CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 23.5.

23. 05. 2021

Pondělí
👩‍💼👨‍💼porada vedení kraje k aktuálně nejdůležitějším problémům v jednotlivých gescích.
🚄s kolegy z odboru dopravy jsem se zabýval přípravou na jednání s ČD k finanční nabídce
… 📄jednání jsem měl také k výsledkům našeho soutěžení o projekty ve zdravotnictví v rámci programu REACT, kdy je velký předpoklad, že v případě avizovaného doplnění finančních prostředků do tohoto programu, budou všechny 4 žádosti (nemocnice JC,TU, NA a RK) úspěšné.
🛣️🛤️s představitelem CzechInvestu jsem vyhodnotili příležitosti a negativa rozvoje našeho kraje především z pohledu zájmu investorů na pracovním trhu. Další velkou příležitostí se např. ukazuje reálná dostavba D11 a modernizace náhradního železničního bypassu pro spojení z Čech na Moravu viz zdvojkolejnění Chlumec-HK-Tyniště-Choceň.
🍀krátce jsem se zastavil na slavnostním otevření zahrádky Bistra U dvou přátel na Pivovarském náměstí, které prostřednictví SKOKu DO ŽIVOTA zaměstnává zdravotně znevýdhodněné občany. „Skokanům“, jsem popřál, aby se jim přes všechny problémy, kterým ve svých životech čelí i ty, které neplánovaně přichystala pandemie, našli při práci jež v bistru odvádějí skvěle, zase svůj úsměv. Ten úsměv, který nám všem, kteří jsme dostali do vínku možná v některých ohledech snazší cestu, připomene pokaždé, když se tu zastavíme na kávu nebo cokoliv dobrého, co má v životě skutečnou cenu.
👮‍♂‍jednání o současné situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti s lidmi, se kterými díky své i jejich předchozí profesní praxi ať už na ministerstvu vnitra či v jiných složkách bezpečnostního prostředí, mohu vývoj posledních týdnů v této oblasti konzultovat.
📺televizní debata v pořadu Události komentáře na ČT1 https://www.ceskatelevize.cz/.../1096.../221411000370517/...
(více viz – můj úterní příspěvek)

Úterý
...🛻👷‍♂‍provedli jsme zhodnocení zimní údržby v našem kraji. První výjezd byl letos 14. 10. do horských oblastí a poslední 18. 4. do Orlických hor. V tomto období bylo najeto 564 tisíc km na silnicích II. a III. třídy, vysypáno 19 722 t soli a 10 115 t inertního materiálu a 6 312 668 l solanky. 💰Náklady na zajištění zimní údržby jsou 40 863 479 Kč včetně DPH. Každá zima je jiná – ta letošní byla z pohledu spotřeby posypového materiálu, počtu výjezdů a najetých kilometrů a tím pádem i z pohledu financí nejnáročnější za dobu, po kterou tyto parametry sledujeme. Nadprůměrné množství sněhu v horských oblastech způsobilo tvorbu sněhových mantinelů a zužování průjezdního profilu komunikací, což si vyžádala časté použití sněhové frézy apod. Pracovníkům údržby se nevyhnula ani covidová situace, přesto jsme nezaznamenali žádné zásadní problémy. Každá zima se jednoznačně podepíše na degradaci kvality vozovek. 🚧Mrazové cykly a (z klimatických důvodů) nemožnost opravovat teplou obalovanou směsí se projeví zvýšeným výskytem výtluků. Na základě evidovaných informací lze konstatovat, že oproti loňskému zimnímu období, je nárůst poškození okolo 30 %. Na základě aktuálního stavu povrchu vozovek je připraven „Plán výsprav“, který určuje způsob a rozsah oprav. KHK počítá na jejich realizaci pro letošní rok s částkou 101 mil. Kč.
🧑‍💼👨‍💼jednání Tripartity KHK, na němž zazněly informace a náměty v oblastech zdravotnictví, sociální oblasti, školství, dopravy nebo zaměstnanosti v kraji.
🚗🚲🛴s krajskou koordinátorkou BESIP jsme probírali žádost o pořadatelství celorepublikové soutěže v dopravní výchově škol, žádost o podporu činnosti dopravních hřišť v kraji, bavili jsme se o možné podpoře výcviku učitelů autoškol na polygonů v HK.
…s náměstkem generálního ředitele ČD jsem diskutoval nad finanční nabídkou, kterou ale zatím stále nemohu akceptovat - rozporoval jsem některé konkrétní položky, a proto ji zatím nemohu ani předložit kolegům ke schválení. Pokračovat v jednání budeme opět v příštím týdnu.
…videokonference Asociace krajů s vládou, k již tradičním tématům – vývoji epidemie a očkování v jednotlivých krajích. Diskutovali jsme plán dodávek vakcín a spuštění registrací k očkování pro další kategorie osob, plány na další rozvolnění opatření a jenom doufám, že je vláda alespoň trochu ochotna vnímat a zohlednit naše připomínky. Například pro dřívější otevření vnitřních částí provozoven restaurací než v polovině června. S ohledem na setrvalý trend vývoje epidemie, není důvod po otevření zahrádek čekat tak dlouho na otevření vnitřních prostor.
V našem kraji jsme na tom velmi dobře, zaznamenáváme cca120 nových případů týdně a s 240 tisíci proočkovaných dávek (zhruba 40% dospělé populace dostalo min. jednu dávku) jsme druhý nejvíce proočkovaný kraj v přepočtu na 1000 obyvatel)

