CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 23. 10.

23. 10. 2022

Pondělí
💡jednání o způsobu nákupu energií pro kraj - čekali jsme na doporučení vlády k postupu při zajištění energií pro veřejný sektor, a v návaznosti na něj se nyní budeme opakovaně pokoušet o nákup přes burzu za tzv. spotové ceny s tím, že pokud budou nad zastropované limity, bude rozdíl doplácen ze státního rozpočtu.
🧾porada vedení kraje ke strategii dalších jednání s ICZ po našem odstoupení od smlouvy (z důvodu opakovaných závažných porušení jejích ustanovení) k dodání informačního systému NIS pro nemocnice, zabývali jsme se přípravou 4. aktualizace letošního rozpočtu a dodatkem k narovnání zvýšených nákladů v letošních investičních akcích. V souvislosti s úspěšným postupem Broumova o titul Hlavní město evropské kultury 2028 jsme předběžně probrali možnosti zapojení kraje, jakožto strategického partnera tohoto záměru, do dalších příprav v případě, že by kandidatura uspěla i ve finále.
👩‍💼👨‍💼Rada KHK s 88 body programu, standardně převážně majetkového, investičního charakteru a týkajících se sociální oblasti, ale projednali jsme rovněž aktuální problematiku regionálního rozvoje, zdravotnictví a školství. Schválili jsme výsledky hospodaření a další plány fungování ZOO Dvůr Králové nad Labem, dotační programy k podpoře děti a mládeže při volnočasových aktivitách, v kulturní oblasti a podpoře komunitních aktivit ovlivněných současnou energetickou situací.
Úterý
📝den zasvěcený zejména operativě na KÚ spojené například s přípravou na celokrajské setkání se starosty našeho kraje, akce související s 🎖️oceněním starostů kraje, kteří jsou/byli ve své funkci více než 20 let, nebo také v souvislosti s přípravou mého záměru – uspořádat na nádvoří KÚ 🎄vánoční trhy se zapojením škol a prodejců regionálních produktů, který nosím v hlavě už delší dobu, ale v předchozích dvou letech k jeho realizaci vzhledem k nutnosti zabývat se primárně zvládáním epidemické situace, nebyl prostor. Čekala mne také operativní jednání s kolegy – např. 👨‍🏫s náměstkem pro školství k rozpočtu škol, doplnění školských rad a také k přípravě na zimní olympiádu děti a mládeže, která se v lednu uskuteční v našem kraji.
…večer jsem poprvé v letošní sezóně vyrazil s rodinou na hokej a hned jsme "asistovali" u vítězství nad Spartou. (viz můj úterní příspěvek).
Středa
🎙️v návaznosti na pondělní čtvrtletí zhodnocení fungování kraje s ohledem na aktuální ekonomickou a energetickou situaci, stávající průběh uprchlické otázky a podzimní připravenost kraje na případný zvýšený výskyt onemocnění covid-19, jsem společně s kolegy seznámil s jeho výsledky zástupce médií.
🏗️Za nejzásadnější považuji skutečnost, že jsme prozatím nezastavili žádné rozvojové investice v regionu. Musíme se však vyrovnat s mimořádnostmi při neočekávaném navýšení cen některých komodit ve stavebnictví, což například znamená vyřešit při realizaci 13 rozpracovaných dopravních staveb narůst nákladů na o cca 80 mil korun. Týká se to ovšem třeba i staveb nových objektů v Jičínské či Trutnovské nemocnici apod.
Podobná situace je při zajišťování veřejné železniční a autobusové dopravy, kde prozatím nezdražujeme jízdné, nově přepočítáváme index cen za PHM čtvrtletně, a ne až po skončení kalendářního roku a uhradili jsme za zvýšené náklady v souvislosti s mimořádným nárůstem cen PHM na jaře letošního roku v objemu cca 45 mil Kč.
🗃️Nadále řešíme agendu týkající se zajištění uprchlické krize zejména prostřednictvím registračního místa na Ulrichově náměstí v HK. Od začátku této uprchlické vlny jsem v našem kraji takto zadministrovali 20 585 tisíc uprchlíků. Od léta zaznamenáváme výrazný měsíční pokles nově příchozích, resp. aktuálně je to cca 1000 za měsíc.
🩺Také dosavadní rozsah výskytu onemocnění covid-19 si v našem kraji zatím nevyžádal velkých opatření, přičemž bez zbytečného humbuku zvládáme dostačující připravenost nemocnic/očkování u praktických lékařů i v nemocnicích.
🤝Za další důležitou zprávu také považuji informaci o pomoci Královéhradeckého kraje v oblasti poradenství při řešení individuálních problémů vzniklých v důsledku nárůstu cen energií a v oblasti podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže. Přičemž kraj nemá ambice suplovat roli státu, jehož úkolem je systémové řešení energetické krize, ale přesto v rámci svých kompetencí chce pomoci, a to jednak lidem či firmám zejména v orientaci v možnostech státní pomoci a řešení své individuální situace v souvislosti s nárůstem cen energií, prostřednictvím 📱tel. linky 607 045 689, která bude v provozu od 24. října ve všední dny od 8:00 do 14:00 h, a kde budou moci tazatelé získat důležité informace pro řešení své individuální situace v souvislosti s důsledky energetické krize.
🏒🤹‍♂️🎻Rovněž jsem si vědom, jak ceny energií a vysoká inflace ovlivňují možnost rodičů dopřát dětem volnočasové aktivity, školám doplňkové praktické výukové programy a dalším zájmovým organizacím realizovat pro společnost velmi přínosné zájmové činnosti. V listopadu proto kraj otevře výzvu k podávání žádostí o finanční podporu pro spolky, jejichž hlavní činností je oblast sportu a tělovýchovy dětí a mládeže nebo práce s dětmi a mládeží ve volném čase v celkovém objemu 10 mil korun ze svého rozpočtu.
