CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 26.3

26. 03. 2023

Pondělí
📯porada vedení a diskuse především nad připomínkovým řízením k záměru ministerstva vnitra na reorganizaci Česká pošta . Z nedávno obdrženého materiálu nevyplývá, které konkrétní poštovní pobočky mají být zrušeny, ale údajně to bude pouze tam, kde je jich více jak jedna, a to při zachování podmínky dostupnosti poštovních služeb do vzdálenosti 3 km. Velmi bych ocenil, kdybych jako hejtman kraje byl s tím, kterých konkrétních obcí se může uvedené snižování dotknout, předem seznámen. Například při jednání s vedením České pošty mohlo být diskutováno v jakém rozsahu a jakým způsobem bude mít navrhovaná změna dopad na zbývající pobočky v obcích (prodloužení otevírací doby, rozšíření služeb atd.).
👩‍💼👨‍💼zasedání Rady KHK s 68 body programu, kdy jsme krom majetkových záležitostí vzali na vědomí výsledky soutěží na rekonstrukce silnic, provedli jsme průběžné vyhodnocení dotačních programů v oblasti regionálního rozvoje, vyhlásili jsme soutěže na řešení odstranění problémů na vytipovaných nehodových místech a probrali jsme i rozpočtové úpravy například v kapitole školství apod.
🎤setkání s novinář, na němž byli seznámeni s nejzásadnějšími výsledky projednáváni na radě.
🏘️setkání s panem Bendlem z Kačerova k problémům s památkovou zónou ve vztahu k jeho nemovitosti
🏔️jednání s panem Cupákem, zastupitelem Vrchlabí o tématech, které spadají do společné problematiky města a KRNAPu, kde je zaměstnán
👨‍⚖️diskuse s radním Valentou o sporu nemocnice a CEP
Úterý
👨‍💼👩‍💼zúčastnil jsme se setkání krajského Svaz měst a obcí ČR , které považuji za příležitost, jak vzájemně diskutovat společné problémy různých úrovní samospráv a sdílet praktické zkušenosti i odborné poznatky. Tentokrát to byly zejména ty, spojené s aktuálním vývojem ekonomické situace, která se rychle mění a klade velké nároky na hospodaření a možnosti rozpočtů obcí, měst, ale i krajů a státu. Za důležitou považuji i diskusi a podněty k výdajové stránce státního rozpočtu (jak, co a kde šetřit) ale i uvědomění si, že nás nemine ani politická debata o stránce příjmové – např. z pohledu aktualizace daňových či dalších opatření. (více – viz můj úterní příspěvek)
📝řada dílčích setkání – např. s pořadateli soutěže Stavba roku či s opozičními zastupiteli
🛣️pracovní setkání s ředitelem ŘSD , HZS Královéhradeckého kraje a starostou Hořic ohledně záměru výstavby D35 a nad záměrem výstavby objektu se zázemím pro IZS u dálnice v blízkosti Hořic. Na tento úsek dálnice je vypsána soutěž a na místě jsme se dohodli, že sjezd z dálnice bude řešen kruhovou křižovatkou, přičemž tento objekt stavby bude postaven jako první. Objekty IZS a zázemí u dálnice bude dle rozhodnutí o financování, které padne v nejbližších dnech, stavět buď ŘSD nebo HZS. Předpokládám, že ministr dopravy podle předběžného slibu uvolní finance ze SFDI a bude určen investor stavby. Kraj dokončí majetkové záležitosti a shodli jsme se, že musíme v mezičase pracovat na současné studii.
Středa
🚧navštívil jsem starostku Deštného v Orlických horách Kateřinu Tenchovou Dismanovou, abychom se domluvili na přípravě i dopravních omezeních v průběhu rekonstrukce silnice Zákoutí - Šerlich. Bude stát cca 100 mil korun a začne 2. května. Dalším důvodem mé návštěvy bylo téma vyřešení nedostatku parkovacích kapacit v této turisty oblíbené destinaci. První možným řešením je, domluvit se na vytvoření odstavné plochy se zdejším soukromým vlastníkem lesů. Druhou možností je připravit nový projekt, v němž by obec byla investorem, ale už v minulosti jsem přislíbil také finanční součinnost kraje. Pokračovat v jednáních budeme v dubnu.
