CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 26.7.

26. 07. 2020

Pondělí
…týden jsem odstartoval jednáním s lidmi z lékařského prostředí👨‍⚕‍ o přetrvávajících i aktuálních problémech a dalším rozvoji oborové a institucionální organizace krajského zdravotnictví.
…setkání v senátní kanceláři a jednání o prioritách Královéhradeckého kraje pro nadcházející čtyři roky.
…odpoledne na KÚ několikahodinová diskuse o dopravě, a to zejména k přípravě na jednání s ČD ohledně doplatků 💰za výpadky z jízdného, vyhodnocení průběhu hledání nových železničních dopravců 🚆v našem kraji, agenda spojená se Správou železnic (zabezpečení na tratích a vyhodnocení funkčnosti rekonstrukce úseku Nové Město nad Metují-Náchod-Hronov) a nakonec zpracování odpovědí občanům - např. v souvislosti s autobusovou dopravou v okolí Vrchovice.
…těžko lze uvěřit, že je dnes možné i toto👀: https://www.forum24.cz/poprve-od-revoluce-prijdou-nekteri…/…
Zdá se mi to, nebo je dle vicepremiérova argumentu "není možné stihnout připravit hlasování na internetu", pro vládu termín letošních voleb novinkou?! 🙈O volební právo jsme v historii bojovali, a jeho znemožnění pro určitou skupinu lidí, je porušením základních lidských práv, k nimž patří

Úterý
…nutná agenda k soutěžím na rekonstrukce silnic🚧, aktualizaci příprav na zahájení oprav a potřebná administrativa k „balíčku“ silnic, na které chceme čerpat evropské peníze v následující výzvě.
…provedl jsem si také malou inventuru stavu systému tzv. vratných kaucí💰 spojených s realizací dopravních investičních projektů. Podporovat obcí a měst v investicích do obecních infrastruktury je zcela určitě jedním z našich dlouhodobých cílů. Musíme však také chránit majetek kraje, a proto jsme před třemi lety zavedli systém vratných kaucí – resp. zpoplatnění zvláštního užívání krajských silnic🛣️ a silničních pozemků. Záměrem není postih – pokud investor po uložení inženýrských sítí pod povrch krajské komunikace uvede silnici opět do původního stavu, složenou částku mu vrátíme v plné výši. Pokud však investor nesplní smluvní podmínky, Správa silnic část kauce zúčtuje jako náhradu za zvláštní užití. V období od října roku 2017 do června letošního roku jsme uzavřeli celkem 412 smluv za zvláštní užívání, uskutečněno bylo již 265 projektů, inkasováno 33,5 mld korun a investorům vráceno 8,9 milionu korun💰.
📋odpoledne příprava v rámci jednání senátorského klubu ODS i jednotlivých výborů na 25. schůzi Senátu PČR, na jejímž programu bylo ve dvou dnech projednat cca 40 bodů.
…také jsem mezi jednáními zaznamenal👀: https://www.ceska-justice.cz/…/kvuli-kauze-valerie-navrhne…/
Oceňuji příslib řešení ministerstva spravedlnosti, se kterým promptně na podnět mé kolegyně senátorky reagovalo.

