CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 21. 2.

21. 02. 2021

Pondělí
🦠porada krajského AntiCovid týmu – shrnutí situace za předcházející týden, kdy bylo otestováno antigenními testy 16 991 obyvatel našeho kraje a bylo provedeno 13 262 PCR testů. Celkem bylo v KHK bylo prokázáno 5 624 nových případů a nejzatíženější oblastí okres Trutnov, zvyšující trend jsme ovšem zaznamenali i v Hradci Králové a v Náchodě.
👨‍💼jednání se starosty ORP – informace o situaci, vyhodnocení opatření a diskuse o předpokladech vývoje na tento týden s důrazem na další posílení možností testování především na Náchodsku a Trutnovsku.
🖥️videokonference se členy Zdravotnického výboru, na němž zazněly obdobné informace jako u předchozích jednání, ale dostali se tak k lidem, kteří se svou znalostí zdravotnického prostředí mohou napomoci některým probíhajícím procesům

Úterý
🦠AntiCovid Tým – hlavním tématem jednání bylo překládání pacientů – a to částečně v rámci následné péče poté, co jejich stav už nevyžaduje tu akutní a mohou být přesunuti např.do zařízení jako jsou Janské Lázně, se kterými se kraj dohodl o možnosti využití jejich lůžkových kapacit a případně i na personální výpomoci.
Ale zejména jsme se zabývali zajištěním pacientů z nemocnic, kde hrozí, že bude kapacita lůžek v následujících týdnech již zcela vyčerpána.
Prozatím nám v posledních týdnech perfektně funguje koordinace a překládání pacientů do méně postižených moravských krajů a jejich nemocnic, ale je možné, že při zhoršení situace v jiných regionech zmizí tato možnost.
A proto jsem jednal i o možnostech využití kapacit nemocnic v Polsku, a to jak přímo s polskými nemocnicemi v příhraničí, tak s premiérem, abych získal i jeho souhlas a podporu pro toto řešení.
🖥️videokonference s vládou – projednávání slibů k zaslaným požadavkům a pandemickému zákonu

Středa
🧪💉operativa v souvislosti s testováním – rozšiřování možností testování (nová testovací místa a mobilní týmy), a očkování snaha o navýšení vakcín nad rámec přislíbených dodávek pro nejvíce epidemií postižené oblasti (více viz můj středeční příspěvek)

Čtvrtek
💰jednání o rozpočtu a případných změnách v něm s radním Rudolfem Coganem
🧪💉operativa – očkování, testování (mnoho telefonátů s řediteli nemocnic, ale i s praktickými lékaři, ministerstvem zdravotnictví atd.)

Pátek
🦠AntiCovid tým – informace o vývoji epidemie v našem kraji za tento týden, přičemž souhrnně lze říci, že v přepočtu nově potvrzených případů na 100 tis. obyvatel to směřuje k vyrovnání všech okresů s tím, že ohniska se v rámci kraje posouvají. Přičemž před 2 týdny byl Trutnov o 40% horší než zbytek kraje, nyní je na tom o trochu hůře okres Náchod a HK. Počet nově zjištěných případů je 5 556, průměrný denní nárůst 142, aktivních je 11 174 případů. Od začátku epidemie – tedy od března 2020 je to 80 262 potvrzených případů, 67 831 vyléčených, 1 257 úmrtí.
👨‍💼starostové ORP – informace o vývoji epidemie v posledním týdnu, součinnost starostů s krajem
💁‍♂‍starostové Trutnovska – vyhodnocení opatření, přičemž bylo třeba konstatovat, že se nepotvrdily žádné mimořádnosti, kontroly na hranicích okresu probíhají dle předpokladu – tedy jsou zaměřeny především na zamezení vstupu lidí, kteří na Trutnovsku nežijí nebo zde nepracují, místním obyvatelům je umožněno bezproblémové dojíždění do zaměstnání či za studiem, případně k obstarání nezbytných záležitostí jako je návštěva u lékaře, péče o rodinné příslušníky apod. Současně starostové potvrdily, že se v uzavřeném okrese snížil výskyt potvrzených případů a hospitalizací. Přesto je dle čísel prokazatelné, že epidemie postupuje v kraji dále (na konci týdne vidíme, že část okresu Trutnov už je na tom výrazně lépe, část ještě zůstává v kulminujícím stavu, a současně se nárůst začíná projevovat v další navazujícím okrese). Proto bude mou snahou prosadit, abychom ukončili uzávěru okresu Trutnov nejpozději k 28. 2. a další okresy nezavírali. Stále jsem přesvědčen o tom, že nejdůležitější je plošné testování, co nejrychlejší trasování u podezřelých případů, abychom byli schopni šíření nákazu zpomalit, a potom co nejdříve proočkovat co nejvíce lidí.