🏗️jednání se zástupci Škoda Auto a.s. Kvasiny o dalším rozvoji závodu v Kvasinách v návaznosti na další rozvoj průmyslové zóny. My v současné době soutěžíme, abychom tzv. jižní část vybavili infrastrukturou a chtěli bychom mít hotovo v polovině roku 2025. Připravena je modernizace a výstavba potřebné železniční infrastruktury, a to vše rozšiřuje možnosti pro umístění další výroby.
🎟️s náměstkem primátorky HK Miroslavem Hlouškem jsem jednal o integraci jízdného MHD HK v rámci krajské veřejné dopravy. Zhodnotili jsme stávající stav smluvního ujednání o využití autobusového terminálu při provozování krajské veřejné dopravy a diskutovali jsme dotační možnosti související s dostavbou nového multifunkčního stadionu v Hradci Králové.
🏚️se starostou obce Osice u Hradce Králové, zástupci spolků a kolegy z vedení kraje jsme se sešli v chátrajícím Škroupově domě, abychom společně projednali záměr jeho záchrany. Kraj jej od obce převzal před pěti lety, ale velmi obtížně hledal jeho využití. Vše směřovalo k tomu, aby se po rekonstrukci stal univerzálním kulturním domem a vrátil se ke svému původnímu poslání místa společenského setkávání a naplňoval tak odkaz skladatele a rodáka Františka Škroupa. Realizaci záměru přerušila pandemie koronaviru a také vysoké náklady na rekonstrukci, které se v průběhu posledních let několikanásobně zvýšily (pro krajský rozpočet by to nyní znamenalo výdaj v objemu 100 mil korun). Nicméně je připravena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Kraj dotázal pořadatele a kulturní instituce v regionu i místní obyvatele, k jakým konkrétním účelům a aktivitám by měl Škroupův dům v budoucnosti sloužit. Společně také hledáme další možnosti, které by pomohly jeho záchraně.
🎿⛸️🛷a jedno pozvání do vestibulu krajského úřadu, kde byla instalována výstava, jež je malým ohlédnutím za nejzajímavějšími okamžiky a úspěchy lednové 20. olympiády dětí a mládeže, která byla pro výpravu našich mladých sportovců doposud tou nejúspěšnější. Potrvá do 14. dubna a nabízí mnoho zajímavých informací, fotografií i dalších exponátů. Zaujme určitě nejenom aktéry nebo jejich blízké.
Čtvrtek
👩‍💼👨‍💼na zasedání Komise Rady AKČR pro bezpečnost ve Vícenicích u Náměšti nad Oslavou jsme projednali vyhodnoceni současného stavu bezpečnosti v jednotlivých krajích a diskutovali nad finanční podporou pro JPO II ze strany ministerstva vnitra (kraje, obce se také podílejí). Jako hejtmani budeme apelovat na ministra, aby ve svém rozpočtu našel a potřebný objem cca 209 mil na činnost těchto poloprofesionálních jednotek, které musí například vyjíždět k zásahu do 5 minut. Debatovali jsme také o spolupráci se státem při zavádění zákona LEX Ukrajina V, kdy přetrvávají problémy s údaji v evidencích jednotlivých informačních systémů a doposud chybí některé prováděcí předpisy, zejména v souvislosti s ministerstvem práce a sociálních věcí. Dále jsme projednali informace k preventivním programům v oblasti bezpečnosti a 🚁absolvovali jsme exkurzi na 22. základně vrtulníkového letectví. Základna má certifikaci NATO a zaměřuje se na podpůrné činnosti pro NATO a na obrannou připravenost ČR. V současné době prochází změnou kvůli dodávkám nových amerických vrtulníků. Diskutovali jsme zde nad stavem připravenosti a problémy souvisejícími s konfliktem na Ukrajině.⚡Navštívili jsme i vodní přečerpávací elektrárnu Dalešice, která je v provozu od roku 1978 a neuvěřitelný je nejen její současný stav a fungování, ale s ohledem na současné energetické problémy i její potenciál výroby elektřiny.
