CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 23.2.

23. 02. 2020

Pondělí
 👨‍💻Rada KHK s 86 body k projednání, z nichž bych rád zmínil:
vyslovení deklaratorního souhlasu s žádostí FN HK v souvislosti s potencionální výstavbou pavilonu Kliniky infekčních nemocí. V regionu obdobné zařízení chybí a stav současné infekční kliniky je nevyhovující.🏨 Nemocnice předpokládá, že novou kliniku zprovozní v roce 2025.
opakovaně jsme rozhodli o náhradách škod způsobených vlky, a z mého pohledu je třeba začít vyvíjet tlak na ministerstvo životního prostředí a využít stávající legislativní možnosti. Zejména však musíme jednat z Evropskou komisí o změnách evropského přístupu k bezvýhradné ochraně vlků.🐺
krom několika dalších oblastí jsme rozhodli (a rád bych podotkl, že jak Rada KHK tak případně i Zastupitelstvo KHK rozhodují vždy jako kolektivní orgán a výsledek není tedy zásluhou ani vinou jednotlivce😊) o dotacích 💰i pro krajské sportovní asociace
řešili jsme problémy kolem Dětského domova Sedloňov a zdravotnictví. Kompetentním členům rady, bylo uloženo, aby vše řešili ve svých gescích s odpovídajícím předáváním informací ostatním členům rady a projednáním dané problematiky, neboť se nám ve vedení v poslední době rozmohl takový „nešvar“🙁 - zasahovat bez předchozí i následné informace do gescí kolegů nebo případně prvně - přede všemi - deklarované informace individuálně měnit.

Úterý
 🤝jednání o spolupráci v rámci MHD v Hradci Králové a o průběžných závěrech z jednání se SŽDC (zrychlení na jednotlivých železničních úsecích, připravované investice do železnice a oprav, které budou - nejen v tomto roce - probíhat).
🚦Dopravní výbor KHK a na programu jednání o plánů stavební sezony na silnicích našeho kraje. Už čtvrtý rok za sebou máme připravené investice do krajských silnic ve výši cca 1 miliardy💰, což je cca 2-3 x více než v minulosti a podrobněji o tom budeme informovat příští týden.
💁‍♂na jednání Tripartity kraje jsme diskutovali o aktuálních problémech ve zdravotnictví, v dopravě, školství a sociální oblasti. Za dopravu jen doplním, že kromě standardních témat (D11 a D35, autobusová a železniční veřejná doprava) jsme se dotkli také omezení dopravy nad 12t na krajských silnicích a plánu investic do rekonstrukcí a oprav silnic v našem kraji.
...👨‍💼senátorský klub ODS a příprava na středeční jednání, resp. volbu nového předsedy Senátu PČR.
…a trocha virtuální oslavy 19. narozenin staršího syna Martina, který je zatím v reálu oslavil se svou „náhradní kanadskou rodinou“ - dle fotografií ani skvělý dort nechyběl 🎂- děkujeme za zástup🤝 A co popřát, když máte celý život před sebou? Snad jenom to, aby ve zdraví poznal ze světa co možná nejvíc jeho přívětivých stránek a žil jej s láskou a vášní pro své sny. 🙂

Středa
👨‍💼Senát PČR a volba předsedy. I když jsem od začátku podporoval kandidaturu Miloše Vystrčila, o němž jsem přesvědčen, že bude skvělým reprezentantem Horní komory Parlamentu ČR, přesto jsem se snažil nezaujatě vyslechnout projevy obou kandidátů. Miloš Vystrčil mne, a myslím, že většinu přesvědčil o tom, že bude zcela jistě jiným, předsedou, než byli jeho předchůdci, ale už teď je nepochybně patrné, že v této funkci plně využije svou zkušenost z mnoha úrovní politiky, že je tím, kdo má naprosto jasnou strukturu priorit a cílů a v neposlední řadě, že je člověkem zásadovým a pokorným. Za mne gratulace ke zvolení Miloši Vystrčilovi🗳 a respekt k Jiřímu Růžičkovi. A v důsledku zvolení Miloše Vystrčila předsedou Senátu PČR, považuji (po nelehkém rozhodování) já za svoji povinnost pomoci s řízením klubu ODS a vzít na sebe v tomto složitém a přechodném osmiměsíčním období předsednickou zodpovědnost. Moc si vážím důvěry kolegů v senátorského klubu. Zastoupit Miloše Vystrčila v pozici předsedy klubu nebude nic jednoduchého, ale jsem odhodlaný k tomuto úkolu přistoupit odpovědně a přispět tak k tomu, aby náš klub v Senátu PČR fungoval stejně dobře jako doposud.💁‍♂

