CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 22.9.

22. 09. 2019

Pondělí
👨‍💼začínám poradou s ostatními kolegy z vedení a kromě vyjádření, které jsme za kraj shrnuli v tiskové zprávě👉(http://www.kr-kralovehradecky.cz/…/antimonopolni-urad-zrus…/), mohu za sebe obyčejně lidsky dodat snad pouze toto💁‍♂: https://youtu.be/gFqTLMWORrw
…prevenci jsem považoval za velmi důležitou již za svého působení v čele dopravní policie a podporuji ji také jako politik. V rámci spolupráce s BESIPem jsme v loňském roce podpořili kurz bezpečné jízdy pro ženy, kurz pro řidiče Správy silnic Královéhradeckého kraje a připravujeme obdobnou akci i pro řidiče ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.. Mezi nejdůležitější ale patří výuka správných návyků v rámci silničního provozu u nejmladší generace, a proto jsem se letos zasadil o to, aby část podpory směřovala na pořízení nových 🚲, jimiž vybavíme dopravní hřiště v našem kraji, která se dopravní výchově věnují. Rád jsem byl u jejich předání v Rychnově nad Kněžnou. Na další se mohou těšit dopravní hřiště v Náchodě, Jičíně, Hradci Králové a ve Dvoře Králové nad Labem.
💁‍♂Díky své dlouholeté praxi a jako politik zodpovědný za tyto oblasti se věnuji především problematice dopravy a silničního hospodářství nebo bezpečnosti. Ale jako člověku mi není lhostejná žádná oblast, kde si myslím, že mohu pomoci či být nějak prospěšný. Tak začalo před dvěma lety i moje „přátelství“ se seniory z Domova důchodců v Tmavém Dole. Dokud jsme plni sil, limity stáří si nepřipouštíme, ale čekají nás všechny. 👵👴 Proto rád mezi seniory jezdím. Možná už fyzicky nezvládají tolik co my mladší, ale o prožitou zkušenost a mnohdy velmi bystré postřehy se rádi v rámci přátelské debaty podělí. Jsem moc rád, pokud se mi občas podaří trochu zpestřit jejich den, případně trochu napomoci provozním záležitostem přímluvou u kolegy, který má tuto problematiku ve své gesci. Co mohu však říci s jistotou je, že oni ten můj den mnoha důvody k přemýšlení naplní vždy. Nejinak tomu bylo i na našem společném „výletě“ na EKO Farmě Bílý Dvůr🐏 v tomto týdnu a určitě to nebylo naposledy.🙂

Úterý
👨‍💼v Senátu PČR proběhlo veřejné slyšení k petici "Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní", resp. k návrhu novely Listiny základních práv a svobod, jehož přípravě jsem se spolu se zástupci LIGA LIBE a dalšími kolegy senátory, zabývajícími se tímto tématem, věnovali. 🤝Děkuji všem – ať už ze strany odborné tak i široké veřejnosti -, kteří rovněž projevili tomuto návrhu podporu. Děkuji i těm, kteří projevili odlišný názor. 💁‍♂Přesto, nebo možná právě díky některým reakcí či dotazům, si dovoluji ještě jednou shrnout „meritum věci“, protože si nejsem jist, že vše bylo dobře pochopeno. Podporovaný návrh rozhodně není zbraňovou podporou ve smyslu podpory masového ozbrojování. Má být zárukou zachování dosavadní právní úpravy možné obrany vlastního života nebo života někoho druhého se zbraní, která má v sobě zakotvena velmi sofistikovaná a přesně vymezená pravidla, za jakých lze držet zbraň a následně za jakých, přesně limitovaných okolností ji lze použít k výše uvedené obraně. Směrnice nařizovaná EU toto nerespektuje a nutí nám úpravu naší fungující legislativy jakýmsi „evropským“ průměrem. Návrh má za cíl dosavadní legislativní úroveň povýšit na úroveň ústavní, a tím zajistit prostor, aby v případě, že směrnice bude nakonec v nějakém rozsahu muset být do naší legislativy implementována, bylo možné stále zachovat podstatu naší dosavadní právní úpravy a právo na obranu života jí nebylo nijak dotčeno. Dále bych – a to i na základě své dlouholeté praxe v bezpečnostním prostředí - rád zopakoval své přesvědčení o tom, že je z hlediska bezpečnosti mnohem méně rizikové, mít pod kontrolou legálně držené zbraně a jejich majitele, kteří ji mohou získat a držet za přesně stanovených podmínek, než zákazy vytvořit prostředí, že naroste nekontrolovaný počet zbraní nelegálních, které budou mnohem větším rizikem. A snad závěrem bych ještě zdůraznil, že připravená policie i armáda má být primárně zárukou naší bezpečnosti, ale nemůže být každou minutu na všech místech, a proto máme zachovat alespoň možnost pro toho, kdo se octne v situaci, kdy mu tato možnost může zachránit život, aby jí ZA DODRŽENÍ ZÁKONNÝCH PODMÍNEK využil.🤷‍♂