Středa
...👨‍💼👩‍💼první den 25. schůze Senátu PČR jsme zahájili složením slibu nového senátora Hynka Hanzy (ODS), který „převzal“ volební obvod po zesnulém Jaroslavu Kuberovi a dále jsme se věnovali👇:
▶️návrhům ministryně financí, týkajících se zamezení dvojího zdanění, sčítání lidu 2021, řešení daňových sporů, změnám v zákoně o bankách. Byly schváleny.
▶️návrhu na rozpočtovou strategii 2021-2023 a konvergenčnímu programu předkládanému EU, který byl schválen s doprovodným usnesením obsahujícím důrazné upozornění na prolomení dluhové brzdy k roku 2023 a k výzvě odpovědně a kompetentně se zaobírat doporučením Národní rozpočtové rady.
▶️zabývali jsme se návrhem víceletého finančního rámce na období 2021-2027 EU včetně tzv. balíčku oživení a návrhu facility na podporu oživení a odolnosti i nástroje pro technickou podporu. Příznivé je, že se podařilo snížit objem na dotace, za které budou v budoucnu platit všechny státy, na 390 miliard EUR. Zbytek 360 miliard EUR bude poskytnut pouze v rámci úvěrů jednotlivým státům, které to budou splácet. Nadále však stále nechápu, že budeme utrácet a splácet až od roku 2027?! Je tolik neznámých (kdo a jak bude a schvalovat jednotlivé Národní programy obnovy) a reforem, co jsme za souhlas se zadlužením, které ještě nemůže reagovat na prokazatelné propady ekonomik členských států, získali?! Jak to dopadlo s usnesením poslanecké sněmovny k možnostem dostavby jaderné elektrárny nebo s požadavky na pomoc postiženým v regionu?! Jak opravdu vypadá alokační klíč, neboť konkrétní srovnání ještě nejsou zveřejněna?! Pokud nevíme, z jakého důvodu a kolik opravdu vlastně potřebujeme, proč jsme nevyužili příležitosti být na straně tzv. spořivých států?! A proč se nepodařilo omezit systém komplexu rabatu?! Chápu, že jakákoliv dohoda je neuvěřitelně náročná práce a hledání kompromisů, ale nejsem obecně v současné chvíli přesvědčen, že je proč se chválit, a čas ukáže, co takový plán zadlužení udělá se společenstvím členských států, i jak se to projeví v oblasti společných daní nebo nových modifikovaných poplatků (uhlíkové clo, digitální daň, poplatky za nerecyklovaný plast apod)?!
▶️schválen byl kompenzační bonus u tzv. dohodářů (DPČ a DPP) ve výši 350 Kč/ den i změna v příloze mezinárodních úmluv boje proti dopingu
▶️prodloužili jsme dobu působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice
▶️návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních misích pro roky 2021-2022 byl rovněž odsouhlasen
▶️akční plán EU k oběhovému hospodaření pro čistší a konkurenceschopnější Evropu - schváleno
▶️vládní návrh zákona, kterým se mění trestní zákoník (zvýšení počtu penězích trestů, zvýšení hranice způsobené škody a zrychlení trestního řízení cestou usnadnění dohod o víně a trestu) - schváleno
▶️návrh zákona o správě voleb (viz cca 2 miliony krajanů, kteří by mohli volit)🗳️
🙅‍♂‍Za senátorský klub ODS jsme však zásadně odmítli výroky Jana Hamáčka o nemožnosti volit kvůli onemocnění COVID-19. Chceme, aby vláda umožnila lidem volit i přes to, že jsou např. v karanténě. Od jara byl znám nejenom termín letošních voleb, ale také možná proměnlivost epidemiologického vývoje – vláda tedy měla dost času na to, aby připravila řešení a našla způsob, jak lidem i v místech s horší situací v souvislosti s COVID-19 umožnit volit. 💁‍♂‍Je třeba hledat způsoby, jak to půjde, a nikoliv opět důvody, proč to nejde

