CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 20. 3.

20. 03. 2022

Pondělí
👩‍💼👨‍💼porada se starosty ORP v souvislosti s uprchlickou krizí, na které jsem v prvé řadě zdůraznil velké poděkování za dosavadní spolupráci, hledání ubytování pro uprchlíky a poskytování volných kapacit, stravování atd. Registrace uprchlíků se rozeběhla. Pro proces jejich adaptace v ČR připravuje vláda řadu rozhodnutí a zcela jistě zde bude uplatňován princip spolupráce vlády, krajů a ORP. Dále jsem proto starosty informoval o zásadních závěrech z dosavadních jednání mezi hejtmany a vládou, jejichž předmětem bylo zejména odsouhlasení 💰náhrad za ubytování běženců poskytovatelům (komerčním i soukromým) ubytování, jejich výše a způsob vyplácení.
Do první kategorie spadá krátkodobé nouzové ubytování🛏️ – tělocvičny apod., kde bude zajišťována strava a bude třeba je vybavit lehátky a dalším potřebným materiálem. Pro tyto účely je navíc vytipován prostor na letišti v HK. Kde na ploše 12 000 m2 lze vybudovat uprchlický tábor⛺.
🏬Primární snahou je přesun lidí do kategorie hromadného ubytování jako jsou ubytovny nebo ubytovací kapacity neziskových organizací apod., anebo do kategorie standardního ubytování 🏡– tedy do rodin, které už také postupně probíhá. Nařízením MPSV se stanoví částky, které se budou rodinám vyplácet.
Doposud máme ubytováno cca 6800 osob. Z toho jsou 2/3 osob je v objektech měst, obcí a kraje a 1/3 osob je v soukromém ubytování. Po přerozdělení vládou, lze pro náš kraj prozatím počítat s kvótou 7400 osob. Ve chvíli, kdy se již nenajdou vhodné kapacity v kategoriích hromadného a standardního ubytování, zvýší se tlak na nouzové ubytování a bude-li uprchlická vlna větší např. cca 500 000 lidí (oproti předpokládaným 250 000), dostaneme se v zásadní míře do modelu nouzového ubytování.
Na poradě se starosty směřovala první prosba k tomu, abychom měli ubytovací kapacity na 3-4 měsíci. Na jejich vytipovávání budou spolupracovat krizoví pracovníci jednotlivých měst a obcí s krajským oddělením krizového řízení, abychom průběžně doplňovali celkový seznam možných ubytovacích kapacit v kraji. Ubytování v soukromí se do tohoto seznamu nezapočítává. Současně jsem poprosil starosty, abychom společně pokračovali i ve vytipovávání možností nouzového ubytování.
👩‍💼👨‍💼porada vedení kraje a projednání aktuálních problémů v jednotlivých gescích, kontrola splněných úkolů a příprava na další jednání zastupitelstva a rady kraje.
👩‍💼👨‍💼setkání se starosty ORP Trutnov, kdy jsme jednali o aktuální spolupráci kraje se samosprávou. Byli seznámeni s plány a aktuálními problémy nebo připravovanými investicemi kraje v oblasti zdravotnictví, sociální oblasti, v dopravě apod. Současně očekávám i zpětnou vazbu z regionu, zejména o takových každodenních nebo o očekávaných zásadních problémech, jako je například situace kolem dostavby dálnic na státní hranici s Polskem (viz moje informace z minulého týdne o tom, jak budeme řešit dopravní situaci s policií v souvislosti s nákladní tranzitní dopravou atd.).
🖥️videokonference hejtmanů Asociace krajů ČR k vyjasnění podmínek ohledně 🛌ubytovacích kapacit a stanovení náhrad za jednotlivé typy ubytování pro středeční jednání s vládou.

Úterý
💁‍♂️příprava na příští pondělí na zasedání zastupitelstva KHK, kdy budeme muset projednat více než 100 bodů programu, a proto jsem již v tomto týdnu jednal s představiteli opozičních klubů.
… 🍎🍐o problematice naší zemědělské politiky a na témata vedoucí k zamyšlení o tom, jak naše zemědělství, do kterého samozřejmě patří i pěstování zeleniny a ovocnářství, rozvíjet a nikoliv utlumovat, jsem diskutoval i s účastníky 64. ročníku Ovocnářských dnů, jež se tento uskutečnil v Hradci Králové. (více viz můj středeční příspěvek
🎥České televizi jsem odpovídal k tématu aktuální situace v souvislosti s řešením uprchlické krize v našem kraji, a i zde jsem připomněl, že i když se snaha ubytovat co nejvíce běženců v rodinách začala veřejně skloňovat až nyní, v našem kraji jsme přijali už více jak 6 800 uprchlíků a více jak třetina z nich bydlí právě u rodin či přátel. Také díky tomu zde současnou uprchlickou krizi zvládáme a všem těm, kteří se lidí z oblastí postižených válkou takto ujali, patří velké DĚKUJEME! 👏
A pro připomenutí: informace a kontakty pro nabídky ubytování a další pomoci🤝🇺🇦 lze nalézt na: 👉www.nasiukrajinci.cz.

