CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 25.8.

25. 08. 2019

Pondělí
 👩‍💻👨‍💻Rada kraje a 148 bodů na programu. Řízení podobného objemu bodů je vždy náročné, ale musím poděkovat kolegům radním nejen za dodržení pravidel diskuze, které jsme společně projednali na předcházející pracovní snídani, ale hlavně za jejich přípravu a věcné příspěvky, díky čemuž jsme vše zvládli za necelé 4 hodiny. K zásadním bodům jednáním patřilo projednání👉:
přípravy na očekávané výzvy v rámci programu IROP, týkajícího se oprav krajských silnic. Ta nejbližší by měla být vyhlášena ještě letos v listopadu s alokací cca 2,3 miliardy korun. Další by mohla následovat v příštím roce s alokací cca 4,7 miliardy. Přestože zatím ještě nejsou známy konkrétní podmínky plánovaných výzev, věřím, že včasné zahájení přípravy je základem pro budoucí úspěšnost našich projektů. Ke schválení jsem proto již nyní předložil podklady konkrétních projektů a rozpracovanost podání žádostí o podporu do obou výzev. Královéhradecký kraj se aktivně účastnil také minulých výzev IROP na rozvoj krajské silniční infrastruktury a doposud získal rozhodnutí o poskytnutí dotace s příslibem přesahujícím částku 2 miliardy korun.
poskytnutí finančních prostředků majitelům lesních pozemků na likvidaci škod způsobených kůrovcovou kalamitou. V dalším kole dotací kraj žadatelům rozdělí téměř 1,1 milionu korun.
schválení a vyhlášení dotačních programů na podporu cestovního ruchu pro příští rok. Téměř čtyři miliony korun podpoří činnost informačních center, údržbu tratí pro běžkaře a propagaci cyklobusových linek.
užší spolupráce kraje s geoparky Český ráj a Broumovsko prostřednictvím memoranda, které by mělo být uzavřeno s platností od příštího roku. O jeho podpisu budou ještě rozhodovat krajští zastupitelé v září.
sedm dotačních programů v oblastech kultury a památkové péče na příští rok, v jejichž rámci KHK podpoří obnovu historických varhan, činnost muzeí a galerií a obnovu památkového fondu. Novinkou jsou tři samostatné programy na podporu mobility, rezidence a na zachování nemateriálního kulturního dědictví.
krajská příspěvková organizace Domovy Na Třešňovce v České Skalici navýší kapacitu pro seniory o osm lůžek a naopak zruší stejný počet lůžek pro osoby se zdravotním postižením z důvodu jejich dlouhodobého nevyužití. Změna by měla nastat do konce září letošního roku. Domov pro osoby se zdravotním postižením následně projde do konce roku 2023 rekonstrukcí.
v oblasti sportu vyhlašuje KHK na rok 2020 osm dotačních programů za více než 23 milionů korun, zaměřených zejména na vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj sportovních a volnočasových aktivit obyvatel kraje. Novinkou je program investic do sportovních objektů a zařízení. 
...byla schválena realizace projektu Poradenského a vzdělávacího centra Královéhradeckého kraje při pedagogicko-psychologické poradně v Trutnově. V nově zrekonstruovaném objektu internátu lesnické akademie budou sídlit tři poradenské organizace. Přepokládané náklady projektu jsou bezmála 86 milionů korun. Většinu nákladů pokryjí dotace ministerstva pro místní rozvoj.
🚧odpoledne kontrola probíhající rekonstrukce silnice v Žacléři, která se mimo jiné stala i jedním z diskutovaných bodů v mé navazující Pražírně v penzionu Žacléřský Medvěd. Rekonstrukce silnice Prkenný Důl - Žacléř - Královec v hodnotě 144 mil. má za sebou již první etapu v Žacléři. Do konce letošního roku a v roce 2020 budeme pracovat na dalších částech v Žacléři a dále směrem na Královec a Prkenný Důl.🛣 Nově jsem slíbil pokračování rekonstrukcí úseku Prkenný Důl - Babí - Trutnov, která bude rozdělena rovněž na 2 etapy, přičemž první část Prkenný Důl - Babí bychom chtěli započít v roce 2021. Současně budeme již v příštím roce žádat o stavební povolení i dotace pro poslední část Babí - Trutnov. 💰 Probrali jsme i další témata – opět převážně související s dopravou a bylo jako doposud vždy velmi milé setkání. Podnětům, které jsem si odnesl - např. ke konkrétním opravám silnic, nahnutým stromům nad vozovkou či autobusové zastávce🚏atd. - se již věnuji.