🤷‍♂‍💉Nicméně, státem „naordinovanou“ očkovací strategii nepovažuji zrovna za šťastnou, a to zejména s ohledem na souběžné očkování kategorie 1A a registrovaných seniorů 80+ při nedostatečných dodávkách vakcín především v lednu a únoru. Považuji také za chybné již od počátku nedodržování přerozdělování vakcín podle poměru osob nad 65 let v jednotlivých krajích a nevyjasněné zapojení praktických lékařů do očkování.
Vadí mi neustále se měnící pravidla, která ovlivňují průběh očkování například od druhého čtvrtletí pro fungování očkovacích centrech nebo současné probíhající očkování zdravotnických zařízení v situaci, kdy dochází ke změnám dodávek vakcín nebo předepsaná kategorizace očkování skupin bez možnosti věnovat se zdravotním rizikům i jiných osob, než ve zmíněné kategorii nebo nemožnost průběžně přihlédnout k aktuálnímu vývoji epidemie v konkrétních regionech.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦v sobotu čas s rodinou a v neděli cesta do Prahy do pořadu OVM.
🎥k současné epidemické situaci, testování, očkování a dalším souvisejícím tématům jsem v neděli debatoval v pořadu Otázky Václava Moravce od 12. hodin na ČT1.👉 https://www.ceskatelevize.cz/.../obsah/821476-drahe-uzavirky
💁‍♂‍A ještě úplně na závěr bych chtěl dodat, že takříkajíc „handrkování se“ o nouzový stav se stalo zejména v posledních týdnech jakousi podivnou mantrou, která ovšem de facto odvádí pozornost nebo se stává pouze zástupným problémem toho skutečného, a to je že VLÁDA UŽ 11 MĚSÍCŮ ODPOVÍDA, respektive je/není schopná epidemickou situaci důvěryhodně a kompetentně řešit.

Stále nemáme jednoznačné ukazatele úspěšnosti jednotlivých opatření, kterými bychom mohli podepřít jejich smysluplnost a důvěryhodnost.
🤷‍♂‍ pro ty, kteří psali své rozhořčené komentáře a patrně si myslí, že pokud bychom nepožádali minulý týden o prodloužení NS, měli bychom od tohoto týdně už „ráj na zemi“ s otevřenými obchody, vleky, školami apod., a hejtmani by si mohli dělat vše po svém, tak tomu opravdu tak není.

Platilo by z valné většiny vše stejně, ale s tím rozdílem, že by si vláda umyla ruce za svou 11měsíční neschopnost, s úsměvem přesunula, najmě v kritické situaci vývoje epidemie odpovědnost za její řešení na hejtmany, ovšem aniž by měli stejné kompetence a možnosti reagovat, aby nedošlo v této chvíli k dvojkolejnosti řízení opatření a situace ve zdravotnictví. Jediný, kdo je ale za neřešení epidemické situace od samého začátku až do konce odpovědný je vláda a nikdo jiný (a kraje musí kooperovat podle dat, centrálního řízení a vývoje situace v jednotlivých regionech. Pandemie nejsou povodně a epidemie se musí řídit z úrovně státu)!!!

💁‍♂‍Nový pandemický zákon, který byl součástí podmínečné žádosti hejtmanů o NS, ovšem její odpovědnost legislativně upravuje a nově vládu zavazuje zodpovídat se každých 14 dnů z účinnosti platných a případně návrhů nových opatření sněmovně , přičemž tato má právo je ne/odsouhlasit. Za mě je nesmírně důležité, že se mění způsob odškodnění těch, kteří nemohou zajistit své příjmy vlivem vládních opatření (už to není za počínání státních orgánů, ale v příčinné souvislosti s vyhlášeným opatřeními). Navíc kromě parlamentní kontroly nově existuje jasná možnost soudního přezkumu při vyhlašování konkrétních opatření prostřednictvím NS.

Rád bych věřil tomu, že to změní přístup, postup a způsob komunikace vlády, která si doteď už 6x nechávala formálně prodlužovat nouzový stav a nebyla ochotná diskutovat o změnách opatření, případně připravovat se na potřebné naplňování už stávajících cílů, které očekávala.

A NENÍ TO O DALŠÍCH A DALŠÍCH ZÁKAZECH, ANI O SKOKOVÉM ROZVOLŇOVÁNÍ. JE TO OSNAZE NAJÍT SYSTÉM, VE KTERÉM BYCHOM MOHLI – byť stále částečně s jistými omezeními a odpovídající ochranou rizikových skupin – ZAČÍT ZASE FUNGOVAT. Je třeba PRŮBĚŽNĚ VYHODNOCOVAT ÚČINNOST JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ a rozhodovat O JEJICH ZAVÁDĚNÍ V TOMTO KONTEXTU. VYSVĚTLOVAT A DOKLÁDAT FAKTY. Jedině tak můžeme apelovat na odpovědnost a opětovně poprosit veřejnost o jejich dodržování.
…Přeji Vám co možná nejklidnější týden a buďte na sebe opatrní.😇