CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 21. 8.

21. 08. 2022

Pondělí - čtvrtek
🤷‍♂️ještě zbývá pár týdnů, než se zase naplno vrátíme k obvyklému režimu školního roku a pracovních povinností, a proto jsem využil možnosti užít si poslední čtyři dny letní rodinné dovolené. 🚆Pro malého Toníka byla prvním dobrodružstvím už samotná cesta, neb jsme vrazili vlakem na Slovensko. Netušil jsem však, že bude adrenalinovou disciplínou i pro mne, když jsme nečekaně zjistili, že k vůli opravám vlaků a vagonů, ten náš, do kterého jsme měli předem zakoupené jízdenky, do přistavené soupravy vůbec zařazen nebyl. Pro mne to bylo navíc i zjištění, že problémy s vlaky, které jezdí jako náhrady, máme nejen na regionálních tratích, ale zjevně se to bohužel týká i nadregionální dopravy rychlíkové. Nakonec jsme ale místo k sezení přeci jenom našli a cestu jsme zvládli, aniž by nám to pokazilo zážitky z následujících dnů.
🇸🇰strávili jsem je v oblasti Kysuce, kde mi učarovala nejenom krásná příroda, ale také úžasné genium loci tohoto prostého a velmi rázovitého kraje, kam navíc sahají i rodinné kořeny z manželčiny strany. Navštívili jsme lyžařské středisko Velká Rača, které má mnoho co nabídnout i v letním období, Ochotnici, Povinu, Radoli a řadu dalších míst, a setkali se zde s mnoha zajímavými lidmi i jejich neméně zajímavými příběhy.
🤝nešlo si také na každém kroku neuvědomit, že byť už jsme řadu let dvěma samostatnými státy, stále máme tolik společného a blízko k sobě navzájem. Navždy nás bude spojovat historie, obdobné jsou i problémy a společenská atmosféra, se kterými se obě naše země potýkají v současnosti.
😉 zdejší pohostinnost, dobré jídlo i trocha pravé slovenské pálenky, byly příčinou nejenom dobré nálady, ale i duševního odpočinku po celé čtyři dny. Bohužel, díky tomu všemu utekly velmi rychle.
📰i na dovolené jsem stačil sledovat dění a média u nás doma. A neodpustím si malý komentář k vývoji událostí, v souvislosti s ministerstvem vnitra, resp. za nestandardních okolností jmenovaným šéfem ÚSZI. 💁‍♂️Jsem přesvědčen, že bez ohledu na jakékoliv politické hrátky a případné důsledky je nyní v kauze jmenování šéfa ÚZSI v prvé řadě nezbytné zachovat důvěryhodnost zpravodajského a bezpečnostního prostředí a neztratit kredit v rámci potřebné mezinárodní spolupráce. To znamená, nehledat další nové formulace odůvodnění, ale jednat na základě jasných faktů.
🤷‍♂️Znovu také opakuji, že bezpečnostní prověrka je důležitá, ale je třeba si uvědomit, že je pouze jedním z několika zásadních předpokladů pro výkon takové pozice, jako je šéf rozvědky. Její představitel nesmí pro výkon této funkce představovat žádná bezpečnostní rizika, a to lze garantovat pouze jeho nezpochybnitelnou důvěryhodností a stejně tak nezpochybnitelnými okolnosti jeho jmenování.

Pátek
🗄️krom nahromaděných papírů jsem ve velmi rychlém sjedu absolvoval řadu jednání.
🎊dopoledne v Třebechovicích pod Orebem jsem byl na pozvání starosty účasten slavnostního otevření nové zdejší MŠ. Opakovaně se na řešení mnoha věcí (infrastruktura, zázemí pro hasiče apod.) podílíme ve spolupráci s městem společně, ale tentokrát jsem přijel ocenit zejména úsilí a odhodlání zdejších zastupitelů, s nímž se pustili do této stavby za cca 30 mil Kč a přes řadu nemalých problémů ji dotáhli i do konce. Vznikly moderní, krásné a multifunkční prostory pro cca 100 dětí (do budoucna až pro 240). Jsem moc rád za jakoukoliv podařenou investici v našem regionu a všichni, kteří se na vzniku stavby podíleli, včetně personálu školky, jenž je připraven zajišťovat její provoz, si zaslouží velké poděkování.
🏚️následovalo jednání se starostkou Opočna a kolegy o využití krajských nemovitostí, jež se nacházejí téměř v centru města, mohou být rozvojové, sloužit nejen veřejnému zájmu a kraj je názoru, že jejich vlastnictví pro něj není dále efektivní. Dohodli jsme se na společném vypracování rozvojové studie, která zodpoví mnoho otázek k využití a dalším plánům.
🎤svou účast na říjnové konferenci IRCF 2022 k železniční infrastruktuře jsem projednal s Miroslavem Haltufem. Přijal jsem toto pozvání zejména jako regionální politik a chci zde hovořit o významu vysokorychlostních tratí pro regionální železniční infrastrukturu a o potenciálu dopravy na železnici.
🏆ocenění za stavbu roku v našem kraji, jíž se stala rekonstrukce kaple svatého Josefa ve Slavětíně (https://www.idnes.cz/.../kaple-svateho-josefa-slavetin...), jsem předal firmě Kasper z Trutnova. Ale s jejím majitelem jsme si povídali i o podpoře dětí a mládeže ve sportu (sám se tomu věnuje na Trutnovsku již mnoho let) a dalších záměrech.
🛤️na závěr pracovního dne mne čekalo ještě setkání s ministrem dopravy k problémům a potřebným změnám ve Správě železnic. Diskutovali jsme rovněž o regionálním pohledu na současnou železniční dopravu i spolupráci mezi dopravci, objednateli (jimiž jsou i kraje) a Správou železnic, odpovědnou za průchodnost železniční cesty. Probrali jsme i záležitosti, týkající se spolupráce našeho kraje s ŘSD🛣️.

Sobota, neděle
🎗️🏘️v sobotu jsme měl čest předat ocenění vzešlá z letošního krajského kola soutěže Vesnice roku, jejím vítězem se stala obec Žďár nad Metují. (více – viz můj sobotní příspěvek).
📌a v neposlední řadě si dnes i já připomínám 54. výročí 21. srpna 1968. Nebyl jsem tehdy ještě na světě, ale přesto si díky lidem, kteří utvářeli můj pohled na svět a své snaze vždy poznat fakta a vnímat historické souvislosti, velmi dobře uvědomuji, co tehdejší okupace „spřátelenými“ vojsky i následné období normalizace pro naši zemi znamenaly.
🤷‍♂️Nezapomínejme tedy na srpen 1968, ani na současný konflikt na Ukrajině či další jinde ve světě. Mysleme na jejich důsledky a hrozbu, že by se historie mohla i v naší zemi opakovat. Pokud se z ní nepoučíme a nepřestaneme bojovat jenom za své osobní pohodlí a výhody, zapomeneme velmi snadno, že k tomu abychom se cítili bezpečně a měli vůbec možnost snažit se mít lépe, je v prvé řadě podmínkou svoboda. Získat ji, je velmi těžké, ztratit ale velmi snadné.
🌞přeji vám co možná nepříjemnější nadcházející týden, bohatý na zážitky i prostoru pro to, se chvíli zastavit a zamyslet.