Pátek
🎓jednání s rektorem UHK o záměru rekonstrukce pedagogické fakulty, kde pro podobnou záchranu objektu, jako se to povedlo u objektu filozofické fakulty, chybí cca 100 mil Kč. Dohodli jsme se, že oficiálně oslovím ministra školství o poskytnutí dotace. Budeme také hledat formu a rozsah spoluúčasti kraje a města.
👨‍🏫příjemným zpestřením byla návštěva žáků ZŠ Hronov a kromě prohlídky našeho úřadu, jsem je přivítal v sále zastupitelstva i ve své kanceláři a povídal si s nimi nejen o všem, co je z mé předchozí i současné profese zajímalo, ale i o tom, co si myslím, že by je v souvislosti se systémem a fungováním jednotlivých částí samosprávy či dalších důležitých státních institucí pro jejich budoucnost zajímat mělo.
🎊čekala mne také jedna z milých povinností souvisejících s přivítáním a obdarováním dívky a chlapce, kteří se v daném roce narodili jako první v některé z krajských nemocnic rodičům, jež jsou občany našeho kraje. V té souvislosti bývá zvykem navštěvovat maminky těchto dětí v porodnici či čerstvě po návratu domů. Ale jsem přesvědčen, že to jsou pro rodiče i miminko přesně ty nejméně vhodné okamžiky, a proto jsem se rozhodl, po narození našich prvních krajánků pogratulovat jejich rodičům pouze písemně a k osobnímu setkání a předání dárku najít komfortnější příležitost. První na řadě byl malý Sebastian v Dolní Branné.
🎿v Dolní Branné jsme měl ale také možnost si prohlédnout zdejší Muzeum lyžování (https://www.muzeumlyzovani.cz ), která byla díky panu Sukovi i s výkladem historie tohoto sportu, ale i připomenutím novodobých úspěchů reprezentantů spojených s Krkonošemi.
🏘️setkal jsem se i dolnobranským starostou a zdejšími radními k povídání o rozvoji obce, prioritách kraje a možnostech spolupráce. Diskutovali jsme však i současné problémy celostátní politiky odrážející se v té komunální, a to zejména ve vztahu k rozpočtu apod.
Sobota, neděle
🎀tentokrát jsem navštívil obci Jahodov, abych pro změnu přivítal a pogratuloval letos v našem kraji první narozené holčičce Štěpánce. Avšak nejen jí a malému Sebastianovi, ale všem dětem, ať se narodily v jakémkoliv pořadí či koutu světa, moc přeji, aby byly od svých prvních chvil obklopeni velkou láskou a rodinným zázemím, které jim vždy v souladu s jejich schopnostmi nabídne směr, a hlavně pocit bezpečí i pomocnou ruku, bude-li třeba🍀 (více viz můj sobotní příspěvek)
🚒v sobotu mne čekalo ještě v Bílém Újezdu setkání s představiteli SDH Okresního sdružení v Rychnově n/K. Hovořili jsme o krajské podpoře a zazněla konkrétní fakta a čísla, která snad ukončí ubrečené řeči rádoby bojovníků za větší dotace. Jenom pro ilustraci - podpora hasičů v kraji jen za rok 2022 byla: 4 mil na cisterny, 12,430 mil na zbrojnice, 0,9 mil na auta, 130 tisíc na řidičáky, 0, 6 mil na krajský SDH a 0, 5 mil na okresy, 1, 571 mil na výcvikové středisko dobrovolných hasičů, 150 tis na hru Plamen, 2, 691 mil n spolky, 820 tisíc profesionálové plus dar 1, 5 mil a v individuálních žádostech dalších 220 000 pro SDH. CELKEM💰 tedy cca 24 mil korun. A pro rok 2023 už teď víme, že přidáme na cisterny 7 ks -7 mil, na zbrojnice a auta dáme 21, 5 mil, v programu na podporu spolků 3,68 mil, okresy a krajské sdružení dostane na podporu provozu zase 1, 1 mil, řidičáky 221 000, což činí 💰CELKEM 33, 7 mil korun. A potom je tu ještě individuální dotace pro Černilov ve výši 3 mil korun na zbrojnici!!!
