CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 21.7.

21. 07. 2019

Pondělí – Neděle
🤷‍♂jak jsem pochopil, některým se to zdá téměř nepřístojné, ale i politici si někdy potřebují vzít dovolenou a já jsem si dovolil věnovat se ji tento týden s rodinou v zahraničí. Přesto jsem ale byl pro případná rozhodnuti ve spojení se svými kolegy a po očku jsem prostřednictvím internetu sledoval aktuální společenské dění.🙂
…a tak kromě toho, že jsem:
😒byl stejně jako pan Nožička, který mi často píše k očekávané stavbě – rekonstrukci silnice🛣 II/328 - rozladěný z toho, že přestože příprava stavby proběhla podle všech stanovených termínů a náležitostí, plánovanou uzavírku zhotovitel nemohl zahájit v avizovaném termínu, protože vzhledem k čerpání dovolené příslušné úřednice na úřadě, jehož činnost bohužel nemůže ovlivnit ani krajský úřad ani zhotovitelská firma, stále čeká na vydání povolení k uzavírce.🚧 Ale opakuji, že stavba bude v letošním roce provedena dle plánu (staveniště už bylo firmě řádně předáno a přípravné práce na něm probíhají) – pouze uzavírka započne později, než jak zhotovitel plánoval.
… 🙂byl jsem i potěšen – a to informací o zastavení řízení na ÚHOSu podaném a následně staženém jedním z uchazečů v rámci probíhající soutěže na dodavatele veřejné autobusové dopravy v našem kraji. V tuto chvíli tedy máme vybrané dodavatele 🚌pro všech 8 oblastí a zbývá nám vypořádání došlých námitek, na čemž s kolegy pracujeme.
💁‍♂přestože jsem si v neděli předchozího týdne – po další z mnoha schůzek na Hradě – řekl, že se k tomu už snad ani nemá cenu vyjadřovat, a je lépe směřovat svou energii jenom na svou práci, po přečtení tohoto článku👉https://www.novinky.cz/…/510587-a-porad-dokola-babis-s-hama…
😟si neodpustím pouze smutně konstatovat, že zatímco naši pozornost spolehlivě odvádí tyhle nekonečné hry na babu, za našimi zády se tiše prosazují daňové balíčky, investice mizí v nesplněných slibech a ekonomika zpomaluje. Je na čase požadovat, aby se vláda začala konečně hlavně starat o to, nač byla zvolena!
💻při čtení tohoto článku jsem si vzpomněl na řadu diskusí, které v poslední době vedeme i kolegy z ODS …: https://www.seznamzpravy.cz/…/koalice-proti-babisovi-kdyz-n… 
🤔A také jsem si připomněl některé vaše reakce, ve kterých se mne ptáte nebo pochybujete o tom, jak může politika spojovat? A právě v kontextu výše uvedeného článku na to mohu alespoň zčásti odpovědět –💁‍♂ úkolem dnešních politiků není jenom kriticky poukazovat na chyby „soupeře“ ani není cílem pro příští obrátit dosavadní "uznavače" koblihového populismu na jinou víru, ale hlavním úkolem je nabídnout voličům, kteří ztratili vůli chuť chodit k volbám, důvod, proč k nim jít, a ty ostatní nezklamat ve víře, že skutečně může být líp. Cestou k tomu může být - odložit ješitnost a potlačit vlastní ega, hledat společné priority a cíle a nedávat prostor jenom kritickým slovům, ale konkrétním společně proveditelným krokům. Nebát se změn ve vlastních řadách - dát prostor i novým jménům - schopným odborníkům a manažerům. Dělat skutečně kompetenční politiku – tedy realizovat smysluplné změny ve prospěch celku. Nebude to jednoduché, a ten kdo bude v budoucnu klestit novou cestu bez štítu populismu a bez rozdávání slibů, jejichž nesplnění JE urážkou, může očekávat jenom to, že to bude těžké a bez ovací. Ale je třeba mít vůli se na tu cestu vydat a odpracovat si každý krok.