Úterý
 🚧jednání o tom, jak budeme pokračovat ještě v rámci letošního roku s tzv. letní údržbou na silnicích, a co případně investičně ještě zvládneme na rekonstrukcích krajských silnic. S kolegy z Odboru dopravy jsme také projednali pokračující aktuální stav v řízení na ÚHOS související s proběhlým tendrem na dodavatele veřejné autobusové dopravy v KHK.
🎤tisková konference, na níž jsme novináře seznámili se závěry pondělního jednání Rady KHK.

Středa
📌vzpomněli jsme – a věřím, že nejenom v tento den – na srpnové události let 1968 a 1969. Na ty, kteří neváhali pro ideály, pravdu a svobodu obětovat svůj prospěch i život, a na to, jak bylo tato víra, odhodlání i zaplacená cena obětována svazující ideologii a pohrdání lidskostí a pravdou. Nebudu opakovat vše, co jsem zmínil ve svém středečním příspěvku – jenom snad - opravdu nezapomínejme, že svoboda není samozřejmost.
…odpovídal jsem také na dotazy novinářů🎤 – např. tento, mne upřímně překvapil:
Ministerstvo dopravy a ŘSD mění pod novým vedením strategii v organizaci, přípravě, modernizaci a dostavbě dálniční a silniční sítě. Týká se i propojení krajských měst. Co v této oblasti považujete ve svém kraji za nejdůležitější a proč?
💁‍♂Vážně potřebuje Ministerstvo dopravy od krajů odpovědi na otázky ohledně dálnic? Od krajů, které je ve svých žádostech a v rámci mnoha uskutečněných "prosebných" jednání s ministerstvem i ŘSD zcela přesně formulují již mnoho let? Neměl by se pan ministr spolu s nově instalovaným ředitelem ŘSD namísto anketní činnosti a proklamací toho, co všechno bude dělat jinak a lépe, a kolik vedoucích manažerů ve svém rezortu za sto dnů svého působení ve funkci již vyměnil, začít věnovat tomu, aby se kraje skutečně začaly propojovat dostavbou dálnic a souvisejících silničních tahů? O které dálnice se jedná, to ví všichni v této republice, ale jestli si pan ministr nemůže vzpomenout, tak za Královéhradecký kraj bych si dovolil připomenout, že se nic nezměnilo na potřebě dostavby úseku dálnice D11 na hranici s Polskem a D35 ve směru na Jičín!🤷‍♂
...🎤V rámci dalšího jsem byl dotazován, zda jsem se za svého působení na pozici policejního prezidenta scházel s velvyslanci cizích zemí? V kontextu setkání stávajícího policejního prezidenta Švejdara s čínským velvyslancem.https://twitter.com/jan_svejdar/status/1164196300583297026…
💁‍♂Za svého působení ve funkci policejního prezidenta jsem se vždy soustředil zejména na fungování policie a problematiku vnitřní bezpečnosti. Politické PR do výkonu této funkce z mého pohledu nepatří a osobně jsem taková setkání neinicioval ani na ně nepřijímal pozvání. Navíc pochybuji o tom, že svůj osobní zájem o bezpečnost cizích státních příslušníků v naší zemi věnuje současný policejní prezident tímto způsobem cizincům ze všech zemí. Ale bez ohledu na to, zda ano či ne, jsem přesvědčen, že úkolem policejního prezidenta naší země je v prvé řadě ochránit její občany. 🤷‍♂A to bez ohledu na to, jaké "bilaterální" mezinárodní vztahy jsou na Hradě či ve vládních kruzích "v kurzu".

