CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 24.3.

24. 03. 2019

Pondělí 
👨‍💼Rada kraje - tentokrát „jenom“ 😉 80 bodů a pro mne nejdůležitějším z nich schválení návrhu (v rámci mnoha náročných jednání) předjednaných smluv s 8 🚌 dopravci, kteří vypověděli smlouvy o provozování autobusové veřejné dopravy v našem kraji. 
…Bezpečnostní rada kraje - řešili jsme aktuální bezpečnostní situaci.👮‍♂Jsem mimo jiné moc rád, že i po mém odchodu od policie pokračuje v našem kraji trend poklesu kriminality, zvyšuje se objasňování trestné činnosti a klesá počet usmrcených na silnicích.👍 
…s kolegy z vedení kraje jsme jednali o další výstavbě v Náchodské nemocnici.🏨 Velmi pravděpodobně budeme muset zvážit dostavbu další budovy ve spodní části areálu nemocnice .Teď je ale nesmírně důležité, aby v rámci stávající výstavby bylo nejdříve možné přestěhovat co největší část nemocnice z horní části areálu do té spodní. Za mě je nutné mezi prvními přestěhovat zejména oddělení dětské, porodnici a gynekologii.

Úterý
…ráno jsme na jednání se zástupci obce Libel řešili problémy zatíženosti silnice🛣 mezi Domašínem a Častolovicemi, absenci chodníků a nešťastné odbočení z hlavni silnice. Slíbil jsem tzv. šetření na místě za účasti představitelů policie, Správy silnic a ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje s úkolem najít opatření - v rámci dopravního značení apod..
🎤tisková konference k veřejné autobusové veřejné dopravě a zveřejnění finálních výsledků nově uzavřených dohod s dopravci. S přihlédnutím k prokázanému navýšení konkrétních nákladů souvisejících s cenou výkonu za ujetý 1 km bude tato cena ze zdrojů kraje dotována oproti původním 31,80 Kč cenou 35 Kč. Celkem tedy kraj vynaloží za rok 405 mil. korun na dotaci veřejné autobusové dopravy. 💰Dalším důležitým krokem je dokončení probíhající veřejné soutěže pro léta 2020 – 2030.
👨‍💼přesun do Prahy na zasedání předsednictva senátorského klubu ODS a diskuse k přípravě na projednání bodů z programu 7. schůze Senátu PČR.

Středa
👨‍💻👩‍💻7. schůze Senátu PČR - více než 11 hodin jednání – mimo jiné:
Brexit – a velmi pravděpodobná žádost Velké Británie o tzv. krátký odklad a s tím související otázky k novému fungování EU po nadcházejících evropských volbách, které budou v takovém případě bohužel už bez zástupců této země. Česku prakticky nezbývá nic jiného, než schválit suverénní žádost Velké Británie - mně osobně bude ale tato země v EU chybět. 
zákon o finanční kontrole - zejména nová povinnost pro dobrovolné svazky obcí a SŽDC. Toto jsem nepodpořil a hlasoval pro vrácení zákona do poslanecké sněmovny. 
projednávání snah EU o zajištění "efektivnějšího a demokratičtějšího" rozhodování v daňové politice – pro mne je návrh rozhodování pouze kvalifikovanou většinou nepřijatelný a jsem rád, že Senát PČR hlasoval pro zachování suverenity členských zemí. Jinak řečeno Senát podpořil vládu a nechce, aby u daní mohlo být Česko v EU přehlasováno.
změna zákona o transplantacích v souvislosti s úmrtím cizinců na našem území a možností využití souhlasu s darováním orgánů jsem podpořil a je dobře, že byla schválena. 
tajná volba – tedy hlasování o návrhu jmenování profesora Gerlocha do pozice soudce Ústavního soudu skončilo zamítnutím.
při hlasování k přijetí zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací povinných subjektů zejména osobám se zdravotním postižení jsem hlasoval kladně.
při projednávání zákona o předcházení ekologické újmě jsem byl proti. Jsem přesvědčen, že máme v Česku dostatečnou oficiální strukturu (Česká inspekce, ministerstva apod.), která má možnost jednat, připomínkovat či podávat stížnosti ze své moci úřední a nemyslím si, že se do role jakýchsi veřejných žalobců ve smyslu podávání stížností k případné ekologické újmě, mají postavit neziskové organizace. 
poměrně vášnivou se stala diskuse o dlouhodobé evropské strategické vizi Čistá planeta, která mimo jiné obsahuje cíl uhlíkové neutrality EU a několik scénářů s opatřeními, kterými bychom se měli do roku 2050 k tomuto cíli přiblížit. Každý z těchto 8 prozatím navržených scénářů bude vyžadovat v následujících letech zásadní strukturální a technologické změny ve všech sektorech hospodářství. To ovšem nebude jednoduchá záležitost a věřím, že pro mnohé – z hlediska podnikatelských i dalších aktivit – bude představovat existencionální změny, a proto tato vize budí velké emoce. Nicméně je pravdou, že nejen v Evropě, ale globálně na celém světě budeme muset pro snižování emisního zatížení něco dělat. Začít musí velcí hráči Amerika, Čína, Indie a tím by se EU kromě vize měla z hlediska mezinárodní politiky začít synergicky zabývat. Samotná EU přispívá ke globálním emisím zhruba z 10%.
zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvlášť chráněnými živočichy (např. kormorány). Je třeba dočasné zařazení pod právní režim, aby škody jim způsobené byly odpovědnosti státu. Hlasoval jsem pro.
petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong (metoda kultivace těla a mysli prostřednictvím cvičení a nauky v duchu Pravdivosti, Učenosti a Snášenlivosti) v Číně. Podrobná zpráva bývalého ministra zahraničí Kanady pod názvem „Krvavá sklizeň“ a řada dalších argumentů například i k problematice transplantací v Číně, mě přesvědčila o smyslu vyjádření podpory zmíněné petici. Česko je členem rady pro lidská práva do roku 2021 a deklarace lidských práv by z naší strany neměla být přehlížena.🤷‍♂