… odpovídal jsem na dotazy novinářů i některých z vás👉:https://echo24.cz/…/senatnim-vyborem-tesne-proslo-rozsireni…
💁‍♂Tak tedy ještě jednou: z jednání Ústavně – právního výboru Senátu PČR jsem byl dopředu řádně omluven. Nicméně - výsledek z jednání výboru (není výborem garančním), je pouze doporučením k projednání v plénu, na 10. schůzi Senátu PČR v příštím týdnu, kde (nemohu mluvit za kolegy) já budu hlasovat v intencích svého přesvědčení, že prosperita země a z ní vyplývající objem odváděných daní je závislý především na růstu a správném fungování ekonomiky📈. Proklamovaná očekávání účinnosti z pohledu objemu vybraných peněz se v průběhu zavedení 1. a 2. vlny EET zcela nepotvrdila. Za to se jednoznačně prokázalo, že se jedná o byrokratický nástroj v mnohém komplikující život drobných podnikatelů a živnostníků, pro některé se stal likvidačním nástrojem jejich výdělečné činnosti. A v neposlední řadě se jedná o nástroj omezující osobní svobody ve smyslu skrytého shromažďování informací o nás všech, což je pro mne v rozporu s principy svobodné demokratické společnosti.🙅‍♂
…no a když už jsme u EET….https://www.irozhlas.cz/…/capi-hnizdo-reklama-kraceni-dane-…
💁‍♂Tohle by si Ti, co tak horují pro EET a další podobné nesmysly, měli přečíst a uvědomit si, že na jedné straně budou pomalu zavírat podnikatele za to, že nepošle hlášení o prodeji šroubku do 24 hodin na všechna "bonzácká" místa, a na druhé straně si vyvolení „odklánějí“ nezdaněné milióny!😕
…jak jistě mnozí zaznamenali, premiér s dalšími členy vlády zahájil svou novou spanilou jízdu pro krajích, aby opět "slibem neurazili". Ve čtvrtek a v pátek jsem si i já přečetl několik prohlášení a musím říci, že zejména ta z úst nového ministra dopravy, mi na klidu nepřidala. Nechám na zvážení každého hejtmana a starosty, čemu chce věřit, ale já doufám, že prohlášení ministra dopravy o tom, že pokud by zavedení mýta na silnice I. tříd způsobilo vyšší zatížení těch II. a III. tříd, zavede mýto i tam, nemůže brát nikdo jako seriózní řešení.🙅‍♂ Pokud zavítá i do našeho kraje, rád bych se ho zeptal, zda přemýšlel o tom, že takové řešení, kromě toho, že jde z mého pohledu o čisté "vymítání čerta ďáblem" velmi ovlivní dopravce zajišťující obslužnost našich měst a silnic?! A mohl bych pokračovat…🤷‍♂
https://domaci.ihned.cz/c1-66610380-jednani-o-situaci-na-mi… je zase něco na způsob: "nebude-li pršet, nezmoknem", aneb všichni už jsme dávno mokří, jenom nám někdo pořád strká deštník před oči místo nad hlavu, na kterou nám pro změnu vylévá splašky.
…a v pátek mne zastihl ještě jeden novinářský dotaz: „… slyšel jsem, že ve vašem kraji se opravuje most na silnici Hradec-Jaroměř a souběžně bude výluka na železnici. Fakt to nešlo zkoordinovat? A druhá věc, fakt je pravda, že někdy se musí opravovat dvě místa vedle sebe a rychle jen proto, abychom nepřišli o peníze z EU?“
Předpokládám, že odpověď zajímá možná i vás - investorem předmětných staveb není Královéhradecký kraj. Ale obecně mohu říci, že Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství již několik let organizuje koordinaci silničních staveb hlavních investorů (státu – ŘSD ČR a SŽDC a Královéhradeckého kraje) na území Královéhradeckého kraje a tedy jednal i o předmětných stavbách. V zimních měsících proběhlo několik koordinačních schůzek, na kterých byly projednávány předpokládané termíny jednotlivých staveb a případné souběhy a možnosti objízdných tras. Jednání se účastnili také zástupci Policie ČR. Výsledkem jednání byl posun termínů některých staveb, případně přesun stavby do příštího roku – v případech, kdy už v době plánování staveb bylo známo, že by souběh způsobil takové komplikace, které by provoz zcela znemožnily. Avšak vzhledem k potřebě oprav silniční sítě se některým souběhům není možné vyhnout. Je to ale v takových případech, které jsou řešitelné např. několika různými objízdnými trasami. Bohužel bez těchto (řidiče omezujících) opatření (objízdná trasa nebo kolona na semaforu) se většina staveb nedá realizovat. 
