CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 23.6.

23. 06. 2019

Pondělí
…příprava na jednání Zastupitelstva kraje měla velkou diskusní předehru (ale nevylučuji, že bude mít ještě i dohru) k náměstkem pro zdravotnictví předkládanému materiálu – resp. navrhovanému sloučení 5 krajských nemocnic – Jičín, Náchod, Trutnov, Rychnov n. Kněžnou a Dvůr Králové. 🏨 Výsledkem je, že takto předložený návrh nebyl odsouhlasen. Za sebe mohu jenom říci, že abych mohl odpovědně pro případnou navrhovanou fúzi jmenovaných zdravotnických zařízení souhlasně zvednout ruku, musí být dosavadní návrh zásadně dopracován. 
👩‍💻👨‍💻na vlastním jednání Zastupitelstva pak pro mne bylo z 94 celkem projednávaných bodů nejdůležitější ten, který se týkal záměru výběru dopravců pro železniční veřejnou dopravu v období 2020 – 2030 na železnici v našem kraji (jedná se o 5,5 mil vlakokilometrů ročně rozdělených do 5 oblastí). 🚅 Již při předchozích projednáváních jsem doporučil s ohledem na probíhající modernizaci železniční infrastruktury a také zejména vzhledem k rozhodnutí státu postupně snižovat státní příspěvek na provoz regionální veřejné drážní osobní dopravy Dopravnímu výboru kraje zvolit způsob výběru tzv. přímým oslovením. Prvním krokem bude notifikace a souběžně i příprava detailní specifikace smluvních podmínek a ne, nebojte se – přestože od tohoto způsobu veřejné soutěže očekáváme i optimalizaci finančních nákladů - nebudeme soutěžit jenom o cenu.💁‍♂
…v průběhu dne jsem zaregistroval i tyto zprávy💻: https://www.seznamzpravy.cz/…/ministryne-financi-nabada-mes… 
zdá se, že slova zdražit a daně začala být mantrou ministerstva financí. Ekonomové pravděpodobně povinně dochází na rekvalifikační kurz šacovaní kapes daňových poplatníků.🤔
...https://www.novinky.cz/…/507834-nulova-sazba-myta-asi-nebud… 
Doprava je pro růst ekonomiky jednou z priorit. Zatím jsme se dočkali pouze mnoha loňských slibů a jejich letošních smetení pod stůl. Ale víme, že bude přísnější bodový systém, a že na dálnicích budou rozvážet v kolonách vodu. Z toho asi silnice neopravíme ani nepostavíme.🤦‍♂Připomeňme si nesplněné sliby o 4 miliardách na opravy krajských silnic nebo nově slib o nulovém mýtu, který opět nebude naplněn. Dočkali jsme se zase jen slibu, že nám to NĚJAK?! bude nahrazeno. To ale rozhodně koncepčním řízením své gesce ze strany min. dopravy nazvat nelze.🙅‍♂

Úterý
🚌na Radě kraje jsme odsouhlasili výběr dodavatele linkové dopravy na Královédvorsku. Nejlepší nabídku pro tuto oblast předložila společnost BusLine KHK, s. r. o.. Současně jsme rozhodli o vyloučení dvou uchazečů z celkem šesti oblastí z důvodu nedodržení podmínek zadávací dokumentace. Konečné posouzení nabídek pro všechny zbylé oblasti bude následovat v příštích dnech. 
….👨💼Jako opoziční strana nechce ODS pouze plnit svou roli „ukazovače“ na rozpory, neplněné sliby a nekoncepční počínání současné vlády, ale musí také nabízet konkrétní řešení pro konkrétní oblasti. Její strategie dlouhodobě vychází ze spolupráce s PROKAZATELNĚ zkušenými odborníky (ať už členy ODS nebo nestraníky), pracujících v tzv. programových týmech pro dané oblasti. Jsem rovněž členem jednoho z nich - a vzhledem k mé nejdelší předchozí profesní praxi je nasnadě, že je to tým pro oblast spravedlnosti a bezpečnosti (včetně související exekutivy a legislativy) 😉. Chci zde zúročit nejenom svou odbornost, ale i praci v Ústavně právním výboru Senátu PČR a zaměřit na bezpečnostní sbory, koncepční činnost ministerstva vnitra nebo problematiku soukromých bezpečnostních agentur.💁
… na jednání Organizačního výboru jsme schválili návrh nového kancléře resp. kancléřky Senátu PČR. Stala se jí Jana Vohralíková, kvestorka České zemědělské univerzity v Praze.🤝

Středa
🚂přijal jsem pozvání na jízdu historickým vlakem taženým parní lokomotivou Kafemlejnek ze stanice Opočno přes Nové Město nad Metují – Hronov – Náchod a zpět k prohlídce ukončené revitalizace této části železniční tratě Týniště nad Orlicí – Broumov. Myslím, že je potřeba poděkovat za toto investiční rozhodnutí státu a SŽDC. Jsem rád, že jsme s tolik potřebnou modernizací začali a předpokládám, že budeme v tomto trendu pokračovat na celé trase 026. Každý - byť dílčí - krok nám potom do budoucna umožní zvýšit četnost vlakových spojů i jejich zrychlení. A přestože dnes jsme touto investicí do tratě z Týniště nad Orlicí do Meziměstí na úseku Nové Město nad Metují - Hronov především dosáhli zvýšené bezpečnosti a do budoucna získali zrychlení v řádu několika minut, v celkovém kontextu jakákoliv modernizace není bezvýznamná. Realizovaná stavba, za kterou patří rovněž dík jejímu zhotoviteli potvrzuje mimo jiné i mé oblíbené motto „Kde je vůle, tam je i cesta“, a proto je nezbytné nepolevit v tlaku na stát a prosazovat další investice do modernizace železniční dopravní sítě v našem kraji.💁‍♂
…ve zbytku dne jsem se ve své náchodské senátorské kanceláři věnoval setkáním a řešení dílčích problémů.

