CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 25.4.

25. 04. 2021

Pondělí
🚆další schůzka s vedením GW Train Regio a.s., ale bohužel prozatím jsme se stále nedohodli o konečné nabídce a je velmi pravděpodobné, že budeme v jednání pokračovat pouze o provozování železniční přeshraniční Česko-polské dopravy.
👩‍💼👨‍💼porada Rady KHK, a to například o síti sociálních zařízení v našem kraji, přípravě zimní olympiády mládeže pro rok 2023, projednáno bylo regionální partnerství při pořádání významných zimních akcí FIS v roce 2022-2023. Zabývali jsme se prezentací Krajské centrály cestovního ruchu, přičemž úkolem náměstkyně Martiny Berdychové je vyhodnotit stávající nastavení tohoto zapsaného spolku a zajistit efektivnější koordinaci aktivit cestovního ruchu s výraznější rolí kraje při jejich řízení. Diskutovali jsme také o stavu léčebných ozdravoven v našem kraji, a kromě jeho vyhodnocení, dostal radní pro zdravotnictví za úkol připravit návrh organizačních změn pro efektivnější hospodaření těchto zařízení. Seznámili jsme se i s průběžnými informacemi k prvnímu zasedání komise pro ochranu vlka a chovatelství v našem kraji a v neposlední řadě došlo na probíhající očkování.
💉Královéhradecký kraj je v počtu očkovaných na 1 000 obyvatel mezi tři nejproočkovanějšími regiony. Do současné doby zde dostalo minimálně první dávku vakcíny zhruba 106 tisíc osob. Dvakrát bylo očkováno více jak 47 tisíc lidí. Krajská očkovací strategie počítala s očkováním 160 tisíc dávek měsíčně a stále je naším cílem, abychom do konce července proočkovali 60% populace (330 000 osob). Aktuálně jsme připraveni v kraji naočkovat více jak 190 tisíc dávek za měsíc. Stále k tomu však schází to hlavní - dostatek vakcíny (od začátku roku do poloviny dubna jsme dostali celkem 160 tis vakcín). Očkujeme nejenom v nemocnicích, ale i v ordinacích praktických lékařů, avšak zejména pro ně nám chybí potřebný počet odpovídajících vakcín.
🤼‍♀️setkání s jedním ze skvělých sportovních reprezentantů našeho kraje - bojovníkem Davidem (Undertaker) Dvořákem a povídání nejen o jeho dalším zápase v UFC (viz můj pondělní příspěvek).

Úterý
🖥️videokonference Asociace krajů s vládou na téma epidemie, situace ve zdravotnictví a očkování.
🦠Průměrný počet cca 300 případů týdně v našem kraji potvrzuje trvalý pokles. 🛌Z více jak 25 % se nám uvolnila kapacita intenzívních lůžek pro pacienty s jakoukoliv diagnózou, která vyžaduje intenzivní odbornou péči. V našich nemocnicích se znovu rozběhla běžná lékařské operativa. Testování ve školách vykázalo při 18 337 testovaných žácích 10 pozitivních a z 7 305 zaměstnanců 2 pozitivní.
💁‍♂Vzhledem k pokračujícímu pozitivnímu vývoji epidemie v našem kraji, respektive nízkým počtům nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, jsem kontaktoval ministra zdravotnictví, abych za náš kraj vyjádřil své stanovisko, kterým podporuji návrat všech dětí školek.🧑‍🏫
📑jednání vedení kraje o komplexním pojištění všech organizací v rámci KHK. Máme staré, ale výborně nastavené pojistné smlouvy. Pouze s ohledem na změny v občanském zákoníku (násobné navýšení odškodnění) nebo v souvislosti se škodami například při kybernetických problémech apod. budeme muset diskutovat o modifikaci pojištění. Poděkování patří předsedovi kontrolního výboru, který dal podnět k věcnému jednání o tomto důležitém tématu. Takto má vypadat spolupráce mezi výbory zastupitelstva a radou kraje.

