CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 21.6.

21. 06. 2020

Pondělí
👩‍💼👨‍💼mimořádná Rada KHK a na programu k projednání mimo jiné i dosavadní nákupy ochranných pomůcek😷. Přičemž osobně považuji vždy za důležité, odpovídajícím způsobem odůvodnit výběr konkrétních dodavatelů (kdo a z jakých důvodů o něm rozhodl), a zároveň zajistit odpovídající informovanost všech zainteresovaných.
👨‍💼jednání s primátorem Hradce Králové např. o problémech s navýšením nájmu pro zahrádkáře nebo o dalším postupu v záměru udělat konečně zásadní krok k výstavbě nového fotbalového stadionu.
👨‍💼setkání se starostou Třebechovic pod Orebem ke křižovatce směrem na Krňovice a následně s ředitelem střední školy SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem o mojí případné angažovanosti v dalším školním roce při výuce bezpečnosti👨‍🏫
…Tripartita kraje, na níž jsem informoval o situaci ve veřejné dopravě 🚌🚆v našem kraji v návaznosti na návrat do normálu, kdy se prozatím vrátilo zhruba 50 % cestujících do vlaků a autobusů oproti době před koronavirovou situací🦠, a také o tom, jak se tato situace projevila v hospodaření. Ztráty na jízdném odhadujeme ve výši nejméně 70 mil korun. Součástí jednání bylo též vyhodnocení stavu ve zdravotnictví🏥 a sociální oblasti s ohledem na zvládnutí uplynulých měsíců i připravenosti na možné podobné problémy. 💁‍♂️V otázce případného „příště“ jsme se však všichni shodli na tom, že se nesmí zbytečně opakovat zastavení ekonomiky a celého fungování společnosti.

Úterý
 👨‍💼Dopravní výbor kraje, na němž jsem jednak zopakoval informace z jednání Tripartity, především jsme ale detailně rozebrali připravované dopravní stavby a plánované letní údržbové práce na silnicích🛣️.
…setkání s novináři k výběru železničních dopravců v našem kraji s cílem uzavřít nové smlouvy na dalších deset let od prosince 2021. Informoval jsem o strategii a záměrech, kterými chceme docílit lepší služby na železnici🚆, mít modernější vlakové soupravy a zajistit udržitelnost objemu (5, 7 mil) vlakokilometrů, které každoročně za kraj objednáváme.
👨‍💼👩‍💼v rámci trochu netradičního jednání senátorského klubu ODS jsme vítali letošní kandidáty za ODS do Senátu PČR. Popřál jsem jim úspěch v kampani, a také aby pro ně byl výsledek důvodem k oslavě 🎉 i pozitivním mezníkem na jejich životní cestě. 🍀
…zaznamenal jsem👀https://www.idnes.cz/…/snemovna-koronavirus-danovy-balicek-… 👏Jsem velmi rád, že několikatýdenní tlak na vládu, přinesl dnes v poslanecké sněmovně schválení senátem předloženého opozičního návrhu, který je nejenom věcně správný, ale obcím pomůže rychleji. Ještě nám však zbývá projednat návrh na obdobnou pomoc krajům ve výši 500 Kč na osobu.

Středa
💁‍♂️kdykoliv se za poslední více jak 3 roky dostanu pracovně mezi naše zemědělce, vždy jsem znovu překvapen mírou úsilí a dřiny, kterou musí každodenně investovat, aby rostlinná🌾 a živočišná výroba🐄 přinášela očekávané výsledky. Tentokrát jsem se vydal do ZD Všestary, které vede velmi úspěšná žena, Ing. Monika Nebeská. Často se při debatách o obvyklých problémech v zemědělství, opakuje postesknutí nad absencí mladých lidí v tomto odvětví. Zde jsem se ale setkal s velkým počtem mladých energických lidí s cílem dosahovat co nejlepších výsledků, ale pokud to jen lze, tak i v souladu s přírodou🌱. Tři z nich jsou nejbližšími spolupracovníky vedení, a lze tedy předpokládat jejich snahu směrovat tímto způsobem i filosofii práce celého ZD. Zatím je asi jejich největší chloubou produkce brokolice, cibule a špenátu, i úspěšné propojení rostlinné a živočišné výroby na výměře téměř 3300 hektarů. Potkal jsem zde ale i plno dalších šikovných lidí a v neposlední řadě moc děkuji 👏sympatické kuchařce za vynikající svatební koláčky 🍪na cestu.
…jednání na KÚ s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. a vedoucím odboru dopravy, abychom kromě administrativy probrali např. závěry jednání na Správě železnic nebo vývoj stavební sezóny 🚧na krajských silnicích.
…den jsem zakončil radostným zjištěním, že starší syn úspěšně složil zkoušku dospělosti a odmaturoval👏

