CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 24. 4.

24. 04. 2022

Pondělí
🐣dopoledne jsem spojil se zasvěcováním našeho pětiletého Toníka do tradic Velikonočního pondělí, přemýšlení o tom, jak v průběhu života člověk i takové věci vnímá jinak a přichází na souvislosti či neměnnost principů a skutečností platných v jakékoliv době, a také odpočinku.
Úterý
🖥️videokonference asociace krajů s ministerstvem vnitra ke stavu uprchlické krize, jež zjevně zpomaluje a podle mého názoru bude stagnovat okolo počtu 300 tisíc uprchlíků. Náš kraj registruje cca 13 tisíc, vyplácíme první náhrady za ubytování fyzickým a právnickým osobám a nemám pocit, že bychom museli řešit něco mimořádného v souvislosti s jejich pobytem a procesem adaptace. Beru to tak, že při mimořádné situaci není čas na nářky, ale je třeba se od začátku snažit vše řešit systémově a s rozumem.
👨‍🏫jednání s náměstkem pro školství a s ředitelem Střední průmyslové školy v Hronově k připravované rekonstrukci objektů školy ve Velkém Poříčí. Nejsem moc přesvědčen, že máme pokračovat v přípravě výstavby haly pro technické odbory za cca 100 mil Kč, když dostatečně efektivně nevyužíváme potenciál stávající nemovitosti, kterou v areálu vlastníme. Proto chci znovu vést odbornou debatu o dalším postupu při přípravě výstavby či rekonstrukce.
🏨o ekonomické situaci v krajských nemocnicích jsem jednal s ředitelem zdravotnického holdingu a vedoucí odboru zdravotnictví KHK. Probrali jsme také stav v zavádění Nemocničního informačního systému, harmonogram zpracování funkčního generelu jednotlivých nemocnic, ale i přípravu na zajištění provozu v letních měsících a řešení problémů s ambulantní péčí. Abych mohl na podzim podepsat s ředitelem VZP memorandum o spolupráci, jejímž cílem má být i správně udržovat a vytvářet jak síť nemocnic, tak ambulantní péče, chci mít do té doby k tomuto tématu zpracovanou a odborně připomínkovanou strategii.
Středa
💰diskuse se zástupci investičního odboru KHK o nárůstu cen ve stavebnictví, současných rozestavěných stavbách i způsobu doložení zvýšených nákladů. Jednali jsme rovněž o tom, jak bude kraj v této ekonomicky nestabilní době postupovat ve vztahu k případným novým investičním záměrům apod.
🌾🐄setkání se zemědělci (Agrární komora, Asociace zemědělského svazu atd.), náměstkem ministra zemědělství a předsedkyní zemědělského výboru KHK na našem úřadu. Zabývali jsme se krajskou podporou regionálních zemědělských a potravinářských akcí, regionálních produktů a mou osobní snahou je udělat maximum pro potřebnou spolupráci se všemi zemědělci z různých organizací.
Národní a evropská zemědělská politika nás svazuje. O parametrech rozdělení dotací a jejich důsledků jsme nediskutovali s dostatečným předstihem. Je dobře, že jsme odolali zastropování, ale redistribuce na hektar ne/ohrožuje náš zemědělský sektor. A dalších problémů souvisejících s potravinovou bezpečností, zejména v dnešní době, je stále více než dost. Po schválení Národního zemědělského plánu v EU je v rámci pravidel důležité, věnovat se změnám nejen v dotacích, ale i v plánech další produkce, skladbě zemědělských produktů atd. Ministerstvo zemědělství musí být lídrem odborných debat všech zástupců zemědělců v Česku. Můžeme začít snahou o spravedlivé změny v Evropě ohledně užití hnojiv na hektar půdy, podporou PHM nebo energií při zajištění produkce potravinové bezpečnosti. Je třeba také vyhodnotit stávající obchod se zemědělskou produkcí mimo EU, zajistit státní hmotné rezervy a mnoho dalšího.
