CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 26.5.

26. 05. 2019

Pondělí
...před prvním jednáním jsem si ještě stačil přečíst:💻 https://www.idnes.cz/…/ncoz-narodni-centralu-proti-organizo… 👮‍♂Změny, které provedlo předchozí vedení policie za přispění předchozího ministra vnitra v celorepublikových policejních útvarech SKPV, jsem mnohokrát kritizoval a stále opakuji, že je potřeba změny systémové. Obávám se však, aby počáteční odvaha přihlásit se k řešení vzniklých problémů, nevedla k větší devastaci útvarů, které se podílely na práci v oblasti organizovaného zločinu a rozsáhlé hospodářské činnosti, nebo aby vše neskončilo marginálními změnami (např. jiné řízení zásahových jednotek – po té, co se podařilo zažehnat nesmyslnosti z minulosti kolem tzv. policejní sledky - anebo aby jediným motivem nezůstalo jen posílení krajských struktur na úkor těch celorepublikových).🤦‍♂ Ale uvidíme, snad dojde i na odbornou debatu mimo policii.
…se starostkou Opočna jsme se v diskusi k problému rozestavěného 🚧obchvatu/přeložky shodli na tom, že je nutné současně také dořešit výstavbu chodníků ve městě ve směru na Hradec Králové. S ohledem na skutečnost, že druhá etapa výstavby přeložky bude díky majetkovému vypořádání pravděpodobně připravena až na období čerpání financí od roku 2021, přislíbil jsem pomoc se získáním investičních prostředků i na výstavbu chodníků.
…na setkání se starostkou Kvasin jsme řešili závady na silnici vzniklé v souvislosti s výstavbou chodníků. Dohodli jsme se, že obec jako investor dílčí závady opraví a naše ÚDRŽBA SILNIC se soustředí na opravy krajských silnic v okolí. 🛣
…několikahodinová porada s kolegy z Odboru dopravy – pro změnu k železnici🚆 – resp. ihned, jakmile skončí probíhající soutěž na dodavatele veřejné autobusové dopravy, začneme se připravovat na veřejnou soutěž vlakových dopravců. V tuto chvíli řešíme tzv. notifikaci na jednotlivé železniční tratě v Královéhradeckém kraji, potom budou následovat hodiny diskutování a schvalování pravidel nejen pro způsob výběru, ale i podmínek a dalších souvisejících předpokladů.
…na závěr dne jsem přijal pozvání na předvolební debatu kandidáta ODS do Europarlamentu🇪🇺 – Tomáše Hanuše v hotelu Černigov. Jsem přesvědčen, že v současné době pro Českou republiku jiná alternativa než setrvání v Evropské Unii není, a proto považuji i tyto volby do Evropského parlamentu za velmi důležité a určující, kterým směrem se bude Evropa a s ní i Česká republika v nadcházejících letech ubírat. Naším aktuálním úkolem pro nadcházející programové období v EU je, abychom si dokázali stanovit a hlavně napříč politickým spektrem sjednotit naše národní ekonomické priority. Abychom se soustředili na prosazování podpory a financování v klíčových oblastech – např. infrastruktura, sociální oblast, zdravotnictví atd. – tedy zejména oblastí, o kterých víme, že je z pohledu dlouhodobého horizontu nebudeme schopni sami profinancovat. Je třeba, abychom si uměli obhájit své národnostní zájmy, které jsou pro naši zemi směrodatné a určující a nepřipustili změnu jejich významu či efektivity slepým přizpůsobováním se. Abychom uměli nepřijatelné směrnice a zákony odmítnout a v případě nutnosti se ohradit prostřednictvím Evropského soudu. K tomu musíme mít v Evropském parlamentu takové zástupce, kteří zde budou skutečně hájit a prosazovat zájmy celé České republiky a nikoliv pouze své osobní priority či prosperitu vybraných zájmových skupin. 🙂