Čtvrtek
👩‍💼👨‍💼druhý den 25. schůze Senátu PČR, v jehož rámci byl schválen👇:
▶️návrh změny zákona o námořní plavbě (pracovně právní oblast, recyklace lodí, lodní výstroj) včetně toho, že se tímto vylučuje možnost provozovat lodě s jaderným pohonem pod státní vlajkou
▶️změna zákona o silniční dopravě (implementace předpisů EU týkajících se bezpečného řízení tzv velkých vozidel) prostě karty tachografu, přestávky a doby řízení, profesní způsobilosti řidičů, kontroly a správní trestání porušení.
▶️schváleno bylo i zpřísnění pravidel kontrol některých nebezpečných chemických látek
▶️za senátorský klub ODS jsme podpořili změnu zákona k urychlení výstavby dopravní infrastruktury i liniového zákona, jenž je klíčový pro stavbu dálnic a další infrastruktury - ve více jak tříhodinové diskuzi jsme projednali zjednodušení povolování nových staveb změna tzv 416/2009 Sb. Oceňuji zejména nový nástroj územního plánování tzv. územní rozvojový plán, rozšíření využití institutu meziúzemního rozhodnutí i na stavby vodní a energetické infrastruktury. Zároveň dodávám, že je potřeba zajistit dodržování vlastnického práva, a jsem přesvědčen, že možnost jednoho znaleckého posudku pro více pozemků, zvýšení náhrady za výkup pozemků nebo stanovení lhůty pro řízení o vyvlastnění, přispěje ke spravedlivému řešení vlastnictví při realizaci nových staveb v rámci strategických zájmů České republiky. Osobně mne těší, že v příloze jsou z našeho kraje uvedeny jako liniové stavby železniční tratě Velký Osek - HK - Choceň a HK – Pardubice, a samozřejmě D11 a D35👍.
▶️projednány a schváleny v prvním čtení byly také senátní tisky obsahující návrhy na změnu trestního zákoníku tzv. posílení nutné obrany a na zřízení České komory porodnice asistentka. Dále budou odborně projednány v jednotlivých výborech. Osobně považuji současnou právní úpravu nutné obrany za legislativně správnou a rozhodovací praxí za ustálenou, takže spíše nejsem pro změnu a uvidím, jaké budou další závěry ve výborech. Také nejsem přesvědčen o potřebě v současné době zřizovat Českou komoru porodních asistentek.
▶️schválena byla ratifikace Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní
▶️návrh zákona na kompenzaci krajům, za vypadlé objemy příjmů ze sdílených daní v jejich rozpočtech, ve výši 500 Kč na obyvatele (viz více můj středeční příspěvek) byl rovněž schválen
▶️schváleny byly také výroční zprávy ÚOOÚ a NKÚ i návrh Senátu pro jím navrhované kandidáty na státní vyznamenání
…cestou domů jsem zaznamenal komunikaci a postup vlády v současném vývoji koronavirové nákazy a přijde mi to, jako kdyby byl do provozu uveden systém chaos a panika model 2.0. Zahájení provozu odstartovali dva členové jedné vlády na tiskové konferenci, v jejímž průběhu navzájem rozporovali svá tvrzení. Předsedovi vlády se aktuální epidemická situace nelíbí, ale čtyři měsíce po jejím vypuknutí, se musí jít ptát SVÉHO ministra zdravotnictví, proč tomu tak je. Ministr vnitra nemá čas připravit cesty, jak umožnit volit všem, protože doma pravděpodobně pere červené svetry, aby jich měl dost, až zase bude salutovat při příletu čínských letadel. Aneb odborníci v akci🙈.

Pátek
… v úřadu Královéhradeckého kraje trávím opět nad papíry, které mají neuvěřitelnou regenerační schopnost🙈a vyřizováním dotazů k oblastem, jež mám na starosti.

Sobota, neděle
…téma cestovního ruchu je v posledních dnech celkem aktuální😉,a tak jsme s rodinou vyrazili do Karlových Varů zjistit, jak to tam bez filmového festivalu a zahraničních turistů zvládají. 🤔A myslím, že toto lázeňské město díky své atmosféře, architektuře i staletími prověřeným léčebným účinkům lázeňských pramenů, svou klientelu vždy najde. 💁‍♂‍Já jsem si to každopádně nejenom obdivováním zdejších barokních skvostů, pro nás Náchoďáky a Broumováky oblíbeného stavitele Dientzenhofera, skvělým zákuskům v cukrárně Grand hotelu Pupp a koncertu kapely Zrní, užil😉. Přeji i Vám do příštího týdne mnoho objevných cest, ať už cestujete do zahraničí nebo po naší krásné zemi.🎒