🎒s krajským předsedou Klubu českých turistů jsme podepsali memorandum o spolupráci. Kromě rozsáhlé kvalitní sítě značek, které nemá v jiných zemích obdoby, KČT připravuje i řadu zajímavých programů pro jednotlivce i rodiny či širší skupiny nebo edukativní materiály, které nám nejenom přiblíží jednotlivé trasy, ale také jak se v lese či na horách, u vody…správně a bezpečně chovat.
🤝Královéhradecký kraj v rámci podpory a rozvoje turismu aktivity Klubu českých turistů od roku 2016 podporuje a nejinak tomu bude i v nadcházejících letech.
👩‍🎨V tomto roce se značkaři KČT zavazují obnovit více než 1000 kilometrů pěších tras, 55 kusů nosných prvků a 258 kilometrů pásových cyklotras. Na dalších trasách budou odstraněny případné aktuálně vzniklé závady a dále bude zkontrolováno a doznačeno všech 2147 km vyznačených silničních cyklotras🚴 na území kraje. 💰Finanční podpora v oblastech spolupráce bude řešena smlouvami o poskytnutí dotace z krajského rozpočtu. Ty budou schvalovány podle příslušných zásad o poskytování dotací.
🏠zajímavé setkání se zástupci a zakladatelkou Nadačního fondu Kaplicky Centre - Eliškou Kaplický Fuchsovou, kteří byli před nedávno osloveni s nabídkou odkupu Vily/Zámku Čerych v České Skalici. Dosud zde sídlilo kulturně-vzdělávací centrum Nadace rozvoje občanské společnosti a Centra Česká Skalice, jež tento architektonický skvost Otakara Novotného (autor pražského Mánesa) dostala od bratří Čerychů darem. Vila jako kulturní památka však po dobu svého užívání nebyla zásadním způsobem rekonstruována, a ačkoliv je v uživatelném stavu, její osud je závislý na tom, jakým způsobem se k ní noví majitelé budou chovat. Bratří Čerychové si přáli, aby vila sloužila pro kulturně společenský účel prohlubující evropskou spolupráci, k čemuž bylo již přihlédnuto při plánování sloužily jejího budoucího využití. Rovněž je snahou vilu integrovat do programu předsednictví ČR v EU. Záměrem je nabízet i prvotřídní služby kreativního centra s mezinárodním přesahem, což doposud nabyté renomé Nadačního fondu Kaplicky Centre nepochybně dokáže zajistit. V plánu jsou kromě pořádání společensko-kulturních konferencí také stálé expozice Josefa Kaplického, otce Jana Kaplického, expozice českého sklářského umění či proslulé ilustrátorky odborných floristických publikací a rodačky z Náchoda Jiřiny Kaplické. V rámci integrace do programu předsednictví ČR EU dojde i na film, divadlo, hudbu či na architekturu zaměřených festivalů/sympozií a masterclass vzdělávacích akcí. Královéhradecký kraj byl v té souvislosti osloven, zda by nechtěl na tomto záměru spolupracovat. Nevylučuji to, ale nejprve musíme vše projednat na odboru kultury.
Čtvrtek
🛤️jednání o spolupráci kraje se Správou železnic v souvislostí s rozvojem železniční infrastruktury. Mezi priority patří výhybna Česká Metuje, zdvojkolejnění Hradec-Týniště-Choceň, ale také například z HK do Jaroměře či dále v návaznosti na případné záměry s Vysokovskou spojkou nebo VRT. Diskutovali jsme i řešení stížnosti na dopravu, zefektivnění dopravy na trati Teplice-Trutnov, probrali jsme úvahy o systémové koordinaci některých méně využívaných vlaků v návaznosti na objednávky autobusové dopravy apod.
🏚️ve Vestci v blízkosti České Skalice, kraj minulý rok pomohl zachránit společensko-kulturní objekt Větrník. Se starostou jsem si nyní objekt, v němž se už pořádají plesy a funguje zde restaurace s kuchyní, prohlédl, a následně jsme spolu jednali o dalším rozvoji obce.