🚌Dále kraj připravil dotační program Za kulturou v Královéhradeckém kraji, jenž cílí na žáky základních a středních škol, na nějž uvolní 3,5 mil korun. Program je určen zejména na exkurze, které budou směřovat do kulturních institucí krajem zřizovaných nebo spoluzaložených, jež nabízejí velké množství edukačních programů a doplňují rámcové vzdělávací programy škol.
👨‍👩‍👧‍👦A mimořádná krajská podpora v celkové výši bude v době vysoké inflace a energetické krize v roce 2023 určena také na činnost v oblasti podpory rodin, prorodinného života a činnosti v místních komunitách 1,5 mil korun.
💰Celkem tedy v příštím roce uvolní na výše uvedené dotační aktivity 15 milionů korun, a pokud bude obdobná situace trvat ještě déle a ze strany uvedených institucí zájem o využití této podpory, je kraj připraven na ni uvolnit prostředky i v dalším roce a ve větším objemu.
Čtvrtek
🇪🇺pracovní setkání v Senátu PČR k vůli zahraniční služební cestě do Bruselu příští týden, kdy budu předsedat komisi pro parlamentní kontrolu činnosti Europolu. Tato komise vedena parlamentními zástupci předsedající země zasedá dvakrát do roka a na základě průběžné kontrolní činnosti v bezpečnostní oblasti analyzuje situaci a spolupráci zemí v rámci policejních aktivit Europolu.
👨‍💼jednání senátního klubu ODS, kde jsme řešili stávající přerozdělení pozic ve vedení Senátu PČR a zastoupení v jednotlivých výborech. Po čtyřech letech, kdy jsem se nad rámec jednání pléna zabýval zejména činností v Ústavně-právním výboru, se chci nově zájem i s přihlédnutém k současné opakované potřebě řešení bezpečnostních otázek spojených s různými mimořádnými situacemi více zaměřit na činnost v senátním Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
🛤️odpoledne jsem na KÚ kromě mnoha papírů řešil přípravu partnerské návštěvy z ukrajinské Zakarpatské oblasti, aktuální problémy při zajištění železniční dopravy na trati 047 nebo záležitosti týkající se našeho postupu při zajištění financí na opravy silnic kolem dálnice D11, v okolí průmyslové zóny Kvasiny apod.
Pátek
❄️po mnoha jednáních a přípravách na zimní údržbu našich silnic jsme dnes informovali novináře o tom, že na nadcházející zimní období na ni kraj vynaloží kraj 210 na milionů korun. V případě potřeby ale plán upravíme a náklady navýšíme podobně jako to bylo v některých předchozích letech. Silničáři budou v kraji udržovat chemicky nebo pomocí inertního posypového materiálu více jak 3,5 tisíce kilometrů komunikací a opět se podařilo snížit počet kilometrů komunikací, které se v zimě neudržují. Celková délka neudržovaných úseků je nyní 201,6 kilometrů silnic nižšího významu. Pro nadcházející sezónu dojde ke změně technologie zimní údržby z inertního na chemický posyp na zhruba 35kilometrovém okruhu na Kopidlnsku a 7,5kilometrovém okruhu na Vrchlabsku. Chemický posyp oproti současnému pluhování se bude nově aplikovat na dvoukilometrovém úseku na trutnovském cestmistrovství. Kapacita skladů jednotlivých cestmistrovství, včetně těch záložních, je dohromady na 23 tisíc tun posypové soli a 8 tisíc tun inertního materiálu. V současné době jsou sklady téměř plné. Na zimu je k dispozici 123 sypačů s radlicemi, 51 nakladačů, 18 sněhových fréz a 116 traktorových radliček. Techniku bude v nastávajícím zimním období obsluhovat 230 řidičů a dále 30 techniků na dílnách a také 72 dispečerů na 15 dispečerských stanovištích vybavených nezávislým elektrickým okruhem elektrické energie. Řidičům bude i v letošním roce k dispozici webová aplikace Zimní obslouženost, kde se dozvědí, kdy naposledy byl daný úsek ošetřen. Aplikaci najdete na www.uskhk.eu.
💰jednání s předsedou finančního výboru o další spolupráci s vedením kraje, o rozpočtu na příští rok a záměrech na optimalizaci fungování organizací kraje například včetně centrálních nákupů apod.
🚆s členem dopravního výboru jsem diskutoval nad současnými problémy při zajištění veřejné železniční dopravy v kraji, týkajících se například nasazováni vlakových jednotek, koordinace řízení autobusové a železniční dopravy v kraji apod.
♿se zástupkyněmi centra Orion v Rychnově nad Kněžnou (https://centrum-orion.cz/) jsme řešili možnosti další pomoci hendikepovaným osobám, neboť po 30 letech fungování si všichni musíme uvědomit, že rodiče starající se o své děti se závažným hendikepem budou postupně opouštět síly a budeme muset hledat řešení, jak pro hendicepované budoucí dospělé vytvoříme podmínky pro jejich samostatný život. V lednu budeme pokračovat dalším jednáním nad strategií, kterou připravují a mohla by být součástí dalších plánu kraje v sociální oblasti.
Sobota, neděle
🕺trocha odpočinku s rodinou, zpestřená účastí na 1. reprezentačním plese Oblastní nemocnice Náchod a následně nedělní regenerace. Příjemný nadcházející týden Vám všem.