CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 23.4

23. 04. 2023

Pondělí
📝porada vedení kraje k projednání připravovaného architektonického záměru výstavby pavilonu psychologie a parkovacích garáží v Jičínské nemocnici a ke zřízení pracovního týmu k centrálním nákupům.
👩‍💼👨‍💼zasedání Rady KHK s 68 body programu, kdy jsme např. schválili žádost na podporu kandidatury Broumova na Evropské město kultury 2028 pro finálové kolo, individuální dotaci pro cyklostezku u silnice I. třídy v Mladých Bucích a mnoho dalšího v majetkové, investiční a dopravní oblasti.
👨‍💼návštěva ministra kultury Martina Baxy, v jejímž průběhu si prohlédl zmodernizované Gayerovy kasárny, které dnes slouží sbírkám Muzea východních Čech, výstavu malířky Věry Jičínské, ale také jsme se spolu prostřednictvím výstavy ve foyeru KÚ seznámili s pracemi/návrhy studentů Fakulty umění a architektury Technická univerzita v Liberci na téma možného způsobu využití prostor čtvercových kasáren Pevnosti Josefov. Hovořili jsem o mnoha tématech z oblasti rozvoje kultury a umění v našem regionu a věřím, že v blízké budoucnosti bude příležitost se znovu též vrátit k diskusi a hledání možností, jak vrátit život Josefovské pevnosti🏰. (viz můj pondělní příspěvek)
🌐slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola 25. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší web mezi obcemi s rozšířenou působností. Vítězem se stal Hradec Králové, za ním se umístil Jičín a třetí příčku obsadily Hořice. Pravidla soutěže doznaly významných změn, letos se nehlásily obce a města dobrovolně, ale porota zhodnotila internetové stránky všech patnácti obcí s rozšířenou působností v regionu. Soutěž považuji za dobrý motivační prostředek ke neustálému zlepšování uživatelského komfortu občanů při orientaci v důležitých informacích z veřejného prostředí, ať už jsou to například kompetence úřadů na různých samosprávních úrovních či v aktuálnímu dění v dané obci/městě, a k efektivnímu využívání veřejných služeb. Soutěž také ukazuje příklady dobré praxe, které mohou inspirovat ostatní k posunutí digitalizace státní správy kupředu. Vítěz postupuje do celostátního kola, jehož výsledky budou vyhlášeny ve dnech 15.–16. května v Hradci Králové na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě.
Úterý
👩‍💼👨‍💼schůze senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, na níž jsme byli nejprve v důvěrném režimu seznámeni se zpravodajským shrnutím k situaci na Ukrajině a dále jsme projednali pracovní materiál k revizi vztahů s Ruskou federací, vzali jsme na vědomi informace o přeletech a přejezdech ozbrojených sil přes území ČR ve 2. pololetí roku 2022, projednali jsme informace o nácviku Armády ČR a smlouvu mezi ČR a vládou Srí Lanky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní.
💁‍♂️a když jsem u tématu bezpečnosti, tak tomuto příliš nerozumím 👉 https://www.idnes.cz/.../fiala-vlada-zakon-o-soukromych...
🤷‍♂️Jinými slovy - opravdu nám nevadí, že zatímco policie potřebuje k používání operativních prostředků (odposlechy, kamery...) souhlas soudu, bezpečnostní agentury si prakticky bez kontroly mohou dělat, co chtějí? O jejich zákonem dosud neukotveném rozsahu kompetencí, povinností a možností spolupráce v bezpečnostním prostředí, snad raději ani nemluvím.
🏅náš kraj oplývá nejen řadou míst, která rozhodně nezapřou svého jedinečného ducha, ale dalším naším bohatstvím jsou lidé, kteří jsou s naším krajem spjati a vytváří jeho integritu i výjimečnost. Proto mi bylo nesmírnou ctí večer předat krajská ocenění (Řád Královéhradeckého kraje a Medaile Královéhradeckého kraje I. a II. třídy) 18ti pro letošní oceňování vybraným osobnostem, jejichž životní dílo či postoje a činy se staly nejenom prospěšnými pro rozvoj nejrůznějších oblastí našeho kraje, ale šířili či šíří jeho věhlas i daleko za jejich hranicemi a jsou pro nás všechny velkou inspirací. 👏Všem oceněným (https://www.kr-kralovehradecky.cz/.../kralovehradecky.../) patří můj velký respekt, obdiv a poděkování a věřím, že budou mít v našem kraji své následovníky.
Středa
👨‍💼👩‍💼schůze Senát Parlamentu ČR, v jejímž průběhu patřilo mezi zásadní body projednání:
▶️náhrady stávajícího systému poměrného zastoupení v komunálních volbách systémem proměnlivě smíšeným. NEJSEM PRO neb jsem přesvědčený, že neexistuje jen tato varianta řešení, ale k tomu je potřeba napříč parlamentem diskutovat o různých možnostech a najít konsensuální návrh. A hlavně, kde je odpovědnost ministerstva vnitra za organizaci a srozumitelnost jednoduchého modelu volby?! Jinak řečeno neprodiskutované informace ve smyslu jednodenní volby a současně zvažované jiné způsoby komunálních, krajských a parlamentních voleb, dělají voličům pouze zmatek v hlavě.
