CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 22.12.

22. 12. 2019

Pondělí
…den dovolené, strávený částečně na letišti 🛬ve Vídni čekáním na přílet staršího syna z jeho několikaměsíční hokejové přípravy v Kanadě a zbytek na cestě, kdy jsem si alespoň stačil přečíst aktuální zprávy💡 a např. Národní investiční plán, který bez začervenání představil premiér, mne skutečně ohromil🤦‍♂ - na rozdíl od každoročního problému najít limitované zdroje pro investice na obecní, krajskou a státní dopravní infrastrukturu – najednou 20.000 projektů za 8 biliónů korun v průběhu 30 let - žádný problém!?🤷‍♂ Ale pro sny a sliby limity neplatí, tak jimi není třeba šetřit?!
💡https://zpravy.aktualne.cz/…/r~2678ee44200411eaa24cac1f6b…/…
💁‍♂k této informaci se mi chce snad jenom poznamenat: Odvolání šéfa NÚKIB z důvodu, že ztrácí dech a je špatný manažer?! Současné vládě už moc klíčových míst v bezpečnostním a zpravodajském prostředí k výměně nezbývá a vy, co jste ještě na svých místech zůstali, se svými názory opatrně, mohli byste zjistit, že se manažersky zadýcháváte!

Úterý
…kontrolní den na krajských silnicích🛣 - jednání se starosty obcí Dřevěnice, Radim a Železnice v Soběrazi, ke stanovení termínu rekonstrukce silnice I/16 ve směru Dřevěnice - Těšín🚧, návazujícím záměrům, jako jsou např. chodníky, a také o úpravě dopravního značení , o které zažádáme po skončení dostavby Přeložky Jičín – Robousy (omezení dopravy nad 12 t na silnici I/16 - Těšín🛣)
v Zelenecké Lhotě, v jejíž blízkosti jsme dokončili rekonstrukci silnic Staňkova Lhota - Sedliště a Markvartice – Střevač, jsem si ověřil, že i stav navazujících silnic přes tuto obec je ve velmi havarijním stavu, ale starostce jsem bohužel musel sdělit, že rekonstrukci těchto silnic zatím nepřipravujeme. Dohodli jsme se však, že z jara uděláme rozsáhlou údržbu a výspravy především na silnici Markvartice - Zelenecká Lhota – Libáň, a zatím vše nasvědčuje tomu, že v horizontu cca 4 let budeme moci začít s přípravou celkové rekonstrukce🚧.
Kacákova Lhota, kde máme připravenu (včetně podepsané smlouvy) rekonstrukci silnice Ulibice - Kacákova Lhota. Stavbu jsme, ale museli k vůli neplnění vládních slibů (místo 4 miliard kraje dostaly jen 2 miliardy) odložit a ani pro příští rok nevíme, jak to s dotací SFDI nakonec bude🤦. Také pracujeme na posouzení průtoku vody a uvidíme, jaká možná řešení z něj vyplynou. 💁 Neplánovaně jsem také na pozvání starosty a místostarostky navštívil zdejší mateřskou školku, ze které jsem si díky usměvavým učitelkám👩 i dětem odnesl kousek dobré nálady a předvánoční atmosféry s sebou.🙂

Středa
… navštívil jsem 👨‍🏫Základní školu Gorkého Trutnov se sídlem v Bělovského ulici v Náchodě. Také vám přijde podivné trutnovská škola v Náchodě?! Původní Základní škole T.G. Masaryka s Montessoriho metodou výuky v Náchodě hrozilo zrušení a díky trutnovské výpomoci došlo nejenom k přejmenování, ale hlavně možnosti pro žáky – pokračovat ve vzdělávání touto metodou. Nebylo to zcela jednoduché a je třeba přemýšlet i do budoucna, protože dosavadní propojení s Trutnovem je pouze přechodné. Proto jsem nejen obecně slíbil svoji pomoc, ale o tom podrobněji až někdy příště😉
…kancelář na KÚ neboť rozpracované úkoly ani kvůli blížícím se vánočním svátkům nepočkají - mezi jinými jsme s kolegy z odboru dopravy připravovali vše potřebné k podpisu smluv s autobusovými dopravci, kteří byli v rámci veřejné soutěže vybráni jako dodavatelé veřejné autobusové dopravy 🚌pro KHK od roku 2020 na dalších 10 let. Současně jsme už začali naplno pracovat na výběru železničního dopravce🚆 a v neposlední řadě jako obvykle mne zaměstnaly také aktuální dílčí problémy na železnici a v autobusové dopravě.

Čtvrtek
 🌡s horečkou a ne zrovna v dobré kondici, ale vyrazil jsem na Broumovsko osobně si ověřit, jak v praxi fungují změny, které kromě nových jízdních řádů po 15. 12. tohoto roku na regionálních tratích nastaly. 🚂Tentokrát konkrétně na trati Meziměstí – Náchod.
...také jsem navštívil starosty obcí Jetřichov a Hejtmánkovice, se kterými jsem řešil investice💰, dopravu a rozvoj regionů. Cestou mne mile překvapilo setkání a seznámení se s milou paní, která mne dlouhodobě na FB sleduje, přihlásila se ke mně a příjemně jsme si popovídali🙂.
…bohužel z příjemného pocitu po náhodném setkání mne probrala tato zpráva💡: https://www.novinky.cz/…/vse-ze-senatu-je-dabelske-vysvetli…
🤷‍♂Výrok prezidenta Miloše Zemana je opět projevem zpochybňování zákonodárné moci dané Ústavou ČR a vlastně současně potvrzuje, že senát svou funkci naplňuje. 🤦‍♂Je ale také dalším přiléváním oleje do ohně k dalšímu rozdělování společnosti a je smutné, že si to prostě neodpustí.