Dalším bodem diskuse byly změny ve fungování profesionálních hasičů na Rychnovsku a jejich spolupráce se zdejšími SDH. 🤦‍♂️A opět zde ode mne i od ředitele HZS HKH jasně zazněla konkrétní fakta, která jednoznačně vyvrací domněnky, nepřesné informace a nepodložené strašení v médiích, jež považuji zejména v případě, jsou-li prezentovány některými krajskými zastupiteli za zavádějící a nezodpovědné! Očekával bych, že své případné podněty či domněnky budou řešit oficiální cestou například na zastupitelstvu kraje, kde však bohužel statečně mlčí, zatímco po straně neuváženě mluví o destrukci! 🤷‍♂️
👏Ale svou přítomnost na tomto setkání jsem chtěl především využít k poděkování. Náš život přináší ve své každodennosti kromě řady radostných překvapení bohužel i chvíle, kdy máme k radosti daleko. Můžeme být znenadání zaskočeni zdravotními komplikacemi, stát se účastníky dopravní nehody, nebo se náš majetek, zdraví či život dostane do ohrožení vlivem přírodních katastrof anebo, jak jsme zažili v nedávné minulosti, třeba pandemií. Zpravidla v takových případech hraje zásadní roli rychlá, správná a systematická pomoc.
Dvacet šest let svého profesního života jsem strávil v bezpečnostním prostředí, ale i jako hejtman velmi dobře vím, jak důležité je mít v takových situacích možnost obrátit se na spolehlivé odborníky. Mezi takové bezesporu patří hasiči, a to nejen profesionální. Neméně potřebnými a z pohledu dovedností profesionálními jsou hasiči dobrovolní. Těm patří nejenom poděkování za všestrannou připravenost a akceschopnost, patří jim i respekt za to, že se v ní zdokonalují a trénují nad rámec svého povolání ve svém volnu. Nezřídka svým profesionálním kolegům také pomáhají, mají-li v daném případě možnost zasáhnout dříve. Ostatně mnozí příslušníci dobrovolných hasičů jsou zařazeni do sítě zásahových jednotek těch profesionálních a v průběhu roku mají za sebou nemalý počet realizovaných výjezdů. Velmi si činnosti zdejšího sboru vážím. Velmi pozitivně vnímám snahu prostřednictvím hasičského sportu nejenom zlepšovat fyzickou kondici mládeže a pěstovat v ní důležité morálně-volní vlastnosti, ale také jeho prostřednictvím inspirovat mladé lidi k aktivní činnosti ve sboru. Konkrétně zde v rychnovském okrese je to z celkového počtu příslušníků 1 029 mladých lidí do 18 let, kteří již tvoří nástupnickou generaci hasičů. Stejně tak jako nejen prací s mládeží, péčí o seniory ale i řadou svých dalších aktivit významně napomáhají uchovávání tradic a rozvoji spolkového a kulturního života našeho venkova. Hasiči mají nejen můj obdiv a mé velké poděkování, ale uvědomuji si, jak moc je důležité a potřebné jejich činnost podporovat. Hasičům přeji, aby je i nadále jejich činnost naplňovala, měli pro ni odpovídající podmínky a hlavně, aby se vždy vraceli z výjezdu domů ve zdraví.🤝
🏒a dnes se těším na hokej – 6. zápas, tentokrát doma, tak snad i díky vítězství nad Libercem postoupíme do semifinále v sérii výher 4:1. Před tím mne čekala ještě příprava na nadcházející (už i podle kalendáře oficiálně jarní) týden. Přeji Vám, aby Vás v něm provázel jarní esprit při všem, do čeho pustíte.🙂