CO TÝDEN DAL A NEBO VZAL?! 26. 9.

26. 09. 2021

Pondělí
🎙️v hradeckém Aldisu jsem byl hostem a měl jsem čest zahájit konferenci ISSS -🌐 "Internet ve státní správě a samosprávě", zaměřené na aktuální trendy a plány v oblasti takzvaného e-governmentu, tedy zejména (digitalizace) zjednodušení a zpřehlednění správy věcí veřejných. Na programu bylo např. projednávání projektu eHealth či digitalizace stavebního řízení a územního plánování, ale také kybernetická bezpečnost. Mezi významné hosty a diskutující patřil také předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil, místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která hovořila o roli EK v rozvoji digitalizace společnosti a o podpoře EK v celém procesu, nebo vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Jsem rád, že konference ISSS téma digitalizace státní správy dlouhodobě akcentuje. Jsme v situaci, kdy musíme na jednotlivých veřejných úřadech ve státě vytvořit strukturální a systémové standardy zabezpečení v oblasti kybernetické bezpečnosti a musíme změnit způsob nahlížení na zabezpečení a ochranu systémů a dat.🔐
🗄️zbytek dne papíry a dílčí setkání na KÚ

Úterý
… 💻videokonference Asociace krajů s ministrem zdravotnictví a premiérem k vyhodnocení současné situace v očkování a vývoje epidemie covid-19. 💉Za náš kraj k dnešnímu dni zdravotníci podali 610 000 očkovacích dávek a dokončené očkování má 310 000 osob. Očkování třetí dávkou zahájíme koncem příštího týdne, kdy začněme očkovat zdravotníky. Ostatní se začnou očkovat příští měsíc. Předpokládáme velký podíl zapojení praktických lékařů, kteří zajišťují tuto preventivní činnost. Zůstává v provozu všech 11 očkovacích míst.
👵👴V krajských domovech pro seniory, zjišťují zájem o očkování jejich ředitelé. Očkování třetí dávkou v sociálních službách budou zajišťovat převážně praktičtí lékaři, kteří pacienty znají nejlépe a je na jejich rozhodnutí, kdy dotyčný může třetí dávku vakcíny dostat.
🦠Z hlediska počtu nových případů onemocnění jsme má tom nejlépe z celé ČR, kdy v průměru týdne zaznamenáváme 50-70 případů v celém kraji.
👨‍💼👩‍💼jednání Tripartity kraje v závodě společnosti Ammann Czech Republic a.s. v Novém Městě nad Metují - přední světový výrobce obaloven asfaltových směsí, betonárek, hutnících strojů a finišerů.
Zaměstnává okolo 600 lidí, 30 % z nich tvoří ženy. Navazuje tak na mnohaletou a bohatou tradici strojírenské výroby v našem regionu a do budoucna počítá s dalším rozšiřováním výroby. 👍
🏨Partnery jsme seznámili s aktuální situací v našich nemocnicích v souvislosti především s přípravou klíčových projektů jako jsou stavby nových nemocničních pavilonů v Rychnově nad Kněžnou, Náchodě a Jičíně a nového pavilonu Domova U Biřičky v Hradci Králové. 🛣️Z oblasti dopravy to byly informace o výstavbě obchvatů měst – především v okolí průmyslové zóny na Rychnovsku a investicích do obnovy krajské silniční sítě. Hovořili jsme i o tom, jak se kraj zasazuje za brzkou dostavbu dálnice D11, zahájení stavby D35 z Hradce do Jičína a nově také za přesné trasování vysokorychlostní trati přes náš kraj do Polska. 🚌🚆Nové desetileté smlouvy na provozování veřejné autobusové a železniční dopravy napomáhají také zlepšit podmínky dojíždění do zaměstnání a do škol, např. díky modernizaci vozových parků apod.
👉Aktuální situace na trhu práce se v kraji za poslední půlrok nijak nezměnila. Nezaměstnanost se pohybuje okolo 3%.
👩‍🏫návštěva speciální základní školy a mateřské školky NONA v Novém Městě nad Metují, kde jsme diskutovali nad podmínkami, problémy při zajištění výuky, ale i o stávající podpoře státu, obcí při financování výuky a o dalších záměrech modernizace této školy, která díky vynikajícím učitelům (přesvědčil jsem se na místě) zajišťuje vzdělání a naději pro celkem 79 děti se zdravotním hendikepem.
☕a po covidu teprve druhá Pražírna. V Kavárně Cibetka v Náchodě jsme si povídali o aktuálních problémech a záměrech v dopravě, zdravotnictví, sociální oblasti apod. 🤝Na další setkání se těším hned tento týden ve čtvrtek 30. 9. od 17.00 hodin v prostorách Vinárny na pěší, Čelakovského ul. v Hradci Králové.