Čtvrtek
… na setkání s dopravci🚌 zajišťujícími veřejnou autobusovou dopravu v našem kraji jsme diskutovali nejenom o realizaci přechodu na plnění dle nových smluv,📃 platných od příštího roku, ale také o nově vzniklých vícenákladech v souvislosti se zavedením mýta na silnicích I.třídy a v neposlední řadě o nárůstu nákladů📈 na garantovanou výši mezd v důsledků ze strany ministerstva práce a sociálních věcí aktuálně upravené výše minimální mzdy. Kraj je připraven podílet se na řešení této situace, ale pouze v rozsahu rozdílu nákladů 💰na mzdy již zahrnutých v předložených nabídkách jednotlivých dopravců a novou skutečností. Závěrem jsem se domluvili na kontrolních dnech, které budeme na odboru dopravy pro pravidelná setkání s dopravci pořádat.🤝
…také jsem zaznamenal 👀https://idnes.cz/…/nejvyssi-kriminalni-utvar-narodni-centra…
🤷‍♂Opravdu není v rámci stažení smysluplné koncepce předmětných útvarů nic důležitějšího než vyřešení zkratky? Od ministra vnitra a policejního prezidenta bych nejprve čekal spíše zprávu o výsledcích odborných diskusí k relevantnosti záměru vzniku NKÚ.

Pátek
👨‍🏫na začátek dne jedna vyučovací hodina na SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem a potom den na úřadu tradičně spojený s vyřizováním nezbytné agendy a dílčích řešení rozpracovaných úkolů s kolegy z odboru dopravy.
💃🕺večer jsem si zpříjemnil účastí na 8. ročníku Zemědělského plesu v Hradci Králové, kde jsem se setkal s řadou z těch, se kterými se v průběhu roku potkávám při svých cestách a jednáních se zemědělci našeho kraje – jenom tentokráte v trochu jiných „kulisách“. Ale povídání to bylo stejně příjemné.
🙁bohužel jsem v médiích zachytil i informace, které byly méně příjemné. Přestože náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar na nedávných jednáních veřejně deklaroval, že k žádné personální změně na pozici ředitele Jičínské nemocnice nedojde, éterem putují opačné informace. 🤔Pokud se tyto potvrdí, resp. potvrdí-li se nedodržení deklarovaných slibů a rozhodnutí náměstka A. Cabicara bez informování a projednání s ostatními členy vedení kraje, považuji to za velmi zásadní překážku pro možnost další spolupráce!

Sobota, neděle
…čas s rodinou, který jsem si ale v sobotu díky velké zálibě našeho tříletého Toníka, tak trochu užil i ve znamení kontroly veřejné železniční dopravy, a to vlakem 854🚆 na trati Starkoč – HK. Dále moderní nízkopodlažní soupravou RegioPanter na trati z HK do Pardubic a zpět, která odpovídá nejenom kapacitně, ale i svým moderním informačním systémem mým představám o veřejné železniční přepravě na tratích spojujících hlavní města jednotlivých krajů. Zpět z HK jsme se vydali rovněž bezproblémovým rychlíkovým spojem.
....mimo jiné jsem si přečetl👀: https://faei.cz/stat-chce-utracet-ale-jen-narizuje-kdo-mu…/…
🤔 A není spíše, než zamýšlet se nad tím komu brát, abychom my mohli dávat, čas myslet na to, kde systémově ušetřit a populisticky nerozhazovat z pokladny, která s reálným saldem a rétorikou vládního dobra bude brzy jako "císařovy nové šaty"?! 🤷‍♂
...Čeká mne ještě příprava na příští týden (prezentace plánu staveb na našich silnicích v tomto roce, doplnění procesních znalostí souvisejících s předsednictvím senátorského klubu, zlepšit časový limit oblékání před cestou s Toníkem do školky…😉). Vám všem přeji příjemný zbytek neděle a nadcházející týden bez zbytečných limitů ale za to s mnoha otevřenými možnostmi.🍀