CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 22. 1.

22. 01. 2023

Pondělí
👨‍💼setkání s ředitelem firmy Matrix a. s. Liborem Burianem, jenž je jedním z významných zaměstnavatelů na Rychnovsku, k rozvoji a současným podmínkám pro podnikání
👨‍💼👩‍💼jednání Rady KHK se 108 body programu napříč jednotlivými gescemi
👨‍🏫s ředitelem Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem jsme jednali o rozvoji kyber bezpečnostních oborů ve spolupráci se zástupci ministerstva vnitra. Hovořili jsme také o budování technologického centra/učeben za využití dotací a garance složek zmíněného ministerstva.
🏨pracovní setkání s ředitelem Oblastní nemocnice Náchod k úkolům pro tento rok, jimiž je např. vytvoření informačního systému, výstavba urgentního příjmu, rekonstrukce kuchyně apod. Dále jsme diskutovali o plánech na personální stabilizaci a rozvoj jednotlivých oborů, což zahrnuje personální rezervy, koordinaci léčebné péče, přípravu na zajištění i ambulantní péče v nemocnici v oborech, kde ji nebude možné v potřebném objemu zabezpečit v některých oblastech regionu prostřednictvím praktických lékařů (např. pediatrů).
Úterý
🗄️den plný nezbytné administrativy a operativy, která se týkala především organizačních záležitostí spojených s finišující přípravou prestižních sportovních akcí, které se uskuteční v našem kraji v následujících dvou týdnech, a to 20. OH dětí a mládeže a Světový pohár v alpském lyžování
👩‍💼👨‍💼a čekala mě i jednání s kolegy z vedení, jako např. s náměstkyní pro sociální oblast, kulturu a cestovní ruch k podpoře i přeshraniční spolupráci v těchto oblastech v letošním roce.
Středa
🎤společně se zástupci ČOV a sportovních osobností jsme představili novinářům připravenost, organizační pokyny a program nadcházejících 20. OH dětí a mládeže, které startují v neděli ve Špindlu. Věřím, že v tom nadcházejícím společně se sportovci i fanoušky vrchovatě naplníme novodobou myšlenku olympismu, a to že sportovní hry by kromě poměřování fyzické zdatnosti měly kultivovat stejnou měrou tělo i ducha a ve svém širším kontextu by měly napomáhat vzájemnému porozumění, přátelství a mírovému soužití.
🌾setkání se soukromým zemědělcem ve Žďáru nad Metují kvůli národní zemědělské politice. Zejména jsme diskutovali o plánu změny dotačního systému v přepočtu na hektary.
🏗️se starostou Broumova jsme jednali o problémech v rámci probíhající realizace rekonstrukce domova pro seniory, na kterou kraj přispěl 179 mil Kč a o spolupráci při přípravě druhého kola kandidatury Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028
🏘️s broumovskými podnikateli jsem diskutoval o plánech místních rozvojových plánech, týkajících se dopravní infrastruktury, zdravotnictví, školství a sociální péče, a o fungování státu, kraje a obcí v době ekonomické krize a problémech v energetice.
Čtvrtek
🚚🚆 v senátní kanceláři jsem se setkal s náchodským výpravčím k opakujícím se střetům kamionu v tunelu pod železnici na silnici s Černčic do Nového Města nad Metují, jež mají mj. za následek výluky na trati, opravy po srážce, zpoždění vlaků či nutnost zabezpečit náhradní dopravu, ale hlavně jde o bezpečnost cestujících. Proto budu ve spolupráci s policií, správou silnic a správou železnic řešit výstražná upozornění a další silniční bezpečnostní opatření v této oblasti.
🚆následující jednání bylo rovněž o železniční dopravě, kdy jsme řešili nasazování nových vlakových souprav na trati 026 a modernizaci krajské železniční infrastruktury, například prostřednictvím výhybny Česká Metuje, Vysokovské spojky, elektrifikace trati HK -Trutnov, zdvojkolejnění z HK do České Skalice apod.. Probrali jsme rozvojové plány, jako je přestavba nádraží v HK a zdvojkolejnění Velký Osek-Choceň, a také výhodnost a efektivitu zajištění veřejné autobusové a železniční dopravy na Broumovsku. Bylo pro mne zajímavé vyslechnout si pocity a podněty lidí, žijících v odlehlých částech regionu (například v souvislosti s využíváním malých železničních zastávek).