Středa
🚂jednání s ředitelem Národního technického muzea a společnosti ČEPRO ohledně vlastnictví lokomotivy Ringhoffer v souvislosti s její dosavadní zápůjčkou pro železniční muzeum v Jaroměři. Musel jsem uznat argumenty týkající se vlastnického práva Národního technického muzea k této lokomotivě. Nicméně z diskuze jsem pochopil, že pokud bude vůle i na straně spolku v Jaroměři, tak existuje minimálně do roku 2028 další možnost jejího zapůjčení do zdejší výtopny, o čemž se musím pobavit také s druhou stranou. Myslím, že nakonec se můžeme domluvit i na daleko zajímavější spolupráci, kdy například NTM nabídlo možnost zapůjčení dalších exponátů.
👨‍💼Ústavně-právní výbor senátu a projednávání návrhů zákonů:
▶️poskytování dávek osobám se zdravotním pojištěním (zjednodušení řízení o přiznání průkazu TP, ZTP a ZTP/P)
▶️o České národní bance (nové pravomoci ČNB – např. záměr nejen určovat, ale i provádět měnovou politiku, možnost nákupu státních dluhopisů apod.)
▶️o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (např. změny - až 4 hodiny denní výcvik, pravidlo jeden učitel a jeden žák, doprovod učitele na zkoušky, prodloužení lhůty na zkoušky, zpřesnění pravidel zkoušek u řidičů motocyklů, sjednocení parametrů přezkoušení odborné způsobilosti apod.)
▶️o úpravách poskytování ošetřovného (navýšení na 80 % od 1. 3. do 30. 6. a doplnění možnosti jej čerpat i pro rodiče na tzv. dohodách o pracovní činnosti apod.)
▶️změna občanského zákoníku (předcházení vzniku dětských dluhů - řešení dluhu budoucích)
▶️volební zákon - zachování 14 krajů, celkový počet hlasů se přepočítá vůči celkovému počtu mandátů v poslanecké sněmovně podle průměru, který je potřeba pro získání mandátu, a podle toho se rozdělí počet mandátů do jednotlivých krajů. Zůstávají hranice pro vstup do PS - 5/8/11 procent, přepočet mandátů v krajích pro jednotlivé hlasy se opět rozdělí podle průměrného počtu hlasů na získání jednoho mandátu.
▶️návrh na další elektronizaci orgánů veřejné správy (rozšíření využití systému datových schránek, rozšíření a sdílení údajů vedených v základních registrech a systémového využívání cloud computingu)
▶️návrh o Státním fondu dopravní infrastruktury (umožnit všem členům dozorčí rady účastnit se jednání SFDI)
👩‍💼👨‍💼odpoledne 11. schůze Senátu PČR s těmito body na programu:
▶️projednali jsme současnou situaci ve vztazích České republiky a Ruské federace v souvislosti s útoky ve Vrběticích. Za jednu z nedůležitějších považuji výzvu vládě, aby seznámila veřejnost se všemi informacemi o útoku ve Vrběticích, které nezbytně nemusí zůstat v režimu utajení, a tím se zabránilo šíření různých dezinformacích. A souhlasím s tím, aby se snížil počet pracovníků na Ruském velvyslanectví RECIPROCNĚ třeba i teoreticky pouze na přítomnost velvyslance s očekáváním, že tohle udělá i druhá strana a po určitě době pojďme začít s budováním obou zastupitelských úřadů znova (což udělala například Velká Británie v minulosti 2x).
▶️schválili jsme úpravy poskytování ošetřovného, tj. navýšení na 80 % od 1. 3. do 30.6. včetně doplnění této možnosti i pro rodiče na tzv. dohodách o pracovní činnosti
▶️schválili jsme usnesení k žádosti o vyhodnocení efektivity testování dětí jako podmínky školní docházky a žádáme (stejně jako já za náš kraj již v předchozím týdnu), aby byl přijat citlivější přístup k dětem. Vyjádřili jsme také pochybnosti k zakázce na dodávky antigenních testů pro samotestování.

