CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 22.3.

22. 03. 2020

Pondělí
…hned zkraje týdne jsme s ohledem na přibývající pozitivní pacienty zpřísnili hygienická pravidla ve veřejné dopravě - jistotu opakuji🚌🚂:
nástup a výstup do vozů autobusů veřejné dopravy jen zadními dveřmi
cestující nebudou po nástupu odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA v rámci systému IREDO bude pro cestující DOČASNĚ ZDARMA
ve vlacích budou průvodčí nadále procházet, omezí ale kontakt s cestujícími a nebudou prodávat jízdenky. Pokladny ve stanicích budou fungovat v omezeném rozsahu a v případě nemožnosti zakoupení na pokladních se nebude řešit kontrola jízdenek.
je omezen počet spojů zhruba o deset procent proti normálnímu stavu, především spojů využívaných k dojíždění do škol
v souvislosti s uzavřením státních hranic také nejezdí autobusové linky do Polska.
aktuální informace o spojích naleznete na www.idos.cz
😷s ohledem na do té doby stále nedostatečné objemy ochranných prostředků z vládních dodávek jsme se ve vedení kraje dohodli, že:
využijeme obnovené možnosti spolupráce s firmou Batist k jednorázovému odběru alespoň cca 300 ks respirátorů FFP 2
dále jsme ve vedení kraje rozhodli o nákupu cca 200 tisíc respirátorů FFP 3 pro potřeby zdravotníků a pracovníků v sociálních službách v rámci aktuální úpravy💰 rozdělení rozpočtu kraje (celkem za cca 60 milionů korun)
 díky společné komunikaci mezi hejtmany krajů využijeme příslibu k převzetí cca 10 tisíc respirátorů FFP 2 z Plzeňského kraje🤝👍
…s vedením společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. jsem projednal vyčlenění v tuto chvíli nadbytečného objemu ochranných prostředků a nakonec mohl předat cca 151 ks respirátorů FFP 2😷 (55 ks pro ZZS🚑 k využití při výjezdech k standardním ošetřením a 96 ks stomatologům v kraji)

Úterý
…protože se v důsledku bezpečnostních opatření na hranicích s Polskem začala komplikovat doprava🚚 zejména směrem na Náchod, věnoval jsem se především tomu, abych společně s dalšími kompetentními osobami, pomohl situaci řešit. Využil jsem zejména svých osobních kontaktů z bezpečnostního a politického prostředí především na polské straně🇵🇱, a vedl řadu jednání apelujících na změnu způsobu odbavení (např. otevření dalších odbavovacích pruhů) a zvážení využití dalších hraničních přechodů - jako např. Královec.
…rozdělovali jsem v rámci kraje cca 1000 respirátorů😷 (300 ZZS a 700 nemocnice v kraji), přičemž nejenom, že tento objem nemohl pokrýt potřeby zdravotníků v nemocnicích, ale stejně zoufale chybí pro sociální pracovníky a ostatní zdravotníky v terénu, a už vůbec nejsme schopni občas jako lidé myslet i na jednotlivosti mimo systém, které ale někdy znamenají třeba jeden lidský život.😒 Možná proto jsem, v jedné takové situaci poskytl zoufalé mamince, pečující o dceru s centrálním hypotonickým syndromem a nezbytnou potřebou pravidelné návštěvy lékaře, mimo systém 4 respirátory z vlastní rezervy.🤷‍♂
…také jsem zaznamenal👀: https://www.parlamentnilisty.cz/…/Vojenske-zpravodajstvi-by…
💁‍♂Toto je citlivé téma, ale chci se na ně při projednávání ve sněmovně a senátu zaměřit. Obranu do vnějšího prostředí mimo ČR potřebujeme, avšak hovoří se zde i o používání operativních prostředků zpravodajských služeb ve prospěch policie, a tady je potřeba nalézt relevantní hranici, o které se musí vést ještě odborné diskuze před a při projednávání poslanci a senátory.

Středa
...s trochou úlevy jsem shledal, že dle aktuálního stavu na silnicích, byla jednání mezi českou a polskou stranou ve věci změny způsobu odbavení o využití dalších přechodů úspěšná.🤝
👨‍💼den v Senátu PČR a na programu👉:
projednání zákona o poštovních službách📯 (zlepšení transparentnosti cen, regulační dohled nad přeshraničním dodáváním balíků) - schváleno
projednávání zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně – resp. zejména o způsobů obsazování orgánů pojišťoven)
zákon o ochraně veřejného zdraví - jsme si vědomi, že je to zákon, kde se implementují především ustanovení ze směrnice Evropské unie. Diskutovali jsme ale zejména o doposud platné skutečnosti, že i neočkované děti po dosažení pěti let musí povinně absolvovat jeden rok předškolního vzdělávání. Aktuální návrh předpokládá zákaz využívat neveřejné zařízení (dětské skupiny, lesní školky apod.) neočkovaným 💉dětem do pěti let věku. Zdůrazňuji, že jsme jednoznačně pro očkování, ale také bychom měli myslet na děti, které očkované nejsou, a které tak přivádíme do situace, že stejně musí povinně na jeden rok předškolního vzdělávání do veřejných i neveřejných školek nastoupit. Proto jsme podpořili pozměňovací návrh, který s navrhovaným zákazem nesouhlasí.
projednali jsme novelu daňového řádu, navrhující prodloužení lhůty pro vratku DPH z 30 na 45 dní. Jedná se o další neakceptovatelné zhoršení podnikatelského prostředí, které nejtíživěji dolehne na malé a střední podnikatele, protože pronikavě zhorší jejich cash flow.💰 Odsouhlasili jsme tedy pozměňující návrh, který s touto změnou nesouhlasí a trvá na zachování zákonné lhůty 30 dnů. Prostě nesouhlasíme s tím, aby si vláda bezdůvodně půjčila nebo zadržovala 24 miliard o dalších 15 dní déle.
- byla schválena změna trestního řízení projednávaná minulý týden na ÚPV