Pátek
 👨‍💼mimořádná Rada kraje k projednání návrhu rekodifikace stavebního zákona, který krajům k připomínkovému řízení předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Návrh omezuje práva samospráv, velmi ostře zasahuje do činnosti krajů, měst a obcí, a to i v oblasti samostatné působnosti. Jde v podstatě o rozbití spojeného modelu veřejné správy a návrat k centralizaci. Zákon v překládané úpravě připraví krajské i místní samosprávy o právo organizovat své vlastní území. Existuje také skrytá hrozba ve formě vyvlastňování ve prospěch developerů, které ohrožuje nejen obce a města, ale i soukromé vlastníky. Rada kraje tuto rekodifikaci odmítla.🙅‍♂
…v rámci dosavadních kontrol praktické aplikace změn na regionálních železničních tratích🛤 jsem zaznamenal na trati 026 v úseku Starkoč –Náchod – Hronov – Meziměstí – Broumov, že díky nasazení motorových vozů 854 namísto původních vozů dochází na jedné straně k zvýšení cestovního komfortu díky tomu, že vozy 854 prošly celkovou rekonstrukcí, mají čtyřnápravovou konstrukci s lepším odhlučněním a větší kapacitu, než doposud používané vozy, v nichž nedostatek míst způsoboval v nedávné době v přepravní špičce problémy. Ale také současně i k určitému diskomfortu pro cestující s omezenou pohyblivostí, handicapem nebo pro maminky s kočárky a malými dětmi, protože tyto vozy nejsou nízkopodlažní.🚞 Bohužel tyto vozy byly nasazeny ze strany ČD přesto, že kraj požadoval jiné. ČD argumentují tím, že k vozům, které byly na této trati používány doposud, a které byly nízkopodlažní, skončil pronájem a musely být vráceny pronajímateli a v současné době ČD nedisponují dostatečnou kapacitou nízkopodlažních vozů. 💁‍♂Přesto, že jediná nevýhoda nově nasazených vozů 854 je to, že je třeba do nich nastupovat po schodech, považuji jejich využívání za přechodný stav s předpokladem vyřešení už v příští změně jízdních řádů v prosinci 2020. Nasazení bezbariérových vlaků bude patřit mezi naše hlavní priority při posouzení nabídek nových dopravců, kteří zajistí železniční přepravu od prosince 2021. 🤔Na druhou stranu je však potřeba také vnímat řadu pozitivních změn v železniční dopravě na Náchodsku, které jsme změnou jízdních řádů od 15. prosince zajistili. K nejvýznamnějším patří zavedení nového přímého spěšného vlaku Dobrošov, který nabídne spojení Broumova s krajským městem. Spěšný vlak zamíří přes Náchod do Hradce Králové, kam přijede v 7.36 a nabídne tak zajímavější spojení pro dojíždění do zaměstnání a do škol. Přímý rychlík z Meziměstí do Prahy, který obsloužil krajské město před 6. hodinou, nahradí spěšný vlak z Broumova do Starkoče, kde budou zajištěny přípoje na vlaky do Hradce Králové a do Prahy. Dále došlo k posílení železničního spojení do Adršpašsko-teplických skal. Neméně významnou změnou je zrychlení spojení z Náchoda do Chocně, díky rozšíření počtu spěšných vlaků. Tyto spěšné vlaky poskytnou cestujícím možnost dostat se včas na železniční koridor v Chocni, odkud mohou pohodlně cestovat na Prahu nebo na Moravu. 🚆S Českými drahami však budeme nadále jednat a na pracovních jednáních důsledně požadovat, aby v Královéhradeckém kraji se změnou dalšího jízdního řádu nízkopodlažních souprav jezdilo co nejvíce.

Sobota, neděle
👨‍💼Regionální sněm ODS – post předsedy regionu suverénně obhájil Ivan Adamec, já děkuji za projevenou důvěru a nominaci na pozici lídra kandidátky do krajských voleb, které nás čekají příští rok. Zazněla řada projevů ze strany vedení ODS i živá diskuse ze strany přítomných členů. Osobně jsem považoval za důležité zdůraznit, 💁‍♂že stanovit si cíle nebo přijmout místo na kandidátce, je jedna věc, ale bez toho aniž bychom voličům dokázali svou oprávněnost ucházet se o jejich důvěru nejenom plamennými projevy, ale hlavně každodenní prací a dotahováním vyřčených plánů i slibů, by to mohlo být bezcenné.🤷‍♂
…zbytek víkendu jsem věnoval příjemnému adventnímu času s rodinou👨‍👩‍👦‍👦 a v neděli v Hradci na hokeji.🏒
Čeká nás nejkrásnější týden v roce🎄, tak si jej užijte s těmi, se kterými je Vám dobře co nejlépe, v pohodě, radosti a možná i s trochou rozjímání se sebou samými🙂