CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 25.11.

25. 11. 2018

Pondělí 
🤔trochu se zvědavostí, co na regionální a republikové úrovni přinese tento týden, jsem se vracel z prvního lyžování. Už za hranicemi jsem byl několika urgentními telefonáty kolegům rychle vrácen do reality😳 a po příjezdu jsem hned absolvoval některá jednání .

Úterý 
👩‍💼👨‍💼pravidelné setkání Asociace krajů resp. Komise pro dopravu v Praze. Zásadní byla debata o veřejné 🚊železniční a autobusové dopravě. Tentokrát jsem věnoval pozornost zkušenostem a podnětům ostatních krajů zejména v oblasti železniční dopravy, abychom případně ty osvědčené využili při přípravě uzavření nových smluv, které budou platit od roku 2021 pro železniční dopravu v našem kraji. Na pražském Výstavišti jsem si prohlédl nové autobusy🚌 - těším se, až budou jezdit i u nás🤗. 
…odpoledne jsem ještě zvládl schůzi Organizačního výboru, jehož jsem se stal členem. Řešili jsme program 3 prosincových senátních schůzí.

Středa 
🛤věcné jednání s kolegy z ANO, kteří se zajímají o problematiku železnice v našem kraji. Zhodnotili jsme připravenost kraje na uzavírání nových smluv v železniční dopravě po roce 2021, řešili jsme konkrétní problémy kolem objednávek dálkové železniční dopravy ze strany státu.🚊 A doufám, že na ministra dopravy budou „tlačit“ společně se mnou. Probrali jsme ne/koordinaci některých přípojů v autobusové a železniční dopravě, kde se v budoucnosti musí více projevit řízení dopravy ze strany naší organizace OREDO. Mám rád setkání, kde nás politická příslušnost nerozděluje ve společných cílech.🤝
💁‍♂nejenom v kontextu pondělních telefonátů jsem se neplánovaně sešel s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a Správou silnic, protože zkušenosti z uplynulého období mne utvrzují v tom, že musím prosadit smysluplné změny při vytváření tzv. výrobního plánu pro zajištění zimní a letní údržby. Každoročně nás běžné práce na silnici stojí cca 470 mil. korun a jsem přesvědčen, že trochu selského rozumu při objednávání a vykonávání práce na našich silnicích by nám slušelo. První jednání na tohle téma nedopadlo úplně nejlépe :-), a tak až si během nadcházejících 14 dní zúčastnění "odpracují" dílčí problémy, budeme pokračovat.🤷‍♂
…cestou na svou podvečerní Pražírnu jsem ještě stačil zastavit na zimním stadionu🏒 v Opočně, kde zrovna slavnostně uváděli do provozu novou rolbu, o kterou dlouhodobě žádali. Jsem rád, že jsem mohl osobně řešení tohoto požadavku napomoci a hokejistům přeji na kvalitně upravované ledové ploše samé dobré výsledky 👍
na závěr dne Pražírna v Rychnově nad Kněžnou a diskuse zejména o zdravotnictví, zejména Rychnovské nemocnici🏨, autobusovém nádraží🚌 (více k oběma tématům naleznete v předchozích video příspěvcích), řešení dopravní situace na Rychnovsku, ale také o školství a politice. Tradičně jsem si na závěr odnesl několik úkolů – tentokrát kromě těch pro sebe, něco málo i pro kolegyni, která má ve své gesci školství.👩‍🏫

Čtvrtek
👨‍💼👨‍💼a hned zrána opět zdravotnictví - jednání Červíček, Štěpán a Cabicar. 🏨Po delší době jsme se vrátili k nezbytným personálním opatřením, která musí proběhnout na začátku příštího roku. Konkrétní změny musí nastat, abychom v nových organizačních podmínkách řízení Zdravotnického holdingu a jednotlivých nemocnic měli osoby, mající důvěru vedení Královéhradeckého kraje.
…Následně dvě jednání za sebou s generálním ředitelem JUTY p. Hlavatým a starostou Nového Bydžova p. Loudou - žádné překvapení :-) silnice, silnice a zase jen silnice....🛣🛣
👨‍💼👩‍💼v podvečer Výkonná rada ODS před pátečním zasedáním Poslanecké sněmovny v souvislosti s hlasováním o důvěře vládě ČR.

Pátek
💁‍♂jak jsem uvedl již na Twitteru - Důvěra nebo nedůvěra vládě? Jako jeden z mála mohu potvrdit, že premiér MÁ nepřímý i přímý vliv na vnější i vnitřní bezpečnostní prostředí státu. Působení TRESTNĚ STÍHANÉHO premiéra ve vládě (bez ohledu na pravdivé či dovozované okolnosti řešených kauz) považuji za NEPŘIJATELNÉ! 🙈 Zároveň se musím přiznat, že nerozumím postoji sociální demokracie - asi nejenom mně připadá zvláštní, být ve vládě, a při takto zásadním hlasování nevyslovit jasné proti/pro.🤔 Budu tedy bedlivě pozorovat například jak ČSSD, která má tímto spoluodpovědnost za působení trestně stíhaného premiéra, ohlídá jeho přímý/nepřímý vliv na bezpečnostní a zpravodajské prostředí?!😉
👨‍🏫ranní vyučovací hodiny na SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem byly příjemnou změnou – čerstvé hlavy doposud příliš nezatížené vlastní nepostradatelností, tu a tam s náznaky chuti se o tom světě, do kterého kráčí, něco dozvědět. Doufám, že jim ten pocit vydržel i po té, co jsem jim rozdal opravené testy🙂
…ze školy jsem pokračoval jednáními ke stavební sezóně na našich silnicích a vyřizoval mnoho podnětů občanů k problémům na silnicích. 🛣Co se nám ne/povedlo letos všechno opravit,🚧 a co budeme řešit v příštím roce, budu společně s kolegy z ÚDRŽBY SILNIC prezentovat v průběhu prosince novinářům,🎥 aby se s těmito informacemi mohla seznámit i co nejširší veřejnost. 

Sobota, neděle 
🎊slavíme druhé narozeniny našeho malého Toníčka🎂. Víkend tak uběhl zejména ve znamení rodinné oslavy a setkávání s blízkými🥂. Příjemné načerpání sil do nového týdne. Vám přeji, abyste své, přes víkend nabyté, síly v příštím týdnu mohli využít jenom na samé příjemné a smysluplné věci a neztratili víru v to, že kromě toho co vidíme prostřednictvím sdělovacích prostředků, existují stále ještě ve všech oborech mezi námi lidé, kteří nemyslí jenom na svůj prospěch😉