Středa
… 📑od března vstoupily v platnost nové smluvní podmínky pro období 2021 až 2031 v návaznosti na uzavřený tendr na veřejnou autobusovou dopravu v našem kraji. Mimo jiné zahrnují přes 200 nových autobusů, informační systémy a další detaily ke zkvalitnění služeb.
🚌Po půlročním zkušebním provozu jsme se dnes sešli s dopravci k debatě o naplňovaní smluvně stanovených požadavků. Diskutovali jsme také o dodržování jízdních řádů, potřebě spojení s dispečerským řízením pro efektivní koordinaci spojů, ale třeba i o funkčním wi-fi připojení ve vozech apod. Vychytat je třeba ještě řadu detailů, na což se nyní ve spolupráci s dopravci zaměříme, protože prioritou je, aby byl každý autobus plně funkční s ohledem na služby pro veřejnost. (více viz můj středeční příspěvek)
🎖️ocenění úspěšných pedagogů. 👩‍🏫Nejinspirativnější učitelka Barbora Heřmanová z rychnovské základní školy Mozaika, vítězka národního kola soutěže Global Teacher Prize. Ve své třídě neznámkuje, ale žáci sami předkládají důkazy, jak pokročili v jednotlivých předmětech, a v čem se potřebují zlepšit.
👨‍🏫A Zdeněk Pospíšil, který patří mezi deset nejlepších v Evropě. Celý svůj profesní život se věnuje výuce podnikání v JA firmách (kde vedou žáky k založení studentské firmy a reálnému podnikání, učí se tak obchodu i ekonomii a jsou dobře připraveni na trh práce) a ekonomických předmětů Obchodní akademie, SOŠ a JŠ s právem SJZ, Hradec Králové. Blahopřeji oběma k úspěchu a velmi si cením jejich práce, která, jak věřím, bude inspirativní i pro další pedagogy. 👏
🧾pracovní jednání s ředitelkou KÚ a vedoucím odboru územního rozvoje a plánování k agendě související s novým stavebním zákonem apod.
🔌🔅zajímavé pracovní setkání s ředitelem společnosti Čepro na téma alternativní zdroje paliv a energetické možnosti v dalším období pro naše regionální záměry. Shodli jsme se na potřebě další spolupráce při realizaci konkrétních investičních záměrů do tohoto typu infrastruktury a příležitostech pod garancí tohoto státního podniku. Příští měsíc budeme řešit záměr výstavby zázemí pro budoucí využívání přebytkových zdrojů vodíku, solární energie apod.

Čtvrtek
👨‍🚒přijal jsem pozvání na Krajské setkání Aktivu zasloužilých hasičů Královéhradeckého kraje v Bílých Poličanech, kam jsem přijel představit aktuální záměry kraje v oblasti investic do zdravotnictví, dopravní infrastruktury, sociální oblasti, ale také poděkovat všem – profesionálům v IZS a dobrovolným hasičům za jejich každodenní připravenost pomoci tam, kde je třeba. (více – viz můj čtvrteční příspěvek).
🗄️zbytek dne opět papíry, papíry, pracovní setkání s kolegy a kontrola úkolů – např. s vedoucím Odboru Organizačního a legislativního.

