CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 22.11.

22. 11. 2020

Pondělí
…u snídaně jsem si přečetl 👀 https://zpravy.magazinplus.cz/2015-vlada-rezignovala-na...
🤦‍♂‍Při pracovních rozhovorech s vládními představiteli o potřebných financích na investice a rozvoj regionu od nich obvykle slýchám: musíte ŠETŘIT, půjčit si nebo investice odložte v čase. A teď jsem pochopil proč – protože stát šetřit nemusí – resp. nebude?!
👩‍💼👨‍💼Rada KHK se 60 body na programu, v němž jsme se kromě těch majetkových a investičních zabývali např. také tím, zda jsme připraveni na situaci, kdyby se v našem kraji, stejně jako například na území Polska a Německa, objevily případy nákazy africkým morem prasat🐷 a ptačí chřipka. Aktuálně žádný výskyt těchto onemocnění v regionu potvrzen nebyl, přesto v Ústeckém a Libereckém kraji již byla preventivní opatření přijata. V našem kraji jsme v pohotovosti a přes krizové řízení v kontaktu s Krajskou veterinární správou, která bude při přijímání opatření v případě zjištění výskytu na územní našeho kraje klíčová.

Úterý
🎉31 let od sametové revoluce, kdy v naší zemi skončila totalita. Nabytá svoboda a demokracie nejsou ale samozřejmost. Potřebují naši každodenní vůli a osobní odpovědnost. A od nás politiků zejména pak důvěryhodnost. To ovšem neznamená se jen slovy svoboda a demokratické principy ve svých projevech 17.11. zaštiťovat, ale svými činy je také stále naplňovat.

Středa
🐏na rozjezd dne jednání s oblastním mysliveckým sdružením ohledně chovu muflona na Machovsku
🦠s kolegy jsme se již podruhé sešli v tomto týdnu k vyhodnocení aktuálního stavu epidemiologické situaci v našem kraji, která se mírně zlepšuje (mírnější denní přírůstek nakažených, dostatečné zásobení krajských nemocnic, zatím dostačující kapacita lůžek, stále plně funkční celý integrovaný záchranný systém…), ale stále klade zejména velké nároky na naše zdravotníky a pracovníky v sociálních službách a je třeba abychom hledali další řešení, jak jim pomoci. Více viz můj čtvrteční příspěvek.
🎤Rada KHK se poprvé v novém složení setkala s novináři, které jsme informovali o schválených bodech v rámci dvou již uskutečněných jednání, o situaci kolem epidemie a přípravy rozpočtu, a zodpověděli jejich dotazy - například ohledně personálních změn na KÚ. A rád bych stejně jako novináře ujistil každého, komu podobné dotazy vrtají hlavou, že žádné personální zemětřesení není v plánu😉. V tuto chvíli je na stole pouze změna kancléře úřadu a myslím, že je snad pochopitelné, že vedle sebe chci mít někoho nového. Jinak jsem připraven spolupracovat s kýmkoliv z dosavadních zaměstnanců úřadu, bude-li naplňovat požadavky na výkon dané pozice.

Čtvrtek
👩‍💼👨‍💼pokračování 2. schůze Senátu PČR, přičemž:
▶️senát konstatoval, že odvolání dozorčí komise Radou České televize minulý týden nebylo v souladu se zákonem o České televizi a bylo přijato usnesení, ve kterém požádal volební výbor Poslanecké sněmovny (jediný kompetentní orgán k řešení tohoto pochybení), aby se na své nejbližší schůzi pochybeními rady zabýval.
▶️byla projednána změna návrhu zákona o dani z příjmů, kdy byl pro OSVČ schválen daňový paušál do 1mil Kč s pozměňovacím návrhem souvisejícím s rozdělováním rozpočtového určení daní pro obce a kraje
▶️senátoři byli seznámeni se zprávou o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Obrovským rizikem je 30% nárůst starobních důchodů do roku 2058, špatný demografický scénář, kdy se rodí málo dětí, a přestože ekonomika se bude přibližovat vyspělým zemím, tak zadlužení a případné prolomení dluhové brzdy kolem roku 2026 je něco, co zásadně ovlivňuje veřejné finance. Pokud se uvedené nebude řešit, bude udržitelnost veřejných financí zásadně ohrožena.
▶️vyslechli jsme sdělení evropské komise k tzv. strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, jejímž cílem má být připravit legislativu na snížení pesticidů o 50 %, používání hnojiv o 20 % apod. od roku 2023. Ušlechtilý záměr, ale výchozí stav jednotlivých zemí Evropy je zásadně rozdílný. ČR je na špičce v nízkých hodnotách používaných chemických látek a je absolutně nepřijatelné se bavit o plošném snížení stejných hodnot. Až se mi chce říci, že by se ostatní státy nejdříve měly přiblížit k našim hodnotám. Podpořili jsme usnesení, pověřující ministerstvo zemědělství k sjednání výjimky nebo zcela jiného přístupu k vytyčeným cílům s ohledem na úroveň zemědělství v jednotlivých zemích.
▶️v souvislosti s další strategií tzv. „cesty ke klimaticky neutrálnímu hospodářství“ byla podpořena pozice vlády, aby plánovala smysluplné termíny s ohledem na cíle a možnosti našeho hospodářství.
▶️byla schválena zvláštní úprava oprávnění pro vysoké školy (podmínky pro přijetí, stanovení akademického roku, distanční způsob při státních zkouškách apod.)
▶️senát odmítl novelu, podle níž by zdravotní pojišťovny mohly hradit antigenní testy na koronavirus přímo distributorům, kteří je rozvezou mimo jiné do domovů pro seniory. S ohledem na dosavadní možnosti úhrady je to změna zákona o veřejném zdravotním pojištění nadbytečná a nezaručuje, že nebude zneužita. Skoro se mi chce zeptat: qiu bono?!
🖥️v průběhu dne jsem také absolvoval videokonferenci Asociace krajů, jejímž hlavním tématem byla opět epidemiologická situace v Česku a redukce očekávaného vývoje, požadavky na jednotlivé centrální složky státu, ale i problémy kolem výpadku příjmů v rozpočtech krajů.

