CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 25. 7.

25. 07. 2021

Pondělí
porada vedení kraje především o využití nemovitostí v Hradci Králové, které máme v současné době ve vlastnictví a nemáme pro ně dostatečné využití. Dalším tématem byla koordinace výstavby cyklostezek včetně hledání potřebných finančních zdrojů.
👩‍💼👨‍💼mimořádná Rada KHK k dokončení 4 investičních bodů a k administrativě ukončení soutěží na výstavbu parkovacích prostor v ONN a pro zázemí u realizované rekonstrukce pevnosti Dobrošov.
🚏jednání s radním pro dopravu a vedoucím odboru dopravy o propadech/výpadcích příjmů ve veřejné autobusové a železniční dopravě, kdy díky tomu, že zejména na počátku roku se veřejnou dopravou téměř necestovalo, chybí jenom za 1. Q t.r. za výběr jízdného cca 145 mil Kč. Stát žádnou refundaci na veřejnou dopravu neposkytl, a tak ztrátu budeme muset kompenzovat z rozpočtu nad rámec cca 1 miliardy, které ve veřejné dopravě do železnice a autobusů dáváme. Alespoň částečné snížení deficitu očekáváme od většího využívání veřejné dopravy nyní v letních měsících.
🏞️setkání s Ing. Arch. Zdeňkem Šindlárem v Radimi u Jičína, se kterým jsem si povídal nejenom o jeho uměleckých aktivitách malíře, karikaturisty, ale především o cestovním ruchu v okolí Sobotky a na Jičínsku.
👶na závěr dne jsem si vyslechl odborníky k problematice zdravotní dětské péče v našich nemocnicích, abych věděl, jak by se měla v jednotlivých nemocnicích v nadcházejících letech rozvíjet.

Úterý
👀v médiích jsem zaznamenal https://www.seznamzpravy.cz/.../data-ockovani-bez...
🤷‍♂️Očkovací strategie se stále mění, nicméně efektivita očkování na nádraží či v obchoďáku je více než diskutabilní. A namísto přesvědčovací strategie, na kterou vláda už téměř rezignovala, nyní uplácením teniskami a iPody učí mladé lidi, že pokud mají něco udělat, musí napřed něco dostat?!
🏰dopoledne jsem strávil nad nezbytnými papíry či dílčími interními jednáními na KÚ a odpoledne jsem jel podpořit snahu Josefa Horáčka, starosty Jaroměře o záchranu pevnosti Josefov na jednání na Úřadu vlády ČR s ministryní Dostálovou (MMR). Diskutovali jsme o hledání finančních prostředků – v našem případě pro začátek alespoň v objemu cca 600 mil. korun. Kromě starostova apelu
na odpovědnost státu a potencionální záměry využití pevnosti Josefov v kontextu dosavadní snahy města finančně pevnost zachraňovat, jsem za kraj vznesl požadavek na nutnou koordinaci při hledání peněz na obnovu pevnosti - mezi státem (zejména ministerstvy místního rozvoje, kultury a obrany), krajem a městem. Zdůraznil jsem i nezbytnost sjednocení dílčích záměrů k využití jednotlivých objektů pevnosti. A nabídl jsem krajskou součinnost při financování nebo procesu zpracování dotačních žádostí. Hlavní úloha je však státu, a to především v konkrétních výzvách na čerpání finančních prostředků. (více – viz můj úterní příspěvek)