Čtvrtek
...ještě než jsem se vydal – tentokrát do Poslanecké sněmovny PČR - na jednání Bezpečnostního výboru, u snídaně jsem si přečetl toto💻: 
https://m.zpravy.tiscali.cz/slusny-clovek-se-prece-nema-ceh…
A přijde mi to velmi důležité! Lidská práva - resp. osobní svobody jsou si na miskách vah s bezpečností rovny. Je třeba nejprve podrobně vydiskutovat a definovat pojem "výjimečné okolnosti" a určit kompetence - tedy kdo bude moci rozhodovat o tom, že takové okolnosti nastaly a rozhodnout jaké návazné exekutivní kroky ve smyslu mimořádných opatření, mohou nastat. 🤔Současně je ale nutné definovat jejich rozsah, časovou platnost a přijmout opatření k zajištění záruk proti zneužití včetně přijetí osobních odpovědností. 🙅 Doposud prezentovaná argumentace k vysvětlení důvodů, motivujících k podobné úpravě, ve mně důvěru nebudí a je pro mě nepřijatelné, abychom se vzdali kontroly soudu nad povoleními🤔
…na Bezpečnostním výboru PS PČR - zajímavá diskuze o únicích informací z vyšetřovacích spisů 👨‍🎓a povolení výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů. V souvislosti s úniky padl návrh policie, že bude usilovat o změnu praxe, aby písemnosti pro zúčastněné, ke kterým mají přístup např. advokáti zastupující zúčastněné v řešených kauzách, neobsahovaly konkrétní podrobná zdůvodnění. Tato jsou určena soudu pro jeho rozhodování například o domovních prohlídkách apod. a měla by být tedy součástí pouze neveřejných příloh. Jsem zvědav, co s tím ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti nakonec do roka a do dne udělají. 👨‍✈A o výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů jsem se už zmiňoval dříve. Uvidíme, zda deklarovaná metodická interní úprava pro jednotnou metodiku při rozhodování osob s personální pravomocí o (ne)povolování respektive rozhodování o tom, které činnosti (ne)jsou ve středu zájmů, bude stačit, abychom měli policisty a hasiče vždy hlavně připravené do služby a soustředěné jen na svoji práci při zajištění bezpečnosti?!
…odpoledne likvidace administrativy na úřadě KHK

Pátek 
…celý den o dopravě 🚗 jednání s ředitelem Správy silnic, s kolegou radním kvůli investicím a potom jsme s ředitelem ŘSD Markem Novotným doladili plánované opravy silnic i seznam uzavírek, které v příštích měsících v Královéhradeckém kraji začnou.📈 S plánem oprav a souvisejících uzavírek seznámíme veřejnost v průběhu měsíce dubna. Pracujeme s předpokladem, že letos stát a kraj dohromady proinvestují do silnic v našem kraji zhruba dvě miliardy korun.💰

Sobota, neděle
🌱první jarní víkend, práce na zahradě a čerpám spolu s rodinou nezbytnou energii na příští týden, do kterého ji přeji co nejvíce i Vám. A možná jej můžeme zkusit prožít v duchu hezké myšlenky Oscara Wilde: „Hrdinů je vždycky málo, sám se můžeš jedním stát, stačí jen se nebát, stačí mít někoho rád“😊