▶️změny v ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele s ohledem na vývoj insolvenčního práva a na zkušenosti z praxe, přičemž zákon se nevztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, proti kterému nelze vést insolvenční řízení podle insolvenčního zákona. Nevztahuje se také na zaměstnance, kteří byli v rozhodném období členy statutárního orgánu platebně neschopného zaměstnavatele nebo osobami, které mají rozhodující vliv na činnost zaměstnavatele, a měli u tohoto zaměstnavatele nejméně 25procentní majetkovou účast. Rozšiřuje se ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele i na zaměstnance agentur práce, vymezuje se rozhodné období, pro uspokojování mzdových nároků zaměstnanců okamžikem oznámení zahájení insolvenčního řízení; platí i pro nadnárodního zaměstnavatele (od okamžiku kdy je považován za platebně neschopného). Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 dnů následujících ode dne, kdy bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo oznámeno zahájení insolvenčního řízení. Povinnost po výzvě Úřadu práce prokázat, zda byly v rozhodném období u zaměstnance provedeny srážky a odvody (a poskytnout údaje nutné pro výpočet jejich výše) má nově osoba s dispozičním oprávněním určená podle insolvenčního zákona
Ruší se povinné komerční pojištění agentur práce pro případ úpadku {ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele se nyní rozšiřuje i na zaměstnance agentur práce.
Čtvrtek
🐄navštívil jsem ZD Ostaš ve Žďáru nad Metují k jednání o soukromém vlastnictví a rovnému přístupu k majetku, o zájmu v souvislosti s nákupem půdy ze strany cizích investorů, ale také o národní hospodářské politice a potřebným změnám ve vztahu k redistribuční platbě za hektar, podpoře živočišné výroby a zaměstnávání v zemědělství, atomizaci zemědělských subjektů, hospodaření v zemědělství a potřebě reinvestic.
🚧v obci Studnice jsem se hovořil s vedením obce o problémech s budováním chodníku vedle obě krajské silnice z obce Vysokov do Studnice k ŽST Starkoč, o očekávaných problémech s objízdnými trasami při rekonstrukci silnice Česká Skalice – Zlíč a o rozvojových plánech obce (kanalizace, místní komunikace, problematika řízení 7 místních částí).
Pátek
🚗operativa na KÚ a také jsem přijal pozvání vedení závodu Škoda Auto a.s. Kvasiny na jednání s více než 20 starosty okolních obcí, na němž jsme byli seznámeni se stavem a plány rozvoje závodu a související budoucnosti tohoto regionu, s přehledem výroby vozidel. Tématem byla rovněž spolupráce s obcemi v rámci společenské odpovědnosti. Za kraj jsem se připojil se zhodnocením spolupráce stát, kraj a Škoda Auto, připomněl jsem dosavadní investice do regionu, informoval o plánech a realizovaných záměrech (výstavba a modernizace nemocnice Rychnov za cca 900 mil Kč, stavěné obchvaty Opočno, připravované obchvaty Solnice a Rychnova, posílení a modernizaci železnice Týniště - Solnice, financích do rekonstrukcí krajských silnic ,včetně plánů například na problémové úseky jako je Olešnice- Rokole atd.
Sobota, neděle
🛟v sobotu jsem se přijel podívat na vyvrcholení 20. ročníku cvičení záchranářských týmů z celé ČR i Slovenska – ROZKOŠ RESCUE, jehož organizace se ujala základna Vodní záchranná služba ČČK Náchod. Součástí cvičení, které se díky své vysoké úrovni a důkladnému vyhodnocení těší ze strany záchranářů velkému zájmu, je závod, při němž jsou na několika stanovištích simulovány situace vyžadující zásah záchranářů, a to včetně té, kdy je třeba zasahovat z vodní hladiny. A právě spolky vodní záchranné služby bývají často při získávání podpory na svou činnost na okraji. Mně osobně je téma jakékoliv záchranářské činnosti velmi blízké, a to jak s ohledem na svou předchozí, tak i současnou profesi, ve které jsem zejména v posledních letech plných nepředvídatelných situací nesmírně ocenil skvělou profesionalitu a spolupráci se záchranáři všeho druhu. Oceňuji proto i práci spolku Vodní záchranné služby ČČK Náchod z.s., a to nejen při přípravě zmíněného cvičení, které bude Královéhradecký kraj i nadále podporovat. Ale mou snahou také bude při nejbližších jednáních, jak v rámci Asociace krajů ČR, tak na půdě Senát Parlamentu ČR, iniciovat diskusi a následně vznik takových mechanismů, které by vodní záchranářství podporovaly systémově i v rámci celé republiky. (více – viz můj sobotní příspěvek).
👨‍👩‍👦‍👦zbytek víkendu jsem věnoval rodině, odpočinku a přípravě na další týden. A samozřejmě také sledování finálových extraligových hokejových utkání. 🏒Štěstí našim hráčům HC Mountfield v těch posledních zrovna nepřálo, a tak jim i nám fanouškům přeji, aby se dnes karta obrátila. Krásný nadcházející týden Vám všem!🙂