CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 26. 11.

26. 11. 2023

Pondělí
🚏začal jsem setkáním k řešení stížnosti na postup obce Vítězná v souvislosti s vybudováním autobusové zastávky a 📝potom již obligátní pondělní porada vedení kraje. Týkala se zejména připravované stávky škol a výpovědi lékařů, respektive v souvislosti s tím situace v našem kraji. Prodiskutovali jsme též dílčí závěry k nabídce státu na dotační programy k opravám Josefovské pevnosti v Jaroměři a návrhy na řešení Královéhradecké labské společnosti.
🛣️kontrola dokončené rekonstrukce z miletínského náměstí ve směru na Lázně Bělohrad, která byla s ohledem na velmi špatný povrch této komunikace mojí dlouholetou snahou a jsem rád, že se podařilo odstranit komplikace, které bránily její realizaci. Součástí stavby bylo i komplikované vybudování dešťové kanalizace a otevřeného příkopu pro efektivní odvodnění. Město Miletín zajistilo úpravy chodníků, parkovacích míst, autobusové zastávky a také nezbytné přeložky vodovodu a plynovodu. Kraj v letošním roce na Jičínsku uskutečnil celkem 25 dopravních staveb.
🏭zúčastnil jsem se otevření areálu Filipa Park Hořice, který jsem od jeho počátku podporoval, neboť poskytne uplatnění hendikepovaným lidem v našem kraji, a to ve velmi moderním a nejaktuálnější energetické i ekologické trendy splňujícím prostředí. Navíc společnost Filipa a.s. plánuje v rámci druhé etapy toto výrobní a logistické centrum o dvě haly rozšířit a vytvořit tak dalších 1000 pracovních míst. (víc viz můj středeční příspěvek)

Úterý
🚌setkání s autobusovými dopravci v Rychnově nad Kněžnou v souvislosti s nadcházející zimní sezonou v Orlických horách se zaměřením na dopravu na silnici Deštné-Šerlich-Orlické Záhoří. Informoval jsem je o průběhu rekonstrukce silnice, úpravách svodidel, budování tzv. výhyben, připravené zimní údržbě, úpravě jízdních řádů a společně jsme probrali i připravenost řidičů autobusů a požadavky na spolupráci při nepříznivých klimatických podmínkách.
🏟s primátorkou Hradce Králové jsme projednali dokončovací práce na fotbalovém stadionu a možnosti využití schválené dotace poskytnuté k těmto účelům ze strany kraje, záměry související s rekonstrukci vlakového nádraží a požadavky na součinnost při rekonstrukci silnice.
👨‍💼👩‍💼jednání hejtmanů s vládou k tématům digitalizace stavebního řízení, RUD (kraje se zhruba shodují na kritériích, ale problém je v objemu, který se musí změnit, aby došlo k dohodě na přerozdělování) a podílům krajů na spolufinancování při čerpání evropských peněz. Mezi důležitá témata patřila současná situace ve zdravotnictví a informace k probíhajícímu jednání s odbory (nefinanční podmínky jsou splněny). Diskutovali jsme rovněž situaci ve školství, a to v souvislosti s návrhy na úpravu portálu PHmax, digitalizací přijímacího řízení nebo od roku 2025 úpravou inkluze či snahou o spolufinancování nepedagogických pracovníků ze strany zřizovatelů a informacemi k připravované stávce. A pro zajímavost – resort školství je s 270 miliardami druhou největší kapitolou rozpočtu, roztříštěná struktura škol s ohledem na počty studentů mimo jiné znamená, že za posledních 5 let je o 40 tisíc zaměstnanců ve školství více, což vede k obrovské individualizaci výuky a klade neúměrné nároky na systém financování. Probírali jsme i krizové řízení, přičemž připomínky k připravovaným systémovým a legislativním úpravám požadujeme řešit s ministrem vnitra.