Středa
🗄řešení pracovní povinností a vyřizování související agendy v krajské kanceláři, zejména opakovaná sezení s kolegy nad argumentací k rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS ve věci tendru na veřejnou autobusovou dopravu v našem kraji.🚌
…v mezičasech jsem v médiích zachytil páně ministra dopravy „dronový sen“:-):
Vladimír Kremlík
@KremlikVladimir
Přál bych si, abychom se stali zemí, která udává trend v oblasti autonomních dronů i s možností experimentálního létání. Na konferenci Bezpilotní létání 2019-šance a výzva pro Českou republiku jsem účastníky ujistil, že veškeré aktivity v rámci Smart Sky mají moji plnou podporu.
🙏Přál bych si, aby se neustále slibované investice projevily na opravách našich silnic, výstavbě dálnic a modernizaci železnice, abychom byli zemí, kde se jezdí po silnicích a ne na autodromu. Potom se budu bavit rád i o dronu.😎
...a také mne zaujalo toto👉:
https://pravednes.cz/click…
Ano, netrpme porušování pravidel - ať už vyplývajících z dané funkce, profese nebo dobré morálky. Ale vážně musíme zavádět nové zákony nebo předpisy jako nástroj kontroly dodržování již stanovených pravidel, či platných norem?🤔
…a na závěr dne kromě dopravy ještě interní jednání o krajském zdravotnictví.

Čtvrtek
…byl jsem hostem Českého rozhlasu v pořadu „20 minut s…“ 🎤: https://radiozurnal.rozhlas.cz/zlocinnost-nevznika-legalne-…
👨‍💼jednání s náměstkem primátora HK o spolupráci města, kraje a státu při přípravě křižovatky Mileta a související potřebě zajištění provozu autobusového terminálu.🚌 Diskutovali jsme také o řešení dopravy na stěžejních komunikacích ve městě jako např. Zborovská apod., které jsou klíčové nejen pro město, ale i pro kraj. Ale hovořili jsme také o dostavbě fotbalového stadionu, což je z mého pohledu klíč k lepšímu fotbalu v Hradci Králové😉 a o mnoha dalších, pro město i kraj společných, věcech.
🚓🚑🚒výjezdní porada Bezpečnostní rady kraje v Hájemství u Dvora Králové nad Labem. Probrali jsme aktuální bezpečnostní situaci v kraji, možná rizika pro nadcházející období a krizového řízení.

Pátek
 📇🖌opět operativa na krajském úřadě a opět doprava a hlavně naše soutěž na autobusovou veřejnou dopravu.
…senátní kancelář v Náchodě:
jednání s neziskovou organizací, věnující se finanční gramotnosti například u seniorů nebo dětí. Přislíbil jsem spolupráci ze strany Královéhradeckého kraje. Osobně se pokusím o pozitivní osvětu jejich aktivit.
jednání s občankou obce Bezděkov nad Metují o bezpečnosti na silnicích. Slíbil jsem pomoc při iniciaci více cílených kontrol ze strany police na předmětných úsecích.
🏒na závěr pracovního týdne a po delší době na hokeji. A jak jsem již zmiňoval ve své bezprostřední páteční reakci po zápase s Plzní, pro letošní hokejovou sezónu HC Mountfield HK mám optimistická očekávání – věřím, že se silným jádrem, které jsem při tomto zápase viděl, se do play-off, Hradec dostane s přehledem. A pokud si udrží týmovou hru, tipuji, že s Mazancem v brance už je možné vše a budeme vídat zápasy v super třídě.

Sobota, něděle
… Víkend s rodinou👨‍👨‍👦. Přesto ještě registruji💻: https://www.novinky.cz/…/s-oluvky-broky-mozna-i-naboji-ma-b…
Další nařízení, které dokazuje, že absence skutečně racionální debaty o nařízeních v rámci zbraňových opatření může mít často iracionální výsledek.🤷‍♂A začalo i moje oblíbené mistrovství v ragby🏉: https://sport.tn.nova.cz/…/haka-opet-strasi-soupere-zalekli…
...All Blacks mě prostě baví. 🙂
Přeji Vám do prvního podzimního týdne🍁 ještě hodně slunečné nálady a nám všem, abychom „Haku“😠 vídávali jenom při sportovních zápasech a nemuseli jí sledovat na vládním hřišti. Zápas o právní stát, plnění daných slibů a obyčejnou lidskou slušnost se týká nás všech – nejenom těch, co se o naši zemi perou mezi sebou.🤷‍♂