Středa
🇺🇦🤝jednání hejtmanů s vládou, kde jsme byli seznámeni se situací a předpoklady dalšího vývoje uprchlické krize z celostátního pohledu. Doposud je v ČR registrováno cca 160 tisíc běženců.
Prioritou ve všech krajích zůstává zajištění ubytovacích kapacit. Byly zpřesněny jednotlivé kategorie a výše finančního příspěvku💰:
🛌dočasné nouzové ubytování (tělocvičny apod.) se stravou 200 Kč/osoba/den
🏬jakékoliv zděné ubytování včetně komerčních kapacit - ve státním majetku 200 Kč/osoba/den a 250 Kč u komerčních kapacit bez stravy
💁‍♂️Pokud uprchlík odmítne nabízené ubytování, vypadne ze systému pomoci s výjimkou těch, kterým bude ukončeno ubytování například ze soukromí ze strany ubytovatele.
🤷‍♂️Je ovšem potřeba se bavit o přerozdělení v celkových počtech uprchlíků s ohledem na potřebu zajištění vzdělávání, zdravotnictví, školství v jednotlivých regionech. Diskutovali jsme rovněž o IT systému k ubytování, jenž je nezbytný pro evidenci a proplácení financovaných položek.
💰Dále jsme jednali o podpoře obcím pro získání dotací z MMR na rekonstrukci obecních majetků a v souvislosti s tím je třeba dohlásit do systému také finanční objemy již poskytnuté za tímto účelem z krajů a obcí.
💁‍♂️Vládě zbývá v příštím týdnu ještě rozhodnout o výši a způsobu proplácení příspěvku domácnostem ubytovávajících uprchlíky. V diskuzi padl ze strany vlády i záměr vyplácení příspěvků domácnostem v rámci agendy kraje. Já ale z praxe varuji před jakýmkoli jiným způsobem, než je zprocesování příspěvku přes Úřady práce. A jsem rád, že i zástupci MPSV mi při následném jednání v senátu potvrdili, že to nespadá do kompetence nikoho jiného.
👨‍💼👩‍💼zasedání senátního ústavně právního výboru, na němž mezi hlavní body patřil návrh zákona tzv. Lex Ukrajina🇺🇦, vztahující se k dočasné ochraně uprchlíků z Ukrajiny. Jde především o zjednodušení řízení, aby v tomto případě, kdy jde o skutečné nebezpečí a hromadné vysídlení, při dodržení podmínek viz trvalý pobyt na Ukrajině, odpadlo azylové řízení a byla na jeden rok ochrana poskytnuta.
Návrh zahrnuje i opatření v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení (humanitární dávka 5000 Kč, další příspěvek cca 3000/4000 tzv. solidárním domácnostem, jež bezplatně ubytují uprchlíky u sebe doma). A v neposlední řadě navrh obsahu také jednodušší přijímání děti z Ukrajiny do škol (větší kompetence pro ředitele a zřizovatele ohledně navyšování kapacit).

Čtvrtek
👨‍💼👩‍💼schůze Senátu PČR, v jejímž průběhu jsme projednali:
▶️návrh na působení sil MO v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice. Byl schválen.
▶️návrh na dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny – rovněž schválen
▶️návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení - schváleno
▶️souhlasili jsme i se zřízením Fondu na podporu ukrajinských akademiků a studentů
▶️schválen byl návrh zákona o opatřeních v oblasti školství
▶️projednali jsme informace o průběhu a závěrech shromáždění Rady Evropy k agresi Ruské federace proti Ukrajině. Schváleno bylo usnesení o vyloučení Ruska z Rady Evropy.
📇📝odpoledne na KÚ další operativa spojená s velkou administrativou, ale také rozhodováním o další strategii, jak budeme dál postupovat - například s registrací uprchlíků, neboť uprchlická vlna začíná být z hlediska počtu stabilizovaná, a umím si představit další pokračování i na jiném menším místě než v Aldisu.

Pátek
🤝také poslední pracovní den týdne začal tématem pomoci Ukrajině, a souvisejícími bezpečnostními otázkami, které jsem diskutoval i s ministrem vnitra při jeho návštěvě v našem kraji. Kromě prohlídky krajského asistenčního centra KACPU a slavnostního otevření nové třebechovické požární stanice, která vznikla na místně bývalé továrny a nyní slouží místnímu sboru dobrovolných hasičů, jsem s ním jednal o řešení uprchlické vlny v našem kraji. Projednali jsme také spolupráci bezpečnostních sborů a samospráv. Ministr projevil zájem nadále společně bezpečnostní problematiku konzultovat.
...👵👴s náměstkyní pro sociální oblast jsme probírali podklady pro investiční záměr rekonstrukce Domova důchodců U Biřičky.
🛣️s novým starostou Červeného Kostelce jsem jednal o přípravě rekonstrukcí silnic (např. ul. Sokolská) a rekonstrukci fotbalového stadiónu.
🏀🤸‍♂️o možnostech spolupráce při výstavbě sportovní multifunkční haly v rozvojovém území Univerzity Hradec Králové jsme jednali se zástupci investora

Sobota, neděle
…v rámci víkendu jsem se po dlouhé době výjimečně mohl více věnovat rodině. Se starším synem jsme strávili příjemný sobotní večer v Divadle na Vinohradech🎭 při představení Pygmalion s Tomášem Töpferem v jedné z hlavních rolí, a v neděli na 2. čtvrtfinále mezi HK s Mladou Boleslaví.
Ápropos víte, že dnešní den je nejenom prvním jarním dnem, ale také Světovým dnem štěstí? 🐞Ale i to největší štěstí se skládá z těm malých, každodenních, a tak žádné z nich ani dnes, ani v celém příštím týdnu nepřehlédněte. Krásný týden Vám všem.🌞