CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 24.5.

24. 05. 2020

Pondělí
…krom dílčích jednání k rozpracovaným projektům na KÚ jsem zaznamenal článek👀: https://www.idnes.cz/…/ekonomika-kralovehradecky-kraj-uspor…
🤷‍♂️A přestože chápu, že volby se blíží, a všichni se na ně již začínáme připravovat, medializace některých trochu uměle vytvářených problémů, mi přijde jako zbytečná bouře ve sklenici vody. Tak například jsem rád, že se s kolegou Coganem, jenž má ve vedení kraje na starosti ekonomiku, shodujeme na tom, že: 1. existuje zastupitelstvo, které má v rukou dohled nad vedením kraje, a tedy i všechna rozhodující jednání o rozpočtu a 2. podklady pro tato jednání připravuje finanční a hospodářský výbor,💁‍♂️ a proto vytváření jakéhosi dalšího „poradního“ orgánu na konci volebního období, považujeme za nadbytečné.
🚌🚆v dopravě jsme přistoupili k dalším krokům #navratuknormalu a vydali jsme rozhodnutí o obnově běžného provozu autobusů a vlaků – podrobněji viz můj pondělní příspěvek
…a tohle jaksi nějak zapadlo🤷‍♂️: https://www.e15.cz/…/elektronicke-dalnicni-znamky-z-dobrovo…
Tak trochu vrtěti psem aneb populisticky využít k zažehnání průšvihu a potom zapomenout?

Úterý
…při jednání v Lázních Bělohrad jsem se seznámil s dalším rozvojem, provedenou rekonstrukcí, novou snahou o navýšení objemu rehabilitačních výkonů a samozřejmě i s problémy v dopravě, - konkrétně těmi vzniklými díky průjezdu nákladní dopravy centrem lázní.🚚 Opakovaně jsem ujistil vedení, že kraj bude trvat na svých předložených žádostech o úpravu dopravního značení s cílem omezit nákladní dopravu na silnici v centru města.
👨‍💼odpoledne v Senátu PČR příprava na 23. schůzi v rámci pracovní porady s předsedou Senátu PČR a diskuse v senátorském klubu ODS k jednotlivým bodům středečního programu
…také jsem si přečetl👀 https://www.e15.cz/…/posileni-pravomoci-vojtecha-neproslo-h…
🧐Mohl by mi někdo vysvětlit, v čem se tak zásadně liší mechanismy potřebné pro řízení státu při krizovém/nouzovém stavu od postupů při řízení státu ve stavu pandemickém? Jsou rozdíly opravdu tak zásadní, že to vyžaduje novelu ústavního zákona? 🤷‍♂️Přijde mi, že se nám tady rozmáhá takový nešvar – pokaždé, když vláda narazí na to, že stávající legislativa nevyhovuje způsobu práce nebo zájmům některých jedinců či určitých skupin, začneme prostě řešit nový zákon. Nemělo by ale ze všeho nejdříve být na pořadu dne vyhodnocení uplynulého období? Není třeba vést nejdříve odbornou diskusi o tom, co v rámci režimu nouzového stavu fungovalo, co méně, či nač dosavadní zákon nepamatuje, a potom případně zvážit namísto novely či nového zákona potřebná dílčí upřesnění? J💁‍♂️á se budu na důvody, které nelze vyřešit jinak, než novelizací stávajícího zákona (či zákonem novým), minimálně na jednání Ústředního krizového štábu ptát!