Čtvrtek
🗄 pracovní agenda v úřadě na Kraji a Valná hromada společnosti OREDO, kterou vlastní společně Královéhradecký a Pardubický kraj. Spolu se svým pardubickým kolegou jsme oba potvrdili dohodu o jednom společném jednateli pro oba dva kraje.🤝
…a potom už jedna z příjemnějších cest spojených s kontrolami našich silnic 🚧– tentokrát na rekonstruovaný 2, 9 km dlouhý úsek (Žižkovo nám. v Krčíně – křižovatka se silnicí I/14 ve Spech) frekventované silnice III/3082.🛣Rekonstrukce vozovky trvala více jak rok a vyšla na 48 milionů korun. Kromě rekonstrukce vozovky vznikl ve stejné době nový železniční viadukt na křížení železniční trati Nové Město nad Metují – Opočno. Došlo zde k rozšíření profilu, což umožní obousměrný průjezd vozidel. Jsem rád, že se podařilo přesvědčit SŽDC, aby rekonstrukci železničního mostu provedl současně s rekonstrukcí silnice a ne až v původně plánovaném termínu 2020. 👍
…také jsem zaznamenal: https://www.seznamzpravy.cz/…/sef-prazskych-policistu-konci…
👮‍♂v novodobé historii už druhý „dopravák“, který stanul v čele pražské policie – přeji pražským policistům, aby byl co nejlepším ředitelem a svému nástupci, aby se mu - snad stejně jako mně před lety - podařilo svou prací získat jejich důvěru a posílit tak i důvěru veřejnosti v jejich činnost.🤝

Pátek
… hned po ránu další „výborná“ zpráva💻: https://www.garaz.cz/…/spatne-zpravy-dalnicni-znamky-zdrazi…
takže to máme: přísnější bodový systém pro řidiče, zdražení dálniční známky, méně peněz do oprav silnic a zavedení mýta pro silnice I. třídy, aby se ty II. a III. třídy ještě více rozbily....jednoznačně "bude líp"!🙈
…moje poslední vyučování v letošním školním roce jsme se studenty strávili spíše společným povídáním o tom, co se za ten jejich - a vlastně v roli pedagoga i můj - první středoškolský rok událo, co je překvapilo nebo ovlivnilo jejich další směřování. 👨‍🏫Uvědomil jsem si, že už před sebou nevidím děti, ale studenty, kteří si pomalu začínají uvědomovat svou odpovědnost za svůj další život. To je myslím, dobrá bilance. A i když mne od září čekají noví prváci, budu se s těmi svými prvními nadále rád setkávat v rámci výuky až do maturity.😉 
… v podvečer fotbálek – již tradiční zápas mezi místními fotbalovými „internacionály“ a zdejším fotbalovým mužstvem na hřišti SK Babí na uctění památky před 5 lety ve velmi mladém věku zesnulého kamaráda/fotbalisty Míry Hejzlara. V tomto zápase nejde o výsledek, ale o setkání, povídání a vzpomínání a toho bylo opravdu hodně.

Sobota, neděle
…obvyklý, příjemně strávený čas s rodinou👨‍👩‍👦‍👦 a trochou osobního relaxu.🤔Nicméně si dovolím právě dnes na závěr malé zamyšlení. Nejsem žádný velký revolucionář. Období normalizace znám z větší části zprostředkovaně od svých rodičů a prarodičů, a v době sametové revoluce jsem byl ve věku, kdy jsem stál teprve na startu - profesním i tom do velkého světa dospělosti. Ale přesto jsem si už tehdy uvědomoval, že je třeba věci kolem nás změnit, a že chci k této změně přispět. Sloužil jsem této zemi dlouho v uniformě a chci v tom pokračovat dál i jako politik, ale chci to dělat ve svobodné demokratické zemi, kde je možná řada různých názorů a snah, ale ne diktát vůle a vlivu jednotlivce. A opakuji to, co jsem říkal mnohokrát - chci aby moje děti věřily, že je správné nelhat a nekrást, a že politik není ten, kdo udělá cokoliv jenom pro svůj osobní zájem, ale je to člověk, který je ochoten hájit zájmy a prospěch většiny, a pro nějž důvěra v něj jeho zvolením vložená je závazkem a ne slibem, který lze kdykoliv zamést pod koberec. Dlouho jsem si myslel, že proto stačí jenom dělat opravdu naplno svou práci, dotahovat věci do konce a neplýtvat planými sliby. Ale dnes jsme v situaci, kdy je potřeba si znovu připomenout, že svoboda a demokracie se dá velmi lehce ztratit, společenské hodnoty pokřivit, ale vrátit vše zpět by 7mohlo být hodně drahé až nemožné. Nedopustme to.