👨‍💼s generálním ředitelem firmy Kasper v Trutnově, Rudolfem Kasperem jsem hovořil o současné ekonomické situaci, zaměstnávání v regionu, řešení problémů se zvyšujícími náklady na energie, nákupy materiálů apod. 🏭Měl jsem možnost si prohlédnout i rekonstruovanou elektrárnu EPO1, z níž se stalo společensko-kulturní a výstavní centrum, které bude nepochybně jedním z nejvýznamnějších kulturních center nejenom v Trutnově a našem kraji. Díky velkorysému mecenášskému přístupu manželů Kasperových a jejich spolupráci s předními umělci i kurátory, je zde postupně realizována vize evropského měřítka.
🛏️přijal jsem pozvání u příležitosti znovuotevření provozu společnosti Hilding Anders, který dodává na náš i zahraniční trhy mnoho typů matrací a postelí. Prosperující firma prošla před necelými 600 dny téměř klinickou smrtí, když ze dne na den kvůli požáru lehla doslova a do písmene popelem původní továrna v Roztokách u Jilemnice.🔥 A díky odhodlání a téměř okamžitému rozhodnutí ředitele Petra Vašíčka, pustit se do toho znovu, jsme dnes mohli být svědkem malého zázraku a vidět na vlastní oči znovu rozběhlou výrobu v nových prostorách nedaleko původního závodu. Výroba je v Jilemnici, ale současně má velké logistické centrum se skladem materiálu a prezentačním showroomem v Hořicích, a je tedy také jedním z významných zaměstnavatelů v našem kraji. Přístup Petra Vašíčka, jen tak se nevzdat a nebrečet, umět lidi kolem sebe nadchnout pro společnou věc a společně ji dotáhnout do konce, je mi velmi blízký. Vážím si proto možnosti, že jsem mohl být také jedním z gratulantů k novému startu. (více viz můj páteční příspěvek)
Pátek
🗃️s ředitelem KÚ jsme řešili operativní personální záležitosti, zabývali jsme se vyhodnocením organizační struktury úřadu a diskutovali jsme o výběrových řízeních
🎭setkání s Tomášem Langrem z Dobrého divadla, což je malá nezisková organizace, která se snaží svými představeními, koncerty, příměstskými tábory apod. přiblížit dětem i dospělým kapitoly naší historie, vlastenectví, řemesla či hudbu. Debatovali jsme o jejich fungování a dalších plánech.
🚒na schůzce s Ivanem Krausem - starostou Krajského Sdružení Hasičů KHK jsme probírali celorepublikovou soutěž mládeže Plamen, která proběhne v červnu v Hradci Králové. Zhodnotili jsme dosavadní spolupráci a podporu ze strany kraje.
🛣️se všemi zainteresovanými v dopravě jsme jednali o stávající stavební sezóně na silnicích v našem kraji s ohledem na jednotlivé investiční akce a případné nárůsty nákladů dodavatelů kvůli mimořádným událostem ve světě. Budeme jednat s každým dodavatelem zvlášť o doložení případných zvýšených konkrétních nákladů, a zvážíme možnosti dalšího postupu.
🧾jednání o Dopravní vizi kraje 2050+ (projekt Smart City - spolupráce SUDOP a FD ČVUT), kdy jsme byli osloveni ke spolupráci na tomto strategickém materiálu. Osobně to vítám, neboť při prosazování našich krajských zájmu vůči ministerstvu dopravy potřebujete mít vždy co nejvíce odborných argumentů pro jakékoliv investiční záměry. Také proto sestavím odborný tým kraje, který bude intenzivně na přípravě materiálu se zmíněnými institucemi spolupracovat.
Sobota, neděle
🚂s Toníkem jsme se vrátili k víkendovým výletům za vláčky. Tentokrát to bylo na výstavu modelů v Novém Městě nad Metují a potom jsme si ještě užili Den otevřených dveří ZZS KHK. Také tam bylo nač se dívat a vyzkoušet si. 🚑Myslím, že zejména v posledních dvou letech si uvědomujeme, jak je práce lidí v těchto složkách nepostradatelná, ale také náročná a nelze ji vykonávat jinak než s velkým osobním nadšením, odborností a odpovědností. Každý den jim patří poděkování.👏
Do nadcházejícího týdne Vám ale přeji, abyste jejich služby ani ty dalších kolegů z jiných složek IZS nepotřebovali. Krásný týden Vám všem!🌞