Středa
… 👵👴s náměstkyni pro sociální oblast jsem jednal o plánovaných investicích do sociálních zařízení, kdy máme v různém stupni přípravy akce za více než 2,8 miliardy korun. Chceme v letech 2021-2026 modernizovat stávající kapacity a vytvořit 500 - 1000 nových lůžek. Většina plánovaných akcí je o spolufinancovaní kraje k dotacím, jež jak pevně věřím, můžeme do této oblasti získat. Přesto je to o odpovědném plánování, a proto s radou kraje projednáme úkoly především pro ekonomický úsek, abychom měli ve střednědobém horizontu dostatek potřebných peněz.
💰opakovaná videokonference s představiteli ministerstev průmyslu, financí a zdravotnictví k plnění usnesení vlády o financování rozvoje průmyslové zóny Kvasiny. 🤦‍♂‍Bohužel na úrovni různých vedoucích odborů, s účastí pouze dvou náměstků ministra, bez schopnosti rozhodnout, odkud půjdou poslední slíbené peníze na výstavbu Rychnovské nemocnice, nemá smysl dál ve stejné diskusi pokračovat. 💁‍♂‍Proto více spoléhám na svoje osobní jednání v posledních týdnech s ministryní financí a premiérem a chtěl bych věřit tomu, že při jejich brzké návštěvě v Rychnovské nemocnici potvrdíme konkrétní řešení, která jsme předjednali.
👨‍💼🧑‍💼na poradě vedoucích pracovníků KÚ jsme probrali pracovních úkoly, zhodnocení uplynulého období a plán pro příští měsíce. Na závěr jsem považoval za důležité poděkovat za nasazení v uplynulém období a také požádat o znovunastartování běžného chodu úřadu, abychom naplnili to nejdůležitější - tedy vstřícný přístup a snahu hledat řešení. A hlavně, že jsme tu pro veřejnost a ne ona pro nás.

Čtvrtek
🗄️papíry, papíry, papíry, ale také např. jednání s náměstkem pro školství 👨‍🏫o personální situaci na odboru školství o poděkování pro studentky zdravotních škol, o připravovaných výběrových řízení na místa ředitelů středních škol v Jičíně a Novém Městě nad Metují apod.
📂s kancléřem KÚ jsme se připravovali na společné jednání rad KHK a města HK, na němž bude jedním z důležitých témat parkování u FN HK, ale také třeba záměr vzniku krajského technologického inovačního centra, výstavba dalších objektů domova pro seniory U Biřičky, problémy s financováním dopravního terminálu nebo záležitosti kolem výstavby kruhové křižovatky Mileta.
😷s krajskou hygienou a primátorem HK jsme jednali o konání tradičního divadelního festivalu v Hradci Králové v polovině června především z pohledu o hygienických a režimových podmínek.
👨‍💼stihl jsem základní vyhodnocení problémů Broumovska, které projednával výbor pro hospodářský rozvoj a pracovní příležitosti.
🚗🛣️přijal jsem pozvání do Nového Města nad Metují, kde jsem zájemce o rozvoj tohoto miniregionu informoval především o dopravní strategii kraje, o záměrech státu v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury, o připravovaných přechodech silnic ve městě a cílem nevést silnice I. třídy přes centrum města.