Čtvrtek
🛣️s generálním ředitelem ŘSD jsem jednal o aktuálních problémech a plánu při dostavbě D11. Detailně jsme probrali především plán dostavby úseku do Jaroměře, ale i okolnosti výstavby obchvatu kolem Jaroměře. Nyní je třeba zvládnout vybudování sjezdu z dálnice v souvislosti s přetrvávajícím problémem výkupu pozemků v místech připojujících kruhové křižovatky na konci postavených úseků. Myslím, že ŘSD má co dělat, ale bavili jsme se i o možnostech spolupráce například při problémech s výkupy a dohodli na možnosti mojí mediace s vlastníkem.
🛤️pracovní setkání se zástupci ANO o problematice železniční infrastruktury. Zhruba před měsícem jsem oficiálně požádal generálního ředitele Správy silnic o seznámení kraje s výsledky studie na rekonstrukci tratě HK - Trutnov s odbočením na Náchod - Meziměstí s tím, že pokud bude stát pokračovat dalšími studiemi, je potřeba zde plánovat alespoň dílčí úpravy na železniční trati. A proto vítám souběžné snahy opozičních politiků (prakticky o totéž) - přesvědčit svého ministra dopravy nejen o potřebnosti investic (například na zdvojkolejnění tratě HK - Jaroměř popřípadě do České Skalice), ale i o nutnosti spolufinancovaní vlakové spojení Pardubice - HK - Meziměstí - Wroclaw. Děkuji za vzájemnou spolupráci při prosazování potřebných záměrů ve veřejné železniční dopravě.
💉jednání s koordinátorem a kolegy k očkování v našem kraji v dalších měsících. Vše, co máme k dispozici opět do úterý nadcházejícího týdne naočkujeme. Připravujeme se na příští týdny, kdy bychom měli mít možnost očkovat cca 130 tisíc dávek Pfeizer měsíčně. Zároveň doufám, že další dávky Moderny, Astry a Johnson and Johnson, které budeme přenechávat praktickým lékařům budou měsíčně v objemu cca 50 tisíc dávek, aby bylo možné uspokojit velký počet čekajících zájemců. Od pondělí bude možné očkovat i kategorii 60 + a doufám, že do léta budeme očkovat prakticky každého, kdo bude mít zájem.
🏅poděkoval a předal jsem ocenění Milanu Cedidlovi ze společnosti AudisBus při jeho odchodu na zasloužený odpočinek. Bylo nejenom za dlouholetou práci pro kraj, ale přidal jsem i svůj osobní dík za to, že byl před 4 lety jedním z těch, kteří mi trpělivě vysvětlovali specifika autobusové a dávali jasně najevo, že chtějí být kraji nejenom dodavatelem, ale i skutečným partnerem. Moc si vážím schopnosti vzájemně se poslouchat a hledat společná řešení a mou úctu má i za svou zásluhu na provozování dopravy pro hendikepované děti na Rychnovsku (více viz můj čtvrteční příspěvek).
… 🚌v Rychnově nad Kněžnou jsem pokračoval pracovním jednáním s novým vedením autobusové společnosti Audis Bus - Trandsdev o prvním měsíci provozování veřejné autobusové dopravy v našem kraji dle nových smluv a byl jsem seznámen s dalším plánovaným rozvojem společnosti.