Není třeba zdůrazňovat skutečnost, že silniční síť v České republice není v nejlepším stavu a svědčí o tom i četné a mnohdy oprávněné stížnosti. Proto je třeba využít všechny dostupné možnosti financování k jejich rekonstrukci. 😒Je smutné, když si ti samí občané stěžují na to, že se silnice neopravují a následně při realizaci, že se opravují. Zahájení stavby – byť sebelépe naplánované – předchází zajištění mnoha formalit, a operativnost jejich vyřešení je z velké části již mimo kompetenci investora, který se musí respektovat ne/flexibilitu příslušných institucí. Rovněž termín definitivního potvrzení finančního objemu slíbeného státem mnohdy dopředu neznáme, ale plán staveb, a na něj návazná výběrová řízení dodavatelů včetně zajištění všech povolení, je třeba začít řešit v takovém předstihu, abychom vlastní stavbu vůbec v daném roce stačili zahájit a realizovat. K financování rekonstrukcí silniční sítě Královéhradecký kraj využívá všechny možnosti dotačních titulů, a to jak národních, tak i evropských. U evropských dotačních titulů je možné tyto finanční prostředky čerpat do roku 2023. Královéhradecký kraj v letošním roce investuje do oprav silnic II. a III. tříd více jak 1,2 miliardy Kč, Ředitelství silnic a dálnic ČR investuje na území tohoto kraje v letošním roce téměř jednu miliardu Kč.💰
… shlédl jsem i několik filmů🎞, na což mi jindy nezbývá čas – mimo jiné 5 dílů seriálu Černobyl, který mne velmi zasáhl. Nejen věrohodností a skutečnostmi, které předcházely této obrovské tragédii nebo byly rozhodujícími v - alespoň částečném - zvládnutí hrozby a problémů, které výbuch v Černobylu způsobil. Ale zásadní myšlenkou, ke které mne seriál přivedl je uvědomění si, jak nesmyslně, bezohledně a ješitně může fungovat státní moc i ve chvílích mimořádného ohrožení lidstva. Je to pro mne, a mělo by být pro nás všechny, varováním, abychom podobným manýrům tzv. elit předcházeli. Protože jenom tak, bude mít v takových situacích šanci vítězit pravda a snaha správně řešit vzniklé problémy, nad arogantností a státní zvůlí.
…ale to hlavní - v tomto týdnu jsem si vzácné chvíle s rodinou👨‍👩‍👦‍👦 při obvyklých dovolenkových aktivitách🏖🏊‍♂ moc užil a stačil si u toho ještě přečíst knihu Vlastimila Vondrušky📘: Epištoly o elitách a lidu. A dovolím si citovat💁‍♂: "tak často slyšíme, jak lidé říkají… zlé časy, svízelná doba.... Žijme dobře, pak bude i naše doba dobrá. My jsme ta doba. Jací jsme my, taková je doba" (Aurelius Augustinus, 5. století). Také jsem si uvědomil, že mnohé postoje a události hodnotíme jen díky ideologii, médiím či osobním zkušenostem, ale realita může být za čas jiná. Dovolím si jeden jediný příklad z dějin lékařství:
Pravěk "sněz tyhle byliny"
Středověk "Byliny jsou pohanský blud, pomodleme se"
Osvícenství "Modlitby jsou pověra, vypij tenhle výtažek z bylin"
19. století "Je doba vědy! Žádné byliny, vem si prášek'
20. století "Ty prášky neúčinkují, vezmi si antibiotika"
21. století " Ta antibiotika neúčinkují, sněz tyhle byliny"
🤔To, co se zdá být dobrým dnes, může být za čas katastrofou a naopak, a proto vnímejme více i historii a poučme se třeba i z některých atavistických jevů.💁‍♂
…krásný příští letní týden vám všem a s těmi, kteří si chtějí přijít popovídat osobně se těším zítra od 17. hodin v České Skalici v penzionu Olga na viděnou.🙂