Středa
🩺o situaci v zdravotnictví jsem jednal také v Senátu, přičemž k řešení situace v našem kraji mám několik osobních podnětů, o nichž budu informovat po projednání se zástupci zdravotníků a odborů v průběhu příštího týdne.
🤝návštěva starosty v České Čermné, abychom společně probrali možnost ze strany kraje pomoci při opravě místní komunikace vedoucí do Polska. Obec dlouhodobě pracuje na svém rozvoji, investovala nebo má připravené projekty na modernizaci školy, do fotovoltaiky apod. a musí investovat i do opravy zmíněné obecní silnice. Sama však na celý předpokládaný objem nákladů nestačí. Dohodli jsme se, že i vzhledem ke skutečnosti, že nedávno dokončená krajská rekonstrukce silnice ve směru od Náchoda po Jizbici, měla svůj podíl na současném stavu místní komunikace, (řidiči jí využívali jako jednu z objízdných tras), kraj s její rekonstrukcí pomůže (viz můj čtvrteční příspěvek).

Čtvrtek
🍎po ránu jednání s vedením Výzkumného a šlechtitelského ovocnářského ústavu Holovousy s.r.o.
o plánovaném snížení dotací na výzkum ze strany ministerstva zemědělství. Probrali jsme hospodaření společnosti a možnosti dalšího efektivního fungování tohoto významného výzkumného ústavu. Přislíbil jsem, že o uvedeném budu jednat také s ministrem.
🏰se zástupci města Jaroměř jsme probrali připomínky od ministerstva kultury a místního rozvoje k programu na opravy v Pevnosti Josefov a možnosti spolupráce kraje a města při případném spolufinancování. Na záměry oprav havarijního stavu jsme společně schopni z uvedených programů čerpat, problém je v podmínkami stanovené výši spolufinancování po dobu šesti let, která je při započítání DPH pro kraj a město nad rámec možností rozpočtů. Budeme tedy požadovat další jednání.
🕯bohužel mne v průběhu dne čekala i jedna velmi smutná událost. Pohřeb mé kamarádky a osobní kadeřnice z Nového Města nad Metují. A krom smutku z náhlého odchodu jsem si, jako vždy v takových chvílích, uvědomil pomíjivost času. Je třeba si vážit každého prožitého okamžiku, a ty, které můžeme strávit v blízkosti lidí našemu srdci blízkých, si pečlivě střežit.
...🌾🐣pracovní setkání se zemědělci na Novobydžovsku k problémům vznikajících při uplatňování národní a evropské politiky (redistribuční platba, odvody v sociální oblasti pro lidi pracující v zemědělství, podpora živočišné výroby, chov slepic a problémy s přechodem na bezklecový chov, diverzifikace rizik díky různým aktivitám, výhled pro rok 2024 včetně důsledku menšího odběru obilovin apod.)

Pátek
📂administrativa na KÚ a příprava na důležité akce, které nás čekají v prosinci včetně zasedání zastupitelstva kraje (rozpočet, investiční akce apod.).
🛤️zasedání správní rady Správy železnic k projednání aktuálního stavu v hospodaření, realizaci investic, údržbovým opravám na železnici, rozpočtu pro příští rok, nákupu trakční elektřiny, mostu na Výtoni, majetkových věcí a organizačních změn souvisejících se snižováním počtu zaměstnanců.
👨‍🚒odpoledne mne čekalo ještě setkání s dobrovolnými hasiči Náchodska (cca 120 SDH a 6000 členů), kterým jsem poděkoval za každodenní činnost a vyhodnotili jsme krajskou podporu, jež byla v letošním roce 36 mil Kč. Také jsem jim gratuloval k dosažným úspěchům (nejlepší dorostenecké družstvo z Bukavice z letošního MČR v požárním sportu nebo nejlepší JPO v rámci SDH z Teplic nad Metují za zákrok v rámci záchrany horolezce v Adršpašských skalách), popřál neméně úspěšný i příští rok, a hlavně šťastné návraty ze všech akcí.

Sobota, neděle
🎉víkend v znamení oslav mladšího syna, kdy sobotu jsme prosprintovali mezi sporty a neděli si dopřáli oslavu s dobrotami a dárky, jak se patří. Já jsem souběžně s ohledem na vývoj počasí v našem kraji řešil i několik operativních pracovních záležitostí, ale i tak věřím, že si Toník užil své sedmé narozeniny dle svých představ. A Vám všem přeji, abyste si užili nadcházející týden, když ne zrovna narozeninově, tak úspěšně a beze shonu.🙂