Čtvrtek
…“volnější“ den, který jsem zasvětil především přípravě na odlet svého syna do zahraničí – respektive, chtěl jsem si jej do poslední chvíle co nejvíce užít. Nicméně jsem v průběhu dne v médiích stačil registrovat další a další „báječně“ zprávy o tom, o kolik si to které ministerstvo odnese v rámci nadcházejícího rozpočtového období více. 😳A neubráním se překvapení, kolik takových slibů v posledních týdnech opět padlo. Každý ministr odchází z jednání s paní vicepremiérkou s příslibem navýšení peněz do svého rozpočtu?! 😳 A tak si jenom říkám, kdo ty sliby ve skutečnosti potom zaplatí? 🤔Nebo se snad našla na ministerstvu financí bezedná kasička? Protože pokud si dobře vzpomínám, nedávno se přišlo na to, že ta skutečná - je celkem poloprázdná (soudě nakonec i dle zvýšeného schodku). Asi bychom měli začít shánět zipy na své kapsy.🙁

Pátek
trocha nostalgie spojené s odletem staršího syna Martina na jeho první hokejovou sezónu do kanadského Toronta. Současně jej čeká v nadcházejícím roce maturita. Rozhodl se sám a jeho volbu respektujeme a jsme na něj pyšní.👨‍👩‍👦‍👦 Ale smutno nám bude doma všem. Uvědomil jsem si, že děti jsou nejenom ta největší radost i starost, ale hlavně, že je nevlastníme. Naší úlohou je naučit je létat a připravit je na to, aby v tom svém letu za sluncem obstály. Potom už jen smíme přihlížet tomu, jak se jim to daří. Za odměnu budou ony sluncem v našich srdcích až do úplného konce. 🌞
🤵večer jsem přijal pozvání na slavnostní večer u příležitosti vyhlášení 20. ročníku Muže roku. Asi si sám sebe neumím představit, že bych se ve věku, ve kterém byli soutěžící, do podobné soutěže přihlásil. Vítězí gratuluji. Finalistům děkuji za to, že svým vystoupením zpříjemnili atmosféru večera v Městském divadle v Náchodě a samozřejmě jim přeji, aby naopak zkušenosti, které jim soutěž dala, dobře zužitkovali ve svém dalším – ať už profesním či osobním životě. 👍

Sobota, neděle
 💻u snídaně jsem si přečetl: https://pravednes.cz/click…
🤷‍♂A neubráním se poznámce - od policie jsem odešel i kvůli tehdejšímu ministrovi vnitra, který mě ne/chtěl jako policejního prezidenta a měl pocit, že když mi "ne/chlapsky" vysvětlí, že přeci musím pochopit, jeho potřebu „svého“ policejního prezidenta, ale jako náhradu mi velkoryse nabídne roli 1. náměstka ministra vnitra, pochopím a budu s radostí souhlasit. 🙈Odmítl jsem s pocitem, že tomuhle opravdu nemohu a nechci věřit!
💻a ještě jeden odkaz z bezpečnosti:https://globe24.cz/domov/terorismus-vnitro.316b3e56
🤔Čtenář by si z tohoto článku měl patrně jako nejzajímavější informaci odnést, že akční plán v boji proti terorismu není na rozdíl od těch předchozích plánován na tři, ale pouze na dva roky?! Víme také to, že vyhodnocen má být v roce 2021. 😏Já zcela ale postrádám informace o tom, jak byl vyhodnocen uplynulý akční plán, a co v jeho rámci kdo ne/splnil?!
v sobotní podvečer jsem si šel po dlouhé době „spravit chuť“ na fotbal. Můj Náchod se překvapivě v divizi pouze nezachraňuje, ale po třech kolech jí naopak vévodí. Áčko porazilo Horky nad Jizerou stejně jako v poháru 3:0 🎊. Moc moc si a hlavně jim přeji, aby to nebyl ojedinělý výsledek a úspěch jim vydržel.👏
🏀v neděli dopoledne jsem přijal pozvání na 54. Volejbalovou Lupenici, která je neodmyslitelně spjata se jménem Ladislava Hlavatého. Od roku 2016 sice není tento zapálený volejbalista a propagátor tohoto sportu mezi námi, ale i díky jeho iniciativě je obec Lupenice ve spojitosti s volejbalem známá po celé republice. Volejbal si našel oblibu u místních obyvatel již od poloviny minulého století a milují ho dodnes. 👏 Příjemné zakončení týdne. A Vám všem přeji krásný poslední prázdninový týden.😉