Pátek
🏘️s radním pro regionální rozvoj Adamem Valentou jsme diskutovali o aktuálních problémech v této oblasti - dotační programy a jejich čerpání, příprava na změny pro příští rok, nutnost podrobně posoudit zbývající žádosti o individuální mimořádné dotace, jak dál koordinovat rozvoj cyklostezek v kraji. A nezapomněl jsem poděkovat za to, jak odpovědně se seznámil s uvedenou problematikou a jak dohlíží nad potřebnou koaliční spoluprací.
⛲setkání s ředitelem společnosti Filipi z Lázní Bělohrad bylo nejen o firmě, ale o rozvojových plánech v Hořících. Dotkli jsme se možnosti napojení vytipované průmyslové zóny na silnice v našem kraji a dohodli další postup při realizaci zdejší investice do výstavby společností, která bude zaměstnávat minimálně dalších 100 zaměstnanců.
🚚s ředitelem Správy silnic jsme pokračovali v jednání k omezení tranzitní dopravy přes Lázně Bělohrad. Byla podána žádost a věřím, že pokud proti tomu nemá námitky ani policie, brzy se zklidnění dopravy v lázeňské zóně dočkáme. Dohodli jsme se též na záměru vypracovat dopravní generel, který nám odpoví na otázky, jak bude vypadat zatíženost našich silnic po dostavbě D11 na státní hranici, D35 do Jičína a významné modernizaci směru HK - Rychnov nad Kněžnou, abychom mohli plánovat případnou další významnou výstavbu silnic v našem kraji.
🛣️Zajímal jsem se také o aktuální stav jednání s Novým Městem nad Metují ohledně výměny očíslování kategorií / významu jednotlivých silnic ve městě tak, aby do budoucna nevedla silnice první třídy přes historické náměstí města.
🎓jednání s představiteli UHK Hradec Králové, kdy jsme probrali možnosti dotační podpory nad případnými konkrétními projekty, spolupráci při vzniku nové podoby technologického centra v kraji,
další plány nad rozšířením výuky například při vzdělávání zdravotních sester nebo v oblasti bezpečnostních studií, možnosti ukončení nájmu v našich nemovitostech, možnou spolupráci (kraje, města i dalších) při rozšíření plánovaných zón jednotlivých univerzit a sousedící FN HK. Přislíbil jsem i pomoc při očkování akademiků.
💰porada s vedoucím ekonomického odboru KHK k průběžnému čerpání rozpočtu v letošním roce. Řešili jsme dosavadní výpadky příjmů v souvislosti se zajištěním letošních investic, objemy financí na dotace a přípravu pro nový úvěr k zajištění nutných investic ve zdravotnictví
🦠setkání krajského Anti Covid týmu, při kterém jsme si potvrdili trvající pokles nových případů. Jsem také moc rád, že od 26. 4. se i díky tomu mohou v KHK (a to bez podmínky testování a nošení roušek) vrátit do školek všechny děti. Nicméně s krajskými hygieniky se snažíme monitorovat jakýkoliv výkyv. Na místech, kde zaznamenáme náhlý (byť v malých číslech) nárůst nakažených, zřídíme mobilní odběrové stanoviště, čímž umožníme dobrovolné otestování, aniž by bylo třeba absolvovat cestu na stabilní odběrové místo. (viz můj páteční příspěvek)
🚂pracovní týden jsem zakončil ve výtopně v Jaroměři při diskusi k plánovanému převzetí lokomotivy Ringhoffer Národním technickým muzeem. Vysvětlili jsme si další proces, který je nutný pro případné nové zapůjčení lokomotivy ze strany NMT do zdejšího muzea. Probrali jsme i další možnosti spolupráce při zapůjčení jiných exponátů, neboť mimo jiné od roku 2028 bude zřízeno muzeum železnice v Praze, kde bude vystaveno cca 60 exponátů z 300, které má NMT ve vlastnictví. A protože mám pocit, že všechny strany jsou připraveny na další setkání, kde si definujeme konkrétní možnosti užší spolupráce, pozval jsem ředitele NTM a představitele zdejšího spolku na jednání v horizontu cca 1 měsíce.

Sobota, neděle
🌱čas s rodinou aneb ze saka ke stro(j)mům, protože jarní zahradní práce nekončí.🙂 Přeji Vám do příštího týdne úspěšné upálení – snad ani ne tak čarodějnic jako všeho negativního, co jsme za poslední rok posbírali a příjemný vstup do krásného májového období🌞