Pátek
📈přijal jsem pozvání vedení firmy Filipa, abych se v Hořicích seznámil s harmonogramem a konkrétními záměry výstavby nového pracovního závodu, který bude poskytovat až 200 pracovních míst s možností zaměstnávat osoby se zdravotním hendikepem. ♿Zajímal jsem se zejména o to, jak pokročilo jednání mezi krajem, ŘSD a investorem při plánovaném napojení dopravní infrastruktury na silnici I/37.🛣️
👨‍💼👩‍💼krajské setkání členů Sdružení místních samospráv ČR a povídání se starosty samospráv KHK o řešení současných problémů především v investicích a poskytovaní dotací pro rozvoj regionu💰, zejména v oblastech dopravní infrastruktury, zdravotnictví a sociální oblasti nebo v podpoře při obnově venkova.
🏗️s kolegy radními a klíčovými lidmi z jednotlivých odborů (investice, majetek a kultura) o architektuře v kraji v souvislosti s dalšími stavebními investičními záměry. A s tím souvisí řada otázek, které musíme vyřešit v návaznosti na případné architektonické soutěže v rámci stavebních investic – jako například: opravdu každá stavba? Nebo jak postupovat při komplikacích v návaznosti na ochranu památek, či co s délkou přípravy při snaze o architektonickou soutěž, ale také nutnost stanovení priorit staveb v čase s ohledem na finanční zdroje, které se nabízí.
💁‍♂️Proto ustavíme malý tým odpovědných úředníků, kteří budou spolupracovat s externími odborníky a předjednají vhodnost a efektivitu použití architektonické soutěže u jednotlivých investičních záměrů. 👷Současně jsme diskutovali nad 10 aktuálními stavbami, z nichž ve 4 případech architektonická soutěž proběhla nebo se připravuje. U dvou záměrů jsme se dohodli, že v úvaze o architektonické soutěži pokračovat nebudeme a u zbývajících 4 budeme ještě pokračovat ve vyhodnocení okolností.
🤝bylo mi velkou ctí setkat se s paní Věra Fina zakladatelkou Jelimán, z. s. na podporu onkologickým pacientům a jejím manželem. 🎖️Kromě toho, že v soutěži Žena regionu, v níž reprezentovala Královéhradecký kraj převzala v Senátu PČR Cenu poroty, je za svou činnost pro onkologické pacienty a pacienty v remisi zařazena mezi finalistky Ženy roku 2021 a rovněž ve finále prestižního ocenění Via Bona👏. Jeden z jejích motivačních projektů nese název 🌳Sad nadějí (zhmotnění naděje v možnosti vysadit živý strom Naděje) a realizovala jej nejenom v našem kraji. 🤷‍♂️Naděje nezná hranic. Paní Věra Fina poznala význam těchto slov sama na sobě ve vrchovaté míře a je obdivuhodné, že jí zbývá ještě tolik sil, empatie a chuti pomáhat ostatním. Povídali jsme si nejenom o těžkostech, obavách a náročnosti vyrovnat se s diagnózou a její léčbou, ale také s těžkostmi, se kterými se v nemalé míře setkávají nejenom ti, kteří překonali onkologické onemocnění, ale i další zdravotní komplikace, jež je do budoucího života v některé z jeho oblastí limitují. O tom, jak jsou tito lidé v souvislosti se systémem, mnohdy podrobováni nedůstojnému, z pohledu neměnné diagnózy nelogickému a stále se opakujícímu byrokratickému procesu a dalším překážkám, které je limitují ještě více než následky nemoci. 💁‍♂️Proto jsme hovořili také o možné podpoře uvedeného projektu ze strany kraje.

Sobota, neděle
👨‍👩‍👦‍👦kromě trochy odpočinku a aktivit s rodinou, jsem se ještě v neděli zúčastnil 🎉slavnostního zahájení Mistrovství ČR v tradičních disciplínách CTIF, které se konalo na stadionu TJ Dvůr Králové nad Labem.👩‍🚒🚒 Požární sport v posledních letech získává na oblibě a akce jako je tato, jsou nejenom prověřením přípravy účastníků, ale také jeho dobrou propagací, která jak věřím, přiláká – ať už k profesionálům nebo dobrovolníkům - nové mladé posily.
💁‍♂️Krásný nadcházející týden Vám všem!🙂