Pátek
🗄️den plný nezbytné agendy a jednání na KÚ – například o výběru železničního dopravce🚆, k přípravě rozpočtu na další rok, o evropských fondech💰 a příležitostech jejich čerpání, o krajském zdravotnictví a plánech na změny v něm🏥 – zejména v souvislosti s jasnými prioritami včetně slibů (např. operační sály ve Dvoře Králové nad Labem…), a samozřejmě o aktuální situaci v souvislosti s epidemií Covid-19.
👨‍💼v závěru dne schůzka se zástupci ANO ohledně obsazení výboru zastupitelstva.

Sobota, neděle
…kromě víkendových aktivit a času s rodinou👨‍👩‍👦‍👦, na který jsem se po týdnu již opravdu těšil, jsem byl také opakovaně dotazován zejména ze strany médií, abych se jako jeden ze 63 senátorů vyjádřil v souvislosti s kritikou ministra průmyslu a návrhem konkrétních opatření usilujících o změnu – viz👉https://www.irozhlas.cz/.../63-senatoru-ustavni-stiznost...
💁‍♂‍Především jako jeden z hejtmanů krajů, jichž všech se v tuto chvíli absolutně NESYSTÉMOVĚ uchopené, návrhy v souvislosti se zrušením super hrubé mzdy, zásadně dotknou, považuji TAKTO uchopené snížení daní V TÉTO DOBĚ za chybu.
🤷‍♂‍Při sestavování krajského rozpočtu jsme předpokládali pokles příjmů v řádu 10 %, tedy zhruba 500 milionů korun. Schválený daňový balíček pro nás znamená další snížení příjmů. Podle našich odhadů se tak může propad příjmů v celkovém objemu rozpočtu navýšit až na 700 milionů korun. Tento výpadek znamená velký tlak při sestavování rozpočtu kraje nejen na zajištění provozu kraje, ale i na zahájení všech jeho plánovaných investic.
💁‍♂‍Chápu princip snižování daní a souhlasím, že JE SPRÁVNÉ NECHAT PENÍZE LIDEM. Je to daleko efektivnější přístup, než když co nejvíce vybíráte a pak to často i nepříliš smysluplně přerozdělujete. Ale nejsem nadšený, že tento krok přichází ve chvíli, kdy na ekonomiku, a tudíž i na veřejné rozpočty, dopadají důsledky koronavirové epidemie. 🤷‍♂‍A hlavně, když se řekne A, musí se říci také B. Má vláda promyšleno, jaké dopady to bude mít na rozpočty krajů a obcí? Jsou připravena konkrétní řešení, například prostřednictvím alespoň částečných kompenzací nebo je vláda připravena na změnu rozpočtového určení daní?
🙅‍♂‍Přeci se nelze spokojit pouze s konstatováním, že bude propad příjmů ve veřejných rozpočtech. 💁‍♂‍Je potřeba zároveň připravit řešení, které mimochodem bude snižovat nebo alespoň nenavyšovat deficit ve státním rozpočtu! Například díky tomu, že se zásadně SNÍŽÍ VÝDAJE STÁTU především v provozu, a možná i díky tomu vznikne prostor pro zmíněné alespoň částečné kompenzace do rozpočtu krajů a obcí.
🤷‍♂‍Ale jestliže stát v návrhu rozpočtu na rok 2021 počítá s navýšením počtu státních zaměstnanců o sedm tisíc, tak i tím nezanedbatelně zvyšuje mandatorní náklady a chová se přesně ve stylu: vodu kážu, víno piju, resp. vy se uskromněte, vy šetřete, vy odkládejte investice, ale my jsme stát a šetřit nebudeme, takže vám nic dalšího dát nemůžeme!!!
…přeji Vám příjemný zbytek neděle, a hlavně úspěšný nadcházející týden🙂