CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 25.10.

25. 10. 2020

Pondělí
… 👩‍💼👨‍💼pravděpodobně poslední zasedání Rady Královéhradeckého kraje a na programu cca 65 bodů převážně z majetkové oblasti.
🤷‍♂️a konečně - koaliční smlouva pro nové vedení Královéhradeckého kraje na další čtyři roky - po mnoha hodinách vydiskutována, sepsána i PODEPSÁNA!✍️ A po ustavujícím zastupitelstvu 2. 11. je před námi hodně práce, a to v nelehké době, ale věřím, že v tomto složení obstojíme!🤝
…také jsem si přečetl👀 https://www.seznamzpravy.cz/.../v-krizi-pred-obcany...
🤦‍♂️Vláda neposkytuje relevantní data už od jara, přestože ji o to žádala sněmovna i senát a nyní vymyslí zákon, který jí prostě umožní nedávat nikomu vůbec nic?! Prostě neotravujte, „my jsme stát“ a děláme vše pro „naše lidi“, ale jak to děláme, do toho Vám nic není?!😠

Úterý
👨‍💼👮‍♂️👨‍⚕️👨‍🚒první Bezpečnostní rada KHK v tomto týdnu a nejenom na základě odborných informací, ale i v rámci řady dalších setkání a jednání v minulých dnech jsem se měl možnost přesvědčit, že nastavený zdravotnický a sociální systém je schopen si i přes velký nárůst komplikovaných nebo závažnějších případů, dnes už ve všech nemocnicích kraji, především díky profesionálům/zdravotníkům, jejich maximálnímu nasazení a souhře v jednotlivých nemocnicích, popřípadě sociálních zařízeních, poradit. 💁‍♂️Je však nezbytné, aby stát/kraj vytvářel podmínky (materiální zabezpečení, podporu personálu, legislativu, jasnou komunikaci a logická opatření …) pro ty, kteří v těchto oblastech pracují a neméně důležitý je pro zvládnutí celé situace dostatek pracovních sil. 🤗S velkým respektem děkuji 🤝všem zdravotníkům v jednotlivých nemocnicích a pracovníkům v sociálních zařízeních, i všem těm, kteří pomáhají nebo se nově k pomoci hlásí. Obdivuji profesionály , že jsou schopni účinně do systému zapojit i nekvalifikované dobrovolníky, kteří budou v dalším období potřeba, a to že se ať už ti odborní nebo laičtí dobrovolníci zatím stále hlásí, je opět důkaz naší schopnosti najít v sobě v případě potřeby ohromnou dávku soudržnosti, solidarity a vzájemné podpory👏. DĚKUJI!
👨‍💼velmi podrobné jednání o rozpočtu na rok 2021, abychom se s kolegy co nejodpovědněji připravili na schválení rozpočtu pro příští rok.🧮 Již nyní se každý den zabývám hledáním možností, jak v podstatně zhoršené ekonomické situaci zajistit potřebný rozvoj v oblasti investic, fungování zdravotnictví, sociální oblasti, školství a dopravy.

Středa
📋příprava na ustavující zasedání nového zastupitelstva, které se uskuteční 2.11. - program, organizace, návrhy na zvolení nové Rady KHK, výborů a předsedů výborů Zastupitelstva kraje KHK. Zároveň mnoho dílčích jednání spojených s předáním agendy a příprav na případné organizační změny.