Úterý
📘s kolegyní z Odboru dopravy jsme probírali poslední úpravy v souvislosti s vydáním připravované publikace, která nabídne zajímavé výlety v našem kraji s možností využití veřejné autobusové a vlakové dopravy. Bude zahrnovat nejenom tipy na zajímavá místa, ale také praktické informace o spojích, kterými je možné se tam dostat a jak si výlety co nejlépe a snadno naplánovat s využitím praktických mobilních aplikací. Věřím, že i ti, kteří se neradi vzdávají cestování osobním autem, někdy dají přednost veřejné dopravě a čas, který by jinak museli věnovat řízení a hledání parkovacího místa v cíli, využijí k pohodlnému cestování a intenzivněji strávenému času s rodinou nebo přáteli cestou na výlet.🏔🏰
…s ředitelem ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje jsme jednali o soutěžích na jednotlivé rekonstrukce silnic v tomto a částečně už u v příštím roce.🚧 V návaznosti na vzniklé problémy s financemi od státu už teď přemýšlíme o možnostech, kde a jak finanční prostředky získat a hlavně si děláme rekapitulaci potřeb s ohledem na vyjednávání o rozpočtu pro příští rok. 💰Také jsme diskutovali o změnách v zadávacích podmínkách a způsobu hodnocení na základě vyhodnocení předchozích realizací.
🏥Tripartita kraje a jednání o zdravotnictví, sociálních službách, školství a dopravě🚂🚌, a přestože z tohoto jednání nevzešly žádné převratné závěry, potvrdilo, že je důležité potkávat se ze zástupci zaměstnavatelů, odborů a dalších organizací - jako je např. úřad práce apod. - v pravidelných intervalech a vzájemně si referovat o aktuálních problémech, jejich řešení nebo připravovaných plánech.
…seminář k připravované fúzi jednotlivých akciových společností/zdravotnických🏨zařízení v Královéhradeckém kraji pro zastupitele kraje, jehož účel - aby se co nejvíce zastupitelů kraje dozvědělo co nejvíce informací k záměru náměstka pro zdravotnictví k změnám v řízení nemocnic – se díky velmi malé účasti nenaplnil. Musím ale přiznat, že ani já, který jsem tam byl, nejsem přesvědčen, že takto představený návrh s mnoha nejasnostmi, nedostatečnou odbornou diskuzí, absencí zásadních stanovisek pojišťoven k financování, apod., by i v případě větší účasti měl šanci na schválení. Ve mně návrh budil dojem, že se autoři soustředili hlavně na vytvoření řídícího centra a ostatní se uvidí?! Bojím se, abychom namísto očekávané optimalizace řešení řízení nemocnic neměli jen více lidí ve vedení a nestálo nás to více peněz.💰 Ale nechci předbíhat. Minimálně u nás v klubu ODS máme naplánované jednání s náměstkem pro zdravotnictví, o všem bude ještě jednat Zdravotní výbor kraje a očekávám i zpětnou vazbu z jednotlivých nemocnic od širšího vedení, které se na řízení nemocnic podílí.👨‍⚕
…ještě jsem stačil podpořit své studenty v rámci jejich praktické výuky na výjezdním semináři – nejenom proto, abych nebyl „za suchara“😉 ve třídě za katedrou, ale zajímalo mě také, jak to každému z nich jde – i v kontextu jejich teoretických vědomostí, o kterých už jistou představu mám🙂. Bylo to příjemné zakončení dne.

Středa
24. Pražírna ve Dvoře Králové nad Labem 24. Pražírna byla opět moc prima, a jak už to ve Dvoře Králové nad Labem bývá zvykem, diskutovalo se hodně a velmi živě. Povídali jsme si o silnicích – jak jinak? – zejména o plánovaných opravách🚧 v letošním roce a výhledu na nadcházející dva roky na Královédvorsku – 🛣například oprava ulice Heydukova byť byla připravena na letošní rok, s ohledem na to, že město nestihlo stavební povolení pro související stavbu chodníků, byla celá rekonstrukce přesunuta do roku 2020, kdy také započne první etapa opravy silnice 5. května – Doubravice. (2. etapa bude pokračovat v roce 2021), u rekonstrukce silnice Dvůr Králové n. Labem – Kocbeře máme zažádáno dotaci a je předpoklad, že bychom se stavbou mohli začít 2020/2021. V letech 2021 – 2022 bychom dle projektu mohli začít s rekonstrukcemi silnic Vítězná, Dvůr Králové n. Labem – Bílá Třemešná, Sladkovského, Fügnerova, Jiráskova. Velkým tématem Pražírny byla také aktuální společenská nálada a reakce. To je však téma na delší úvahu, kterou si nechám na někdy jindy. Pozval jsem tentokrát i hosta – Tomáše Hanuše – kandidáta do EP za ODS, diskutovali jsme tedy i k tomuto tématu. Děkuji všem, kteří přišli za velmi zajímavé dotazy a názory.🤝 Těším se na setkání při 25. Pražírně 30. května v Chlumci nad Cidlinou🙂