Pátek
… 📝s radním a vedoucí odboru regionálního rozvoje jsme před pondělní radou kraje projednávali odložené žádosti ke schválení - například finalizaci podkladů k žádosti o spolufinancovaní výstavby speciální školy nebo žádosti agentury pro rozvoj Broumovska atd.
📬jednání s ředitelem divize poštovní služby České pošty o dalších plánech v našem regionu. V KHK máme v současné době 242 poboček ČP, z toho 158 je zařazeno do tzv. sítě malých venkovských pošt (z nichž 63 je už dnes v režimu Pošta Partner tzn. je navázána úzká spolupráce se samosprávou apod). Pět měsíců se v lokalitách Dobruška (obslužnost 3 obcí) a Trutnov (obslužnost 15 obcí) zkoušel projekt mobilní pošty, která obsloužila 1500 klientů a provedla 2300 transakcí, což bylo o trochu více, než je běžný průměr v síti venkovských pošt. Požádal jsem o podrobnější vyhodnocení, stanoviska dotčených samospráv a občanů, kteří ses novou službou setkali. A řekl jsem, že chci, aby jakékoliv případné další záměry nebo snahy podobné věci zkoušet, ČP projednávala s krajem a příslušnými obcemi, abychom se případně nepřekvapili neodsouhlasenými záměry.
🎻projednal jsem nabídku na zářijový slavnostní koncert pro naše zdravotníky v Hradecké filharmonii a osobně se mi tato taková forma 🤝👨‍⚕‍poděkování zdravotníkům moc líbí.
📈🧾jednání s kontrolním odborem ministerstva financí kvůli hospodaření v roce 2020 a jsem moc rád za konstatování, že hospodaření kraje je bez rizika a moje navrhovaná opatření k odstranění několika drobných pochybení prostřednictví komplexního proškolení všech ekonomů, modifikace auditního plánu činnosti se zaměřením na předběžnou finanční kontrolu a proces podpisu jednotlivých smluv, je absolutně dostatečný.
🦠💉pracovního setkání krajského AntiCovid týmu a zhodnocení stávajícího stavu epidemie i průběhu očkování. Kraj měl od ledna k dispozici celkem 273 785 dávek vakcíny. Tento týden do kraje přišlo 22 230 dávek vakcíny Pfizer a 450 dávek vakcíny Johnson & Johnson. Od pondělí se nově budou moci registrovat lidé starší 35 let, od středy pak lidé starší 30 let. V kraji se nadále očkuje na devíti očkovacích místech – ve zdravotnických zařízeních a v jednom očkovacím centru v Rychnově nad Kněžnou. Kapacita krajské očkovací sítě stále tedy převyšuje týdenní závozy. Praktičtí lékaři ve svých ordinacích vyočkovali už přes 33 tisíc dávek a naší snahou je jim poskytnout prakticky všechny vhodné typy vakcín (AstraZeneca, Moderna a Johnson & Johnson).

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦Kromě rodinného odpočinku a zahradničení jsem si v sobotu nenechal ujít⚽ poslední zápas FC HK v druhé lize a na starém stadionu v Malšovicích. (viz můj sobotní příspěvek). Hradeckým Votrokům přeji stejné nadšení, hodně zdraví a potřebnou kondici k tomu, aby jejich nadcházející první sezóna v první lize nebyla i tou poslední. 🏒🙏A doufám, že i naši hokejisté na právě probíhajícím mistrovství světa naberou potřebný drajv k tomu, aby další zápasy nebyly pouze v duchu včerejšího komentáře Roberta Záruby „…v některých pasážích měl náš tým splněno…“😉 Krásný nadcházející týden Vám všem!