CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 26. 12.

26. 12. 2021

Pondělí
💻zásadní jednání s dodavatelskou firmou ICZ z oblasti IT, která pro náš kraj v posledních třech letech připravuje Nemocniční informační systém. 😟Velmi mě znepokojuje dodací doba, neustálé změny v harmonogramu, výdaje peněz, které mají být kryté dotací (cca 120 mil), ovšem jen při úspěšném dokončení a nelíbí se mi ani opakované testování stále nedokončeného produktu s ohledem například na chybovost při vykazování zdravotní péče (stovky milionů) a riziko nepřesných dat (přeci jen jde o zdraví). Proto jsem se po několika poradách rozhodl, bez ohledu na předvánoční čas, pozvat generálního ředitele uvedené firmy a probrat s ním nejprve mezi čtyřma očima toto téma a následně na jednání za účasti pracovních týmů kraje a dodavatelů razantně řešit uvedené problémy, neboť upřednostňuji bezchybné dokončení, než se několik let soudit o náhrady škod, a navíc s absencí potřebného informačního systému. Uzavřeli jsme dohodu, že příští pondělí kraj dostane již neměnný harmonogram s termínem dokončení projektu do 16.12.2022 a zavedením již plně funkčního systému do provozu od května příštího roku se zárukou, že je to kompletní ostrá verze.
🏥jednání s radním pro zdravotnictví kvůli přípravě změny ve vedení holdingu
🔦setkání s ředitelem muzea ohledně problematiky tzv. samotných hledačů pokladů v zemi prostřednictvím detektoru kovů
⛏️schůzka s představiteli připravovaného festivalu v Peci pod Sněžkou, který bude věnován Skialpinismu
🚧jednání s vedením spol. ÚDRŽBA SILNIC KHK k připravenosti a průběhu zimní údržby na našich silnicích a plánu na investiční dopravní stavby v průběhu dalších cca 3 let, na něž budeme čerpat evropské dotace.
Úterý
🦠videokonference s ministerstvem zdravotnictví k aktuálnímu vývoji epidemické situace, kdy i v Královéhradeckém kraji, kde je aktuální počet nových případů z pohledu 7denního intervalu 3647, tedy 521/ den, je patrný klesající trend. Diskutovali jsme však i o sílícím vlivu mutace Omikron, jejíž dosavadní projevy, tak jak se k nám dostávají z různých zemí, kde je již v plném proudu, se také různí.
💁‍♂️Budou-li v důsledku šíření se nové mutace pouze narůstat čísla nových případů, ale nezpůsobí to větší zátěž nemocnic, jsme schopni to zvládnout i za současného režimu. Pokud by však hrozil zásadnější nárůst hospitalizovaných v souvislosti s nákazou Covid-19 /Omikron je třeba být připraveni.
🥼Proto bez ohledu na aktuální pozitivní vývoj v našem kraji nebudeme jenom čekat, jak se to vyvine, ale považuji za úkol svůj a kolegů z pracovní skupiny COVID, abychom do konce roku připravili náš krajský zdravotnický systém na případnou potřebu hospitalizace většího počtu pacientů🛌, než je dosavadních 216. (viz můj úterní příspěvek)
🏥jednání s vedením zdravotnického holdingu a🏨následně s řediteli všech nemocnic Královéhradeckého kraje, na němž byli seznámeni se záměry připravovaných změn v řízení zdravotnictví v našem kraji (nové organizační a personální vedení holdingu, změny v zastoupení správních rad v nemocnicích s větší odpovědností vedení holdingu a vedení kraje, cíle do dalšího období v souvislostí s jiným způsobem řízení, - viz hospodaření a zajištění zdravotní péče). Ředitele nemocnic jsme také informovali o nových opatřeních a harmonogramu při realizaci projektu Nemocničního informačního systému a v neposlední řadě jsme projednali přípravu nemocnic na vánoční období a začátek roku, zejména s ohledem na epidemii, testování a očkování v našem kraji, zajištění podávání účinných protilátek, a to vše v souvislosti s potřebou zajistit dostatek zdravotníků a lůžek pro případ skokového nárůstu epidemie v důsledku šíření nové mutace.
