CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 20. 2.

20. 02. 2022

Pondělí
🤷‍♂️jarní prázdniny dorazily i na Náchodsko, takže – kam s ním? Na mysli mám pětiletého Toníka a jeho prázdninový program, jež jsem se doma zavázal naplnit ve dnech pondělí a čtvrtek – neděle. 📝Nicméně, úřední papíry jsou stejně nezničitelné jako energie dětí, a proto mne přeci jenom čekal na část dne úřad, podpisy, rychlé konzultace cestou po chodbě a rozdělení úkolů.
Úterý
👩‍💼👨‍💼jednání se starostkou Zlaté Olešnice na Trutnovsku o situaci na silnici z Královce do Trutnova, a zejména o tom, co můžeme udělat proto, abychom co možná nejvíce vykompenzovali zvýšenou dopravní zátěž na této silnici v době, kdy budou Poláci se svou dálnicí S3 na společné státní hranici dříve, než na ní dorazí navazující úsek z české strany. 🛣️To zásadní jsem již několikrát opakoval – tedy s ŘSD a ministerstvem dopravy jsme se dohodli, že stát zajistí opravy a větší bezpečnost na stávající silnici I/16, kraj udělá potřebné rekonstrukce stěžejních silnic (již probíhají) v této části kraje (Babí-Žacléř-Královec), a budeme pokračovat v systému výjimek pro nákladní dopravu do doby dokončení dostavby D11. Dále jsme se starostkou diskutovali o chybějících chodnících či dalších bezpečnostních prvcích v úseku silnice I/16 procházejícím obcí. Budu o možném řešení jednat s ŘSD, neb stát zaspal s dostavbou a je tedy na něm, aby v obdobných případech pomohl. 📓Na obci je, aby připravila projekt chodníků, nicméně situace s disponibilní šířkou silnice procházející obcí, stavbu chodníků bude komplikovat, proto jsem doporučil, aby obec hledala i jiné možnosti pro průchod obcí – například za využití místních komunikací, a to i za cenu dalších staveb, jež spojí části po obou stranách silnice.
🚚Své kolegy, a hlavně policii, jsem vyzval ke kontrole stávajícího systému výjimek z pohledu dodržování pravidel, především ze strany nákladní dopravy.
🚑zúčastnil jsem se i setkání českých a polských zdravotnických záchranek a k Česko-polské spolupráci zrekapituluji: ZZS KHK začala spolupracovat s polskou stranou již v letech 2007-2013 v rámci projektu „Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb Královéhradeckého kraje a Jelení Hory“, kdy byla realizována výstavba výjezdové základny v Trutnově, polská strana si v rámci projektu pořídila sanitní vozy. Součástí projektu byly také dva odborné kongresy. V letech 2018 – 2020 jsme navázali projektem „Jak zachraňujete u vás“, kterého se účastnily 4 ZZS z Polska a 3 z ČR (HK, Liberec a Olomouc). Byl zaměřen na vzdělávací aktivity (výměnné stáže, workshopy, konference) s cílem poznat systém práce a organizace záchranek na jedné a druhé straně hranice.
Další projektové období 2021-2027 je prostorem pro ještě širší výměnu zkušeností - 🇨🇿za českou stranu zástupci 5 záchranek – HK, Pardubice, Liberec, Olomouc, Moravskoslezský kraj a 🇵🇱4 ZZS z Polska. Cílem středečního setkání byla konkretizace obsahu další spolupráce, která z již získaných zkušeností jednoznačně prokazuje přínos v hlubším poznání systému záchranek v sousední zemi a vytvoření osobních vazeb usnadňujících následnou spolupráci.
🗄️operativa na KÚ
Středa
🎓jednání s rektorem UHK, s nímž jsem hovořil o tom, jak ještě zvýšit efektivitu oboustranně výhodné spolupráce a rozvoje akademické a kulturní výměny v oblasti vzdělávání, výzkumu, inovací a společenské angažovanosti. Shodli jsme se na společné snaze o spolupráci se zahraničními univerzitami zapojenými do projektu EU European University Alliance s názvem "AFROPEAN GLOBAL - University Alliance for Sustainable Societies". KÚ KHK je připraven v maximální možné míře podpořit přímý kontakt s těmito institucemi a aktivně se zapojit do dalších jednání dle pravidel stanovených postupů .🤝 Společně s konsorciem jsme si definovali oblasti a činnosti, které jsou v rámci spolupráce pro nás, jako externí organizaci, relevantní. KÚ KHK bude tedy například poskytovat platformu pro synergie a pro rozšiřování sítě regionálních partnerů a podporovat aktivity v rámci výše zmíněného projektu.
