CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 22. 1. 2024

22. 01. 2024

Pondělí
…🛣️s ředitelem Muzeum východních Čech v Hradci Králové jsem hovořil o plánech muzea, zejména pak o těch souvisejících s rekonstrukcí Vrbenského kasáren.
📝mimořádné jednání Rady KHK k majetkovým, dotačním a investičním záměrům, které jsme k vůli termínům museli projednat a schválit mimo termín řádných jednání rady.
👨‍🌾porada celého vedení kraje a po ní postupně jednání s náměstkem pro zemědělství a životní prostředí Pavlem Bělobrádkem a s náměstkyní Martinou Berdychovou 👵👴o aktuální problematice v sociální oblasti.
🚴‍♀v tomto duchu jsem pokračoval jednáním s radním pro regionální rozvoj Adamem Valentou, se kterým jsme se zaobírali problémy souvisejícími s podporou budování cyklotras v kraji.
Úterý
🍏přijal jsem pozvání na konferenci v rámci 66. ročníku Ovocnářských dnů pořádanou v centru Aldis v HK. Problematice našeho zemědělství a všech souvisejících oborů se dlouhodobě věnuji, a proto jsem využil i tohoto setkání odborníků, abych se seznámil s aktuální situací i problémy v ovocnářství, jako jsou například dopady embarga na vývoz polských jablek do Ruska, a tedy jejich přebytek na evropském trhu, který silně ovlivňuje jejich výkupní cenu v neprospěch tuzemských sadařů, chování obchodních řetězců, které v ČR velmi odlišné oproti jiným vyspělým zemím, jež v upřednostňují využití domácí produkce, či dopady novely zákoníku práce jež kvůli změnám u dohod komplikují zaměstnávání sezónních pracovníků díky, jichž je velký nedostatek atd.. A z mého pohledu je v této oblasti také třeba pro zachování efektivního ovocnářství podporovat nejenom obnovu, ale i vybudování nových sadů. Budu proto pokračovat v prosazování odpovídajících podmínek posilujících také konkurenceschopnost pro naše zemědělce, zelináře a ovocnáře, jak při projednávání legislativních kroků v Senátu, tak i v osobních jednáních s ministrem zemědělství.
🌾👨‍🌾a jedno z nich mě čekalo hned téhož dne v poslanecké sněmovně k vyhodnocení dopadu redistribuční platby pro zemědělce a plánům podpor např. v živočišné výrobě. Diskuse ale byla i k sociálnímu pojištění pro osoby zaměstnávané v zemědělství a mnoho dalšího. V rámci těchto platforem jednání ke své argumentaci čerpám právě ze znalosti konkrétní problematiky v regionu získané z osobních setkání s jednotlivými zemědělci, sadaři…a dalšími odborníky.
🗂️osobně jsem se zúčastnil i výběrového řízení na ředitele/ku Dětského domova v Nechanicích, neboť po indiciích, které v minulém roce poukázaly na významná pochybení ze strany bývalého ředitele tohoto pedagogického zařízení, se odmítám smířit s jakoukoliv možností jejich opakování a chci být u procesu výběru a hodnocení předpokladů případných zájemců.
Středa
🏭pracovní návštěva JUTA a.s. ve Dvoře Králové nad Labem, v jejímž průběhu jsme diskutovali o cenách energií, podpoře průmyslu i s ohledem na sousední země, o konkurenci se zeměmi jako je např. Turecko či Indie využívající levné komodity z důvodů sankcí, dále o zaměstnanosti v tomto regionu, ale i zájmu o zajištění zdravotní péče ve zdejší nemocnici.
🛣s vedoucí rozvoje průmyslových zón v našem kraji jsem jednal o připravované dopravní infrastruktuře v souvislosti se stavbami jako je např. obchvat Solnice, křižovatka u Voříšku či obchvat Opočna. Hovořili jsme ale též o záměru na tzv. Jižní propojení v HK od Duranu směrem na Opatovice a napojení na Hardubickou silnici nebo o rekonstrukci silnic v okolí D11 na úseku z HK do Jaroměře). Dále jsme probrali dostavu Rychnovské nemocnice a průmyslové zóny Kvasiny, plány rozvoje regionu a přípravu průmyslové infrastruktury v našem regionu.
🤝pracovní setkání a diskuse s generálním ředitelem firmy Matrix, a.s. Liborem Burianem nad plány rozvoje, a především o podmínkách v dřevo zpracujícím průmyslu, zemědělství a v myslivosti. Odnesl jsem si mnoho podnětů pro legislativní práci v Senátu, a hlavně díky obdobným setkáním vnímám těžkosti průmyslu a podnikání, které jsou v současné době spojeny především s cenami energií a jednotlivých komodit na světovém trhu.
Čtvrtek
🪦na krajském úřadě mě navštívil pan Hudák, se kterým jsem probíral záměr obce Horní Radechová o revitalizaci pietního místa
🏒s panem Votroubkem jsem zase jednal o podpoře regionálního mládežnického hokeje
🛋️a kromě všudypřítomné administrativy jsem měl i další jednání v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
…také jsem absolvoval 🎤setkání s novinářem na téma záchrana havarijního stavu pevnosti v Josefově.
🔎s předsedou kontrolního výboru jsem jednal o dalším postupu v rámci kontrol
🏠a konkrétní možná řešení majetkových věcí v souvislosti s objekty Královéhradeckého kraje jsem probíral s radním Řehořem.
Pátek
🏀i tento den mne čekala řada jednání na KÚ – například o podpoře basketbalu v kraji
🔬diskuse o možné krajské podpoře se zástupci Asociace rozvoje invencí a duševního vlastnictví (AriD), která se dlouhodobě v našem regionu zaobírá přípravou mládeže na oblast vynálezů a získávání patentů
🔌zajímavé bylo i setkání v souvislosti s problematikou energii a tepelného hospodářství dotýkajícího se budoucího období v našem kraji
🏥a potěšilo mne jednání s ředitelem nemocnice Dvůr Králové nad Labem, a to nejen ohledně závěrečné fáze výstavby operačních sálů, ale řešili jsme i další směrování v oblasti poskytování zdravotní péče, její udržitelnosti i rozvoje speciální operativy v tomto zdravotním zařízení.
🛣na závěr dne jsme spolu s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. probírali přípravu na letošní stavební sezónu a priority při silniční údržbě v tomto roce.
Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦tak jako obvykle je pro mne i tento víkend především časem, který mohu trávit s rodinou . Věnuji se též přípravě na nadcházející týden, do nějž přeji Vám všem smělé plány i podmínky a pohodu k jejich naplnění.🙂