Čtvrtek
👩‍💼👨‍💼Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně PČR k tématu "Záruky nezávislosti státního zastupitelství" byl nesmírně důležitý nejen z pohledu účastníků (přítomni byli i ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce), ale především s ohledem na události posledních týdnů, kdy veřejnost, v důsledku různých postojů politiků v čele se stíhaným premiérem České republiky, jasně dává najevo svoji obavu o důvěryhodnost naší justice. Několikrát jsem se vyjadřoval k problematice nepřijatelnosti, kdy premiér/šéf - vlády/výkonné moci, který díky tomu má přímý i nepřímý vliv nejen na své ministry vnitra a spravedlnosti, ale i na policii a státní zastupitelství, nemůže důvěryhodně obstát při výkonu své výkonné funkce, pokud paralelně běží proces trestního stíhání. A to nemám předsudky k otázkám viny či neviny, jen si myslím, že na všechno, co je ještě (snad) normální, nepotřebujeme mít zákony, ale stejnou hodnotu má ve vyspělé společnosti slušnost a morálka. Nicméně, kulatý stůl byl zejména o tom, zda státní zastupitelství v kontextu výše zmíněného potřebuje legislativní změnu a větší míru nezávislosti, než v současné době má. Jsem přesvědčen, že je potřeba odstranit disproporci v možnosti odvolání z funkce (např. kárné řízení…) mezi vedoucími státními zástupci včetně toho nejvyššího a zároveň, že není nic proti ničemu, bavit se o stanovení funkčního období. Navíc v okamžiku, kdy v tomto ohledu víceméně panuje odborná i politická shoda. Problém vidím spíše ve skutečnosti, že takový návrh novely by měl být podán ve shodě politických klubů ve sněmovně, a ne jako individuální počin jednoho či několika málo poslanců. A měl by obsahovat základní principiální shodu v těchto dílčích skutečnostech s dalším návrhem tzv. „velké novely zákona o státních zastupitelstvích“, která se údajně připravuje ve vládě. Potom může být zmíněný návrh poslanců schválen určitě dříve, než až v okamžiku předložení „velké vládní novely“, což zejména s ohledem na důvěryhodnost a obavy zaznívající k nezávislosti státních zastupitelství považuji v současné době za nejdůležitější.👨🏻‍⚖

Pátek
🚅s vedoucím Odboru dopravy řešíme problémy týkající se spolupráce s Ministerstvem dopravy v oblasti objednávání dálkových spojů na železnici v našem kraji. Dlouhodobě poukazujeme na fakta, kritizujeme, jednáme a žádáme o navýšení počtu dálkových spojů, které objednává stát. Chceme srovnatelné podmínky pro provozování železniční dopravy s obdobně velkými kraji v České republice. Pro naše argumenty jsme našli shodu při jednáních i s krajskými opozičními kolegy z hnutí ANO, a přestože nám všem byly dány různé přísliby, na jejich naplnění čekáme prozatím marně. V červnu nás ale opět čekají odborné diskuze, z nichž by měla vzejít i nová rozhodnutí MD, a proto se nyní soustředíme na přípravu argumentace a různých opatření, abychom naplnění slíbeného nebo jiného přijatelného řešení dosáhli.💁‍♂
…Dalším bodem byla debata o aktuálních skutečnostech v probíhající veřejné soutěži na autobusovou🚌 dopravou a řešení z ní vyplývající agendy. A pracovní týden končím diskuzí a projednáním základních tezí tentokrát k výběru dopravce na železnici 🚂s představiteli opozice, neboť moje odpovědnost neznamená, že nechci znát i jejich názory a postoje k tomu, jak má vypadat železniční doprava v kraji v následujících 10 letech.
 🗳odvoleno - vsadil jsem na kandidáty ODS, kteří mají na základě prokazatelných zkušeností předpoklad, že budou: spolupracovat nejen se stranickými kolegy, ale hledat společné priority pro ČR, zaměří se na systematickou práci ve vybraných frakcích EP a budou prosazovat zájmy nás všech.

Sobota, neděle
…tradičně ve znamení nikdy nekončící práce kolem domu, současně jsem tatínkem na plný úvazek a věrným hokejovým fanouškem, který nepřestává věřit v úspěch našeho týmu na MS.🏒🇨🇿 Přeji Vám pohodový nadcházející týden, a kdyby snad nebyl každý den úplně růžový, dolaďte to růžovou barvou ve sklenici dobrého vína.🍷