Čtvrtek
…pracovní jednání ohledně plánu dopravních staveb na příští rok🚧. Nebude to stejně jako v řadě ostatních odvětví našeho hospodářství v nadcházejícím období jednoduché, ale již nyní pracujeme s minimálním objemem 800 mil korun 💰z různých finančních zdrojů a naší snahou je nacházet ještě zdroje další.💁‍♂‍
🖋️administrativa spojená mimo jiné s podpisy smluv povolávajících studenty do práce ve zdravotnictví (doposud cca 125 studentů)💉 a v sociální oblasti🛏️ (více jak 20 studentů). V souvislosti s nastalou situací jsem se zajímal i o to, jaký je aktuální stav v Biřičce, - největším domově pro seniory👵👴 v kraji. A přestože na základě testování zde byla potvrzena řada Probíhá zde testování všech klientů i zaměstnanců pozitivních případů 🦠, Daniela Lusková, která je velmi racionální ženou a kompetentní ředitelkou domova, mi svým přístupem a konkrétními kroky, které v domově dělá, potvrdila, že vše organizačně a personálně zvládnou.👏
…další jednání o rozpočtu🧮, přičemž v tuto chvíli máme jeho základ pro fungování Královéhradeckého kraje v obrysech připravený, ale s kolegy z jednotlivých sekcí budeme muset ještě velmi podrobně a odpovědně jednat o těch nejdůležitějších prioritách, abychom zvládli ekonomickou situaci s aktuálním výpadkem 700 milionů korun a vše ostatní plánovali až dle vývoje dalších možností, jak jej zmenšit, či pokrýt.💰
…s vedoucím odboru dopravy jsme mimo jiné řešili autobusy pro přepravu pracovníků do Kvasin, výpadky tržeb v autobusové a železniční dopravě🚆, aktuální problémy spolupráce se Správou železnic apod.

Pátek
🤦‍♂️nešlo nezaznamenat👀 https://www.seznamzpravy.cz/.../ministr-prymula-byl...
O chybě ministra zdravotnictví toho bylo napsáno dost, ale za mě je absolutně nepřijatelné, že pan Faltýnek a další "šedé eminence" opakovaně zákulisně ovlivňují řízení státu! 🤔Opravdu má být takto - mimo systém - řízen stát?! A kdy jindy více, než v krizovém stavu to tak být nesmí❗
💁‍♂️A to, jak jsem již opakovaně komentoval nejenom ve vztahu k uvažovanému zákonu o možnosti vlády neposkytovat informace nebo i k dalším podivným krokům v krizovém řízení v uplynulých měsících a týdnech, jen ukazuje, jak nesystémové je náš stát řízen, když je vše jen o operativě, zvláštním mikromanagementu a popření systému ze strany vládních představitelů. 🤷‍♂️Správa věcí veřejných ale není o tom, v kolik, kdo z vlády vstává nebo toho ne/naspí, ale o systému, v němž má každý svou kompetenci, a hlavně i OSOBNÍ odpovědnost❗
👨‍💼👨‍⚕️👮‍♂️👨‍🚒druhé jednání Bezpečnostní rady KHK v tomto týdnu a za nejdůležitější považuji skutečnost, že v okresních nemocnicích máme prozatím ze 135 lůžek🛌 pro COVID volných již jen 31🦠. Příští týden bude připraveno dalších 60 lůžek, přičemž vedení nemocnic pracuje na dalším plánu. ✒️Oficiálně jsem podepsal žádost o prodloužení přítomnosti 10 vojáků v Náchodě, a děkuji náčelníkům generálního štábu za tuto výpomoc i v dalších dnech🤝. Mužská ruka je, i dle potvrzení sestřiček, při fyzické práci s pacienty velkou pomocí. 😕Bohužel, udržet akceschopnost zdravotního personálu, což je pro nadcházející týdny klíčové, nelze jen výpomocí, a proto bude nutné omezit také neakutní péči napříč jednotlivými obory.
💁‍♂️bez ohledu na nepříznivý vývoj epidemie nebo kauzy, které jen dále narušují důvěryhodnost odpovědného řízení našeho státu v této mimořádné době (léto zanedbání přípravy na druhou vlnu, podzim nesprávně vyhodnocení a neinformování nás všech o potřebě přijmout odpovídající opatření atd….), si ale stejně všichni musíme uvědomit, že nám teď nezbývá nic jiného, než být odpovědni sami k sobě a ohleduplní k druhým - tedy, 🙏dodržovat rozumná opatření,- nejen kvůli tomu, že nám to teď někdo tvrdí, ale hlavně proto, že nám pomohou trochu minimalizovat naše případné zdravotní problémy. A v neposlední řadě nám všem umožní v osobním a pracovním životě návrat k normálu.

Sobota, neděle
🍁podzimní práce na zahradě, odpočinek s rodinou👨‍👩‍👦‍👦 a příprava na příští týden. Přeji vám všem pohodový zbytek slunného víkendu a hodně zdraví a pozitivní energie do nadcházejícího týdne. Buďte na sebe opatrní!😇