CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 20.12.

20. 12. 2020

Pondělí

…👩‍💼👨‍💼za nejdůležitější bod jednání Zastupitelstva KHK z 90 projednávaných považuji především schválení již avizovaného vyrovnaného rozpočtu na rok 2021💰 (více viz můj středeční videopříspěvek). Projednávali jsme také záměr dostavby Náchodské nemocnice, obsazení 12 výborů zastupitelstva, střednědobé plány při využívání evropských programů i řadu investičních a majetkových věcí.

 

Úterý

…💻řada dílčích pracovních setkání a tři videokonference. Nejprve krajský pracovní krizový tým COVID🦠 ke zhodnocení aktuálního stavu epidemiologické situace a připravenosti na plošné testování v kraji.

…🖥️ druhá i třetí videokonference patřily jednání Asociace krajů a centrálních orgánů státu. Ta první k tématu ne/připravenosti na očkování v naší zemi kdy, pokud máme predikci dostupnosti pouze 800 000 vakcín (= 400 000 očkovaných osob) v I.Q 2021 s možností jejich aplikace zatím více méně zejména z cca 30 míst (FN a větší nemocnice) a teprve z nich budeme muset v průběhu I. Q ta ostatní např. v okresních nemocnicích logisticky velmi složitě zásobovat (z důvodu potřeby vakcínu po rozmrazení za normálních podmínek pro uskladnění aplikovat do 5 dnů), to z mého pohledu na velké ovace zrovna není a stěží to může naplnit očekávání občanů💉. Nesouhlasím ani s tvrzením, že pro první vlnu očkování, která bude v regionech, není třeba žádný systém. Jsem přesvědčen, že v celé zemi je třeba systém pro očkování nastavit. A předpokládal bych např. smysluplné zapojení praktických lékařů a dostupnost dalších vakcín. 

💁‍♂‍Dále jsme projednávali záležitosti, které jsou důležité pro fungování této organizace a zásadní body týkající se dopravy, zdravotnictví a sociální oblasti. 

…také jsem si přečetl👀 https://cnn.iprima.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-od-patku-je-zakazano-kupovat-jine-zbozi-nez-zakladni-15361

A nic jiného, co by vystihovalo můj pocit, než památná věta doktora Chocholouška "vy nás ale zásobujete, pane Karfík", mne po přečtení nenapadla🙈

 

Středa

…👮‍♂‍po delší době jsem se potkal s bývalými kolegy policisty/dopraváky, ale bohužel tentokrát to bylo při posledním rozloučení s nestorem dopravní policie a mým velkým přítelem Vláďou Stupkou. Jsem mu vděčen za mnohé, co mi nabídl ze svých zkušeností, neboť bez něj bych určitě svoji první velkou životní pracovní výzvu na policejním prezídiu jen tak dobře nezvládl. Díky, Láďo!🕯️ A vy ostatní bývalí kolegové, doufám, že se setkáme i u jiných příležitostí.

…👨‍💼pokračování schůze Senátu PČR z minulého týdne a na programu např.: 

▶️Schválené zákony 

✔️o dani z příjmů (zvýšení daňového odpočtu z darů veřejně prospěšným společnostem)

✔️o prověřování zahraničních investorů 

✔️o náhradním výživném za nezaopatřené dítě 

▶️projednány a odsouhlaseny byly další úpravy v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními (prodloužení změkčení podmínek pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižení)

▶️ratifikace smluv ve spolupráci se světovou poštovní unii, o přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské smlouvy a o výsledcích jednání Evropské rady a směrnice o přiměřených změnách v minimální mzdě

▶️zákon o očkovací látce proti COVID – dobrovolné očkování má být případ. hrazeno z veřejného pojištění. V dnešní době by mělo být zdůrazněno, že se jedná o DOBROVOLNÉ testování, přičemž se má stát spíše soustředit na pozitivní přesvědčování veřejnosti o jeho důležitosti a okolnostech plánu realizace. Více než tříhodinová debata, ale bohužel pozměňovací návrh, který výslovně uváděl pojem DOBROVOLNOST, nebyl přijat. Nezbývá tedy nic jiného než věřit vládě, že si netroufne udělat z očkování povinnost!

▶️návrh změny zákona o střelných zbraních a tzv. transdispozice směrnice Evropské komise. Oceňují snahu ministerstva vnitra o citlivou úpravu zmíněného zákona, tak, aby zapracování směrnice nezměnilo smysl naší současné zbraňové legislativy a nedotklo se stávajících držitelů legálních zbraní. 