Středa
👨‍💼👩‍💼23 schůze Senátu PČR a nejdůležitější body programu👇:
▶️při projednávání zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2021 byl schválen návrh na odklad termínu k předložení návrhu rozpočtu o 1 měsíc
▶️k projednávanému zákonu o snížení penále z pojistného na sociální odvody bylo stanovisko senátorského klubu ODS takové, že stát by měl zaměstnavatelům penále za odložené odvody v plné výši odpustit, protože pouhý odklad splatnosti, byť sníženého penále, je ze strany vlády podrazem na firmách a zaměstnavatelích. Předložili jsme pozměňovací návrh, který tuto nespravedlnost narovnává a ruší penále úplně, aniž by měnil další parametry původní vládní verze. Vláda by navíc měla přijít s návrhem, jak sociální odvody nejpostiženějším firmám dočasně snížit. Nakonec však byl zákon odhlasován ve znění postoupeném PS PČR.
▶️senát se zastal přeshraničních pracovníků – tzv. pendlerů, kteří bývají podle něj diskriminováni šířením neopodstatněným informací, dle nichž mohou představovat možné riziko v šíření nového koronaviru.
▶️usnesením Senátu PČR jsem se s kolegy senátory shodli, že dopis z čínského velvyslanectví kvůli plánované misi na Tchaj-wan byl výhrůžným vměšováním se do vnitřních záležitostí ČR a bezprecedentním porušením suverenity ČR. Reakce české strany na něj byla nedostatečná. Navíc dílčí nátlak Číny vůči českým představitelům pokračuje – např. čínské velvyslanectví si stěžovalo na MZV ČR na senátní poděkování za tchajwanský dar zdravotnických roušek nebo varovalo předsedu Senátu PČR před gratulací tchajwanské prezidentce ke zvolení. Z výše uvedeného je patrné, že zahraniční politiku ČR musí všichni ústavní představitelé sjednotit, aby odpovídala našim zájmům na principech státní suverenity a diplomacie.
▶️vrátili jsme se k zákonu o kompenzačním bonusu pro OSVČ – resp. nově i pro OSVČ podnikající jako drobné s.r.o., který jsme za ODS podpořili, ale s výhradou k jeho prováděcímu způsobu, díky němuž dojde k výraznému snížení inkasa📉 ze sdílených daňových příjmů do rozpočtů obcí a krajů – viz můj středeční příspěvek! Současně považuji právě toto za naplňování senátorské role v prosazování regionálních zájmů a efektivního využívání synergie funkce 1.náměstka hejtmana, díky které detailně znám problém a senátora, kdy se mohu zasazovat o jeho konkrétní řešení.

Čtvrtek
 👨‍💼jednání se starostou Trutnova krom jiného o přípravě na krajské a senátní volby.
 👨‍💼spolu s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje jsem přijal jsem pozvání k návštěvě provozu českého výrobce nákladních vozidel ZEBRA, určených pro zimní a letní údržbu. 🚛Oceňuji snahu o maximální využití českých komponentů při výrobě umožňující rychlé dodání, variabilitu vybavení i servis. Předpokládám, že s ohledem na menší velikost vozů jej ocení zejména pracovníci technických služeb při úklidu měst a obcí.
🗄️nezbytná administrativa a finalizace materiálu na zaslání výzvy 6 železničním dopravcům, kteří se ucházejí o smlouvy na dalších deset let od prosince 2021.🚆
…jednání i o rozpočtu Královéhradeckého kraje s ohledem na hledání úspor při maximální možné míře zachování plánovaných investic.

Pátek
 👨‍💼jednání představenstvo ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. s programem hospodaření organizace, vyhodnocení průběhu prací na silnici při opravách výtluků🚧, diskuzí nad plánem investic s ohledem na, jak prozatím doufám, ne definitivní, absenci peněz od státu viz financování SFDI💰.
A potěšila mne informace o úspěchu ve VŘ na dodávku nového mobilního dopravního značení 🚧pro Krajské ředitelství policie KHK, a snaze společnosti ÚS KHK tak podpořit své hospodaření zapojováním se do dalších aktivit. 👍
👀na Twitteru jsem si přečetl informaci ministryně financí, že vláda je připravena nad rámec již vydiskutovaného poskytnout krajům další finance na opravy silnic II. a III. tříd…🛣️
💁‍♂️K tomu bych rád jenom dodal, že informace od ministryně AS mne sice těší, ale předpokládám, že si je vláda vědoma i platných podmínek, kdy nelze na rekonstrukce silnic II./III. tř. použít finance z různých evropských dotačních výzev, ale investice do nich lze realizovat pouze prostřednictvím SFDI nebo přes rozpočty krajů.
…a také jsem zaregistroval👀: https://t.co/dWKmANpr8X
🤷‍♂️Jsem pro, jenom bych připomněl, že od roku 2015 mluví o polské cestě již třetí ministr dopravy, - takže hlavně udělejte vše pro to, aby ŘSD vůbec dodrželo posledně stanovené termíny pro výstavbu a zejména dokončení dvou zbývajících úseků na D1

Sobota, neděle
…víkend s rodinou👨‍👩‍👦‍👦, a s mým malým vlakovým inspektorem obvyklá sobotní „kontrola“ veřejné dopravy, - tentokrát včetně obhlídky výstavby autobusového nádraží v Jaroměři, zahrnující opravu zatím jen nejvíce problémových míst přilehlé silnice kolem autobusového nádraží. 🏗️Ale po skončení jeho rekonstrukce a všech souvisejících prací okolo něj, je plánována komplexní oprava silnice procházející touto částí města.
Přeji Vám příjemný zbytek neděle a volné pondělní nadechnutí - venku bez roušek, které si, jak pevně věřím, nenecháme nejen v příštím týdnu vyměnit za náhubky😊