Čtvrtek, Pátek
🗄agenda na Krajském úřadě KHK, která byla z velké části vztažena k aktualizaci informací 🦠 (např.také hledání dalších možností nakupu ochranných prostředků v důsledku selhání původní objednávky z rozpočtu kraje avizovanou v pondělí ) a v návaznosti na ně i k aktualizaci probíhajících opatření, ale kromě vedení jednání Krizového štábu jsem také řešil aktuální stav rozpracovanosti společně s ředitelem spol. ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a to zejména aktuální údržbu,🚧 přípravu staveb a organizaci práce a také související jednání k silniční problematice se svými kolegy z odboru dopravy.

Sobota
…čas s rodinou👨‍👩‍👦‍👦, ale ani ten se nevyhnul tématu koronavirové nákazy neboť jsme před sebou měli poměrně náročný úkol vysvětlit tříletému Toníkovi, že musí také nosit ochrannou roušku. Pro mě už představa této „diskuse“, vzhledem k ranním zkušenostem při oblékání do školky, budila obavy, ale překvapivě jsme to zvládli.😉
…také jsem se setkal s ředitelem Okresní náchodské nemocnice 🏨- viz můj sobotní příspěvek.
…a dnes jsem byl hostem pořadu @OVM🎥. Záznam pořadu lze shlédnout zde: https://www.ceskatelevize.cz/…/1126672097-…/220411030500322/ Ale mám-li shrnout za mne to, co vnímám k tématům, jež byla debatována:
Kvituji, že od zřízení ústředního krizového štábu, se pomalu dostává řešení situace s dodávkami nejen zdravotních ochranných prostředků a aplikace krizových vládních opatření do systémových kolejí. Škoda jenom, že až od 16. 3. a mimo jiné centrální nákupy, informovanost, systémový přístup k opatřením všech stupňů krizového řízení, proto nemohly být nahrazeny aktuálním řešením dříve. Ale souhlasím s ministrem vnitra, že nyní není čas na soudy, který přijde později, a primárním cílem je nyní udržet tento stav – , a že bude možné po zajištění zdravotních ochranných prostředků stejně systémově řešit i další věci nezbytné k zvládnutí situace (probíhá příprava zdravotnických zařízení, ale potřebujeme funkční systém ostatní zdravotní péče, připravenost sociální péče a starost o rizikové skupiny osob seniorů nebo zdravotně rizikových, budeme se muset věnovat bezpečnostním opatření apod.)
Dále jsem přesvědčen, že je třeba co nejrychleji vyřešit ekonomickou podporu obyvatel – ošetřovné, kompenzace pro zaměstnance, podnikatele a OSVČ, a zde apelujeme na vládu, aby bez prodlení projednala návrhy napříč politickými stranami. Aktuální návrhy výše ošetřovného a „úlevy“ pro malé a střední podnikatele či OSVČ v podobě jen odkladu plateb jsou nedostatečné. Je třeba, aby co nejvíce peněz zůstalo lidem, aby živnostníci věděli, jak se změní daňové povinnosti, odvody za sociální a zdravotní popřípadě daň z příjmu za rok 2020…. je třeba vést diskusi, která najde nejrychlejší řešení k jednoznačné shodě.
V neposlední řadě už dnes musíme myslet na dobu „poté“. A proto jako ODS chceme, aby stát začal podporovat české firmy a českou ekonomiku a využívat výrobní kapacity českých firem, abychom se začali bavit o restartu našeho průmyslu a soběstačnosti, kterou si musíme v některých oblastech alespoň v základní podobě zajistit. Je to investice do naší budoucnosti, která umožní nejenom zmírnit dopady stávající situace. Uvažujme ekonomicky, a ne pouze byrokraticky - naslouchejme odborníkům a vytvářejme podmínky pro zavádění smysluplných opatření. A to je úkolem nás všech, bez ohledu na to, jakou barvu svetru nosíme. Přeji Vám všem hodně sil do dalšího týdne, ve kterém se snažme v sobě nacházet více prostoru pro spolupráci a pospolitost než pro útoky a nevraživost. #nabravěsvetrunezáleží #zvládnemeto