Čtvrtek
 👨‍💼Valná hromada OREDO, na níž jsme společně s kolegou náměstkem pro dopravu z Pardubického kraje schválili účetní závěrku za rok 2019, zprávu auditora, výroční zprávu a rozdělení účetního zisku (23 530 Kč) navýšením položky nerozdělený zisk z minulých let. 🤝Zároveň jsme se shodli na přípravě nové třístranné smlouvy našich dvou krajů a společnosti OREDO k 1.10. 2020 neboť ta stávající, z důvodů ukončení předchozích projektů, již pozbývá na účinnosti. Opakovaně jsme řešili plán obnovy centrálních systémů IDS IREDO v návaznosti na financování společnosti OREDO💰. Současně se stále potýkáme s problémem, vzniklým někdy před 6 lety, kdy nám v souvislosti s projektem na odbavovací zařízení do autobusů finanční správa neuznává odpočet z DPH, díky čemuž musely oba dva kraje zaplatit cca kolem 23 mil. Něco jsme zpátky už dostali různými odvoláními, ale o zbývající částky se stále soudíme s finančním úřadem. Dohodli jsme tedy další postup prostřednictvím kasační stížnosti na NSS v Brně. 👨‍🎓
…v 👵👴Domově důchodců Tmavý Důl otevírali letní zahradu, a protože sem již několik let často za místními klienty rád jezdím, neodmítl jsem ani pozvání na otevírací „slavnost“, a současně jsem této cesty využil ke kontrole stavby nového pavilonu🏗️, jíž je kraj investorem (viz můj čtvrteční příspěvek).
…přečetl jsem si 👀https://www.e15.cz/…/kraje-zadaji-od-statu-dalsi-miliardy-j…
💁‍♂️Opakovaně a veřejně jako někteří hejtmani (Půta), prohlašuji, že řešení výpadku ze sdílených daní v rozpočtech krajů poskytnutím peněz ze SFDI na rekonstrukce silnic není dostačující. Tyto peníze 💰byly slíbeny již před „krizí“ a neřeší vzniklý výpadek ve všech dotčených kapitolách krajských rozpočtů! Jistě, i my musíme šetřit na provozu, najít úspory, sledovat průběžně investice, zapojit úvěry a chceme být solidární, ale kraje potřebují, stejně jako obce, relevantní způsob kompenzace

Pátek
👨‍💼Představenstvo společnosti ÚDRŽBA SILNIC, na němž jsme jednali o hospodaření a dílčích problémech fungování společnosti, ale také o změnách v pracovním, organizačním a v podpisovém řádu organizace.📝
💦Povodňová komise Královéhradeckého kraje v souvislosti s nastalou situací čtvrtka na pátek zejména na Rychnovsku a Jičínsku, kdy spadlo v rámci přívalových dešťů od 50, místy až 100 ml. Způsobilo to problémy se zaplavením domů, poškozením silnic a železnice, problémy v autobusové dopravě, ale do rána se podařilo skoro vše vrátit do normálního režimu. Z mé gesce jsme např. řešili: mimořádnost na trati 🚂021 úsek Rychnov nad Kněžnou – Solnice, kde došlo z důvodu záplavy k sesuvu svahu a bylo tedy nutné zajistit náhradní autobusovou dopravu za vlaky z odpolední a na večerní směnu do Kvasin. 🚌V autobusové dopravě byl nahlášen neprůjezdný úsek Tutleky – Lupenice, a proto spoj 660229/14 (AUDIS BUS s.r.o.) jel po objízdné trase z Kostelce po státovce přes Vamberk po obchvatu. Přívalové deště poškodily k 19. 6. 2020 tyto silnice, a proto došlo k jejich uzavření🚧: III/31810 Lupenice - Kostelec, III/32011 Černíkovice-Třebešov, III/3193 RK-Dlouhá Ves-Roveň, 🛣️částečně byla zaplavena vozovka na silnicích III/2815 Příchvoj, III/28010 Hřmenín, III/2991 Libníkovice. Výhled srážek v rozmezí od 20 do 50 ml, znamená, že budeme do konce týdne sledovat situaci a reagovat na případné lokální problémy.
…páteční podvečer jsem strávil v moc příjemné společnosti💂 místních i pozvaných hostů setkání na kopečku v Hejtmánkovicích – viz můj sobotní příspěvek. 🙂

Sobota, neděle
… tradiční sobotní vlaková jízda, tentokrát jsme s Toníkem vyrazili rychlíkem🚇 Krakonoš do Trutnova a zpět. Odpoledne jsem přijal pozvání na oslavu narozenin🎂 naší vysokovské místostarostky Zdeňky. Trocha zábavy s vynikající kapelou Heebie Jeesbies byla příjemným zpestřením nejdelšího dne v roce. A v neděli pro změnu "Nuda v Brně"😉 aneb další přijímačky Martina juniora, - tentokrát na Masarykovu univerzitu.
Do nového týdne Vám přeji, ať nejste zaplaveni vodou, ale pouze dobrou náladou 🥳a nejste nasuchu, ale máte vše v suchu😊.