🌉jednání se starostou Velkého Poříčí, kde jsme v uplynulých dvou letech zrealizovali velkou rekonstrukci silnice v Náchodské ulici směrem do Hronova a nyní se na mě místní samospráva obrací s prosbou o pomoc s investicí na opravu, respektive výstavbu nového, důležitého mostu mezi ulicí Náchodská a Poříčská, jenž je v majetku Velkého Poříčí. Náklady činí cca 26 mil. Kč, což přesahuje jeho finanční možnosti. Přislíbil jsem pomoc v případě, že se nejprve povede sdružit finanční prostředky obce a dotace z MMR a budeme všichni přesně vědět, kolik peněz k úspěšnému dokončení stavby nového mostu chybí.
🚌🚆pracovní setkání se starostou Trutnova k řešení nákladů za vjezdy autobusů na nádraží, o fungování smlouvy kraje, města a ČD k provozování železniční dopravy a k navazujícím kompenzacím města kraji za výpadky výnosu příjmů z příměstské vlakové dopravy při akceptaci zakoupeného městského jízdného v Trutnově. Jsem rád za shodu v tom, že provozování veřejné dopravy je odpovědností všech samospráv, přičemž většina z celkového objemu nákladů jde k tíži kraje, města a obce se dělí o zbývající část. Proto si všichni zainteresování musejí účtovat jen nezbytné provozní náklady (například za vjezdy na nádraží), či případně spíše symbolicky usilovat o vzájemné kompenzace (například za výpadky výnosů), neb v konečném důsledku jde o jeden společný veřejný zájem.
Pátek
🛤️zasedání správní rady Správy železnic k projednání činnosti organizace, plnění úkolů, přípravy investic a oprav na železnici. Dále proběhla diskuse o mimořádnostech na železnici a způsobu vyrovnávání se s cenovými nárůsty u staveb za rok 2022. A já jsem při této příležitosti projednal železniční opravy a stavby na rok 2023 v našem kraji, výhled a pro nás klíčové investice, jako je např. výhybna Česká Metuje za cca 600 mil Kč, u které předpokládám stavbu v roce 2025 atd.. Za klíčovou považuji i debatu o akceleraci záměru výstavby vysokorychlostní tratě přes Královéhradecký kraj. Poláci mají jednoznačný zájem mít i VRT Wroclaw - Praha. Přičemž pro náš region to bude znamenat velké množství předcházejících investic do konvenčních tratí, jako třeba zdvojkolejnění do České Skalice, elektrifikace do Trutnova, Vysokovská spojka apod.
📝odpoledne jsem se pak na KÚ věnoval zejména přípravě na slavnostní zahájení OH, přípravě návštěvy polského velvyslance a návštěvy župana Banskobystrického kraje
Sobota, neděle
🎙️chvilka s rodinou, ale neděle už zase patřila pracovním povinnostem. Nejprve mne čekala konference na podporu sportování mládeže, kde jsem vystoupil v prvním bloku v diskusi s předsedou Národní sportovní agentury, s místopředsedou ČOV, poslanci Šebelovou a Haasem k tématu vzájemné spolupráce státu a kraje v oblasti sportu. Financování sportu ze státního rozpočtu je velmi významně podporováno samosprávami krajů a obcí, například náš kraj poskytuje 1/4 z dotačních peněz na sport. Pomáháme rovněž v krizových situacích jako je třeba energetická krize, kdy jsme poskytli rychle 10 mil Kč na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v kraji. Řeč byla i o podpoře rozvoje Národní sportovní agentury anebo vizionářské úvaze o vzniku ministerstva sportu.
🏒⛸️⛷️a samozřejmě dnes také slavnostní zahájení 20. olympijských her (10. zimních) dětí a mládeže ve Špindlerově Mlýně, které proběhne na zimním stadionu v Hradci Králové. Věřím, že k příjemné atmosféře, potřebnému komfortu pro účastníky i ke skvělým výkonům závodníků přispěje čas i prostředky, které jsme věnovali přípravě a nadcházející týden přinese mnoho jedinečných okamžiků. Fandit můžete přijet ve dnech 23. – 26. ledna nejen do Špindlu, ale i do Vrchlabí, Nové Paky či Trutnova (de rozpisu jednotlivých disciplín). Program a další důležité informace naleznete na👉: http://www.olympijskytym.cz/.
Úspěšný týden Vám všem.🍀