Středa
🎉den dovolené, který jsem proměnil v předvánoční výlet do Prahy s malým Toníkem. Letošní předvánoční atmosféra našeho hlavního města je trochu komornější a jiná, než tomu bývá zvykem, ale i pouhá procházka poetickými místy je příjemným odreagováním a prostorem pro jiné myšlenky.
🚋Toník si ještě navíc oblíbil jízdu metrem, tramvají, a nakonec i vzruch Hlavního nádraží. 🚄Zpáteční cesta domů Pendolinem byla pro něj třešničkou na dortu celého výletu a pro mne tak trochu i "odborným" zážitkem.
Čtvrtek
🗄️mnoho administrativy, a ještě poslední předvánoční pracovní schůzky
🛣️jednání s ředitelem Správy silnic a vedoucím odboru dopravy k přípravě větších opravy silnic u dálnice kolem Hradce Králové a na dvou nových úsecích do Jaroměře.
📈diskuze nad plány přebírání silnic I. třídy od státu
🏗️jednání s jednotlivými městy v souvislosti s budováním obchvatů (12 rozpracovaných záměrů v našem kraji) a potřebou uspořádat síť silnic I. třídy, krajských silnic a místních komunikací, přičemž jsme se shodli na potřebě vypracovat dlouhodobý přehled předpokládané zatíženosti všech silnic v kraji s ohledem na dobudování dálnic a obchvatů. Jednali jsme také o 🛣️případných úpravách ohledně silnice I/33 v souvislosti s omezením tranzitu nákladní dopravy a křižovatkou na sjezdu z dálnice u Semonic.
🚜🌾🐮jednání s Agrární zemědělskou kontrolou, a přestože si umím představit, že má vláda v těchto dnech i jiných starostí nad hlavu, dovolím si upozornit na jeden problém v zemědělství související s tzv. národním strategickým plánem, jenž navazuje na společnou zemědělskou politikou EU.
Již několik let se v našem kraji i v Senátu setkávám se zástupci zemědělců a opakovaně se dostáváme k řešení těchto problémů⬇️:
➡️zastropování dotace na hektar nebylo v původním plánu odeslanému do Bruselu, ale obávám se "našeho" chtění nově ji zastropovat s ohledem na neměnné podmínky EU (viz 100 tisíc EUR na podnik), což bude mít dopad především na zemědělce střední velikosti
➡️redistrubiční platba pro prvních 150 hektarů (původní návrh byl 12%), ale nově se počítá až se 30%.
🤔Osobně se domnívám, že si stávající podobou návrhu Národního strategického plánu koledujeme o závažný problém, neboť zcela nesmyslně/zbytečně chceme upravovat/zpřísňovat pravidla, která po nás EU ani nepožaduje…prostě jsme v návrhu papežštější než papež. Pokud to takto do Bruselu opravdu odešleme, dopustíme velmi závažné znevýhodnění podmínek pro různé kategorie zemědělců. Minimálně není možné odeslat tento plán ke schválení do Bruselu do konce roku bez řádného projednání se všemi zainteresovanými. Je nutné požádat alespoň o prodloužení termínu k jeho odevzdání.
Pátek, sobota, neděle
🎄Vánoce a čas na to nemyslet na nic jiného, než jak je důležitá blízkost, pospolitost, světýlka v dětských očích a prostor naslouchat. A také oživit rodinné tradice a zavzpomínat či prostor být chvíli jenom sám se sebou a svými myšlenkami, na které není v průběhu roku čas. Čas radovat se, snít a spočinout.
💁‍♂️Do příštího týdne Vám přeji, aby toto vánoční kouzlo jen tak nepominulo, aby jeho střípky uvízly ve Vašich srdcích a mysli. A nám všem přeji, aby pospolitost a chuť chovat se k sobě navzájem hezky, vydržela minimálně zase až do příštích Vánoc.😉