▶️návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samospráv, který je v předloženém podaní z mého pohledu nesmyslnou představou o zřízení jedné sbírky právních předpisů vznikajících na obcích a městech. Pokud ministerstvo ukládá obcím jako povinnost vkládat do Sbírky jakoukoliv svoji místní směrnici, jedná se podle mne i o ústavní zásah do výkonu činnosti samospráv. Podpořil jsem proto návrh na zamítnutí.

 

Čtvrtek 

…👨‍💼pokračování schůze Senátu PČR těmito body:

▶️zákon o evidenci skutečných majitelů (prohloubení evidence skutečných majitelů, kdy se mimo jiné zpřesňuje definice skutečného majitele a snaha zapisovat údaje o skutečných majitelích) byl schválen s pozměňovacím návrhem, který v případě zájmu umožní více si kontrolovat údaje v evidenci při zadávání veřejných zakázek.

▶️schválen byl návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňující veřejný pořádek (např. jak mohou policisté ze zákona nakládat se služebními zbraněmi i ve svém volnu, mimo zákon je postaveno zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin, které by sloužily k prosazování politických nebo ideologických cílů apod.)

▶️rovněž schváleno bylo usnesení Senátu PČR k národní bezpečnosti a postupu vlády ve věci stavby nového jaderného bloku (upozornění na rizika jednotlivých dodavatelů a požadavek na postup podle doporučení aktuálních stanovisek bezpečnostních a zpravodajských složek) 

▶️dílčí změny, týkající se občanského soudního řádu (zavedení institutu tzv. chráněného účtu na exekutorem nezabavitelnou částku), byly schváleny též. 

 …😕a kromě jednání v senátu, jsem v těchto dnech vyslechl mnoho telefonátů i osobních rozhovorů/dotazů s řediteli nemocnic i samotnými zdravotníky, kteří od jara už doslova melou z posledních sil o tom, s jakými problémy se potýkají v souvislosti s vládním vánočním „bonusem“ zajistit nesystémové a řádně nepřipravené plošné dobrovolné testování veřejnosti. Přesto opět zatli zuby a od středy máme v našem kraji odběrová místa pro toto antigenní testování připravena a funkční.🧪 Všem, kteří zajišťují jejich chod patří opět velký obdiv a vděk, ale tentokrát jsem si k němu dovolil přibalit a nechat rozvézt ještě alespoň malé sladké poděkování🍪. Snad jim vánoční cukroví na odběrných místech v nemocnicích trochu zpříjemní službu. 👨‍⚕‍DĚKUJI A VELKÝ RESPEKT k Vaší odhodlanosti, odpovědnosti a snaze pomoci ze všech svých sil, milí zdravotníci!👏

 

Pátek

… 📑den na KÚ a nezbytná administrativa (například důležité věci jako vyplácení odměn studentům, uzavírání smluv na nové stavby nebo i diskuse o průběhu výsledku jednání s ČD), příprava na pondělní mimořádné jednání Rady KHK, ale i videokonference krajského pracovního týmu COVID🦠 (situace v kraji se s ohledem na průměrné počty nově nakažených (dostali jsme se na hodnoty kolem 400 denně) zhoršuje, pomalu se zvyšuje opět obsazenost lůžek v nemocnicích, velmi náročné je momentálně zajištění odběrných míst především z personálních důvodů, a to nám pomáhají vojáci a hasiči. Pro další vývoj bude rozhodující následující období do vánočních svátků.

…🪦 smutné 9. výročí úmrtí Václava Havla, kdy jsem si znovu uvědomil, že byť jsme s ním nemuseli vždy a ve všem souhlasit, byl člověkem a politikem, který měl dar mnohé přesvědčit, spojit a svými postoji i činy inspirovat. Pro mne byl inspirací např. svou uctivostí a blízký slovy „Domnívám se, že politik může říkat pravdu a žít v souladu se svým svědomím. Já se o to alespoň snažím“.                                                   

 

Sobota, neděle

…👨‍👩‍👦‍👦čas s rodinou, který jsme tak trochu věnovali i činnostem spojeným s adventním časem a vypravili jsme se například k Betlému na náměstí v Novém Městě nad Metují👼. Věřím, že i Vy jste si přesto, že nás současná situace v mnohých obvyklých činnostech omezuje, užili poslední adventní neděli příjemně. A přeji Vám i neméně příjemný nadcházející týden a prožití všeho krásného, co s tímto vánočním časem spojujeme, naplno.🙂