CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 26.2

26. 02. 2023

Pondělí, úterý, středa
⛷️v tomto týdnu připadly na Náchod jarní prázdniny, a tak jsem alespoň na tři dny vyjel s rodinou na lyže do resortu KitzSki poblíž Kitzbühelu. Bylo to velmi příjemné vytržení, možnost strávit více času spolu a také trochu zdokonalit Toníkovo lyžařské umění. Využili jsme toho v plné míře.

Čtvrtek
👨‍💼👩‍💼zpátky k pracovním povinnostem, jež jsem začal setkáním se starosty/kami z Podkrkonoší, Podchlumí a Královédvorska, které zorganizovaly místní akční skupiny a destinační společnost. Sešli se zejména k diskusi a prezentacím z oblasti cestovního ruchu. Já jsem setkání ale využil k tomu, abych starosty/ky seznámil s aktuální krajskou strategií a záměry v klíčových oblastech, jako je například doprava, školství, sociální oblast, zdravotnictví atd., které významnou měrou ovlivňují regionálním rozvoj celého kraje. Vzájemnou informovanost a diskusi považuji za důležitou k tomu, abychom strategické záměry realizovali ve shodě s reálnými potřebami a ve spolupráci se samosprávami i dalšími organizacemi příslušné části regionu.
🚒jednání se starostou Krajské sdružení hasičů Královehradeckého kraje Ivanem Krausem o formě a rozsahu spolupráce pro letošní rok. Dobrovolné hasiče podporuje kraj každoročně a výši podpory se podařilo udržet v nezměněné výši i navzdory těžké ekonomické situaci. Letos pro jednotky požární ochrany dobrovolných hasičům předpokládáme dokonce navýšení podpory, jejíž celkový objem předpokládáme v objemu téměř 30 mil korun. Půjdou především na obnovu techniky, zvýšení akceschopnosti jednotek a také na podporu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - místo pro názory členů v našem kraji. Diskutovali jsme rovněž o již probíhající rekonstrukci zázemí hasičské školy v Bílých Poličanech, kde zvyšující se ceny materiálu a energií přesáhly plánovaný rozpočet. Dobrovolní hasiči se tedy znovu (kraj na stavební úpravy již v minulosti přispěl) na mne obrací s žádostí o pomoc s dofinancováním projektu. Domluvili jsme se na setkání v příštím týdnu přímo na stavbě, abychom se společně pokusili najít možné řešení.
🏥jednání s vedoucí odboru zdravotnictví o průběžném řešení situace na protialkoholní stanici, o zdravotnickém holdingu a hospodaření nemocnic s ohledem na jejich žádost o poskytnutí financí kraje v rámci závazku na poskytování zdravotní péče. Hovořili jsme též o způsobu řízení krajského zdravotnictví v nejbližších měsících.
🏗️s vedoucí průmyslových zón na CIRI jsme diskutovali o snaze převzít investičně výstavbu obchvatu Solnice od ŘSD, o dalším rozvoji průmyslových zón v kraji a o jednání, které budeme muset absolvovat na ministerstvech kvůli dalším investicím do průmyslové zóny Kvasiny
⚽s šéfem hradeckého fotbalu jsme jednali o podpoře a také poslední fázi výstavby multifunkčního stadionu v HK
🛣️se starostou obce Kameničná Lukášem Jurčíkem jsem hovořil o připravované rekonstrukci silnice, která se novou plánovanou okružní křižovatkou dotýká na rozhraní našeho a Pardubického kraje i investic pardubických kolegů. Cílem je v případě potřeby zmíněné záměry včas koordinovat.

Pátek
🏟️s primátorkou Hradce Králové Pavlina Springerová - primátorka Hradce Králové jsem jednal o dostavbě multifunkčního stadionu, a to zejména z hlediska naplnění záměru jeho multifunkčního využívání, na jejíž dobudování chybí cca od 40-110 mil Kč, a město se v této souvislosti obrací na kraj s žádostí o pomoc formou spolufinancování potřebného dokončení. 🚆Dále jsme spolu jednali o připravované rekonstrukci železničního nádraží, na níž jsem díky svému působení ve Správa železnic dohodl pro město potřebnou podporu na architektonické provedení rekonstrukce. Mluvili jsme také o pokračující modernizaci/zdvojkolejnění tratě mezi HK a Pardubicemi v místě zvaném Kaštánky.
🅿️A nakonec, i za účasti ředitele FN Hradec Králové , jsme diskutovali o záměru výstavby parkovacích domů v areálu nemocnice, kde se dlouhodobě projevuje nedostatečná parkovací kapacita. Dohodli jsme se, že kraj, město a FN připraví ve spolupráci vše potřebné, aby se mohlo s výstavbou parkovacího domu začít. Kraj dopracuje dopravní studii a zajistí potřebné výkupy pozemků. Podepíšeme dohodu o spolupráci s předpokladem, že FN bude investorem, a nakonec i majitelem parkovacího domu, na který kraj a město zásadně finančně přispějí.
🚁setkání s Ing. Jiřím Podolským, představitelem spolku HELI CZECH , který chce v srpnu obnovit letecký den na letišti v HK
⛑️jednání s koordinátorkou činnosti Český červený kříž v Královéhradeckém kraji paní Marcelou Harbichovou k tématu pokračující spolupráce a podpory aktivit této organizace.
⚡s kolegy zabývajícími se energetikou jsme jednali o strategii nákupu energií v letošním roce. Nyní pracujeme na vyhodnoceni topné sezóny, dosavadních obchodů, plnění uzavřených smluv a analyzujeme možnosti budoucích nákupů, abychom cca v dubnu začali se zajišťováním energií pro i rok 2024.
📖setkání s ředitelem Nadační fond LEPŠÍ ŽIVOT Ing. Josefem Vavříkem, který mne seznámil s projektem rozvíjejícím zájem dětí o četbu, jenž fond realizuje pod záštitou MŠMT. Hovořili jsme také o případném zapojení kraje do podpory zmíněného projektu, což bude předmětem diskusí s kolegy a reálných možností kraje.
🥼jednání v Lázních Bělohrad o rozvoji rehabilitační péče a jejím využití coby navazující zdravotní péče poskytované v komplexu služeb, jež náš kraj nabízí.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦dozvuky prázdninového týdne s rodinou a příprava na ten nadcházející. Přeji Vám všem, ať je šťastný, úspěšný a pro ty, které ještě jarní prázdniny čekají, také zasněžený.🙂