👨‍💼👩‍💼v souvislosti s naší snahou založit po vzoru ostatních regionů krajskou organizaci, která by se společně s dalšími partnery ( jako například Škoda, podnikatelské prostředí apod.) věnovala vývoji, příležitostem a podpoře podnikání v oblastech (např. biomedicína, strojírenství, textilní průmysl), v nichž můžeme do budoucna usilovat i o lídrovskou pozici v ČR, jsem se zúčastnil setkání k záměrům, jež by mělo v kontextu výše uvedeného Krajského inovační centrum naplňovat. Setkání se zúčastnili také představitelé všech tří univerzit v našem regionu, zástupci hospodářské komory, CzechInvestu či primátor HK, aby mohli definovat možnosti svého zapojení v rámci předmětného záměru.
📈tisková konference k představení letošního plánu a objemu investic v oblasti dopravních staveb v našem kraji. Nejenom novinářům potvrzuji plánovanou výši LETOŠNÍCH INVESTIC DO DOPRAVNÍCH STAVEB V NAŠEM KRAJI 1,5 MILIARDY KORUN! 💰 A těší mne to o to více, protože že se nám daří pokračovat v trendu poslední 5 let i v tak ekonomický složitém období, kdy se krajské rozpočty vyrovnávají s omezenými příjmy v důsledku epidemických opatření. Plán staveb naleznete zde👉: https://uskhk.eu/stavby/
🚧Ke krajským penězům, které jsou určeny pro rekonstrukce sítě silnic II. a III. třídy a mostům v našem regionu, stát prostřednictvím ŘSD v tomto roce investuje do obchvatů Doudleb nad Orlicí, Jaroměře a Nové Paky celkem 735 milionů korun a na rekonstrukce silnic I. třídy dalších 500 milionů korun.
🏨a jedna průběžná informace o naplňování slibu výstavby nových operačních sálů v Městské nemocnici ve Dvoře Králové n. Labem (lékaři zde ročně provedou okolo 1500 operací).
🏗️Stavba má začít již letos na jaře a hotovo by mělo být cca za rok. Trvalo velmi dlouho, než padlo toto rozhodnutí, osobně jsem se kvůli této investici účastnil mnoha jednání a považuji ji ze střednědobého pohledu pro celý region Královédvorska za velmi důležitou. Garantuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči pro obyvatele této spádové oblasti. Současné operační sály, které slouží především chirurgii a urologii, prošly poslední úpravou před čtyřiceti lety a jejich stav již nesplňuje hygienické požadavky, neboť neumožňuje oddělení čistého a špinavého provozu, a ani v dalších ohledech neodpovídá potřebám moderní medicíny. Dva nové operační sály vzniknou v nástavbě budovy laboratoří, která bude propojena s hlavní budovou nadzemním spojovacím krčkem. V navrženém druhém nadzemním podlaží budou vedle sálů také prostory sterilizace a provozní zázemí. Ve třetím podlaží bude technické zázemí. 💰Včetně vybavení, které není součástí této zakázky, by měly sály vyjít na 95 milionů korun. Pro vybudování nástavby kraj vysoutěžil dodavatele za částku 62,6 milionu korun, které uvolní z Fondu rozvoje a reprodukce. Na stavbu významně přispěl ředitel společnosti JUTA Jiří Hlavatý.
Čtvrtek, pátek
⛷️jak jsem uvedl již ve svém pátečním příspěvku, v těchto dnech mne čekala „pánská jízda“ na do hor. Užili jsme si s Toníkem a ostatními prima prázdninovou lyžovačku v Orlických Horách😊.
Sobota, neděle
…odpočinek po dovolené, v jejímž závěru zbývalo jenom maminkám ratolestí vhodně vysvětlit, že pizza obsahuje řadu výživově neocenitelných hodnot, větší část nepoužitého čistého prádla bylo součástí edukativního programu „jak šetřit vodou“ a místy tmavší krčky dítek určitě nejsou špinavé, nýbrž lokálně opálené 😊. Příprava na nadcházející pracovní týden a dnes ještě jedu fandit na hokej do Hradce, který hraje s Plzní. Už jenom tři zápasy doma a začne play off s velkou nadějí pro náš Královéhradecký hokej. Tak držte také place. Báječný nadcházející týden Vám všem!🌞