme majetkové a investiční věci a jsem rád, že řešíme již poslední pozemky potřebné pro přeložku Náchod Běloves - Velké Poříčí. Dále jsme pak projednali změny ve využití finančního příspěvku kraje pro ZOO Dvůr Králové nad Labem, kdy budou ušetřené peníze použity na rekonstrukci zázemí pro nosorožce. A v neposlední řadě poskytnutí finančních dotací pro zdravotnické zařízení duševního zdraví.
Úterý
🤝v Aldisu jsem se setkal se starostkami a starosty měst a obcí našeho kraje a společně s kolegy jsem je informoval o zásadních výsledcích a záměrech kraje, které následně také ovlivňují jejich práci. Rád jsem při této příležitosti poznal i „nováčky“, kteří starostovský post převzali po letošních komunálních volbách. Na setkání bylo pozváno všech 448 starostek/starostů z našeho kraje. Dostavila se cca polovina, a protože je mi jasné, že důvodem absence ostatních bylo zejména neodkladné vytížení, a protože najít společný termín pro tolik lidí najednou je velmi složité, plánuji v příštím roce uspořádat taková setkání vždy v jednom z okresních měst pro všechny starostky/starosty spadající do dané oblasti. Jsem přesvědčen, že tato setkání jsou oboustranně přínosná a pomohou vyřešit či urychlit řešení v rámci spolupráce kraje, města a obcí.🤝 (více – viz můj úterní příspěvek)
🛣️v Maršově u Úpici jsem se setkal s představiteli obcí a občany ohledně rekonstrukce silnice s Libňatova směr Maršov až po křižovatku na Hajnice. Vzpomínám si, jak jsem před několika lety po nenaplněných slibech svých předchůdců dal zdejším ruku na to, že se do rekonstrukce pustíme. Jsem proto rád, že se tento záměr začal realizovat. Máme za sebou první etapu a druhá je naplánována na rok 2024. Setkání, krom toho, že bylo velmi věcné a odnesl jsem si z něj i podněty k dalším opravám, bylo velmi i příjemné.
Středa
🚒v obci Lanžov, kde jsme při nedávné rekonstrukci silnice poškodili hasičskou stodolu, jsme řešili vyrovnání, kterým se bude kraj podílet na opravě. Probrali jsme aktuální problémy obce i její rozvojové plány a debata byla i o místních dobrovolných hasičích.
🎊otevření nové okružní křižovatky, kterou kraj jako investor dokončil v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny. Pětiramenná jednopruhová okružní křižovatka je významnou propojovací součástí výstavby technické a dopravní infrastruktury budoucí průmyslové zóny Solnice – jih. Výstavba křižovatky za necelých 31 milionů korun včetně DPH probíhala za plného provozu po silnici I/14 s přihlédnutím k požadavkům majitelů přilehlých pozemků, zachování bezpečnosti silničního provozu a bez ohrožení dodávek elektřiny z blízké elektrárny do distribuční soustavy. Křižovatku tvoří pět paprsků s jedním jízdním pruhem o průměru 48 metrů. Hlavními rameny jsou silnice směrem na Solnici a Rychnov nad Kněžnou, napojení plánované komunikace do průmyslové zóny Solnice – jih, účelová komunikace směrem na Litohrady a příjezdová cesta k budoucí výrobní hale. Je také nově osvětlena, stavbaři vybudovali propustky a dopojení dešťové kanalizace. Součástí projektu je přeložka cyklostezky mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou včetně zábradlí, přeložka vodovodního řadu, optického kabelu, napojení účelové komunikace k fotovoltaické elektrárně, rekultivace a vegetační úpravy. Investicemi nejen do četných dopravních staveb, ale i dobře nastavené spolupráci se samosprávami obcí a vedením automobilky, se nám společně daří plnit usnesení vlády projektu na podporu průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.
Zhotovitelem stavby byla společnost M-SILNICE oblastní závod SEVER.
🗄️zbytek dne agenda na KÚ včetně operativního řešení dílčích problémů, jako například s ŘSD požadavek na opravu vjezdu na náměstí v Novém Městě nad Metují apod.
Čtvrtek
📌Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva, v němž jsme si připomínali uzavření vysokých škol v roce 1939 a 33. výročí událostí ze 17. listopadu roku 1989, jež vedli ke změně totalitního režimu v naší zemi za demokracii a svobodu.
Myslím, že odpovědnost za jejich další cestu leží zejména na generaci mých vrstevníků. Přišli jsme ke svobodě/demokracii v ještě nezralém věku poměrně snadno. Vděčíme za to především našim rodičům a prarodičům, kteří dokázali, každý svým menším či větším dílem, odvahou a vytrvalostí změnit totalitu v možnost svobodně žít a svobodně se rozhodovat.
🤔Zamýšlejme se také nad tím, zda vlastně už dnes nepodléháme novodobým totalitám, které nás plíživě naučily namísto každodenního tvořivého boje za něco, pouhému vymezování se a boji proti někomu. Nezabrzdíme-li to včas a budeme-li namísto tvoření, schopnosti setkat se s různými názory v kultivované diskuzi u jednoho stolu a společného hledání odpovědných řešení, pouze plýtvat silnými slovy, důsledkem může být cesta k válečným konfliktům a ztrátě těžce nabytých svobod.
Vzpomeňme tedy dnes na ty, kterým „díky za to, že můžem“, a mysleme na to, jak my „dokážem“, aby to mohly říkat i další generace.✌️ (více – viz můj čtvrteční příspěvek)
Pátek
📝🛣️ráno patřilo ještě nezbytné operativě a potom jsem se jel podívat na Trutnovsko a zejména na nově zprovozněné tři tzv. polské mosty včetně silnice mezi Horním Maršovem a Pecí pod Sněžkou, na níž leží. Postavit souběžně tři nové mosty na jedné, navíc neobjízdné silnici, a to pouze v KRNAPem vymezených hodinách a v důsledku války nedodaným objednaným materiálem, byla celkem výzva. O to víc mne těší, že jsme jí v plánovaném čase a rozsahu i za těchto okolností zvládli.
Mostní provizoria budou odstraněna nyní v následujících dnech, stejně jako zbylé dokončovací práce - již za plného provozu.
🌉Mosty mají zcela novou ocelobetonovou konstrukci o jednom mostním poli s betonovými opěrami a založením. Na nosníky byla použita patinující ocel, která nevyžaduje povrchovou úpravu v průběhu životnosti, takže nebude nutné provádět údržbu nad řekou, kde se vyskytují chránění živočichové. Zároveň mosty již nemají středové pilíře v korytě toku řeky Úpy. Samozřejmostí je zajištění řádného odvodnění a modernizace zádržných systémů.
💰Náklady na kompletní přestavbu mostů a opravu přilehlých silnic činí 187 milionů korun včetně DPH. Kromě financí z krajského rozpočtu se na investici podílel také Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Do oprav a rekonstrukcí silnic druhých a třetích tříd včetně mostů letos kraj investoval přes 1,2 miliardy korun.
Sobota, neděle
🛋️tradičně příprava na příští týden a odpočinek s rodinou.
💁‍♂️Do nového týdne, ve kterém si připomínáme i několik méně známých významných dnů – jako například hned v pondělí Světový den pozdravů (ten bychom si měli připomínat ale každý den😊) nebo třeba v pátek Den bez nákupů (jeho vznik inicioval samozřejmě muž😉), Vám všem hlavně přeji, aby blížící se adventní čas nepřinášel stres a nákupní paniku, ale pohodu, nadhled a připomenutí všeho příjemného, co můžeme v tento čas zažít.