Středa
👨‍💼14. schůze Senátu PČR v jejímž průběhu jsme projednali:
▶️návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod a jako jeden z navrhovatelů novely ústavního zákona, kterým se mění Listina, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. jsem rád, že hlasováním v Senátu PČR a po předchozím schválení Poslaneckou sněmovnou PČR, byla ukončena téměř dvouletá diskuse k tomuto tématu a návrh byl ústavní většinou přijat. (viz můj středeční příspěvek)
▶️návrh zákona o invazivních druzích (adaptační změna zákonu s cílem zabránit zavlékání a šíření nepůvodních druhů), přičemž největší diskuze byla k zákonu o myslivosti, neboť se v tomto návrhu vypouští úprava plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. A protože si myslím, že o honitbě mají rozhodovat myslivci nikoliv úředníci a má se chránit především právo vlastníka, při schvalování jsem podpořil pozměňovací návrh v tomto duchu. Škoda, že slib ministra zemědělství o předložení nového zákona o myslivosti, který by vše upravoval komplexně, naplněn nebyl.
▶️schválen byl harmonogram aktivit a doporučení členským státům EU v oblasti práv osob se zdravotním pojištěním
▶️schválen byl i návrh doporučení Evropské unie pro řešení situace dětí v nouzi
▶️schváleno bylo i rozšíření pravomoci Agentury EU pro lidská práva v souvislosti s policejní a justiční spolupráci v trestních věcech
▶️klíčový zákon pro přípravu nového jaderného zdroje a pro jeho financování tzv. Lex Dukovany (opatření k přechodu na nízkouhlíkovou energetiku), byl rovněž schválen. Je potřeba zdůraznit, že je to v souladu se státní energetickou koncepcí z roku 2015 zpracovanou odborníky, a my politici máme po zvážení všech okolností odpovědně naplňovat směr energetického zabezpečení. V současné době by alternativní zdroje nahradily pouze polovinu stávající jaderné energie. Zároveň je potřeba si uvědomit, že se bude zvyšovat spotřeba například i díky elektromobilitě. Navíc Dukovany jsou plánované pouze jako náhrada po skončení životnosti dvou bloků. Jsem přesvědčen, že budeme muset tento strategický problém řešit komplexně a s velkou pokorou nejen k financím, ale i s ohledem na to, že jsme průmyslově orientovaná země.
▶️zákon o elektronických komunikacích stejně jako akt o umělé inteligenci, byly schváleny s pozměňovacími návrhy
▶️schválen byl také návrh nařízení Evropského parlamentu o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh
▶️požádali jsme přítomného vicepremiéra Havlíčka, aby se senátu vyjádřil k účasti kandidátů ČSSD při kontrole Státního úřadu inspekce práce v jedné z firem v Krupce na Teplicku
▶️schválen byl i zákon o hnojivech (adaptační novela, která obsahuje mimo jiné podmínky pro skladování hnojiv, evidence jejich používání a označování)
▶️schválen byl návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR (stejná úprava, která byla použita minulý rok ve volbách do krajů)

Čtvrtek
💰jsem moc rád, že kromě 600 mil korun, které se nám v současné době podařilo získat z výzev programu REACT, se po čtvrteční návštěvě premiéra v Rychnovské nemocnici podařilo získat v návaznosti na řadu předchozích jednání také konečné resumé k naplnění slibu z vládního Usnesení o rozšiřování průmyslové zóny Kvasiny a v souvislosti s tím i nutné modernizaci Rychnovské nemocnice. Což znamená dalších 300 milionů korun a celkem tedy 900 milionů korun pro zdravotnictví v našem kraji.
(více – viz můj páteční příspěvek)
🤝Uvědomuji si ale také množství práce všech lidí kolem sebe při hledání odpovídajících výzev a přípravě podkladů k aktualizaci projektu modernizace rychnovské nemocnice a všem moc děkuji.

Pátek
👀po přečtení https://echo24.cz/.../cestne-prohlaseni-uz-nestaci...
🤦‍♂️mi přijde až neuvěřitelné, že je možné přesvědčovat zaměstnavatele, aby pokud mají možnost, nadále testovali zaměstnance a současně při současné epidemické situaci vyžadovat po pravidelně testovaném člověku další testy pro aktivity v běžném životě!
...🗄️protože se chystám v příštím týdnu trochu dovolenkovat, čekala mne hora papírů, nesčetně telefonátů či řešení stížnosti na přecházení chodců u FN HK v rámci probíhající rekonstrukce silnice I. třídy nebo také v souvislosti s problematickou dopravní situací u Třebechovic v rámci rekonstrukce křižovatky a budování podjezdů pro cyklostezku pod silnicí I. třídy.

Sobota, neděle
🌈alespoň na víkend jsem se ocitl V Nebi v Jizerských horách, abych načerpal síly na dovolenkový týden, který budu trávit v roli táta-máma při opatrování mladšího syna Toníka.🙂
💁‍♂️A vám všem přeji do toho nadcházejícího také alespoň jeden nebeský zážitek – například při sledování Perseid na noční obloze, které se v tomto období začnou objevovat. ✨